logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 5
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.9

Nyní si čte web : 54 uživ.

Stanoviska SEL

* Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka.

Vydáno dne 26. 10. 2005 (8640 přečtení)

Návrhy EL k zaměstnanosti, sociální spravedlnosti a rozvoji člověka. Pro 1. sjezd EL, Athény 2005 jako návrh politického stanoviska připravila pracovní skupina EL „ekonomika” !

Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka.

Neusiluje však o tyto cíle - obětovává je. Dnešní Evropa je neoliberální Evropou. V řadě po sobě jdoucích smluv a rozhodnutí svých vedoucích představitelů dávala stále přednost dnes převažující dominanci finančních trhů.

Navržená Ústava, odmítnutá referendem ve Francii, usilovala o zesílení takové orientace a její povýšení na nejvyšší zákon.

Ale Evropa by právě naopak mohla silně přispívat k prosazování jiné logiky, jiného světa.

Jednou z nejdůležitějších podmínek změny je anulování Paktu stability a růstu, který byl navržen k ochraně monetaristické politiky Evropské centrální banky, sloužící finančním trhům.

Ponouká státy ke snižování výdajů na zdraví, vzdělání, výzkum, zaměstnanost ... zatímco bankovní bohaté úvěry plynou do investic ve finančnictví, nabídek na převzetí firem, exportu kapitálu, a také proti skutečnému růstu a zejména proti podpoře zaměstnanosti.

Její současná „reforma“ nic zásadního nezměnila. Pak stability je s drobnými úpravami stále platný a jeho logika je stále stejně škodlivá.

Dnes je důsledkem, že Evropa patří k té části rozvinutého světa, která má nejmenší růst, na úkor pracovních míst a sociálních podmínek milionů lidí. Zejména postižena je eurozóna – od r. 1999 už se zpoždění jejího růstu ve srovnání s USA dosáhlo 8%. To potvrzuje podvodnost a krach slibů „sociální Evropy“, které by přitom nezpochybnily zmíněnou orientaci. Také to vysvětluje neúspěch Lisabonské strategie, zahájené r. 2000, která tvrdila, že z Evropy udělá „do r. 2010 nejkompetitivnější a nejdynamičtější ekonomiku světa  Ve skutečnosti musí být zpochybněny samotné cíle Lisabonské strategie. Růst musí odpovídat jinému typu rozvoje – občanskému, založenému na sociální solidaritě.

Mluvíme-li o pracovních místech, je třeba upřesnit, že musí být stálá, dobře placená a spojená s výchovou pracovníků – a musíme připomínat, že právo na zaměstnání má každý.

„Znalostní společnost“ musí být odpovědí na jiný typ rozvoje, založený na solidaritě a občanství, sociální a udržitelný.

Zkrátka řečeno, podmínky které je třeba do roku 2010 vytvořit, jsou na tisíc mil vzdáleny samotnému cíli kompetitivnosti.

Dnes jsou ekonomiky eurozóny jako celku pozadu za OECD v oblastech výzkumu a vývoje, v inovacích a pokroku v školení a kvalifikaci pracovníků, jak demonstruje postupný ústup z vedoucí pozice ve vyspělých technologiích (letecká a kosmická technika). Současně přibývá jevu „dělníků v chudobě“, roste nezaměstnanost a podle oficiálních údajů se týká přibližně 13 milionů lidí v eurozóně a 19 milionů v 25 státech EU.

Chceme odstranit nezaměstnanost kombinací efektivního, celoživotního přístupu ke zvyšování kvalifikace, a zajištění pracovní aktivity příjmy a právy, odpovídajícími tomuto záměru. Jde o to, pohnout se směrem k systému „Zajištění zaměstnanosti a kvalifikace“, který by každému umožňoval postupovat vzhůru na žebříčku zaměstnání, vybrat si mezi stabilním a odpovídajícím způsobem placeným zaměstnáním a přípravou na lepší pracovní uplatnění. Společnost se tak zbaví zastaralých a neefektivních zaměstnání a bude modernizovat výrobu bez toho, aby námezdní pracující museli procházet fází nezaměstnanosti.

Právě nyní je možné otevřít perspektivu v protikladu k neoliberálním řešením tím, že se plně zapojíme, v duchu následujících návrhů, do zápasu za pokrokové institucionální změny.

