logo SDS
Dnešní datum: 21. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 9.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.9

Nyní si čte web : 59 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS)

Vydáno dne 30. 05. 2005 (7825 přečtení)

Další část příspěvku Andreje Sabliče k problematice socialismu

Socializmus a TOVAR.

V predchádzajúcich článkoch som na TOVAR (TOVAR = CENA = HIEROGLYF) upozorňoval z historického hľadiska, teda ako na „historický sťažeň“ (chrbtovú kosť) spoločensko - ekonomických formácii. Dnes sa pozriem na TOVAR v podmienkach socialistickej spoločnosti.

Socialistickí (komunistickí) politekonómi hlásali, že TOVAR bol socialistickou revolúciou odstránený a teda, že v socializme už neexistuje. Z uvedeného dôvodu sa tomuto problému (keďže neexistoval) nikto nevenoval a ani nevenuje.

Je preto načase verejne vyhlásiť, že socializmus vo Východnej Európe nepochoval Gorbačov a komunisti z vlastnej vôle (ani ako platení agenti kapitalizmu) ale, že to urobili ako hračky v rukách TOVARu!!!(Kapitál, cena, vlastníctvo, kapitalisti a pod. sú len formy cez ktoré sa prejavuje TOVAR, a tu patria aj socialistický funkcionári ktorí chránili TOVAR ukrytý v hlúpych plánoch, straníckych uzneseniach a pod., sem patria aj Tí ktorí v mene TOVARu pochovali socializmus a rozpútali na radosť TOVARu antagonistický rozklad spoločnosti v bývalých socialistických štátoch).

Príhoda zo života v socializme.

V Predsedníctve OV-KSS Michalovce  sa stretli dva návrhy ekonomický dôsledne podložené s tým, že podľa jedného sa navrhovalo udeliť riaditeľovi závodu štátne vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“ a podľa druhého mal byť odvolaný z funkcie riaditeľa závodu a vylúčený z KSS. Nikto si v tom období neuvedomil, že toto nie je politická hra ľudí ale, že takto si zahráva s osudmi ľudí TOVAR v podmienkach socializmu.

Teoretické pozadie tohoto protirečenia vneseného do socialistickej spoločnosti TOVARom.   

Na základe zovšeobecneného poznania („vedy“) komunisti na zjazdoch ukladali znižovať materiálovú náročnosť investičnej výstavby. Ako sa mal rozhodnúť riaditeľ v stavebníctve ak, 1 m3 obstavaného priestoru tradičnou technológiou na báze tehlového muriva stal síce len 160.-Kčs /hrubá stavba/, ale robotník produkoval len 40.-Kčs zisku na hodinu, zatiaľ čo 1m3 obstavaného priestoru z ťažkých prefabrikátov stal 220.-Kčs, ale robotník produkoval na hodinu už 80.-Kčs zisku?

Obdobne keď rozostavanosť dosiahla neúnosnú mieru, komunisti prijímali uznesenia na jej zníženie. Robotník však pri hrubej stavbe, ak montoval ťažké prefa-prvky, dosahoval pre stavebníctvo 500.-Kčs zisku na hodinu, no v dokončovacom cykle slabých 10.-Kčs na hodinu /v mnohých prípadoch keď išlo o dlhšie rozostavanú stavbu, tieto práce boli výslovne stratové/, a to ešte nehovorím o plnení v objeme výroby a ďalších ukazovateľoch plánu.

Obdobne by sme mohli konfrontovať spoločenské poznanie zhrnuté v straníckych a vládnych opatreniach žiadajúce prechod od kvantity ku kvalite či znižovanie zásob a bič cenotvorby (teda jednej z foriem TOVARU), ktorý hnal výrobu a ľudí niekam úplne inam.

Spoločnosť prehlásila plánovité riadenie výrobných procesov za vedeckú metódu. Nič proti tomu (a hanba tým, ktorí dnes odsudzujú plánovitosť), technické disciplíny opodstatnenosť takéhoto prístupu plne potvrdzujú, ale tie pre ten účel použivajú presné a všeobecne uznávané meradla a nie hieroglyfy. Do plánov sa vnášalo obrovské množstvo hieroglyfov a ich súčet, jeden veľký hieroglyf sa prehlásil za zákon. To, že takýto hieroglyf bol plný vnútorných rozporov a nereálnosti, politicky sa nepripúšťalo. Jednoducho teória dokonalosti tejto spoločnosti to nepripúšťala a akákoľvek oponentúra znamenala obvinenie z nepochopenia resp. oportunizmu. Pravdu mal v podstate vždy ten, kto mal právo držať v ruke tento „gumený meter“ najprv ekonomický a následne politický, a to nielen pri tvorbe a hodnotení plánu, ale aj pri samotnej tvorbe hieroglyfov, odmeňovaní, spoločenskom oceňovaní či obviňovaní. Socializmus sústavným opravovaním a upravovaním TOVARu-ceny-hieroglyfu, tento „zdokonalil“ tak, že sa stal dokonalou karikatúrou skutočnej hodnoty.

Zisk, strata a nadhodnota.

O nezmyselnosti politickej ekonómie socializmu hovorí aj použivanie kategórii ako zisk a strata. Ak sme mali žiť v ekonomický spravodlivej spoločnosti, tak zisk a strata v nej nemali mať miesto. Zisk a strata sú kategórie ekonomického zlodejstva a nie slušnej ekonómie.

Každá priemerne vzdelaná účtovníčka vie, že v uzatvorenej ekonomickej (účtovnej) jednotke (a teda aj v slušnej spoločnosti ako celku) nemožno dosiahnuť zisk ani stratu, pretože produkty sa oceňujú a medzi zložkami jednotky odovzdávajú v hodnote „úplných vlastných nákladov“. Zisk sa dosahuje za hranicami „účtovnej jednotky“, keď produkt sa zmení na TOVAR tým, že ho predáme za viac alebo menej, ako boli naše „úplné vlastné náklady“.

Zisk, ako ekonomický nezmysel pravdepodobne vznikol zámenou pojmov zisk a nadhodnota. Nadhodnota však nie je zisk, je to reálna hodnota, ktorá by mala byť rozdelená medzi jej tvorcov bezo zbytku, teda znova bez straty a zisku.

Záver:

TOVAR vždy bol, je a ostane prameňom ekonomického antagonizmu. Socializmus sa antagonizmu bránil a tak bolo len otázkou času „kto z koho“. Ako máme možnosť poznať to na vlastnej koži, TOVAR vyhral prvé kolo a táto spoločnosť sa rozkladá na bohatých a chudobných obrovským tempom. Toto je aj naš osobný vklad do boja za rýchlejšie prehlbovanie ekonomickej priepasti vo svete. (Sem náleží napr. aj v ČR dnes diskutovaná „Modra šanca“ - zmenou daňových pravidiel s peknou etiketou chudobným ubrať a bohatým pridať. Reformy v Latinskej Amerike, ktoré boli predzvesťou tých, ktoré robíme my dnes spôsobili, že kupná sila minimálnej mzdy tam bola v roku 1998 o 27% nižšia než pred 20 rokmi (Pravda 24.8.1999)).

Myslím si, že nemusíme nad tým plakať ani radovať sa, stačí ak konečne začneme myslieť a prestaneme tlieskať hlúpostiam, ktoré produkuje cez svoje verné média TOVAR.

Andrej Sablič


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.