logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 6.5
21 denni
Max. 604
Prům. 345.9

Nyní si čte web : 17 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Socialismus už nemá budoucnost

Vydáno dne 26. 03. 2006 (8237 přečtení)

Když jsem psal počátkem roku 1991 své „Omyly reálného socialismu“, kladl jsem si mimo jiné otázku, zda socialismus má ještě budoucnost. Odpovídal jsem si tehdy kladně. Protože kapitalismus směřuje (a dnes to již všichni vidíme) k rozpadu lidského společenství, a to nejen osudově, ale i programově.

„Každý sám pro sebe a všichni proti všem“, vyjadřované opakovaně v mnoha variacích nejen jako ekonomický princip, ale dokonce i jako společenský ideál, sahá na kořeny lidského existování, protože člověk je nejen duchovně, ale i ryze materiálně člověkem společenským. A bez přispění, ochoty a účasti druhých se nedokáže ani narodit.

Předpokládal jsem tedy, že lidé si ještě včas uvědomí riziko svého společenského směřování, a mezi třemi možnými a vnucujícími se východisky, totiž totalitním socialismem, totalitním fašismem, a totalitním katolictvím, si rozumně a účelně zvolí socialismus (netotalitní globalizace není totiž možná). Socialismus ovšem ne jako stav duše (protože tím socialismus definován není), ale socialismus jako způsob zabezpečování života společnosti, a skrze tuto společnost i života každého jednotlivce. S tím významným rozdílem, že socialismus sám sebe předpokládá jako fázi přechodnou, racionálně inspirovanou, směřující k uspořádání dalšímu, pokročilejšímu, i když zatím jen tušenému, – na rozdíl od totality fašistické a katolické, které samy sebe pokládají za fázi konečnou a cílovou, protože kosmicky danou.

Domníval jsem se tedy, že socialismus dojde ještě své cti a bude znovu objeven, – a že má tedy smysl dále se jím zabývat. A pokládal jsem za škodu nejen jeho ideologickou degradaci, ale i koniášovskou likvidaci jeho znalostního odkazu.

Vývoj posledních let však ukazuje, že jsem se mýlil. Socialismus již nemá budoucnost. A to z důvodů zcela objektivních, ať již je jinak komu sympatický nebo ne. Socialismus předpokládá účast každého člověka – a tedy všech lidí – na procesu zabezpečování lidské existence. Všichni žijeme a chceme žít… a kdo může, má proto i pracovat… přičemž účast na pracovním procesu mu dává zpětně nárok na existenční zabezpečení. To vše podle starokřesťanského principu vyjádřeného apoštolem Pavlem „Kdo kradl, již více nekraď, ale raději pracuj, dělaje rukama svýma, což dobrého jest, aby měl z čeho uděliti nuznému“ (Efezským 4:28), a „Kdo nechce pracovat, ať nejí“ (II.Tes. 3/10).

Předpokladem socialismu tedy je, že existuje obecný přímý vztah mezi prací (kvalitou a množstvím) a jejím užitkem (kvalitou a množstvím), – a že práce je dost. Dokonce více než stačíme, a čím více tím lépe.

Tyto úměry však přestaly platit změnou výrobního způsobu v důsledku obrovského rozvoje výrobních kapacit a pokroku výrobních způsobů. Jejichž nejvýraznějším znakem jsou automatizace výrob. Ještě nedávný nedostatek pracovních sil se proměnil v jejich přebytek. Téměř liduprázdné továrny chrlí zboží ve dne v noci jakoby samy o sobě. Roste počet nezaměstnaných v zemích rozvinutých, rozvíjejících se, zavinutých a dále se zavíjejících. Ne již jen pracovní síla, – ale sama práce a pracovní příležitost se stává zbožím, se kterým se obchoduje.

Tento vývoj a stav má své důsledky politické. Ztrácí se proletariát jako organizování schopná společenská síla. Vzniká nová třída lidí nezaměstnaných, nezaměstnatelných, a tedy nemajetných, koupě neschopných, a tedy hospodářsky zcela nepotřebných. A co hůře – lidí překážejících, prostor zabírajících, dopravě bránících, obtěžujících, křičících a někdy i zapáchajících. Heslo „kdo nechce pracovat, ať nejí“ se mění v pragmatické „kdo nepracuje…“. Ať chce nebo nechce, ať může nebo nemůže, ať smí nebo nesmí například v důsledku lustrací.

