logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 231

Nyní si čte web : 38 uživ.

Strana evropské levice

* Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století

Vydáno dne 02. 10. 2008 (8224 přečtení)

Projev Lothary Biskyho, předsedy Strany evropské levice (EL), na Mezinárodním oddělení ÚV KS Číny během návštěvy oficiální delegace EL v Čínské lidové republice

Drazí soudruzi,

především mi dovolte - a to i jménem delegace Evropské levice - vyjádřit mé poděkování za tuto možnost nabídnout svůj pohled a názor na zkušenosti a vyhlídky socialismu ve 21. století. Je to téma rozhodně zralé pro plodnou výměnu názorů mezi Stranou evropské levice a čínskou komunistickou stranou. Maje toto na mysli, doufám. že se seznámím s vašimi pohledy na evropský vývoj a vaše zkušenosti z vývoje v Číně, a těším se na zajímavou výměnu názorů.

Ve 20. století jsme z dlouhodobého pohledu viděli první pokusy o vytvoření společnosti založené na myšlenkách Marxe a Engelse, společnosti zbavené vykořisťování a útisku, která by všem lidem zaručila podíl na blahobytu a šanci svobodně vyjadřovat svou osobnost. Neexistuje argument, že by byl tento pokus jiný než legitimní, zejména když - jako v mé vlasti - přišel jako odpověď na katastrofu, kterou byla druhá světová válka.

Pohled na delegaci EL při jednání na MO ÚV KS Číny.Musíme se však také zabývat skutečností, že státní socialismus v Evropě na konci 20. století bez výjimky selhal - a to především a zejména ve své mateřské zemi, v Sovětském svazu.

Období 1989/1990 je také geopoliticky rozhodujícím počátečním bodem této analýzy. Kolaps státního socialismu ve východní a střední Evropě není vnitroevropskou či asijskou událostí, ovlivnil běh světové historie a jeho dopady stále pociťujeme.

Podívejme se na počáteční podmínky pokusu o utvoření skutečně socialistické společnosti. Tam, kde poprvé došlo k pokusu o jeho vývoj po vítězství bolševické revoluce - v Rusku a v zemích, které se později staly Sovětským svazem - byly pro rozvoj socialistické společnosti, jak si umíte představit, podmínky mizerné. Z velké části bylo území Sovětského svazu v porovnání s kapitalistickými zeměmi nerozvinuté. Ještě stále mocné byly i feudální vztahy. Země byla také oslabena válkou. A navíc, občanská válka a útok spojeneckých sil následoval hned po vítězství v revoluci, takže potřeba konsolidovat svou moc utvářela politiku komunistů. Konsolidace moci, jak byla teoreticky založena Marxem a Engelsem a poté jasně zdůrazněna Leninem, zůstala vůdčím principem socialistických/komunistických stran v zemích státního socialismu až do jejich kolapsu.

Z těchto počátečních podmínek Sovětský svaz - a později další socialistické státy, za různých podmínek - uspěly ve stimulaci významného ekonomického růstu po konsolidaci socialistického systému ve společnosti. To byl základ úspěchů ve vědě, v technologiích i v kultuře a bylo to doprovázeno i jasným zlepšováním životní úrovně. Ne bez důvodu se proto řada lidí ve východní Evropě dívá zpět na období socialismu jako na období relativně vysoké životní úrovně a v určitém ohledu i kulturního rozkvětu. Určitá společenská homogenita přes rozdílný způsob života, ve městech i na venkově, mezi dělníky i intelektuály, byla chápána jako výraz společenské rovnosti.

Je však zapotřebí mít na paměti, že boj za konsolidaci moci a k tomu potřebná síla - třeba při násilné kolektivizaci zemědělství - současně jak chránily existenci nového společenského systému, tak omezovaly jeho rozvoj od samého počátku.

Dokud úspěchy - ekonomický, vědecký, technický a kulturní - ospravedlňovaly panující moc, většina společnosti nový společenský systém podporovala, i když se snad pro něj osobně nerozhodli. Jakmile však povýšenecká politika a státní intervence začaly překážet rozvoji společnosti, jakmile životní úroveň stagnovala, jakmile se staly pohromou pro intelektuální a kulturní život, začalo být stále více jasné, že fasáda systému musí být podepírána drancováním ekonomiky a - snad ještě hůře - za cenu životního prostředí. Lidé se začali odvracet od státu i od vládnoucích stran a v v konfliktu mezi systémy přešli k jasně efektivnějšímu společenskému modelu.

Společenský pořádek založený zásadně na spolupráci ne-li všech lidí, tedy alespoň jejich velké většiny, může používat sílu ke kompenzaci takových situací jen po jistou dobu. Tento pohled časem pronikl i do vedení národních stran, to však už bylo pozdě. To, co bylo koncipováno jako opatrné otevírání ventilů, nenasměrovalo tlak nutné reformy do konstruktivních kanálů, ale stalo se místo toho otevřením zdymadel, což částečně překvapilo i západní mocnosti studené války.

