logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.8

Nyní si čte web : 24 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Úvodní projev na sjezdu SEL

Vydáno dne 01. 11. 2005 (8961 přečtení)

Předkládáme čtenáři prozatímní překlad projevu Fausta Bertinottiho na 1. sjezdu SEL. Jde fakticky o orientační překlad simultánního překladu z italštiny do angličtiny, ale laskavý čtenář snad přijme rychlost výměnou za přesnost. Děkujeme za shovívavost.

Strana evropské levice byla založena před rokem. Rok, který uplynul, byl významným rokem. Carlo Levi, známý italský spisovatel, začal svou knihu - aby popsal ono velmi intenzivní období - následujícími slovy: „Uplynula spousta let, let plných války a toho, co se nazývá dějinami“. Uplynul jediný rok, další smutný rok plný války. Válka nadále poznamenává svět a život v něm. Je to zvláštní forma války: preventivní válka Bushovy administrativy a je jedním z nejhorších druhů válek, které jsme kdy poznali. Současně jsme viděli nárůst terorismu a tato spirála války-terorismu vyznačuje naši dobu, dobu, pro niž jsou význačné i katastrofy, a to nejen přírodní katastrofy, které se často ukazují jako důsledky drancování a destruktivního modelu rozvoje. Tsunami a hurikán v New Orleans nám ukázaly, o jaký typ rozvoje se ve skutečnosti jedná. V New Orleans, ale i při ničivé fúrii jsme viděli, jaké úrovně dosáhla civilizační krize tohoto světa. Stále zjevnější se stává historická potřeba: potřebujeme budovat alternativní společnost.

Hnutí všech hnutí to již pocítilo velmi silně a vyjádřilo to ve formulaci „jiný svět je možný“. Hnutí, které jde dále touto cestou, cestou krasovou, jak už víme, cestou, která je ozářena jeho schůzkami, jež vyvěrají skrze viditelný povrch, hnutí, které ale vždy dál pracuje v hlubinách. Hnutí, které bude mít brzy setkání mimořádné důležitosti pro nás, pro svět, pro Evropu, tedy setkání v Hongkongu, kde by se mohlo odehrát, jak doufáme, definitivní selhání WTO (Světové obchodní organizace - pozn. překl.) po těch předchozích v Seattlu a v Cancúnu. Proto se tu objevuje nový historický požadavek, požadavek alternativní společnosti, a v jeho rámci se objevuje i požadavek Evropy, která v tomto úkolu hraje vůdčí úlohu. Ne té Evropy, kterou dnes vidíme, ale jiné Evropy. I pro Evropu platí známé motto „král je mrtev, ať žije král“. Evropa trhu je mrtvá, je pohřbena hlasy mnoha lidí a mnoha zemí, takže teď je možné zrození Evropy, kterou svět a jeho obyvatelé potřebují. Evropy, která bude hrát vůdčí úlohu v dobývání světového míru. Míru, chápaného nejen jako nepřítomnost války, ale jako nový systém mezinárodních, společenských a kulturních vztahů.

Francouzský filozof Etienne Balibar správně o tomto systému říká: Evropa translací, Evropa, která je schopna fungovat jako most mezi severem a jihem světa, která je schopna otevřít náruč přistěhovalcům ze světa, aby se mohla stát místem, kde bude možné vybudovat jinou civilizaci. Civilizaci, která potřebuje radikální kritičnost, která potřebuje postavit se neoliberální politice, která potřebuje budovat nový hospodářský a společenský systém. Evropa, která svou roli ve světě zakládá a svůj nový hospodářský a společenský systém na demokracii, na zvláštní formě demokracie: na participativní demokracii, na demokracii, která je založena na konstruktivním zvládání konfliktů, společenských konfliktů, stejně jako konfliktů, které závisejí na kritickém myšlení. Demokracie vyjádřená účastí lidí organizovaných zdola nahoru, která si tedy tvoří nová vybraná společenství.

Kdybychom už byli nevytvořili Stranu evropské levice, museli bychom tak určitě učinit nyní. Rok utekl. Urazili jsme kus cesty a po cestě jsme podtrhli potřebu nové role pro alternativní levici, alternativní levici v Evropě za jinou Evropu, odlišnou od celého světa.

