logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345.4

Nyní si čte web : 17 uživ.

Strana evropské levice

* Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004

Vydáno dne 07. 11. 2004 (9171 přečtení)

Strana evropské levice chce být co nejotevřenějším politickým seskupením na evropské úrovni. Proto se rozhodla zveřejňovat své materiály a doporučila svým členským stranám, aby v zájmu transparentnosti politiky SEL zajistily maximum překladů v obou směrech. V tomto článku se seznámíte s průběhem zasedání VV SEL v Paříži 7. 11. 2004.

VV EL se sešel na svém třetím zasedání v Paříži v souladu s plánem práce, přijatým na červencové schůzi VV v Berlíně. Schůzi řídili předseda EL Fausto Bertinotti a Helmut Scholz (PDS). Členové VV byli vřele přijati Marie-George Buffetovou, národní tajemnicí PCF, která informovala a výsledcích stranického referenda o členství v EL. 75% procent členů PCF hlasovalo pro vstup do EL a aktivní spolupráci s ostatními členskými stranami.

Představila VV nové členy VV za PCF Christinu Mendelsohnovou a Jean-Francois Gaua. VV francouzské soudruhy kooptoval.

Na schůzi byli přítomni pokladník EL P. Marset (IU, Španělsko) a zvolení členové VV - G. Hopfgratner (KPÖ, Rakousko), M. Hornychová a J. Hudeček (SDS, ČR), S. Kingseppová (ESDLP, Estonsko), Ch. Mendelsohnová a J.-F. Gau (PCF, Francie), K. Schubertová a H. Scholz (PDS, Německo), N. Theodorakopoulouvá a S. Pappas (Synaspismos, Řecko), G. Masciová a G. Migliore (PRC, Itálie), G. Della Valle (RC, San Marino), J. Miralles a A. Barbará (IU, Španělsko), J. L. Nuňez (KS Španělska), Brigitte Berthouzozová a J. Zisyadis (Švýcarská strana práce).

Pozorovatelské  strany reprezentovali: KSČM (ČR) V. Exner a H. Charfo, Levice (Lucembursko) H. Wehenkel.

Členové VV W. Fritz-Klacklová (KPÖ) a W. Meyer (IU) požádali, aby byli omluveni.

Členské strany Socialistická aliance (Rumunsko) a Dělnická strana (Maďarsko) a pozorovatelské strany AKEL (Kypr), PCI (Itálie), Levý Blok (Portugalsko) a a zástupci NGLA oznámili, že se nemohou schůze zúčastnit. Od pozorovatelské strany KSS nepřišla žádná informace.

Pozvanými hosty byli Daniel Cirera (PCF, zodpovědný za mezinárodní vztahy) a organizátoři schůze.

Hlavní výsledky, rozhodnutí a přijaté závěry:

1. VV diskutoval a vyměnil si názory na současný vývoj v rámci EU a v domovských státech členských stran. Všichni řečníci se zmínili o probíhajícím summitu EU a počátku procesu ratifikace ústavní smlouvy EU. Pro El je výzvou jak spojit ve své kampani za „NE“ přesvědčivé argumenty ve prospěch referend s konkrétními alternativními návrhy pro jinou ústavu Evropy, což zejména za PCF zdůraznil J.F. Gau. Levice musí být přitom - nejen ve společných slovech, ale zejména přinášet vlastní alternativy pro jinak konstituovanou EU a Evropu.

Byla věnována pozornost výsledku prezidentských voleb v USA a z nich vyplývajícímu posílení pravicově konzervativních sil. Podle F. Bertinottiho je vítězství G. W. Bushe třeba vidět jako první organickou odpověď pravice na hluboké změny způsobené v posledních desetiletích procesem globalizace. Jejich politická strategie směřuje k reideologizaci politiky na základě neokonzervativních idejí. Člencké strany EL budou posilovat své vztahy k levici v USA a dalším demokratickým, sociálním a mírovým silám.

Zástupci KPÖ informovali o kampani proti privatizaci nemocnic (podobný proces probíhá také v Maďarsku). Byly podány informace o posledních výsledcích levicových stran v různých volbách. ČR: v prvním kole senátních voleb a regionálních volbách byla KSČM na 2. místě; Německo: v regionálních volbách v Braniborsku a Sasku byla PDS rovněž na 2. místě, v komunálních volbách v Sev. Porýní-Vestfálsku dosáhla určitého pokroku; Švýcarsko: ve třech frankofonních kantonech má levice dobré vyhlídky.

