logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 15.9
21 denni
Max. 604
Prům. 351.7

Nyní si čte web : 81 uživ.

Strana evropské levice

* Úvahy o budoucnosti evropské levice

Vydáno dne 04. 06. 2017 (3551 přečtení)

Předkládáme čtenářům překlad diskusního příspěvku, který na základě rozhodnutí Politického sekretariátu Evropské levice rozeslal předseda EL Gregor Gysi jako základ pro politickou diskusi Rady předsedů, Výkonného výboru EL a Valného shromáždění EL na konci června 2017.

1. Panoráma levice v Evropě

Levice jako celek je v Evropě relativně slabá a vůči pravici nepředstavuje politický protipól, kterým by vlastně měla být. Za levici považujeme socialistické, komunistické a částečně také zelené strany, které se považují za alternativu neoliberální politiky v Evropě a které usilují o společnost překonávající kapitalismus. Levice je na mnoha místech roztříštěná. Současně však se však také neustále objevují iniciativy, aby se levicové síly spojovaly.

Levice je poměrně silná v některých zemích jižní Evropy. Třeba v Řecku, kde se SYRIZA stala nejsilnější politickou silou a tvoří vládu. Také na Pyrenejském poloostrově má levice společensky relevantní sílu. V Portugalsku podporuje socialistickou menšinovou vládu. Ve Španělsku byla jako nová levicová strana PODEMOS. Současně existují nové sjednocené formace levice v některých větších městech, jako je Barcelona, a stále se vytvářejí širší a širší aliance. V Itálii je levice po vládě středo-levé koalice velmi roztříštěná. Úsilí o sjednocení nebylo dosud úspěšné. Vývoj na Kypru je pro Evropu velmi důležitý a AKEL zde hraje zásadní roli.

Ve střední Evropě a Skandinávii je levice relativně stabilní a zastoupená v parlamentu. V některých případech je také součástí vlády, např. v Norsku a na Islandu. To pro ně nebylo vždy dobré, jako v Norsku. Místní levicové strany ale opět posilují. Ve Finsku má komunistická strana klesající význam, zatímco Spojená levice představuje rostoucí a stále důležitější sílu, která získala hlasy v nedávných komunálních volbách. V Nizozemsku se ustavila Socialistická strana a v Belgii se rychle rozvíjí Strana práce, která je podle průzkumů nejsilnější politickou silou ve Valonsku.

Zvláště důležitý je vývoj ve Francii. Zatímco někteří jsou připraveni vzdát se Levé fronty, mnozí bojují za její zachování a rozšíření. Mélenchon a jeho hnutí France Insoumise, podporované komunistickou stranou, dosáhlo v prezidentských volbách velkolepého úspěchu téměř 20%. Levice stojí před novým počátkem a je otázkou, zda lze Mélenchonův úspěch použít v parlamentních volbách v červnu jednotnou kampaní. Tradiční stranické struktury levice jsou a zůstávají důležitými, ale měly by v budoucnu uzavírat kolem sebe hnutí a spojenectví.

V Británii se situace na levici vždy vyznačovala tím, že strany nalevo od Strany práce (Labour Party) nehrály žádnou roli a k tomu byly navíc jako komunistická strana rozděleny. Byla založena nová levicová strana Left Unity, ale její vývoj se brzy zbrzdil změnou Strany práce s Corbynem. Ve Skotsku má z levicového pohledu významu Skotská národní strana. V Irsku se do jedné z předních politických sil vyvinula strana Sinn Fein.

Východní Evropa tvoří v panoramatu levice téměř bílé místo z různých důvodů. Levicové strany jsou tam poměrně malé a bojují o svůj význam. Výjimkou je Komunistická strana Čech a Moravy. Velmi zajímavý je vývoj ve Slovinsku, kde jsou v parlamentu úspěšně zastoupeny „Iniciativa za demokratický socialismus“ a „Strana za udržitelný rozvoj Slovinska“ (TRS). V Polsku je zajímavý vývoj Razem.