(1)   Za podporu v nezaměstnanosti a pomoc při návratu do zaměstnání

zajištěním našeho solidárního úsilí v našich různých státech při boji proti snižování podpor v nezaměstnanosti a za zvyšování podpor, podporu znovuzaměstnávání nebo nastavením příspěvků zaměstnavatelů tak, aby byli penalizování ti, kdo zavádějí nejistotu pracovních míst. K tomu patří také společný boj proti ideologii „workfare“ („pracovního státu“ namísto státu sociálního), která usiluje o to, aby byla špatně placená místa přijatelná a přijímaná.

(2)   Za postupnou přeměnu všech nejistých míst a povinně zkrácených úvazků na stabilní a správně zaplacené plné úvazky:

podporou shodně zaměřených akcí vyžadujících opatření v tomto směru, včetně finančních stimulů a smluv mezi různými zaměstnavateli, které by umožňovaly zaměstancům přecházet ze zaměstnání do zaměstnání s plným zajištěním a nárokem na postup, namísto toho aby byli nuceni uzavírat nejisté pracovní smlouvy.

(3)   Za boj proti delokalizacím a propouštění:

tím, že námezdní pracující a všichni občané budou požadovat práva, která by jim umožnila uplatnit dočasná moratoria, aby mohly vzniknout a být posouzeny alternativní návrhy, které by umožnily postiženým pracujícím buď přejít do modernizovaných míst zajištěných zvýšením kvalifikace, nebo výt za dobrých podmínek rekvalifikováni, přičemž rozhodující úlohu také hraje zvyšování kvalifikace. Jde především o zavedení preventivních opatření pro ohrožené formy zaměstnanosti a získání nových typů pracovních smluv s novými institucemi, aby byl organizován přechod od jednoho zaměstnání k druhému, nebo od zaměstnání k soustavnému vzdělávání, zajistit, aby se dělníci, jejichž odvětví pravděpodobně zanikne, mohli vrátit do lepšího zaměstnání bez toho, že by byli nějakou dobu nezaměstnaní.

(4)   Za naplňování povinných ročních cílů (regionálních, státních, evropských) ve vytváření pracovních míst, jejich transformaci či v soustavném vzdělávání:

To by vyžadovalo společné úsilí soukromých i veřejných podniků, států a místních úřadů, jakož i samotné Evropské unie. Ta bude muset k ovlivnění této priority věnovat určité prostředky, např. 1% evropského hrubého produktu (tj. 90 milionů euro) ve formě půjček Evropské investiční banky.

Evropa, pro níž pracujeme, musí prosazovat a dodržovat určité určující zásady ve vztahu k lidskému a sociálnímu pokroku:

  • Ve všech státech musí být zavedena minimální mzda umožňující postupné zvyšování platů.
  • Evropská minimální mzda musí být součástí tohoto živého sbližování mazd směrem nahoru.
  • Ještě obecněji, princip nesnižování musí zajistit, že žádné evropské opatření nebude moci zpochybnit práva pracujících uznaná v některé z národních legislativ.
  • Sledujeme-li tento přístup, musí být stažena plánovaná a stále uvažovaná direktiva o službách (Bolkestein), která usiluje o institucionalizaci “sociálního dumpingu” pomocí zásady “země původu” a kterou chce Evropská komise zachovat. Můžeme  povolit jen existenci skutečné harmonizace vzestupem
  • Rovnost mužů a žen se musí stát základní hodnotou Evropské unie. Musí být konkrétně naplněna  jasnými opatřeními na právo na antikoncepci, svobodu potratu, stejné mzdy a pracovní práva a rozšířením účasti žen v různých orgánech rozhodování. 
  •    EU musí hrát rozhodující úlohu při zlepšování pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
  • Musí být zaručeno pokračování v pohybu směrem k  zkracování pracovní doby, který odpovídá pozitivnímu trendu v sociálním vývoji. Musí dojít k současnému zkracování pracovní doby ve všech státech Evropy, s cílem dosáhnout 35hodinového pracovního týdne.              
  •  Musí být zajištěno financování důchodů, zejména na základě příspěvků z finančních zisků podniků.

    Veřejné služby musí být definováy jako „tržní výjimky“, ale musí jim odpovídat moderní and kooperativní instituce které naopak začnou v odpověď na potřeby společnosti překonávat dominanci trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musí být rozhodnuto o úplném moratoriu na privatizace a deregulace, aby bylo možno sestavit kompletní ekonomickou a sociální bilanci jejich výsledků.

