logo SDS
Dnešní datum: 02. 04. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 43
Prům. 19.5
21 denni
Max. 525
Prům. 408

Nyní si čte web : 54 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Diskuse VV SEL k dopisu KSČM

Vydáno dne 08. 03. 2005 (8704 přečtení)

Na program jednání Výkonného výboru Strany evropské levice ve dnech 8. - 9. 1. 2005 byla jako 7. bod zařazena diskuse k dopisu KSČM z 25. 10. 2004 (1, 2, 3), který obsahoval několik návrhů a připomínek. Dopis i jednání připomněl ve svém článku Hassan Charfo. Nyní máte možnost seznámit se s doslovným překladem diskuse. Hlavními tématy byl stalinismus, individuální členství a celoevropský charakter SEL.

Záznam

8. ledna 2005

K dopisu Komunistické strany Čech a Moravy

Helmut Scholz:

Nyní navrhuji, abychom splnili závazek prodiskutovat dopis Komunistické strany Čech a Moravy, protože už jsme ho na dvou zasedáních odložili. Neměli bychom ho odložit znovu.

Hassan Charfo (KSČM):

Především: chce-li se stát EL stranou celoevropského charakteru, pak si myslíme, že by neměla být vyloučena žádná strana, žádná komunistická strana. Tady je seznam minimálně 27 evropských komunistických stran, a to z východní, střední i západní Evropy, které nejsou zapojeny, nejsou zvány na akce Strany evropské levice. A tak žádáme EL, aby tento problém řešila, pokud opravdu chceme jednotu levice v Evropě. Na tom seznamu jsou velmi důležité strany, např. Komunistická strana Ruské federace, Komunistická strana Ukrajiny, komunistické strany Moldavska, Polska, Turecka atd. Ty by měly být zvány na aktivity EL. EL by měla svolat setkání, které by shromáždilo všechny tyto strany a prodiskutovat s nimi, proč se neúčastní práce, jak vidí formu jednoty levice v Evropě, a pozvat je, aby se zapojily, aby se účastnily aktivit SEL. Takové setkání by mohlo být velmi užitečné.

Druhý bod: Ve stanovách Strany evropské levice existují bariéry. Např. je v preambuli kritika týkající se stalinistických praktik. Špatné praktiky v bývalých socialistických zemích neexistovaly jen proto, že to byly stalinistické praktiky. Byly to negativní praktiky, protože byly nedemokratické. Zmiňujeme-li jen slovo stalinistické, bude to znamenat, že připouštíme praktiky Maa, Pol Pota, Ceausesca atd. A tak si myslím, že by byla lepší obecná formulace, kdybychom mohli nahradit slovem „nedemokratický“ slovo „stalinistický“.

Třetí bod: individuální členství jako ustanovení stanov EL by podle mého názoru mohlo být nástrojem vměšování do vnitřních záležitostí bratrských stran. Proto je individuální členství jako ustanovení stanov pro nás nepřijatelné.

Helmut Scholz:

Děkuji. Jsou k tomu komentáře, poznámky?

Fausto Bertinotti (předseda):

Pár poznámek s informací o setkání v Praze, které mělo za následek tento dopis ze strany Komunistické strany Čech a Moravy:

Během zakládajícího sjezdu EL v Římě požádala Komunistická strana Čech a Moravy o setkání s vedením Strany evropské levice. Výkonný výbor tuto žádost přezkoumal a my jsme iniciativně přispěli k setkání s nimi v Praze. Toto setkání bylo mimořádně užitečné. Měli jsme rozhovor s předsedou Komunistické strany Čech a Moravy Miroslavem Grebeníčkem a společně s ním jsme měli tiskovou konferenci. Celé setkání bylo velmi kooperativní a my jsme straně poděkovali za tuto kooperaci, za jejich laskavost a zdvořilost. Předseda strany neučinil při této příležitosti ani jednu poznámku ke stanovám Strany evropské levice. A v průběhu společné tiskové konference předseda Komunistické strany Čech a Moravy oznámil k našemu největšímu uspokojení budoucí kroky Komunistické strany Čech a Moravy ke změně statutu pozorovatele na plného člena EL. Na otázku německého novináře odpověděl, že by se mělo hovořit o politice v krátké době. Proto jsme také souhlasili, že bylo toto setkání úspěchem pro obě strany.