2. Vývoj sociální demokracie

Pro budoucnost má levice velký význam vývoj sociální demokracie. Ta se výrazně politicky změnila. Za zvláštní bod zlomu lze označit Schröder-Blairův dokument z roku 1999. Jím se sociální demokracie rozloučila s kulturou práce, která byla do té doby v podstatě základem sociálně demokratické politiky, a převzala neoliberální pozice v hospodářské a sociální politice. Tento neoliberální směr nevedl k vzestupu evropských sociálních demokratů, jak doufali, ale nakonec je výrazně oslabil, což rozšířilo terén pro levici. Zvlášť patrné to je v Německu, kde by Levicová strana (Die Linke) v současné době bez Schröderovy Agendy 2010 neexistovala. Na druhou stranu existují protisměrné pohyby i uvnitř sociální demokracie. Nejrozsáhlejší jsou ve Straně práce s volbou Jeremy Corbyna předsedou strany. Také je třeba zmínit „Frondeury“ uvnitř Socialistické strany ve Francii, kteří nepodporují Hollandův směr. Dokonce i v německé SPD existuje alespoň opatrný pohyb od neoliberální politiky.

Celkově představují sociální demokraté roztříštěný obraz sebe samých. Částečně se zmenšily na malou stranu jako v Řecku nebo Nizozemsku; některé z nich stojí před štěpením jako ve Francii nebo ve Španělsku. Sociální demokraté erodují. Jejich samoobnova je velmi nepravděpodobná.

Tento vývoj staví před levici nové úkoly. Sociální demokraté nebudou na jedné straně schopni široce opustit svou neoliberální orientaci samy o sobě, ale na druhou stranu bude levice stěží schopna provést změnu politiky v Evropě bez reformovaných sociálních demokratů. Levice nedokázal adekvátně těžit z poklesu sociální demokracie a z politického vakua nalevo od ní. Bylo to především pravice, které dokázala této politické slabosti využít. Je to úkolem levice, obsadit politické vakuum, zanechané sociálními demokraty, a nabídnout alternativu k převládající politice sociálních demokratů, a tím na ně i vyvíjet tlak. Musí se uspět přimět sociální demokracii - alespoň její rostoucí část - k opuštění jejích neoliberálních pozic, a tím posunout sociální rovnováhu sil doleva. Sociální demokraté by měli znovu bojovat za sociální demokracii. Ale levice to musí udělat ze svého vlastního pohledu a svou vlastní odlišnou společenskou koncepcí politiky.

3. Diskuse o evropské politice

Debata levice o potřebné evropské politice je zaměřena především na otázku společné měny. Mnoho konferencí se konalo v souvislosti s plánem B, který poprvé představil Jean-Luc Mélenchon v září 2015. Plán B se bude realizovat v případě, že nebude proveditelný plán A zásadní demokratizace Evropské unie. Plán B navrhuje, aby země EU měly možnost opustit eurozónu a vrátit se ke svým národním měnám. Diskuse o těchto otázkách musí proběhnout, ale zaměřit se na měnové otázky je spojeno se značnými problémy. Na jedné straně se podceňují rizika spojená s opuštěním společné měny, zatímco na druhé straně je nadhodnocen prostor, který je možné získat. Navíc má tato otázka potenciál levici rozdělovat.

Ačkoliv je otázka společné měny důležitá a debata o ní legitimní, neměla by být naší hlavní prioritou. Do popředí by se měl spíše klást program ekonomické a sociální politiky jako alternativy k dominujícím neoliberálním úsporným opatřením. Důvod nespočívá jen v tom, že tato politická agenda neskončí ani po vyřešení měnového problému, ale v tom, že tvoří mnoho společného základu mezi našimi stranami. Panuje shoda v tom, že neoliberální politika úsporných opatření musí být ukončena. Hlavním východiskem je jiná hospodářská politika, která se zaměřuje na růst a zaměstnanost, snížení pracovní doby a sociální a ekologickou restrukturalizaci ekonomiky.