Bylo přijato prohlášení k současnému vývoji v Iráku a diskutovány postoje EL k situaci v celém blízkovýchodním regionu (viz appendix 1a).

VV vyjádřil podporu aktivním krokům PCF k solidaritě s palestinským lidem a solidárním aktům s vážně nemocným presidentem Arafatem.

Členové VV za Synaspismos informovali o politických debatách v Řecku a dalších sousedních státech a řecko-makedonských vztazích po rozhodnutí administrativy USA uznat Makedonii pod oficiálním názvem „Republika Makedonie“, čímž se narušil mezinárodně dosažený kompromis po založení makedonské republiky po rozpadu někdejší SFRJ (viz appendix 1b).

Dalším diskutovanými body byl požadavek na alternativní návrhy levice k současné revizi lisabonské strategie, znovuposílení euro-středomořského dialogu v rámci tzv. barcelonského procesu a boj proti Bolkensteinově direktivě - direktivě Evropské komise o službách na vnitřním trhu (COM 2004/02). K tomuto poslednímu bodu vypracovali detailní návrhy k dalším odporu proti direktivě pracovní skupina NELF ke globalizaci a s H. Markov (posl. EP, GUE/NGL). Tyto návrhy politické aktivity byly měly být využity a publikovány ve všech státech členských stran, aby byl podpořen veřejný protest proti další deregulaci služeb veřejného sektoru.

2. VV vyslechl zprávy členů VV odpovědných za práci pracovních skupin a přijal potřebné závěry:

(a) Zpráva o iniciativě EL pro alternativní „Pakt plné zaměstanosti a sociální jistoty“ ke zdolání všepronikající moci paktu stability EU. tento proces musí být těsněji spojen se sociálními zápasy probíhajícími v zemích EU. Musí se rozvíjet v rámci ESF a odborářských diskusí o sociálních a hospodářských otázkách, o odporu proti neoliberálním modelům.

Pracovní skupina byla obnovena. Novou zodpovědnou osobou je Maurice Obadia, resp. J.-F. Gau jako člen VV (oba PCF). V tuto chvíli je pracovní skupina - zásadně otevřená každému zájemci - složena ze zástupců PCF + SDS, PDS, Syn, IU, PRC. Skupina byla vyzvána k vypracování prvních tezí do poloviny prosince, aby mohly být platformou k diskusi na schůzi VV v Berlíně 8. ledna 2005.

Shodli jsme se na vytvoření pracovní skupiny EL k ekonomické politice. Všichni členové VV byli vyzváni, aby informovali své strany o tomto rozhodnutí a vytvořili spojení k příslušným stranickým strukturám, které pracují na levicovém pojetí alternativ k neoliberální ekonomické politice. EL bude stimulovat nové formy spolupráce a snadné komunikace (např. mailing-list) pro přímou diskusi o těchto otázkách mezi aktivisty a členy jednotlivých stran.

(b) Zpráva pracovní skupiny pro webovou prezentaci EL. Na základě dříve zaslaných dokumentů (workflow, sitemap atd., viz app. 3a, 3b) přijal VV v zásadě navržená schémata jakož i základní finanční rámec. Pověřil „dig-berlin agency/minuskel screen agency“ realizací a vytvoření webových stránek.

T: 8. 11. 2004
Z: H. Scholz + pracovní skupina

(c) Na základě prvních zkušeností s provizorní webovou stránkou EL (dosud jen anglická verze menu) zdůraznil H. Scholz, že je jistý zpětná vazba z kruhů mimo stranu a kladné postřehy ze tří nebo čtyř členských stran EL. Poněvadž provizorní nabídka není multilinguální, je třeba co nejdříve dokončit finální verzi. Kancelář EL v Bruselu k tomuto účelu musí soustředit všechny existující verze přeložených dokumentů. Všechny strany se vyzývají, aby překládaly více materiálů do angličtiny a jazyků členských stran EL. ustavená pracovní skupina bude pokračovat v shromažďování textů až do otevření oficiální verze stránek EL.

Bylo rozhodnuto o výstavbě redakční skupiny EL pro internet. Všechny členské strany se žádají, aby jmenovaly jednoho zástupce pro spolupráci v této skupině. Seznam bude prezentován VV do 6. 12. 2004.

