logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.7

Nyní si čte web : 28 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Marxista?

Vydáno dne 07. 07. 2002 (8794 přečtení)

E-mail priateľa ma donútil sa zamyslieť nad tým či sa považujem za marxistu, leninovca, alebo komunistu. Možno, že by som prijal termín (s výhradami) „komunista“ a to z toho dôvodu, že mojim cieľom je teoretický sa dopracovať k „sociálne spravodlivej spoločnosti“.

V grafe na www.neoekonomia.miesto.sk je to bod s označením „R2“ (ďalej budem používať skratky z neho) či obrazne, pre súčasnú spoločnosť zatiaľ nedobytný Mont Everest. „R2“ považujem v súčasnosti za najreálnejší vrchol, ktorý ľudská snaha po dokonalosti je schopná dosiahnuť. Určite v budúcnosti prídu na rad aj iné vrcholy, ako ekologický, morálny, bez triedna spoločnosť a pod., ale bez zdolania „R2“ hovoriť o nich je a ostane len utópiou.

Na Mont Everest je možné vystúpiť z územia socialistickej Činy i kapitalistickej Indie a teda je možné dať zarobiť jedným, alebo druhým. Môj teoretický prvovýstup na „R2“ viedol cez Marxa, Lenina, reálny socializmus (na www prvá a druhá časť základného dokumentu). Zostúpiť a skontrolovať vrchol som sa rozhodol po inej ceste (na www tretia časť základného dokumentu). Neskôr som túto cestu zostupu popísal, ako možnú cestu výstupu v časti „Výsledky“ (v slovenčine pod http://www.neoekonomia.miesto.sk/slovak/zaklad/vysledky.htm).

Prvovýstup po marxistickej strane kopca je a ostane klasickou (historickou) cestou a preto nič na ňom meniť nikdy nebudem aj keď je možno málo zrozumiteľný a toporný. Kto sa chce vyhnúť marxizmu pre toho je určená cesta (logická) popísaná vo výsledkoch, ktorú by som nazval cestou Davida Bohma či Ivana Klinca, ktorí ma k nej inšpirovali (marxistické myšlienky som tu použil len pre upresnenie cieľa). Ide výslovne o intelektuálnu, pragmatickú cestu bez zbytočného historického balastu s ktorým je nutne počítať na ceste po ktorej vedie reálna cesta ľudstva plná omylov, chýb či dokonca zločinov, ktorých sa ľudia na nej dopúšťali.

Naviac je potrebné povedať, že neoekonómia nie je o ľuďoch, ani o konkrétnych spoločnostiach (americkej, sovietskej alebo inej ), náboženstvách či politických stranách a ich názoroch. O tieto skutočnosti sa zaujímajú historické, alebo iné spoločenské vedy a aktivity a nebolo by seriózne, aby som sa miešal do niečoho čomu som sa nevenoval. Neoekonómia sa nevyjadruje k tomu, ako žili a konali Cronwel, Marx, Lenin, Hitler, Napoleón, Stalin či Busch. Neoekonómia je teória o spoločenských systémoch, ako takých.

Kapitalizmus je spoločenský systém lepší, ako feudálny, lebo človek sa stal slobodným. Cronwel zakladal kapitalistický spoločenský systém (organizoval „r2“) a preto neoekonómia oceňuje túto skutočnosť, ale nehodnotí, ako to robil a prečo napáchal také zverstva, ako napáchal. Hitler, Napoleón, Stalin či Busch pre rozvoj spoločenských systémov nič nového nepriniesli a preto neoekonómia o nich nemá záujem. Kristus, ako tvrdí biblia vraj povedal „zem patrí tomu kto si ju privlastní svojou prácou“. Táto myšlienka vyslovená pred 2000 rokmi si zaslúži obrovské ocenenie a pre mňa a moje myslenie je dôležitejšia, ako všetky zverstva, ktoré kresťania napáchali. Ja sa neidem sporiť s kresťanmi o tom či Kristus bol syn Boha, múdry človek, alebo vymyslená bytosť, na to, nie som dosť erudovaný a ani som to neskúmal. Ja mám pre seba svoju „rozprávku“ o vzniku sveta, ale pretože ju nemôžem dokázať, nikomu ju nevnucujem a nebojujem svojou neoekonómiou proti kresťanom, židom či mohamedánom ! O to nech sa zaujímajú iné spoločenské aktivity. Nuž a rovnako je to s Marxom a Leninom. Prvý položil základy vednej disciplíny o spoločenských systémoch a povedal, že sociálnu spravodlivosť je možné reálne dosiahnuť. Táto časť jeho myslenia má zaujíma, ale čo povedal na adresu kresťanov ma vôbec nezaujíma.