Pak dorazil dopis. Každá strana má plné právo rozhodnout o vlastním statutu, zda chtějí být plným členem nebo pozorovatelem. Myslím, že bychom měli být svobodni a že jsme svobodni vůči všem typům nátlaku. Každá strana by si měla svobodně uspořádat svůj typ vztahu ke Straně evropské levice, k již existující entitě. A my bychom si měli uspořádat vztahy ke stranám, které si to přejí. Počet pozorovatelských stran poslední dobou narůstá.

Nedávno jsme jeli do Budapešti na setkání s předsedou Dělnické strany. Tohoto setkání se účastnil Helmut Scholz. Máme kontakty s dalšími silami, které ještě nejsou účinně členy nebo pozorovateli evropské strany, a to na základě linie, kterou jsme si dali sami. Jsou to takové zvětšující se kruhy. Všichni členové Evropské levice jsou skutečně sdruženi trvalým způsobem, i ty strany, které se rozhodly být jen pozorovateli, jsou trvale přidruženy. Se stranami, které mají zájem o dvoustranné vztahy, chceme mít bilaterální vztahy. Spolupráce a společné iniciativy jsou rovněž možné. Neexistuje žádná uzavřenost, žádné uzavření se před někým s jakýmkoliv postojem.

Jedna věc však musí být jasná: Strana evropské levice skutečně existuje a existuje na základě přesných stanov. Je legitimní volbou každé strany být plným členem, být pozorovatelem nebo činit cokoliv jiného, co chtějí. Myslím, že se tady nejedná o případ, abychom znovu otevřeli diskusi. Rád bych vám znovu připomněl body, které jsou zakládající platformou pro naši společnou práci. Proces je otevřený pro všechny – pro každou stranu, komunistickou či jinou, která uznává tyto stanovy, která pochází z členských států EU nebo ze zemí, které jsou asociovány nebo budou asociovány k EU. Není tu žádná výlučnost. Místo toho je tu určitý druh politické homogenity pro společnou politickou iniciativu. Samozřejmě že my také pociťujeme potřebu vztahů se stranami z nečlenských zemí EU, protože naše stanovisko je daleko od eurocentrismu. Jak ale bylo během dnešní diskuse vidět, politická Evropa je základem pro naše politické minimum, pro naši politickou iniciativu.

Druhý bod: Tato strana je založena na společných politických podnětech. Chtěl bych vám všem připomenout cestu, která je za námi. Odmítnutí stalinismu patří k naší politické identitě. Bez tohoto odmítnutí by mnoho z nás v této straně nebylo. Každopádně na odmítnutí stalinismu přistoupily všechny strany, které se podílely na zakládání EL a je to jeden ze základních prvků. Odmítnutí stalinismu nemá co dělat s naší minulostí, ale s naší budoucností. Když se při odmítání stalinismu obracíme do minulosti, odmítáme samozřejmě všechny špatné praktiky, včetně praktik, které byly horší než stalinismus. Co rozhodně odmítáme, je sama mocenská koncepce, která je spjata se stalinismem. Z toho vychází naše představy a naše idea budoucí společnosti. Bez tohoto odmítnutí by byla naše idea socialismu nepředstavitelná. Proto tu jde o velmi pevný bod.

Na základě těchto dvou prvků – geopolitického umístění a společného podnětu – jsme toto stranu založili. Oba se týkají spíše budoucnosti než minulosti. Týkají se našich představ o konfliktu, participaci, demokracii a transformaci společnosti.

Dalším pevným bodem je naše otevřenost ke spolupráci, ke vztahům s těmi, kdo zůstanou nebo se rozhodnou stát se pozorovateli či dokonce členy Strany evropské levice. Nikdo ale nemá vůči EL privilegovaný statut. Komunistické strany nemohou být privilegované oproti jiným kvůli svému jménu. Strana komunistické obnovy nemá žádné bratrské strany. Sdružuje se se všemi, s nimiž potřebuje, s nimiž sdílí společné cíle pro společnost, jestliže ta strana patří nějakým svým postojem k levici obecně. Bez ohledu na to, zda je komunistická, zelená či socialistická, jestli má taková strana zájem o vztahy s EL, deklarujeme my svou připravenost mít s ní bilaterální vztahy. Můžeme si vzájemně vyměňovat názory, vést dialog o tom, jak vidíme svět a jak rozumíme politice. Můžeme mít společné akce. Takové strany mohou mít zájem na přidružení k EL nebo na plné členství. Pokud sdílejí naše názory, naše základní prvky, pak samozřejmě potenciální členství takové strany zvážíme. Tyto vztahy však samozřejmě začínají nějakým vzájemným konsensem.