Původní národní strany se musely vyrovnat s důvody své porážky. Na mimořádné konferenci německé SED-PDS to náš soudruh Michael Schuman, který pak zemřel tragicky velmi mladý, vysvětlil takto:

„Symptomy tohoto zneužití moci jsou teď zřejmé:

  • koncentrace moci v rukou arogantních autokratů, řízení ekonomiky řídícím centrem, které nechápe základní požadavky ani společenské výroby a blahobytu, ani kvality života populace,
  • usměrňování a byrokratizace kultury, vědy a vzdělávání, vzbuzující kritiku ze zahraničí,
  • politická represe občanů naší republiky a kriminalizace disentu,
  • transformace médií do informační poušti a do odpudivého propagandistického stroje,
  • marginalizace řadových členů strany ve všech rozhodovacích vnitrostranických procesech.

V takovém prostředí zneužití moci se rozšířilo bahno korupce a prospěchářského obohacování. Nesnesitelné úlety despotismu mezi vládnoucí elitou a její napodobování na nižších úrovních přivedly naši stranu do hanby. Mezi vůdci a lidem se otevřela hluboká trhlina stejně jako mezi vedením strany a stranickými masami. Z jednotlivců a skupin, které chtěly změnu, vyrůstalo rozsáhlé lidové hnutí. Požadovalo na ulicích svá práva a zemi hrozil kolaps daný masovým exodem.

Hnutí za obnovu socialismu je svým způsobem revolučním hnutím. Členové politbyra hanobili hnutí lidu jako kontrarevoluci a chtěli ho potlačit silou. Ve skutečnosti se za této situace stali oni kontrarevolucionáři.“

Ale v období 1989/1990 byly analyzovány i ty příčiny, které leží hlouběji v historii komunistického a socialistického hnutí 20. století a které jsem se snažil načrtnout výše. I to bylo nutné. Deformace a nevýslovné zločiny stalinismu nediskreditovaly pouze odpovědné politiky a jejich strany, ale i myšlenku socialismu mezi lidmi. V citovaném projevu řekl Michael Schuman za stranu jako celek: „Neodvolatelně se rozcházíme se stalinismem jako se systémem.“ Tohoto základního konsensu bylo dosaženo i v roce 2004 při založení Strany evropské levice v Římě jako trvalého úkolu při rehabilitaci historie socialistického hnutí v Evropě.

Socialisté z bývalých socialistických zemí - pokud ve svém zklamání socialismus neopustili - se poučili nejvíce právě v období 1989/1990: Občanská a společenská práva jsou neoddělitelná; svoboda a spravedlnost jsou dvě strany téže mince. Mít jedno bez druhého vede k deformované společnosti.

Kolaps státního socialismu měl vliv i na levicové strany v západní, severní i jižní Evropě. I jejich existence byla spojena s úspěchy socialistického tábora: to bylo dáno částečně jejich výstavbou, částečně tím, že je společnost jejich vlastních zemí viděla jakoby spojené s vývojem střední a východní Evropy. Na tuto výzvu nalézaly různá řešení. Ta byla rozložena od slepé obrany ke kritické konfrontaci, vedoucí ke konstruktivnímu rozvoji levicové teorie a politické praxe. A byla tu ještě jedna věc: ve svých přístupech ke klíčovým záležitostem, které před ně stavěly jejich společnosti, kombinovaly [tyto strany] „klasické“ socialistické postoje, které především vyplývaly ze stranicko-politických úvah, s myšlenkami a zkušenostmi „nových společenských hnutí“ s jejich ekologickými, feministickými a jinými emancipačními přístupy. Toto bohatství zkušenosti si přinesly s sebou do Evropské levice. I když se za socialisty nepovažují všichni členové Evropské levice, úvahy o evropském socialismu 21. století z těchto zkušeností hodně získávají.

Myšlenky o výhledech socialismu ve 21. století vycházejí z těchto různých zdrojů a zkušeností. Proto se stalo nutně samozřejmým, že vedle klíčového poučení ze zkušeností socialismu 20. století - z neoddělitelnosti občanských a společenských práv - je vysoká hodnota přikládána pluralismu názorů v diskusích uvnitř strany. Nikdo nemá úplné, vše obsahující odpovědi na složité společenské problémy rozvinutého neoliberálního kapitalismu. Z toho důvodu existují k tomuto problému uvnitř Evropské levice různé přístupy. Z těchto diskusí chce Evropská levice odvodit společné odpovědi a nabídky pro společnost, předkládající alternativu k neoliberální společnosti v Evropě a na světě. EL chce nabídnout společnost, která je ekologicky a ekonomicky udržitelnější, společensky férovější a kde panuje větší rovnost mezi pohlavími. Otázka stojí takto: jak rozvineme společnost, kde solidarita smiřuje svobodu s rovností?