Urazili jsme kus cesty a skutečně stojí za to podtrhnout dvě události, v nichž jsme hráli aktivní úlohu. Události, které by nenastaly bez konkrétní přítomnosti hnutí, Sociálního fóra, mírového hnutí, obnovy společenského konfliktu v Evropě. Události, za něž nesou zásluhy především síly, jež je vytvořily v různých zemích.

První událost se týkala převážně Francie kvůli významu této země pro budování Evropy, kvůli živým zkušenostem získaným z referenda proti Evropské ústavní smlouvě, již později odmítlo také Holandsko. Ve Francii jsme viděli nejen pokus budovat Evropu, založený na popření smluv a nadřazenosti trhu, ale i zrození lidového levicového evropanství. My jsme spolu s dalšími pomáhali tento pokus formovat a tato mimořádná zkušenost je rovnocenná testu, který bude vypovídat později.

V Německu jsme viděli zrod Levicové strany, která byla velmi úspěšná ve volbách. Je to poprvé od Bad Godesbergu, kdy vidíme v této zemi, která je domovem největší sociální demokracie na světě, zrození jednotného, národního levicového hnutí, které je otevřeno Evropě a které patří k Evropské levici, jejíž pozice je nalevo od sociální demokracie. Výsledky voleb jsou povzbuzením naší odvahy.

To, co tyto dvě události představují, má mimořádný význam: konec reformistického monopolu na evropskou levici. Tento monopol se rozvinul během historického kolapsu východoevropských režimů na jedné straně a zrozením restaurační kapitalistické revoluce, zvané globalizace, na straně druhé. Konec tohoto reformistického monopolu fakticky vytváří Evropu se dvěma levicovými křídly. Alternativní levice se formuje ve všech našich zemích a skutečně poprvé může věřit v dosažení něčeho konkrétního: ukončit období, kdy byla menšinovým prvkem, a stát se politickou silou, která je opravdově schopna ovlivnit ekonomickou, politickou, kulturní a institučně společenskou dynamiku v celé Evropě.

Naše úkoly tak dostávají tvar a stávají se zřetelnějšími: dosáhnout systematické, silné a stálé přítomnosti mezi hnutími, která existují v evropské společnosti, je prvním úkolem, bez něhož není budoucnosti. Vztah mezi těmito hnutími a Stranou evropské levice není jen základním prvkem této síly. Je to naše budoucnost.

Druhý prvek se týká naší schopnosti využít naší existence k zásahu do krize, určené tím, že sociální demokracie nemá v budoucnu šance, a to právě ve chvíli, kdy neoliberální politika ve všech evropských zemích dunivě selhala. Krize zachvacuje i společnosti zemí bývalého východního bloku, jako je vítězství extrémně populistické pravicové síly v Polsku, kde byla smetena sociální demokracie.

Sociální demokracie stojí před obtížným rozhodováním, události v Německu to ukázaly jasně. SPD mohla teoreticky vytvořit vládu otevřenou levici, alianci s Levicovou stranou a Zelenými. Vybrali si velkou koalici, tedy alianci se svými volebními protivníky a neoliberály, proti nimž vedli celou volební kampaň. Tento výsledek ukazuje, jakého stupně rozporu je schopna sociální demokracie, když si vybere vyhnout se dialogu, dokonce kritického dialogu s alternativní levicí.

Stejný problém stojí před mužem, který rozhodně nepatří k historii francouzské alternativní levice, před Laurentem Fabiusem, když prohlásil, že na příštím sjezdu, který budou francouzští socialisté mít, se bude muset rozhodnout mezi linií a výhledem, který je liberálně socialistický a liberálně demokratický a - jak to podal - silným zakotvením nalevo. A znovu to byl Laurent Fabius, kdo řekl, že jedině silné zakotvení nalevo může levici přinést budoucnost.

Strana evropské levice nemůže čekat, že bude jednoduše žít jako kritický výraz sociální demokracie. Může a musí v této politické realitě intervenovat, to ale může jedině tehdy, má-li svůj autonomní politický projekt, založený na politické kultuře kritické vůči současnému kapitalismu, svůj vlastní autonomní program, svůj vlastní autonomní vztah ke společnosti a ke hnutím.

Zkrátka - Strana evropské levice se stane hlavním aktérem na evropské scéně, pouze bude-li schopna rozvinout plně sliby, na nichž byla založena. Hnutí jsou naší velkou možností vytvořit kulturu, která chce společnost transformovat.