Evropská levice je strana, která již existuje. Nemůžete chtít navázat vztah požadavkem, aby se EL, tato existující strana, sama změnila. Bilaterální vztahy vyžadují vzájemné uznání. Očekává se od každého v této místnosti, že uznává rozhodnutí, která jsme učinili v minulosti. A pokud v bodě, který považujeme za důležitý, nejsme schopni najít konsensus, pak existují různá stanoviska, jako je tomu v otázce individuálního členství v EL. V takovém případě jsme nezvolili většinové stanovisko. Namísto toho jsme přijali nezávislé stanovisko a názor každé strany a požadovali jsme vzájemné přijetí skutečnosti, že jsme ve fázi experimentování. Takže to, o co žádám, je respektování tohoto způsobu výstavby, který jsem já osobně připraven a odhodlán houževnatě bránit, minimálně do našeho příštího sjezdu.

Václav Exner:

Nemám v úmyslu mluvit tak dlouho, jako činil předseda. Myslím si ale, že takový přístup k diskusi nemůže vyřešit problémy, které máme. Myslím, že jsme měli v Praze velmi dobré setkání. Byla to však diskuse o věcech, na nichž se shodneme, ne o poznámkách Komunistické strany Čech a Moravy. Pro nás sahá Evropa od Portugalska po Ural, od Norska po maltu. Náš úmysl je jasný: chceme levicovou stranu zahrnující politické spektrum celé Evropy, nejen části Evropy, která je spojena v EU. Musíme diskutovat, jak odstranit překážky spolupráce na straně radikální levice v politickém spektru Evropy.

Na sjezdu v Římě se řeklo, že naše poznámky ke stanovám a manifestu EL by se měly vyřešit do 1. sjezdu EL. Nyní, podle stanoviska soudruha Bertinottiho není takové řešení možné a žádoucí. To není dobrý přístup k problémům. Souhlasíme, že pro naše strany existují různé možnosti asociace. Situace levice v Evropě je velmi špatná. Vidíme to ve volbách, vidíme to také na našich shromážděních. Co s tím udělat? V této diskusi je dobrý ten, kdo souhlasí, a špatný, kdo nesouhlasí. Tak se problém před EL řešit nedá. Proto si myslím, že musíme v diskusi pokračovat. My vidíme, že by EL mohla přijít s iniciativou vůči jiným stranám, které jsou nyní mimo naše setkání. Taková iniciativa by mohla mít pozitivní výsledky.

To samé je třeba povědět o naší minulosti. Ano, řekneme-li, že je špatná jen část této minulosti a že se jmenuje stalinismus, můžeme to udělat. Taková je praxe. Ale v teorii musíme vést pečlivou diskusi. Neměli bychom jen mluvit o tom, čemu říkáme stalinismus, ale o všem, co vedlo k porážce na konci 80. let a na začátku 90. let, stejně jako o porážce v 70. letech v západní Evropě. Takové je stanovisko Komunistické strany Čech a Moravy. A pokud jde o další sjezd, vidíme naději, aby tam bylo více stran, než jsou zde nyní.

Pedro Marset (pokladník):

Myslím, že je to velmi zajímavá debata. Jsem vděčný soudruhovi z Komunistické strany Čech a Moravy, že otevřel debatu k tématu po skvělém úvodu našeho předsedy. Myslím, že mohu pár věcí doplnit. Ta první je, že budování EL je historický proces. Zabere čas a nelze ho vyřešit během jediného roku – všechny ty různé aspekty a otázky, které jsou obsaženy v budování EL. Musíme být trpěliví a vidět tento historický proces v jeho reálném časovém rámci.