Levice se po historické porážce dostala do hluboké krize. Dodnes je je uvnitř společnosti v defenzivě. Ale stále silnější jsou hlasy volající po alternativním světě, po alternativách k převažujícímu neoliberalismu. Tyto alternativy jsou podstatné: současný kapitalismus převádí proroctví Komunistického manifestu do reality. Cituji:

„Společnost je pojednou vržena zpět do stavu dočasného barbarství ... Protože společnost má příliš mnoho civilizace, příliš mnoho životních prostředků, příliš mnoho průmyslu, příliš mnoho obchodu. Výrobní síly ... zmohutněly příliš pro tyto vztahy ... Buržoazní vztahy se staly tak těsnými, že už nepojmou bohatství, které vytvořily. - Čím překonává buržoazie krize? Jednak vynuceným ničením celé masy výrobních sil, jednak dobýváním nových trhů a důkladnějším využitím starých. Čím tedy? Tím, že připravuje všestrannější a mohutnější krize a že zmenšuje prostředky, jak krizím čelit.“ (celý text ZDE)

Globální konkurence směrovaná k nižším daním, sníženým důchodům a nekvalifikované práci má jednoho vítěze: finanční kapitál. Ten si dokáže zajistit obchodní výnos i z mrtvého kšeftu. Nebojuje-li obchod proti politice, pak bude nejprve zničena ekonomická podstata, stejně jako ekonomická moc v regionech, a bude minimalizována šance na vytvoření soběstačných ekonomických struktur a schopnost měnit společensko-ekonomickou zaměstnanost. Po takové přeměně v poušť nebude mít politika schopnost konstruovat budoucnost. Politika je - jak to Fausto Bertinotti jasně vysvětlil - v krizi.

Pro Evropskou levici - stejně jako pro další subjekty společenského spektra - je to nepřijatelné. Abychom mohli získat zpět politickou moc ke změně, abychom mohli mít moderní opoziční přístup, je pro mne důležité, aby Evropská levice zůstala multistranickým projektem a vyvíjela se směrem, kterým vyrazila. Pluralismus není vedlejší, ale znamená společné definování významných politických cílů z velmi různých zdrojů, stanovisek, životních zkušeností a idejí. Velkým výzvám se můžeme postavit, jedině když zkombinujeme zkušenosti odborů s myšlenkami hnutí svobodného softwaru, když budeme bránit sociální kampaň ve městech a na venkově i svobodný výzkum a studium na univerzitách spolu s mírovým hnutím a ekologickými iniciativami. Tyto různé politické zkušenosti potřebujeme, abychom - řečeno slovy Fausta Bertinottiho - vytvořili kritickou masu, jejíž politické alternativy budou slyšet a které si vynutí cestu ke společenské diskusi.

Fausto Bertinotti shrnul úkol stojící před námi ve svém projevu „Massa Critica. E nuovo soggetto Politico. Come correre e cercare la strada“: Má-li vzniknout nonové politické téma, „musíme jednat rychle a současně hledat cestu“. Ve svém projevu se ptal, odkud přijde veřejná identita pro alternativu.

Má odpověď je možná trochu jednoduchá, ale já si nemyslím, že ji budeme muset hledat dlouho. Vezměme si, co platilo dlouhou dobu pro kulturní konflikty během tvrdé práce na transformační analýze globalizovaného kapitalismu, socialismu 21. století, zejména to byla shoda na otevřenosti jiným zkušenostem, jiným kulturám, jiným přístupům při hledání řešení - vše pro společný cíl.

Levice musí při svém hledání socialismu 21. století odpovědět na otázky ekonomického základu spravedlivé společnosti - ekonomického základu, který nabídne základnu  pro společenskou rovnost, po níž toužíme, a který současně uchrání přírodní zdroje a nespotřebuje je. Levice musí uvažovat o novém uspořádání státu, trhu a občanské společnosti - důležitém tématu moderní socialistické teorie - v němž budou plodně spojeny aktuální funkce odpovědného státu, ovládaného společností, příspěvek občanské společnosti a civilizační pokrok realizovaný trhem. Současně musí Levice rozvíjet myšlenky na vzdělávání lidí na celém světě, který se mění stále rychleji, myšlenky na kulturní diverzitu ve světě, který se stále sbližuje a v němž neoliberální kapitalismus obětovává kulturní statky v zájmu vykořisťování, myšlenky, které chápou mírová řešení mezinárodních problémů jako plodnou půdu pro inovaci společenského vývoje.

V rozvoji své politiky počítá Evropská levice i s příležitostmi, které globalizace vedle známých rizik přináší, jako s evropskou integrací, svobodou a rovností, ekologicky udržitelným ekonomickým vývojem, demokratizací a rovností pohlaví.

Peking, 11. září 2008

Anglický originál pro potřeby SDS přeložil Milan Neubert..


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Lothar Bisky | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.