Lenin bol praktik, ktorý pochopil Marxa a aplikoval ho v praxi tým, že sformoval socialistickú spoločnosť (uskutočnil „r3“). Princíp socialistickej spoločnosti je lepší, ako kapitalistickej. Ľudia sa nemôžu navzájom okrádať, ani organizovať skupiny na vzájomné okrádanie sa, lebo nie je medzi nimi priamy ekonomický kontakt, stojí medzi nimi objektívny prvok - štát. Toto je to čo si cením u Lenina a nemienim sa zaoberať tým či bol alebo nebol zosobášený, či mal alebo nemal správne informácie, keď nechal niekoho popraviť a či konal správne keď za svojho nástupcu doporučil Stalina. Rovnako má nezaujíma fakt, že Brežnev a vtedajšia socialistická časť sveta poslali v roku 1968 vojska do ČSSR a nemienim ich za to ani hodnotiť, to je problém historikov a nie vedy o spoločenských formáciách. Brežnev však spravil jednu vynikajúcu vec, v roku 1966 dal prijať uznesenie ÚV-KSSZ o tom, že na socializmus sa treba pozrieť Marxistickým pohľadom, teda vedecký prehodnotiť. Tým spochybnil všetky rozprávky, ktoré boli o socializme dovtedy i potom napísané.

Svoju „dumku“ o tom čo zaujíma vedu o „spoločenských formáciách“, teda vedu ktorej prvoradým cieľom by malo byť (aspoň podľa mňa) hľadanie cesty k s sociálne spravodlivej spoločnosti by som zjednodušene zobrazil asi takto: Chemika nezaujíma či kus rudy padol niekomu na hlavu a zabil ho, alebo bol vydolovaný čistým spôsobom, jeho zaujíma či je v nej zlato, síra a pod. Nuž a takto je to aj so mnou a takto to musí byť aj s vedou a ľuďmi , ktorí sa budu zaoberať hľadaním cesty k sociálne spravodlivej spoločnosti. Spoločenská formácia to je skelet spoločnosti teda zlato, striebro, či železo v kuse rudy, ale nie kus rudy samej. Naviac ruda obsahuje aj prvky nežiadúce, napríklad síru či iné škodlivé prvky (od nich sa odvíja aj podstata a pomenovanie spoločenskej formácie) nuž a to už je iný typ skeletu v tejto istej rude. Kapitalizmus, teda zmes slobodného človeka /nie je to výslovne skelet len tejto spoločnosti, pretože bude skeletom aj jej potomkov/, voľného trhu a iného balastu má v sebe uložený (podľa neoekonómie) negatívny skelet (trh), ktorý je rovnaký a rovnakým spôsobom ovláda spoločnosť v USA, fašistickom Nemecku, Chile či terajšom Slovensku. Kapitalizmus (trh) rozkladá spoločnosť na bohatých a chudobných, kapitalizmus bráni matičke zemi nakŕmiť svoje dietky - ľudí napriek tomu, že je toho schopná, kapitalizmus provokuje človeka, aby okrádal iného človeka a naviac ho pritom chráni, ak to robí podľa kapitalistických pravidiel. Toto je kapitalizmus a jeho vina pre ktorú je potrebné ho súdiť a odpraviť na historický cintorín. Fašizmus, bombardovanie Afganistanu, teroristické akcie v USA či dobročinné akcie a odpúšťanie dlhou, teda negatívne či pozitívne prejavy kapitalizmu to už nie je skelet kapitalizmu, to už je len balast (mäso, politický systém), ktoré okolo seba kapitalistický skelet vytvoril a živí ho, aby ho chránil. Naviac mnohé z týchto aktivít kapitalizmu nie sú jeho produktom, ale majú oveľa univerzálnejší pôvod. (Napríklad demokraciu poznali už starí Gréci a Rimania).