Nejde o ekonomický růst sám o sobě, ale o společensky smysluplný rozvoj s vytvořením sociálně a ekologicky udržitelných pracovních míst. Tato místa samozřejmě nevytvoří samotný trh, ale je zapotřebí zásahu tvůrců politik. Nezbytné jsou také programy veřejných investic, které podporují hospodářskou činnost v oblastech, které jsou společensky užitečné. Patří sem infrastruktura, energetická a dopravní politika, ale také oblasti jako vzdělávání, kultura, zdraví a bydlení. Investice do EU jsou stále o 30% pod úrovní roku 2007, kdy začala finanční a bankovní krize. V některých zemích je cílem obnovit zničenou výrobní základnu. Proto potřebujeme „evropský Nový úděl“. Taková politika není slučitelná s „dluhovou brzdou“ v Evropě, která byla zavedena jako reakce na tlak německé vlády. Přerušení fiskální smlouvy je naléhavou nutností, protože představuje velkou překážku pro investice. Proto musí být změněna evropská smlouva.

Nezbytné jsou především regulace finančních trhů a zásadní změna úlohy ECB. Cílem je zastavit finanční spekulace, bojovat proti daňovým únikům a vymýtit daňové ráje. ECB by měla fungovat jako „věřitel poslední instance“ a převzít odpovědnost za hospodářský rozvoj a zaměstnanost. Namísto politiky „kvantitativního uvolňování“, která je za současných okolností velmi riskantní a vysoce citlivá na finanční spekulace, ECB by měla financovat nezbytné veřejné investice.

Dalším důležitým prvkem je změna politiky přerozdělování. Namísto snižování mezd a sociálních výdajů je nutné je zvyšovat. To je nutné nejen ze sociálních důvodů, ale také z ekonomických důvodů. Součástí jiné politiky přerozdělování musí být také odlišná daňová politika s vyššími daněmi pro bohaté, movité, banky a velké korporace. Na rozdíl současnosti musí být EU opět spojena se sociálním blahobytem. EU může trvat pouze tehdy, pokud je podporována většinou obyvatel členských zemí.

Pravicový extremismus v Evropě roste. Levice musí energicky nasazovat síly, aby zabránila fašistickému vývoji. Za tímto účelem je nezbytné vytvářet široké aliance, ale také bojovat proti neoliberální politice, které vyvolala vzestup pravice.

Rostoucí tok uprchlíků a migrantů má své důvody. Globalizací ekonomiky se lidé k sobě přiblížili. I sociální otázka se stala globální. Každý rok zemře hladem zhruba 18 milionů lidí, ačkoli světové zemědělství by mohlo nakrmit dvojnásobek světové populace. Genetická manipulace s osivem, aby se zabránilo jeho reprodukci ze strany zemědělců, musí být zakázána. EU nesmí prodávat zemědělské zboží do Afriky tak levně, že africké potraviny jsou dražší, což znamená, takže tam vlastní zemědělství nemůže vzniknout. Jednou z nejdůležitějších otázek boje proti příčinám migrace je zastavit a překonat války. Vývoz zbraní - alespoň do oblastí s politickým napětím a s diktaturou - musí být okamžitě zastaven.

NATO neposkytuje koncept zabezpečení. Mělo by být nahrazeno kolektivní strukturou pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Vztah k Rusku musí být změněn. Rusko je součástí Evropy. Mír a bezpečnost v Evropě nemůže nikdy existovat bez Ruska jako světové moci s jadernými zbraněmi, natož proti němu.

Tím by byly pojmenovány hlavní body minimální agendy, která by mohla tvořit platformu pro Evropskou levici.

4. Funkce EL

Strana evropské levice (EL) hraje v levicové evropské diskusi zatím jen vedlejší roli. Cílem by však mělo být, aby se stalo platformou pro diskusi o evropské politice a aby hrála koordinační roli. Východiska pro to jsou k dispozici. Nejprve je třeba zmínit především každoroční letní univerzitu. Kromě toho existuje řada konferencí a událostí v síti. Příkladem je konference Středomoří a napojení na sociální fóra a „Alter Summit“. Zejména v tomto směru může být významné každoroční Fórum alternativních a pokrokových sil. Nicméně je nutné posílit politický profil. Za tímto účelem je zapotřebí především intenzivnější politická diskuse v rámci struktur EL: v předsednictvu, v pracovních skupinách a sítích.