Za těchto okolností sám socialistický princip spoluúčasti na společenské práci i produkci, a způsob rozdělování podle množství a kvality odvedené práce se stává nereálným a ztrácí nejen svůj ethos, ale i své reálné uplatnění.

Socialistický princip účasti na pracovním procesu i na způsobu rozdělování produkce sám vyrostl v opozici k principům předchozím, které oddělovaly práci od užitku. K práci nutily karabáčem, hladověním, úplatky. Užitek rozdělovaly pak v prvním okruhu podle privilegií původu, majetku, moci a postavení, a v druhém okruhu podle míry posluhování a kolaborace. K těmto principům se dnes znovu vracíme – ovšem ve změněných podmínkách. Potřebné počty prvovýrobců se rapidně snížily. A stovky posluhů, kdysi nezbytných k potěšení a povznesení panstva, se zredukovaly. Kdo z dnešních mocných by stál o stovky sloužících, ploužících se mu po rezidenci a překážejících na každém kroku… nebo nahradil přehrávač soukromou filharmonií? Počet zbytečných se tím dále jen zvyšuje.

V době nedostatku práce (a ten nedostatek se zdá být nevratným, pokud by se katastroficky nezměnil výrobní způsob naší rozvinuté společnosti), nemůže se tedy socialismus uplatnit. Občasné pokusy pracovní procesy dávkovat a po kouscích přidělovat tak, aby si všichni přišli alespoň kouskem na své („přídělový“ socialismus), zdá se mi být naivním a vysoce neefektivním.

Co tedy zbývá?

První možnost (a nejhorší) předpokládá dovést do důsledků princip tržního myšlení, a v boji „každý sám pro sebe a všichni proti všem) zbavit zeměkouli všech zbytečných. Kdysi se již tvrdilo, že AIDS byla vymyšlena a dána do oběhu právě jako nástroj tohoto myšlení. Doufám, že to není pravda.

Druhá možnost, ponechaná Pánubohu, se zabývá možnostmi katastrofických proměn v přírodě i společnosti, které přelidnění vyřeší. Zvýšení hladiny oceánů, změna klimatu, vyčerpání přírodních bohatství, degenerace člověka, nemoci, pokles plodnosti, střety civilizací, vzpoura počítačů, konflikt s cizí civilizací… to vše je možné a tedy svým způsobem i nějak pravděpodobné. Těžko říci, zda se toho bát nebo v to doufat.

Třetí možnost zdá se mi být jedině žádoucí – je ovšem velice pohrdaná, dokonce zakazovaná, a pro svou racionalitu a solidárnost málo atraktivní. Předpokládá rozšířit základní princip rozdělování práce i jejích užitků podle vzoru, aplikovaného dnes ve všech rodinných a jim podobných komunitách. Totiž práce podle možností a rozdělování podle potřeb. Říká se tomu komunismus, a je to v rozvinutém tvorstvu přehojný a mezi lidmi dokonce jedině možný způsob malorozdělování. V rozdělování celospolečenském nenalezl ovšem dosud uplatnění, neexistují s ním zkušenosti, a dnes (po pádu socialismu) neznáme k němu potřebnou přechodovou fázi. Psal jsem o tom v Poznámkách 85.

Jistou alternativu (po socialismu, po globálním kapitalismu a místo komunismu) mohly by světu nabídnout totality fašistická a církevní. Totiž alternativu tvrdé plánovitosti a direktivity v práci i myšlení, s rozdělováním užitků podle dalších, modifikovaných kritérií: Podle rodu, podle ideologické čistoty, podle věrnosti, zbožnosti, osobních úsluh, podle chuti a gusta. I to je možné, má to ovšem svá jak a kdyby. Zastánci by nám měli své představy říci. Šlechta, skini, anarchisté a duchovní – křesťanští i islámští.

Neodvažuji se sám toto téma dále rozvádět. Chtěl jsem jen uvést, že socialismus už nemá budoucnost. Je mrtev. Nemá cenu se jím zabývat. Je to asi škoda. Měl a snad i mohl být předstupněm společnosti další, rozvinutější a dokonalejší. Která by všechny nastolené i vnucující a deroucí se problémy dokázala (snad?) vyřešit humánně, přiměřeně – a možná i vesele.

Až jednou dnešní generace nepamětníků konečně pochopí objektivní rozdíl mezi socialismem a fašismem (protože si fašismus prožije, tak jako jsme si jej prožili my), bude se moc divit.

Poznámky k otázkám míru a spravedlnosti, č. 90, 14. 3. 2006, Ilja Herold


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ilja Herold | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Poznámky k otázkám míru a spravedlnosti

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.