Cíl vytvořit novou kulturu k transformaci a zároveň organizovanou sílu, schopnou stát se pákou této transformační kultury, se objevuje znovu velmi silně ve formě požadavku historické potřeby vytvořit levicové východisko z krize dělnického hnutí po porážce ve 20. století. Tento úkol lze dnes provést velmi efektivně, ale musíme si být vědomi existujících obtíží, neboť je spojen s krizí reformismu, která je střídavě jak možností, tak rizikem.

Rizikem je to, že by se mohla otevřít další trhlina, která by oddělovala masy - velké části mas - od politiky, a vytvořit tak přehradu mezi horní a dolní vrstvou společnosti. To je skutečně jedním z charakteristických rysů politiky naší doby. Vedle historické přehrady mezi levicí a pravicí a přehrady politické vlády a opozice existuje nový zlom, který se vytváří mezi horní a dolní vrstvou společnosti: výsledek tohoto zlomu by mohl být dobrý, jinými slovy mohl by spustit silný proces změn, což evropská společnost potřebuje, nebo by mohl na druhé straně vést ke krizi politiky potvrzením populismu.

Populismus a liberalismus jsou jak na západě, tak na východě nejnebezpečnější odpovědí na krizi politiky. Z toho důvodu musíme velmi pečlivě zkoumat a sledovat jednotlivá hnutí, posuzovat jejich potenciál, kriticky vyhodnocovat jejich omezení a sami sobě musíme stanovit úkol přispívat společně s dalšími silami existujícími v hnutí k zahájení procesu sjednocování, k socializaci hnutí. Procesu sjednocování mezi různými hnutími, která ve všech zemích existují a formují se, protože žádné z nich samo o sobě nemá energii stát se postačujícím transformačním jevem, zatímco jejich síť vztahů, síť spojení může dláždit cestu ke konstrukci velkého reformačního hnutí, aby pak sjednotila zkušenosti různých zemí, které jsou od sebe dosud hodně izolovány.

Nad nedostatečným charakterem naší evropské dimenze a nad evropskou dimenzí existujících hnutí a stran můžeme jen bědovat. Na druhé straně je možné tuto dimenzi získat, jak ilustrují určité zápasy. Jen si vezměte poslední zápas proti Bolkesteinově direktivě, která vedla k evropským demonstracím a národním demonstracím v různých zemích, avšak tato zkušenost by nás měla znovu přimět k reflexi omezení naší akce, omezení hnutí a odborů. Jsme vyzváni k boji na neobyčejně kluzkém povrchu, protože liberalismus v krizi neznamená mechanicky konec liberalismu, naopak, pokud nevytvoříme alternativu, mohlo by to vést k dramatickému úpadku životních a pracovních podmínek lidí a dokonce k instituční krizi.

Chceme tu na sjezdu v Aténách také zdůraznit, jak vysoké je očekávání našeho vztahu k tomuto hnutí. Další Evropské sociální fórum se bude konat v Aténách a my ho budeme sledovat s velkým zájmem. Takže tento rámec musíme vytvořit. Musíme vytvořit všeobecně politický rámec, ne nějaký, který by hnutí ohradil, ale spíš takový, který by hnutí umožňoval růst a stávat se propojeným také pomocí tvorby sítí. Tento kontext může být ve značné míře vytvořen iniciací zdola vycházejícího procesu k vytvoření Evropy.

Selhání Evropské ústavy založené na smlouvách a mezivládních vztazích nás musí podnítit ke znovuotevření zdola jdoucího ústavního procesu, který promění Evropský parlament v primární fórum, v němž by se tato debata měla otevřít, v němž by se měla znovu otevřít. Náš příspěvek však musí zkombinovat politickou akci v parlamentu s fundamentální akcí ve společnosti. Tahle debata o Evropské ústavě je dokonce debatou, která musí být pečlivě protkána s těmi oblastmi akcí, kde již konáme své společenské a politické snahy.