T. 25. 11. Politické příspěvky pro naplnění stránek EL od 1. 12.
Z. pracovní skupina + kancelář EL v Bruselu.

(d) H. Scholz krátce informoval o pracovní skupině „Příprava 60. výročí vítězství nad hitlerovským fašismem a konce II. sv. války“. Pracovní skupina opakovala svou žádost o připomínky k prvnímu návrhu prohlášení k této otázce (zasláno po schůzi VV v Berlíně, viz app. 4). Návrhy a náměty politických akcí členských stran zašlete pracovní skupině do 28. 11. Společná výzva by mohla být přijata buď na schůzi v Berlíně 8. 1. 2005 nebo dříve.

V této souvislosti V. Exner a H. Charfo (KSČM) informovali o iniciativě KSČM organizovat mezinárodní konferenci evropských levicových stran nad rámec EL „socialismus ve XXI. století - aspekty mezinárodní bezpečnosti“ , 23.-24. 4. 2005 v Praze. Tato iniciativa musí být zahrnuta do plánu práce na r. 2005. EL není mezi hostiteli, ale společně s GUE/NGL se zúčastní konference - viz příloha.

Byl znovu připomenut námět svolat - společně s francouzskou skupinou připomínající světový protifašistický a protiválečný kongres z r. 1937 („guerre a la guerre“), organizovaný R. Rollandem aj., konferenci EL za účasti evropských intelektuálů a kulturních pracovníků.

Z.: pracovní skupina (KSČM, MMP, PCF, PDS) + všichni členové VV

(e) N. Theodorakopoulou informovala za pracovní skupinu pro spolupráci se sociálními hnutími o účasti aktivistů EL na 3. ESF v Londýně. ESF ukázalo, že nová sociální hnutí dorazila na křižovatku. Bude potřeba více systematické práce, aby byly nalezeny odpovědi na otázky kladené aktivisty z různých skupin, pro politické strany je výzvou vkládat výraznější vklad do diskusí, které dominují aktivitám zdola. Měly by s větší sebedůvěrou vstupovat do diskusí s vlivnými (zčásti neformálními) skupinami, které až doposud rozhodovaly o sestavování programu a výběru řečníků v rámci programové komise ESF, resp. národních partnerů. To bude důležitou úlohou při přípravě aktivistů členských stran EL, a také přítomnosti EL na ESF v Řecku na jaře 2006. Pracovní skupina musí vypracovat náměty pro budoucí prezentaci EL a levicových politických stran na ESF a WSF, vycházeje přitom z charty sociálních hnutí z Porto Allegre.

VV souhlasil nabídnout prezentaci projektu EL pro alternativní „Pakt plné zaměstnanosti a sociální stability“ (viz bod 2a) na Evropském shromáždění pro ESF 2006 v Paříži (16.-17. 3: 2005). Vedle toho musí EL obecně připravit svou účast na pařížském shromáždění.

Byly také projednávány aspekty účasti EL na budoucím 5. WSF v Porto Allegre (18.-23. 1. 2005). EL bude oficiálně registrována na WSF (2 zástupci), vedle tradiční účasti aktivistů alterglobalismu z členských stran EL v národních skupinách nebo skupinách poslanců.

VV přijal zprávu N. Theodorakopoulou o aktivní přípravě 4. ESF v Athénách v dubnu 2006. EL bude podporovat širší a intenzivnější spolupráci se sociálními aktivisty, hnutími a odbory z východoevropských zemí.

Z.: N. Theodorakopoulou

3. G. Migliore (PRC) informoval VV o konferenci k „ústavě“ EU 24. 10. v Římě. Protože téměř všechny strany měly zástupce na této první politické konferenci EL, hlavní závěry byly zahrnuty do plánu práce EL na r. 2005.

B. Berthouzoz informovala o konkrétních příspěvcích ženské sítě, zejména řeckých členek.

Pracovní skupina „ústava EU“, založená pro přípravu konference v Římě, bude na základě rozhodnutí VV pokračovat ve své práci. Všechny členské strany jsou zvány, aby vyslaly do této skupiny zástupce, zatím se účastní PCF, PRC, Synaspismos, IU a PDS. tato skupina zašle svým členů do 6. 12. plán práce, obsahující

 • časový přehled veřejných kampaní za referenda
 • dotazník ke shromáždění námětů a návrhů k hlavním problémům, pro alternativní text EL k existující ústavní smlouvě a vývoji EU (tj. kladné/záporné části, alternativy, další politický vývoj Evropy atd.)