Druhá otázka je, že nám historie hnutí dělnické třídy ukázala na První internacionále, na Druhé internacionále, že jednou věcí je mít velké ambice. Ale v realitě se cíle První a Druhé internacionály uskutečnily především na úrovni národních států. Něco podobného se děje teď. Jedna věc je mít zajímavou myšlenku celé Evropy od Atlantiku po Ural, ale politickou realitou je, že nyní máme jedno místo, kde se rozhoduje třídní boj – tím je naše účast v Evropském parlamentu, kde se přijímají rozhodnutí, která ovlivňují denní život tisíců a milionů dělníků a občanů tohoto kontinentu. Takže konkrétním způsobem, jak hrát roli v Evropě, není od Atlantiku po Ural, ale uvnitř politického prostoru, který teď máme: v EU. To znamená, že se v současnosti musíme soustředit na tento rámec. V budoucnosti se můžeme na rozšiřování členství v EL podívat. Proto jsem řekl, že musíme vidět EL jako historický proces, ne jako něco, co už jsme v tomto okamžiku dovršili.

A nakonec, myslím, že pro nás pro všechny komunistické a levicové strany je odsouzení stalinismu smysluplnou otázkou. Ne pro jiné strany, ne pro jiné osoby, ne pro liberály či zelené, ale pro nás samotné je to velmi důležité. Protože stalinismus byl způsobem myšlení, že chce-li někdo dosáhnout nějakého cíle, že ho nemusí dosahovat demokratickým způsobem, ale že může jít za tímto cílem přímo, a je-li to nutné, ničit, zabíjet či odstranit všechny a všechno z cesty. To je chyba. A my musíme říci velmi jasně, že je to pro nás chyba naše a naší historie. Je chybou brát do úvahy jen cíl. Důležitá je i cesta, demokratická cesta dosažení tohoto cíle. To je proč si myslím, že je zajímavé vložit do naší preambule toto velmi jasné odsouzení stalinismu, protože to byla obrovská chyba, bylo to historické selhání v historii dělnické třídy, historické selhání, protože ovlivnilo důvěru a realitu pracujících, lidí na levici. Proto si myslím, že je třeba se na obě otázky dívat z větší perspektivy: možná že za 10 let nebo za 5 let už to odsouzení stalinismu nebude tak důležité. Pak to bude součástí historie, minulosti. Ale teď si myslím, že je pro nás důležité to říkat.

Wolfgang Gehrke (PDS):

Soudruh Charfo má pravdu, že jsme v Římě rozhodli, že naše stanovy do 1. sjezdu EL přezkoumáme. Při tom bychom neměli diskutovat v kategoriích, co je dobré a co je špatné, ale v kategoriích, co bylo úspěšné, kde jsme udělali chyby, kde byla selhání a kde musíme udělat opravy. Samozřejmě, soudruzi z Komunistické strany Čech a Moravy že máte právo klást otázky a trvat na prodiskutování vašich otázek a poznámek.

Z vašich třech otázek – to třetí je individuální členství v EL. Nemáme ještě dost zkušeností, abychom rozhodli, zda to byla chyba nebo zda to otevírá nové cesty. Takže navrhuji neuzavírat dveře, ale zkoušet to a získávat zkušenosti a pak se rozhodnout.

Druhý problém, který jste diskutovali, je velmi vážné povahy - problém stalinismu. Chci být velmi upřímný. Nemyslím si, že má nějaký smysl snažit se nalézt jiné slovo pro politickou kategorii, která je politicky definována a která popisuje politický proces. Mohli bychom myslet na mnoho slov jako nedemokratický, nesocialistický, ale věc, od které se musíme odpoutat je stalinismus. Pokud to neuděláme, byl by to konec EL. Nejen konec EL, ale i konec evropského levicového hnutí. Jsem přesvědčen, že jen rozchod se stalinismem, který musíme otevřeně vyjádřit, otevírá dveře dalšímu vývoji. Chci taky zdůraznit, že stalinismus není problémem východoevropských zemí nebo stran odtud. Pocházím ze strany, která nebyla ve východní Evropě, ale přesto byla stalinistickou stranou. Stalinismem jsme poznamenáni všichni. Patřím ke starší generaci a byla kdysi doba, kdy komunistické strany souhlasily s tím, že je stalinismus leninismem budoucnosti. Stalinismus si nevymysleli naši nepřátelé, je to naše historie. Vytvořili jsme ho a ten termín taky. To musíme prodiskutovat a rozejít se se stalinismem, ne protože to od nás chtějí naši političtí nepřátelé, ale protože to chceme my: je nutné pro nás a pro naše politické hnutí, abychom prodiskutovali a pochopili naši vlastní historii. Proto věřím, že by od nás nebylo moudré měnit tento bod ve stanovách nebo v naší mysli.