Toto je horizont, vůči němuž musíme být schopni především zajistit růst nové kampaně proti válce, proti terorismu, za mír, který povede ke stažení všech jednotek všech evropských zemí z Iráku. Tohle - spolu s akcí, která již běží, která následuje statečnou volbu učiněnou španělským parlamentem po volbách, a s akcí dalších evropských zemí, které vždy odmítaly na tomto dramatickém dobrodružství imperiální války - tohle nám pomůže označkovat konstrukci prvního pilíře Evropy míru, Evropy otevřené Středomoří a přes Středomoří třetímu světu. Tahle středomořská dimenze je pro nás absolutně podstatná, je to dimenze mezietnického dialogu, mezireligiózního dialogu, dialogu mezi civilizacemi. Středozemí se může samo postavit proti myšlence války civilizací a nabídnout základnu a základy pro mír a v rámci této základny to musí být náš stálý úkol přispívat k míru v Palestině, k vytvoření dvou států pro dva národy. Podobně musíme pokračovat v úsilí vrátit práva a víru lidem Sahrawi a Kurdům. Evropská levice za mír v Evropě, za Evropu otevřenou vztahům se světem skrze Středozemí, a to především politickou akcí.

Proto také navrhujeme, aby jedním z prvních podniků Evropské levice bylo zorganizovat setkání, dialog s jihoamerickou levicí, aby se postoupil prezidentu Chavezovi, který se o naši činnost velmi zajímá, tento návrh na výměnu zkušeností a na prosazování politické reality, která by stejně jako v Latinské Americe mohla shromáždit různé politické subjekty a různá hnutí, která sdílejí vůli porazit neoliberalismus a válku. Tento podnik je pro nás stále důležitější, protože nám umožní ukázat směr Evropské levice, a to alespoň symbolicky. Tento postup začíná její politickou přítomností v Evropě, hlavní oblastí její akce, ale vždy bude spojovat osud Evropské levice s osudem veškeré levice na světě. Evropa míru, Evropa, která se konečně odpoutá od neoliberální politiky.

Politické a společenské boje proti Bolkesteinově direktivě, boje přistěhovalců za jejich práva některé z těchto možností naznačily. Boje dělníků, kteří zápasí stále ostřeji s útoky na své životní a pracovní podmínky, jež neoliberální politika spustila vůči dělníkům celé Evropy, nás učí, že těchto bojů musíme využít, abychom získali konkrétní výsledky, které vytvoří možnost nejen budovat politiku, která nám dlouhodobě umožní rozejít se s neoliberální politikou, ale i bezprostředně poukazovat na rozpory, a získat tak výsledky, které jdou opačným směrem než neoliberální politika, jak už se to v některých zemích děje. Co teď musíme udělat, je zintenzívnit tento zápas, rozšířit rozsah tohoto boje, abychom porazili myšlenky ležící za Bolkesteinovou direktivou jednou provždy.

Musíme organizovat společný boj místní populace a přistěhovalců, abychom alespoň pro civilizaci získali výsledky jako je uzavření CPT (Temporary Detention Centre = středisko dočasného zadržení) v Lampeduse (Sicílie), které se stalo odporným symbolem praxe věznit přistěhovalce, jejichž jedinou chybou je, že nezákonně hledají víru ve svou budoucnost. Musíme uspět se zahájením vyšetřování ve Španělsku. Případ Ceuta a Melilla (viz např. článek Ceuta a Melilla leží daleko i blízko - poz. překl.) by nás měl svou tragedií naučit, že právo na život přistěhovalců je stejné jako to naše. Tahle zneklidňující tragedie stará několik dní prokazuje, že Evropa vězeňských závor není slučitelná s otevřeností naší Evropy a že nemůžeme bránit evropskou civilizaci, pokud vlády nepřestanou s barbarstvím proti přistěhovalcům.

Musíme na sebe vzít úkol, dlouhodobý úkol týkající se pracovního konfliktu, který se znovu stává stále větším problémem ve všech evropských zemích. Na práci se útočí takovou formou politiky, která má tendenci prezentovat se jako něco, co může definovat obecné společenské vztahy vůbec. Proto politika delokalizace znamená vytvoření nástroje agrese proti kolektivnímu vyjednávání, proti vymoženostem dělníků a jejich historii civilizace. Základního nástroje globalizační politiky, na nějž se reaguje opatrnou ne-reakcí ze strany států, které se vyhýbají svým povinnostem, reakce absolutně chybí nebo se státy dokonce stávají spoluviníky. Na mnohem obecnější rovině se stala nejistota obecným pravidlem. Nejistotou je dnešní malosériovost a malovýroba z Ford-Taylova cyklu. V tomto kapitalistickém cyklu je práce systematicky redukována na nejistotu kvůli organizaci hospodářství a trhu práce, kvůli nové legislativě, kvůli novým pracovním vztahům založeným právě na flexibilitě a na nejistotě. Nejistota není jen automatický výsledek organizace kapitalistické ekonomiky, je to i strategická volba učiněná dominujícími třídami, které teď ztratily schopnost organizovat konsensus k jejich stanoviskům, aby likvidovaly každou možnou společenskou opozici k neoliberální politice.