Z.: G. Migliore

V této souvislosti informoval předseda EL F. Bertinotti o schůzce Rady předsedajících 25. 10, 2004, která rovněž dospěla k závěru, že je naléhavě nutné pokračovat ve společné práci na alternativách k evropskému vývoji.

4. O politické agendě EL a plánu práce na r. 2005

(a) VV svolal 1. sjezd EL na 8.- 9. 10. 2005 do Barcelony. J. Miralles a A. Barbara z EuiA vyjádřili, že oceňují toto rozhodnutí a že katalánská EuiA společně s dalšími členskými stranami ze Španělska učiní vše, co bude v jejich silách, aby se sjezd stal důležitým krokem EL k výraznější přítomnosti v evropské společnosti, rozvoji vlivu EL a jejího politického vlivu.

PCF v zásadě souhlasila, ale vyjádřila výhradu: datum pro francouzské referendum o „ústavě EU“ je stále otevřené, a mohlo jít o druhý víkend října 2005. Proto požádali, aby finální stanovení data bylo odloženo.

Byla ustavena ad hoc pracovní skupina pod vedením F. Bertinottiho pro politickou a organizační přípravu sjezdu (viz plán práce 2004, část IV, bod 2). Složení - jeden člen VV resp. jeden zástupce každé členské strany, plus zástupci hostitelské strany.

(b) H. Scholz prezentoval jako shrnutí různých návrhů předběžný plán práce na r. 2005, který byl v zásadě schválen. Jeho hlavní body jsou:

 • 1. sjezd EL, Barcelona 8.-9.10. 2005, jehož součástí bude v předvečer sjezdu shromáždění žen EL,
 • různé politické aktivity související s 60. výročím osvobození od hitlerovského fašismu a konce II. sv. války, 8. a 9. 5. 2005,
 • setkání poslanců členských stran EL na všech úrovních (municipální, regionální, národní, evropské), Postupim, 4. - 6. 3. 2005,
 • účast na WSF, leden 2005

Všechny další iniciativy a úkoly viz příloha 5.

5. Pokladník EL P. Marset podal zprávu o schůzi pokladníků a hospodářů členských stran 7. 10. v Bruselu, zejména o dalších organizačních, finančních a strukturálních aspektech práce EL. V rámci informace o hlavních bodech rozpočtu r. 2004 si P. Marset opětovně vyžádal konkrétní náměty pro plánování rozpočtu na r. 2005 do 10. 11. 2004.

Jak bylo diskutováno a rozhodnuto na schůzi VV v září v Bruselu, má EL od 20. 11. provizorní kancelář v Bruselu (Rond Point Schumann 6, B-1040 Brussels) na období max. 3 měsíců. Během této lhůty bude připraveno a rozhodnuto o stálé kanceláři.

Z.: P. Marset, H. Scholz, pracovníci kanceláře EL

Nebylo dosaženo finanční shody ve věci obsazení kanceláře v Bruselu. P. Marset a H. Scholz byli požádáni, aby nalezli dočasné řešení pro listopad/prosinec (asi 40 dní) a připravili všechny podmínky pro přijetí rozhodnutí v této věci do schůze VV v Berlíně. Provizorní řešení není předběžným základem pro rozhodnutí. Všechny náměty a návrhy v této věci budou diskutovány na schůzi v Berlíně. Jak zdůraznil P. Marset, vyžaduje to důkladnou a včasnou spolupráci všech zainteresovaných stran. Členové VV se vyzývají, aby předali své návrhy personálního složení P. Marsetovi.

T.: 26. 11.
Z.: P. Marset

6. Strukturální otázky

Členové VV informovali o rostoucím zájmu mezi členy svých stran a veřejností o přímou spolupráci s aktivisty jiných členských stran na různých politických tématech ve shodě s tím, jak se EL sama chápe jako strana sítí. VV se rozhodl  podporovat tyto požadavky a iniciovat vytvoření následujících pracovních skupin nebo sítí (s využitím zkušeností již existující sítě žen):

 • pracovní skupiny k ekonomické politice (viz. bod 2a);
 • sítě odborářů v členských stranách EL a mimo ně, aktivistů se zájmem o odborářskou politiku a politiku zaměstnanosti;
 • pracovní skupinu komunální a místní politiky v evropských regionech (viz také přiložené pozvání PRC na první schůzi v únoru 2005)
 • pracovní skupinu pro gay, lesbičky a transsexuály;
 • pracovní skupinu k tématu „extrémní pravice“;
 • další sítě navržené Synaspismem (viz příloha 6b). O nich zatím nebylo rozhodnuto ve shodě nebo jejich předmět činnosti je v zásadě zahrnut již v jiných sítích. Jde hlavně o návrhy tématické a strukturované spolupráce v oblasti environmentální, zemědělské, sociální  politiky, kultury a sportu.