S podporou veřejných a sociálních institucí musí být veřejné služby, bez merkantilizačního tlaku, transformovány tak, aby pracovaly pro sociální efektivnost, pro zajištění rovného přístupu všech občanů, a aby odpovídaly potřebám rozvoje každého. To vyžaduje tvůrčí spoluúčast uživatelů a zaměstnanců na definování, rozvoji a hodnocení jejich poslání. Tyto služby musí být propojeny až na evropskou úroveň do rozsáhlé spolupracující sítě, založené na sdílení znalostí, oprávnění, nákladů a využití výzkumu a vybavení.

 

 

 

 

 

Musí zajistit sociální, teritoriální a environmentální zopovědnost, na bázi nových kritérií rozhodování a při spoluúčasti uživatelů a zaměstnanců, a to i při strategickém plánování. Musí mít přístup k preferenčním a selektivním bankovním úvěrům pro podporu jejich poslání.

 Podobně musí být podporovány osobní služby, neboť odpovídají jak rostoucím sociálním potřebám (staří a na pomoci druhých závislí občané, péče o zdraví, děti, handikapované atd.) a jsou podstatnými zdroji pro vytváření užitečných a kvalifikovaných pracovních míst.

 Po odstranění rozpočtové svěrací kazajky Paktu stability je třeba chápat výdaje na infrastrukturu a výzkum, na vzdělání, zdravotnictví a kulturu i na udržení zaměstnanosti nebo ochranu životního prostředí jako užitečné investice.

 V tomto smyslu je třeba bojovat proti zničujícímu dnes praktikovanému daňovému dumpingu. Musí být zavedena demokratická kontrola veškerých veřejných financí poskytovaných podnikům, aby se kontrolovala efektivnost tohoto postupu z hlediska tvorby pracovních míst, a tam kde se tak neděje, musí být peníze vráceny..

V této nové Evropské unii bude mít Evropská Centrální Banka jinou roli. Bude podřízena efektivní kontrole evropského a národních parlamentů. Stane se hnací silou nového typu úveru, financování užitečného vývoje, s úrokovou mírou která bude nižší o to, čím přispívají k tvorbě nebo zachování efektivních pracovních míst nebo vzdělávacích soustav. Bude to spojeno s podněty pro společenskou efektivnost a kooperaci podniků v zájmu dalšího technologického rozvoje průmyslu a služeb. Regionální fondy pro zaměstnanost a kvalifikaci mohou přivést tyto snahy blíž ke každodenním situacím.

Nezbytná jsou nová práva pro alternativní návrhy občanů a pracujících, vykonávaná společně s evropským a národními parlamenty. Musí dojít ke skutečnému zlomu v mocenské převaze Evropské komise, Evropské rady a ústřední banky.

Tato práva by se měla týkat zejména role společných výborů podniků nebo institucí a tak společných výborů evropských skupin, s pravomocemi jdoucími tak daleko, jako je rozhodování o zaměstnání, řízení a financování.

To vše je součástí úsilí o skutečnou participativní a aktivní demokracii, kde jsou konzultace určující pro společná rozhodnutí. To směřuje zejména k obnovení složení a práv Evropské ekonomické a sociální rady, Výboru regionů, a současně nové demokratičtější role národních parlamentů i evropského parlamentu.

Rozhodně musí Evropa pracovat na budování světa společného rozvoje. Jako mírová a neangažovaná mocnost musí přispívat k tomu, aby naše planeta byla bezpečnější, napomáhat odzbrojení a šířit kulturu míru a spolupráce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechceme Evropu, který je vazalem USA. Právě naopak, Evropa se musí přibližovat nově se rozvíjejícím státům a spolutvořit pluralitní, skutečně multipolární svět. Aby se podpořily tyto nové formy spolupráce a rozvoje, je potřeba pomoci evropské veřejnosti a podmíněných úvěrů, které podpoří nárůst výroby, zaměstnanosti a soustavy vzdělávání v podporovaných státech. Ty je třeba rozšířit a budovat zásadně obnovenou světovou mnovou spolupráci, společně s Mezinárodním měnovým fondem (IMF) osvobozeným od nadvlády dolaru.

Evropa by měla zvláště pracovat pro radikální transformaci WTO a zejména IMF a Světové banky, s vizí podpory světové společné měny spolupráce, založené na velmi hluboké reformě zvláštních práv čerpání IMF. Měla by také působit pro zavedení daně ve výši 0.1% ze všech spekulativních pohybů kapitálu a pro využití výnosu k rozvoji sociálních programů v zemích třetího světa.

 

 

 

 

 

(překlad JH)

 

 

 

 

 

 

 


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.