Výstavba nové aliance mezi novými dělníky Evropy a tradičními dělnickými třídami, je podle mého názoru, jedním ze strategických cílů Strany evropské levice. Budování tohoto nového dělnického hnutí je to, co potřebujeme k otevření nového období práv a všeobecných práv, která nebudou založena výlučně na této nové dělnické třídě, ale na nerozborné kombinaci, která se hledala, požadovala a provozovala společně s ostatními silami osvobození, především s ženským hnutím, neboť ženy nejsou jen pouhým dalším prvkem naší politiky, ale jsou klíčem ke znovuprozkoumání naší celé politické a kulturní struktury.

Tento patriarchální kapitalismus nám ve srovnání s minulostí předkládá otázku osvobození v nových, velmi rozdílných termínech, je to výzva, kterou musíme přijmout dokonce tváří v tvář daleko fundamentalističtějším impulsům, které si znovu razí cestu z duchovně náboženských jevů a které se znovu staví proti sekularismu státu a proti právům jednotlivce, která jsou místo toho intenzivně prezentována jako nový terén pro gaye, lesbičky, transsexuály, jejichž požadavek - mít možnost žít ve shodě se svými emocemi a svou sexualitou - volně vyjadřuje nový koncept občanství, které je v úplně jiné rovině tím, co hledají přistěhovalci. To otevírá otázku nových všeobecných práv a vybízí Evropu, aby se stala domovem těchto nových všeobecných práv. A tato nová všeobecná práva ztělesní ideu nového veřejného prostoru. Musíme být hlavním aktérem tohoto cíle.

Veřejný prostor je zapotřebí k tomu, aby šlo přímo zasahovat do úprav trhu a ekonomiky. Už není dále možné budovat společenský kompromis, dynamický společenský kompromis pomocí kompenzačního mechanismu. Kapitalisté říkají: „Ať udělá trh svou práci a pak budeme stavět sociální stát“. Ale sociální stát podle současné vládní politiky obsahuje dramatické důsledky pro primát trhu. Obrana přiznaných ústupků je chybnou a nemožnou akcí. Bylo by to jako vybírat lžící vodu z moře. Ve skutečnosti je přesně hlavní výzvou uspět v dosažení reálné společenské ochrany. Je to ekonomika, které se musíme postavit, je to schopnost kritizovat ekonomiku, která musí být znovu objevena a jeden z živých prvků této kritiky ekonomie je ztělesněn v konkrétní zkušenosti z obrany a prosazování kolektivních statků. Důkazem toho je mimořádná zkušenost světového kontraktu o vodě, stejně jako mnoho jiných místních zkušeností. Ale od vody ke kultuře - co vidíme, jak se prosazuje, jsou opakované pokusy odvolat tržní zboží, která musíme považovat za kolektivní statky, která patří nám všem, která jsou pákou nové výstavby naší budoucí společnosti, pákou živé kritiky paradigmatu hrubého domácího produktu a počátkem procesu, který umožní společenský a demokratický kompromis, základnu nové Evropy, Evropy míru, Evropy bez neoliberalismu, Evropy participativní demokracie. To bude hlavním úkolem Strany evropské levice.

Drazí soudruzi, během tohoto posledního roku vzrostl počet našich členů a náš vliv na evropské politické scéně. Byli jsme schopni využít našich vztahů se soudruhy v parlamentní skupině GUE/NGL v Evropském parlamentu a rozvinout dosud největší institucionální akci proti neoliberální politice navržené evropskými institucemi.

Navázali jsme nové vztahy a nové aliance. Z těchto důvodů může při pokračování a posilování této cesty aspirovat Strana evropské levice na roli hlavního aktéra společenského a politického zápasu v Evropě.

Je skutečně pravda, co říká slogan našeho aténského sjezdu: Ano, Evropu můžeme změnit!

Přeji sobě i vám úspěšný sjezd!

Atény, 29. 10. 2005

Předběžný urychlený překlad do češtiny pro potřeby SDS (Milan Neubert) vychází z anglického simultánního překladu italského originálu, jak byl zaznamenán v průběhu sjezdu.
Praha, 1. 11. 2005


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Fausto Bertinotti | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.