logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 604
Prům. 342.6

Nyní si čte web : 55 uživ.

Stanoviska SEL

* TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii

Vydáno dne 15. 09. 2014 (6171 přečtení)

Vyjádření Strany evropské levice (EL) k připravované smlouvě o "transatlantickém partnerství" TTIP

Zkratka TTIP znamená (v agličtině) Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Jde o smlouvu o volném obchodu, o níž se od července 2013 vyjednává mezi Evropskou komisí a USA. V současnosti probíhá mezi nejméně 110 zeměmi jednání o 22 regionálních smouvách o volném obchodu. Volný obchod je základním nástrojem globalizovaného kapitalistického hospodářství.

Co je tedy na zmiňované smlouvě o volném obchodu mezi EU a USA tak výjimečného?

 • Společně pokrývají EU a USA na 44% výkonu světového hospodářství a 60% zahraničních investic. Smlouva mezi nimi nastaví světově platné standardy, kterým se budou muset podřídit i další země.
 • Dohody o volném obchodu se zaměřují, jak říká jejich název, na oživení obchodu odstraněním překážek. Ale mezi Evropou a USA je už dnes velmi živý obchod: denně se vyměňuje zboží v hodnotě 1,8 miliard euro, a cla jsou již dnes velmi nízká. Na tom TTIP mnoho nezmění.
 •  TTIP proto není obchodní dohodou v klasickém smyslu, zaměřuje se v prvé řadě na odstranění nebo snížení "netarifních" (tj. mimocelních) překážek obchodu, tedy předpisů o potravinách, standardů ochrany prostředí, a předpisů a ochraně dat.
 • TTIP se zaměřuje nadto na zahrnutí veřejných služeb a veřejných investic do sféry volného obchodu a na jejich otevření nadnárodním společnostem.

TTIP tak není smlouvou mezi dvěma obchodními partnery, kteří nastavují pravidla světové konkurence, ale úmluvou v zájmu velkých podniků na obou stranách Atlantiku, která má odstranit zákonné překážky stojící v cestě maximalizaci jejich zisků.
V jednom interním dokumentu Komise se připouští, že se TTIP dotýká jak komunitního práva (platného pro EU), tak práva členských států.
TTIP představuje útok na evropskou a americkou společnost a jejich právní řád.

Iluze celosvětového volného obchodu

Obhájci TTIP zakládají svou reklamu na přičísnutých číslech. Podle jedné studie placené Komisí EU má díky TTIP narůst evropské hospodářství o 0,5 procenta. Toto očekávání označují jiné studie za přehnané. Ale i kdyby bylo pravdivé, má být tohoto růstového efektu dosaženo až za 12 let, což znamená, že by hospodářství rostlo ročně díky TTIP o 0,036 procenta.
Tento pochybný výsledek není překvapující, protože více obchodu neznamená automaticky větší výrobu a větší zaměstnanost. Nejedná se automaticky o situaci, v níž všichni získávají (hra „win-win“), ale mnohem spíše jde o hru s nulovým součtem, při níž ovšem budou zisky a ztráty rozloženy nerovnoměrně. Bohatí účastníci trhu shrábnou výhody, zatímco chudým zůstanou ztráty. To platí jak mezi státy, tak uvnitř společnosti.
Kdyby šlo o to, postavit světový obchod na trvalý a spravedlivý základ, musela by se především omezit mezinárodní spekulace.V letech 2010 až 2012 kolísal v důsledku celosvětových spekulací poměr hodnoty dolaru k euru zhruba o 25 procent. Tím vznikající kolísání cen skutečně omezovalo transatlantický obchod.