Teraz je namieste, aby som sa vrátil aj k tomu prečo som povedal, že s výhradami sa považujem za komunistu. „Komunistu“ splodila ľudská idea doviesť ľudstvo k všeobecne (beztriednej), alebo aspoň v prvej etape sociálne spravodlivej spoločnosti. Naviac túto snahu „pôvodná idea komunistu“ definuje, ako snahu vedeckú! Táto číra idea (nakoľko má byť vedecká) nepredpokladá použitie fyzického násilia. Cár v Rusku ani Kerenský však túto snahu nechceli pochopiť a preto Leninovi neostalo (aspoň on si to myslel) nič iné, ako použiť fyzické násilie. Toto už nemá nič spoločné s ideou (základným skeletom) komunistu, toto už je historický balast, ktorý sa nalepil na komunistickú ideu. Takto krok za krokom sa na komunistickú ideu lepil pozitívny (napr. plná zamestnanosť, bezplatné školstvo či zdravotníctvo) či negatívny (gulagy a pod.) balast až ľudstvo v tomto balaste stratilo ideu „vedecky bojovať o sociálne spravodlivú spoločnosť“.

Nezmysli píšu Tí autori, ktorí kladú rovnítko medzi fašistickú a komunistickú ideológiu. Kresťania, komunisti, fašisti, ako aj stúpenci iných ideológii zabíjali bezdôvodne ľudí. Je možné dať medzi všetky ideológie rovnítko? Nie, to je predsa nezmysel! V základoch kresťanskej a komunistickej ideológie sú pozitívne idey hľadajuce cestu, ako pomôcť človeku vo všeobecnosti. Na rozdiel od nich v základoch fašistickej ideológie je negatívna, protiľudská idea. Neposudzujme ideológiu podľa balastu, ktorý sa na ňu v histórii nalepil (vzhľadu), ale podľa podstaty. Naviac nepripisujme skeletu ideológie javy, ktoré nevyplývajú z jej podstaty. Je nezmysel za gulagy viniť komunistickú ideu a na základe takejto vedeckej žbrndy prestať bojovať za sociálne spravodlivú spoločnosť. Súčasná celosvetová spoločnosť takíto.....y krok urobila a ešte si lebedí, že koná rozumne, keď v skutočnosti bráni diskusii o ceste k sociálne spravodlivej spoločnosti! Mimo neoekonómie nikto pokiaľ viem nedefinoval podstatu (koreň) problémov socialistickej spoločnosti, ale na jej kritike a likvidácii už mnohí zarobili milióny a kŕmia ľudstvo naďalej svojimi....-mi. Je načase, aby sme sa z tohto kroku spamätali, ako jednotlivci a potom určite sa spamätá aj spoločnosť, ako celok a začne rozumne, bez emócii z (Pyrrhovho) víťazstva uvažovať.

Nuž a takto sa dostávam aj k otázke priateľa či sociálne spravodlivá spoločnosť je reálna možnosť, alebo chiméra, ktorú ľudstvo nedosiahne?

„Človek“ s veľkým „Č“ je zo dňa na deň múdrejší a obvykle cieľ, ktorý si postaví skôr či neskor dosiahne. To nás učí pohľad do histórie a preto nie je namieste malomyseľnosť či strach. Treba pravdepodobne začať nanovo a okolo čistej komunistickej idei teda „vedeckej iniciatívy k vybudovaniu sociálne (všeobecne) spravodlivej spoločnosti“ budovať nové celosvetové hnutie. Treba toto hnutie zbaviť všetkého balastu, ktorý sa naň počnuc „historickým“ balastom v „manifeste komunistov“ až po „Gorbačovštinu“ nalepil. Či sa ponesie pod menom NEOKOMUNISTOV, alebo iným nie je podstatné, podstatné je však, aby toto hnutie krok za krokom analyzovalo a roztriedilo balast, ktorý sa na túto ideu nalepil, vedecký zhodnotilo podčiarkujem vedecký a nie slepo politický, zhodnotilo doterajší vývoj spoločenských formácii a stanovilo súčasne reálny cieľ (stratégiu) a súčasnosti zodpovedajúcu cestu (taktiku) k jeho dosiahnutiu.

O tom či sa vrátiť k socializmu (spoločenskému vlastníctvu) zbavenému „komunistickej politickej nadstavby“, či využiť „neoekonómiu“ a organizovať „R2“ podľa jej projektu, alebo čosi iné teraz nie je dôležité. Dôležité je sformovať (organizačne vybudovať) široké hnutie, ktoré umožní vedeckú a spoločenskú diskusiu o ceste k tomuto „panenský čistému“ cieľu, ktorej produktom bude možno „nový manifest“ zodpovedajúci dnešnej dobe a dnešným podmienkam.