K prvnímu bodu – pokud jde o evropský region – sdílím Pedrův názor a znovu vás žádám, abyste vzali v úvahu, že jsme teprve na začátku. Zatím nemůžeme sjednocovat všechny. Musíme spolupracovat a růst a společně se učit. Mou politickou vizí nejsou Spojené národy levice, jejichž členem může být každý, nezávisle na jeho politických názorech. Věřím, že potřebujeme společné politické porozumění, a to jsme podepsali. To je náš Manifest.

Stelios Pappas (SYN)

Především chci povědět, že jsme velmi hrdí na to, že jsme od prvních kroků součástí iniciativy vytváření EL. Začali jsme diskusí nad dvěma textovými návrhy. Jeden s principy předanými od všech stran a druhý, proč potřebujeme Stranu evropské levice. V první skupině stran běžely mezi námi velké diskuse. Byl to velmi zajímavý proces a myslím, že byl úspěšný. Věřím, že zkušenost před zakládajícím sjezdem dodává všem naději, pokud jde o budoucnost.

Proč jsme zakládali Stranu evropské levice? Evropská integrace je realitou, není jen v našich myslích. Začala mnohem dříve, než jsme Stranu evropské levice vytvářeli. Proto říkáme, že jsme ji založili pozdě. Evropský kapitalismus se vyvíjí velmi rychle, ale my postupujeme pomalu. Proto potřebujeme dělat větší pokroky v politickém a ekonomickém prostředí. Od samého počátku jsme se také rozhodli, že nechceme mezinárodní orgán jako ten v minulosti. Chceme mít dobrou spolupráci se všemi levicovými stranami na světě, ale nechceme oživovat širokou alianci levicových stran, kterou jsme měli v minulém století.

A nakonec – stalinismus je podle našeho názoru nejen nedemokratická praxe, ale je to celá politická kultura. Je to kultura vztahů mezi stranami, je to kultura barbarství, smutná záležitost. Je to špatná kultura života. Proto se od toho potřebujeme distancovat.

Jean-François Gau (FKS):

Vezmu to zkrátka. Ale musím něco povědět ke stalinismu. Všichni souhlasíme, že musí diskuse pokračovat. Nemůžeme po ostatních požadovat, aby přijali politická stanoviska, která nemohou přijmout. Nejsme novou Internacionálou, jsme strukturou, pracující na evropské úrovni. Nejenom že se pokusíme překonat naše rozdíly, ale tyto rozdíly pro nás mohou být také obohacením. Rozvoj myšlenek společnou akcí je v zájmu pracujících v našich zemích.

Kategorie stalinismu nepatří typově k problémům, které jsem právě zmínil. Člověk může mít na svou historii svůj vlastní pohled, ale je důležité se velmi jasně distancovat od stalinismu. Ani já si nemyslím, že je to problém jen východoevropských stran. Týká se to dnes všech stran, které si dnes říkají komunistické. Pokud jde o Francouzskou komunistickou stranu – nevím, jestli je tu hodně stran, které se nazývají komunistickými od roku 1920. Naživu už jen velmi málo soudruhů, kteří se podíleli na zakládání naší strany. Pamatují si a přijímají svou historii s jejími světlými místy i stíny. Mluvili jsme tu o 8. květnu. Za druhé světové války bylo zastřeleno mnoho francouzských komunistů. Když je popravovali, volali: „Ať žije Francie!“ Někteří dokonce volali: „Ať žije německý lid!“ Ale spousta jich volala: „Ať žije Stalin!“ Oni nechtěli Stalinovy gulagy nebo koncentrační tábory. Volali to, protože stalinismus byl náš systém myšlení. Takový byl náš pohled na komunismus.

Že se dnes nebojíme slova komunismus, že se ke komunismu hlásíme a že si dokonce představujeme, že by to mělo v naší době smysl, to bychom nemohli, kdybychom se jasně nerozešli se stalinismem a se všemi praktikami, které jsou s ním spojeny. Kdybychom důkladně nekritizovali všechno spojené se stalinismem v nás samotných a v celém hnutí. To vůbec neznamená degradovat úspěchy našich soudruhů nebo stran, které ve stalinismus svou dobou věřily.