TTIP - Útok na platy, pracovní právo a pracovní místa


Hlavním cílem TTIP není odstranění cel a tarifů. Cílem není ani podvázání mezinárodní spekulace, protože svoboda devizových a finančních trhů je součástí konceptu volného trhu.
Cílem TTIP je zvýšení kapitálových zisků pomocí snížení nákladů, zejména ceny pracovní síly.
 • Komise EU připustila, že TTIP povede ke ztrátám pracovních míst v Evropě, a to jednak otevřením veřejných služeb pro soukromé podnikání, na druhou stranu ale také tím, že evropské firmy budou stěhovat pracovní místa do USA, kde jsou nižší platy a kde jsou nižší práva odborů.
 • V roce 1994 vstoupila v platnost NAFTA, severoamerická smlouva o volném obchodu mezi Mexikem, USA a Kanadou. O 12 let později vidíme, že v USA se snížil počet pracovních míst o jeden milion.
 • Tato zkušenost má význam i pro evropské dělníky a dělnice, zaměstnance a zastupování jejich zájmů. Díky kombinaci TTIP a smlouvy NAFTA budou totiž evropské sociální a platové standardy v konkurenci nejen s USA a Kanadou, ale také s Mexikem.
 • USA nepodepsaly šest z osmi klíčových pracovních norem Mezinárodní organizace práce. Mimo jiné jde o právo na odborovou organizaci, na kolektivní smlouvy a na stejnou mzdu za stejnou práci pro muže i ženy. Je tu nebezpečí, že tato práva budou napadena na základě TTIP jako „překážky obchodu“, nebo jako ohrožení ochrany investic. Tím může TTIP způsobit, že v Evropě platné pracovní zákonodárství bude zpochybněno.

TTIP proti bezpečnosti potravin a životního prostředí

Od července 2013 se jedná mezi evropskou komisí a vysoce postavenými úředníky z USA s vyloučením veřejnosti. Úsilí o deregulaci se zaměřuje zejména na:
 • Princip předběžné opatrnosti, platný v EU, podle kterého není výrobek považován za bezpečný, dokud není jeho bezpečnost prokázána; důkazní břemeno přitom je na straně toho, kdo s ním přichází na trh. Vláda USA považuje tento princip za protekcionistický a za překážku obchodu.
 • Pokud by měl být princip předběžné opatrnosti opuštěn nebo změkčen, postihlo by to především: geneticky modifikované potraviny, kontrolu používání pesticidů v zemědělství, využívání růstových hormonů a zákaz některých způsobů chemického zpracování určených zemědělských výrobků.
 • Otevřená je otázka direktivy EU o obnovitelných zdrojích energie a předpisů EU, které omezují dovoz ropy získané z živičných písků. TTIP by se kromě toho mohla stát bránou pro rozsáhlý export amerického břidlicového plynu a umožnit americkým podnikům právně napadnout zákaz frakování v evropských státech.

S demokracií se zachází jako s rušivým prvkem

TTIP se vyjednává mezi Komisí EU a vládou USA s vyloučením veřejnosti. Přitom byli vyslechnuti pouze zástupci průmyslu. Jednotlivosti, které se přesto dostaly na veřejnost, vedly ke kritice a protestům. Rozvinula se veřejná debata. Komise se sice stále zdráhá vést jednání transparentně, přesto ji okolnosti donutily k ústupkům. Je dost dobře možné, že - aby neohrozila TTIP jako celek - zabrání některým obzvlášť provokujícím zhoršením ("hormonové maso" a "chlorové kuře").
Ovšem základní body TTIP mají být zachovány. Jsou to:
 • Podepsané strany se zavazují před schvalováním zákonů prověřovat jejich slučitelnost s pravidly volného obchodu. To výrazně rozšíří možnosti lobbysmu z jedné na druhou stranu Atlantiku a oficiálně jej zahrne do procesu tvorby zákonů.
 • Klauzule o ochraně investic a o rozhodčích soudech ("investor-state dispute settlement"). Tím získají zahraniční firmy právo žalovat státy, budou-li se cítit poškozeny ve svých ziscích přijatými zákony, sociálními, ekologickými nebo dokonce odborovými akcemi. Tyto žaloby nebudou veřejně posuzovat obyčejné soudy, ale pro jednotlivé případy zvlášť zřízené rozhodčí soudy, které pracují s vyloučením veřejnosti a proti jejichž rozhodnutí nejsou žádné opravné prostředky.

Odpor je potřebný a je možný

Vláda USA prosadila do téměř všech obchodních smluv klauzuli o ochraně investic a rozhodčí soudy a dá se předpokládat, že na těchto věcech jsou zainteresovány i velké evropské koncerny.
Ovšem proti tomuto jednolitému tlaku ekonomických zájmů a politické moci stojí narůstající občanský odpor, sociální hnutí a odbory, a to jak v Evropě, tak v USA.
Jak ukazuje odmítnutí "protipirátské" smlouvy ACTA Evropským parlamentem a neúspěch jednání o mnohostranné smlouvě o investicích (MAI), může být odpor úspěšný.
Také TTIP lze zastavit a nahradit alternativním systémem světového obchodu, který by stavěl lidi nad zisky a jehož parametry by určovala solidarita, sociální spravedlnost a ekologická udržitelnost.

EL, srpen 2014 (překlad jh)


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.