Pro tyto a všechny možné další sítě doporučuje VV začít vytvořením mailing listu zodpovědných osob z členských stran a všech zájemců. Může následovat výměna problémů a námětů k práci. Členové VV a budoucí pracovníci kanceláře, připravení k podpoře těchto aktivit, by se měli stát členy sítě. Členové VV by měli o těchto nových možnostech informovat ve svých členských stranách a poskytnout e-mailové adresy a spojení odpovědných osob H. Scholzovi nebo M. Losa.

Obecně, všechny odpovídající další aktivity k vytvoření horizontálních struktur v rámci EL budou schvalovány, podporovány a zajišťovány VV EL. Ale v počátcích se musí EL koncentrovat a učit. Proto je výzva k přímé spolupráci a komunikaci mezi členskými stranami EL trvalým úkolem.

Z.: členové VV, kancelář EL

7. Z časových důvodů nemohly být důkladně diskutovány problémy statutu politických stran v EL (žádosti o statut pozorovatele, změny a statut členů VV, spolupráce EL s parlamentními skupinami a členskými stranami, vztahy k jiným mezinárodním sítím atd.).

VV se rozhodl projednat tyto otázky na schůzi v Berlíně. Zahrnuje to také výměnu dopisů mezi KSČM a předsedou EL Fausto Bertinottim, jakož i některé další návrhy KSČM zaslané členům VV před schůzkou v Paříži (viz příl. 7a a 7b).  Strany, které žádají o status v EL (o nichž se bude rozhodovat na základě Stanov Radou předsedajících EL) budou přizvány na příští schůzi VV jako hosté.

VV vyzval členské strany, aby se více snažily o zajištění vyváženého podílu mužů a žen ve VV (jak to požadují Stanovy) do příští schůze VV. Také účast na schůzích VV je třeba zlepšit.

Z.: F. Bertinotti, H. Scholz

VV vzal na vědomí stručnou informaci o první výměně názorů během schůze rady předsedajících v Římě ve věci rozpracování dalších možností EL být „viditelnější“ v jednotlivých státech a regionech. Pokladník EL byl požádán, aby prověřil každou možnost řešit alespoň některé z aspektů vyjádřených např. v dopise předsedy ESDLP T. Toomsalu. Při všech krocích v tomto směru je třeba brát v úvahu obtíže počáteční fáze EL. O dalších souvislostech se bude diskutovat. Je třeba dosáhnout pozitivních signálů, přitom si být vědomi toho, že je třeba se vyhnout precedentům pro dosud nediskutovaný vývoj.

Pokladník s pracovní skupinou členských stran pro finance společně s H. Scholzem a dalšími členy VV připraví pro některou z příštích schůzí VV na toto téma návrhy, které by odrážely první zkušenosti a očekávání vývoje El jako strany sítí.

Z.: P. Marset, H.Scholz

8. Další body

Návrh politické výzvy (ESDLP) VV EL k Evropské lidové straně „ Od odsouzení komunistické ideologie k historické rehabilitaci nacismu“ byl poskytnut členským stranám EL k rozhodnutí. Všichni členové VV jsou vyzváni předat své připomínky do 24. 11. aby mohl být dopis odeslán nejpozději 27. 11.

Jménem nadace Rosy Luxemburgové (rls) byly distribuovány dva materiály spolu s žádostí zahrnout je do další práce:

(a) studie „Synopse sociálního prostředí vybraných evropských levicových stran“, vypracovaná dr. D. Wittich, bude během příštího zasedání VV krátce diskutována, všechny návrhy další spolupráce a doporučení jsou vítány.

(b) dotazník k interakci mezi levicovými stranami Evropy, vypracovaný M. Schirdewanem, který žádá o co nejrychlejší zpětné zaslání vyplněných dotazníků pro svou další vědeckou práci na těchto tématech.

Nepřítomným budou tyto materiály zaslány poštou.


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.