5. Rozšiřování levicové aliance

Za prvé a především je nutné posílit samotnou EL. To se týká také jejího rozšíření. V současné době má EL více než 30 členských stran, navíc s řadou pozorovatelů. Nicméně chybí řada důležitých levicových stran, např. jako Podemos ze Španělska či PTB z Belgie. Komunistická strana Portugalska (PCP) patří do našeho spektra. Tyto a další strany by měly být získány jako členové. Mělo by se mluvit o jejím zařazení s KSČM. Současně by měla EL fungovat jako katalyzátor pro levicové pohyby v Evropě. Do jisté míry to fungovalo s Fórem alternativ v Paříži v roce 2015. Usnesení berlínského sjezdu o realizaci fóra progresivních sil v Marseille v listopadu tohoto roku je dalším důležitým krokem v tomto směru. Rozšíření dopadu EL je také dáno její schopností tvořit a organizovat široké aliance.

6. Zlepšení fungování

EL je dosud příliš málo razantní. Politický sekretariát byl vytvořen, aby to změnil. Rozhodnutí musí padat rychleji. EL je stále příliš zaujata sama se sebou a svým vnitřním slaďováním. Aniž by se vzdala zásady konsensu, EL musí být schopna rychle reagovat na politické události. To je hlavní úkol politického sekretariátu, předsednictva i předsedy. To však vyžaduje také zlepšení komunikačních struktur. To se týká zejména webových stránek a sítí v sociálních médiích.

Současně musí EL zlepšit svou schopnost vést kampaně. Měla by se soustředit jen na několik důležitých kampaní ročně, ale s cílem vytvoření viditelných a rozeznatelných událostí. V Evropském parlamentu by měly být pravidelné konzultace se skupinou GUE / NGL. Také kontakty s evropskými institucemi jsou nezbytné. To se týká zejména Evropské konfederace odborových svazů (EUTC).

7. Shrnutí

Aby bylo možné bojovat proti pokračujícímu posunu Evropy doprava a vytvořit protiváhu nacionalismu a rasismu, stejně jako neoliberalismu a jeho deregulaci a sociálním škrtům, musí být levice v Evropě zesílit. Proto je třeba překonat její roztříštěnosti a posílit sítě. EL může hrát koordinační roli, kterou musí vykonávat. Fórum v Marseille je důležitým krokem v tomto směru.

Pro změnu politiky v Evropě jsou skutečně zapotřebí sociální demokraté. Ti však budou muset zásadně změnit svůj politický kurz. Je úkolem levice nabízet alternativy k převládající politice sociální demokracie, a tím na ni vyvíjet tlak, aby se změnila, aby přinejmenším rostoucí část sociálních demokratů opustila neoliberální politickou agendu a vrátila se k základní politické orientaci směrem k sociální spravedlnosti.

Nezbytná je minimální program levice jako alternativa neoliberální politiky úsporných opatření. Klíčovými prvky jsou demokratická kontrola finančních trhů, včetně odlišné politiky ECB, odlišná politika přerozdělování s rostoucími mzdami a sociálním blahobytem a zvýšení daní pro bohaté, movité, banky a velké korporace, jakož i odlišná hospodářská politika veřejných investic do sociálně významných odvětví. V takovém kontextu lze také diskutovat otázku společné měny.

EL by měla být platformou pro nezbytnou politickou a programovou diskusí. K tomu však musí posílit svou vlastní politickou diskusi.

EL musí být silnější a efektivnější tím, že bude rychleji přijímat rozhodnutí a že zvýší svou viditelnost a efektivitu navenek zlepšením komunikace.

Pro potřeby SDS přeložil Milan Neubert


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedožité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohlášení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká pamě? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Gregor Gysi | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1484 (1484 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.