Strana evropské levice (starý web)

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Zdroj: starý web, Vydáno dne: 01. 12. 2004

SDS se aktivně podílí na otevřeném projektu strany radikální evropské levice, která má spojit síly nejrůznějších levicových proudů na teritoriu přesahujícím současné hranice EU.

Ustavující sjezd Strany evropské levice (SEL) se konal v Římě 8. - 9. května 2004 u příležitosti výročí vítězství nad fašismem.

Sjezd přijal program a stanovy nové strany:
Manifest Strany evropské levice (verze ČJ, NJ, AJ)
Stanovy Strany evropské levice (verze ČJ, NJ, AJ)
a zvolil první Výkonný výbor.

Informace o SEL naleznete pod čarou od nejnovějších po nejstarší.