Odpoveď na položenú otázku: Vidíte možnosť dovedenia takéhoto boja do konca? je jednoznačná: Áno, je potrebné bojovať proti kapitalizmu a boj bude aj víťazný!!! Pokiaľ pochopíme podstatu spoločnosti (spoločenského systému) tak ho dokážeme rozobrať a znova poskladať tak, aby sme v ňou vyradili tú časť ústrojenstva, ktoré spôsobuje negatívne javy. Chcem podčiarknuť slova „pokiaľ pochopíme“ teda, keď budeme používať rozum a nie bejzbalové palice, reťaze či zbrane hromadného ničenia. Lenin rozbíjal kapitalistickú spoločnosť a budoval novú. Pýtam na čo by to bolo dnes dobré? Lenin bojoval a likvidoval kapitalistov, lebo inú cestu si nevedel predstaviť. Preňho a jeho ľudí kapitalizmus predstavovali ľudia - buržoovia a ich štátny aparát, ktorí kapitalizmus chránili. Prečo mám bojovať proti Bushovi či Amerikánom? Oni sú len obyčajný lokaji kapitalizmu, ktorí ho chránia a sú za to dobré platení. Ak budeme bojovať proti ním fyzickými zbraňami neuspejeme, naopak budeme ich nútiť, aby pre obranu kapitalizmu (nie seba, pretože oni raz pochopia, že čím viac ochraňujú kapitalizmus, tým viac ohrozujú samých seba) vyvíjali nové a nové účinnejšie zbrane a tým budeme kapitalizmus len posilňovať. Je potrebné bojovať proti podstate kapitalizmu a nie proti jeho nositeľom a ochrancom! Asi by som dnes vyzeral hlúpo, keby som žiadal likvidovať všetkých nositeľov bacilu TBC (aj keď sa budu zbabelo brániť liečbe). Takto hlúpo však v očiach našich potomkov budú vyzerať Tí, ktorí žiadajú likvidáciu Amerikánov, kapitalistov či komunistov.

Treba krok za krokom formovať „spoločenský neutrónové“ zbrane, ktoré budú zasahovať základy negatívneho systému (choroby) v ľuďoch a nie ľudí! Proti takejto zbrani kapitalizmus si zatiaľ nevypracoval a ani nebude schopný vypracovať obranné systémy. Kapitalizmus totiž nemyslí, zaňho myslia ľudia napadnutý bacilom kapitalizmu.

Na ilustráciu toho stačí, ak niekto spomenie sociálnu spravodlivosť a nositelia kapitalistického bacilu sa správajú, ako by ich zasiahlo aspoň 220 voltov, hrajú mŕtvych chrobákov. Masmédia článok, ktorý provokuje k takejto diskusii nezverejnia (Tak má napadá otázka pre masmédia a vydavateľstva. Viem, že Ste napadnuté bacilom kapitalizmu, ale zarobiť je možné aj vývojom, propagáciou a šírením antikapitalistických neutrónových zbrani. Toto pochopil už prvý vydavateľ Marxovho Kapitálu a dobré na tom zarobil, tak čo Vy na to?), štátny úradník či akademické pracovisko neodpovedá na listy. Rovnako sa správajú aj subjekty, ktoré na prvý pohľad proti slovám „sociálna spravodlivosť“ by mali byť odolné, ako ÚV-KSS, ÚV-KSČaM, ÚV-KS Ruska a to od chvíle, ako ich kapitalistický bacil napadol (oni dnes nebojujú za sociálne spravodlivú spoločnosť, ale sa zapojili do boja o moc v kapitalistickej spoločnosti a pri tom, ak nechcú kradnúť, asi ani nevedia na čo by im bola). Dnes nie sú ochotné a schopné diskutovať na takúto tému. Jednoducho slova „sociálna spravodlivosť“ znamenajú pre nositeľov kapitalistického bacilu ľudovo povedané, to isté čo svätená voda pre čerta.

Z povedaného je jasné, že neschvaľujem všetko, čo napísali a ako konali Marx či Lenin a neschvaľujem ani všetky postupy, ktoré použivali komunisti a už vôbec nie ich dnešný postoj, teda nie som ani marxista či komunista. Zrejme asi budem neokomunista, ktorý začína „od piky“, lebo aj keď nemám inú stratégiu, aká bola u komunistov (vybudovať spravodlivú spoločnosť) ich taktiku (seknutie žily) považujem dnes za historickú haraburdu s ktorou nechcem mať nič spoločné. Ak túto haraburdu bude dnes niekto používať, bude ľuďom škodiť a nie pomáhať a to už je antikomunistické a nie komunistické!

Veľmi pekne ďakujem priateľovi za podnet k zamysleniu sa samému nad sebou.

V Michalovciach 7. 7. 2002
Andrej Sablič


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.