Myslím, že tento názor shodně přijímají v mé straně komunisté všech generací. Je to předpoklad, abychom se dnes mohli ke komunismu hlásit. Proto si myslím, že slovo „stalinismus“ ve stanovách Strany evropské levice nikomu neubližuje. Nemůže být nijak nahrazeno. Byla by to velká rána pro budoucnost, kdybychom to slovo ve stanovách neměli.

Hassan Charfo:

Soudruzi, jsem tímto druhem diskuse skutečně překvapen. Doufám, že každý ví, že Komunistická strana Čech a Moravy není stalinistickou stranou. Jsme pro vypuštění slova „stalinistický“ z preambule stanov, ne abychom bránili stalinismus, ale protože jsme přesvědčeni, že je tato formulace velmi krátká a nepokrývá, co se stalo během desítek let trvající zkušenosti bývalých socialistických zemí. A v našem hnutí samozřejmě.

Především slovo „stalinismus“ může v preambuli evokovat mnoho interpretací, co stalinismus znamená. Dnes jsme v podkladech našli projev Michaela Schumanna (PDS). Pro Schumanna znamená stalinismus celou zkušenost bývalé socialistické země – úplně špatnou zkušenost. To znamená, že musíme zavrhnout celou zkušenost bývalých socialistických zemí. To je špatné tvrzení, to není pravda, to nemá nic společného s objektivní situací. Ve zkušenosti bývalých socialistických zemí byly negativní a pozitivní aspekty. Musíme odmítnout ty negativní aspekty a podpořit ty pozitivní aspekty a využít je. Je-li socialistická zkušenost v Československu tak špatná, proč je pozice Komunistické strany Čech a Moravy nyní tak silná? V Evropském parlamentu má Komunistická strana Čech a Moravy 25% mandátů České republiky. Znamená to, že byla naše zkušenost se socialismem tak špatná? Ne, to není pravda.

Zadruhé, Schumann říká, že se stalinisté nazývali marxisty-leninisty. To dokazuje, že slovo stalinistický vede k mnoha interpretacím. Protože to evokuje tolik interpretací, chceme toto slovo nahradit víceobsažným termínem „nedemokratický“.

Zatřetí, tato formulace ve stanovách mi připomíná stalinistické praktiky v bývalých socialistických zemích. Dovolte mi vysvětlit, co tím myslím. (Přerušení: To je absolutně nepřijatelné, víc respektu, prosím.) Nevíte, co chci říci. Moment prosím. V ústavě bývalých socialistických zemí se zmiňovalo, že je třeba respektovat vedoucí úlohu strany. Ve skutečnosti se děl pravý opak. Znamená to, že důležitou věcí je praxe, ne ústava. Formulace ústavy neřeší praktický problém. To jsem chtěl říci, chceme-li změnit stalinistické praktiky, musíme je měnit v reálném životě, ne psát je do stanov.

Poslední bod: říci, že EL teď existuje, a že kdo chce vstoupit, ten může. Kdo chce být pozorovatelem, může být pozorovatelem. Kdo chce ze strany odejít, ať odejde. Myslím, že to není způsob, jak sjednotit evropskou levici.

Helmut Scholtz:

Byla to nutná diskuse k tématu. Hádám, že musíme v diskusi pokračovat, ne už dnes, ale permanentně. Musíme prohloubit chápání toho, o čem mluvíme. Je zcela jasné, že v tomto bodě existuje jasná neshoda. Většina stran vyjádřila jedno stanovisko, KSČM vyjádřila stanovisko své. Je teď na každé straně, aby se rozhodla, co dělat. Doufám, že najdeme způsob, jak v této diskusi pokračovat, protože se má levice stále co učit, chce-li být skutečně emancipativní levicí, novou silou v očích veřejného mínění našich zemí, alternativní politickou silou Evropy. Myslím, že musíme jít tímto směrem.


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1635 (1635 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1230 (1230 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1143 (1143 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
820 (820 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1417 (1417 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1092 (1092 hl.)
Prohnilý humanismus !!
826 (826 hl.)

Celkem hlasovalo: 8163


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.