logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 231.4

Nyní si čte web : 51 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* K diskusii o modelu socializmu (pro SDS)

Vydáno dne 24. 04. 2005 (6474 přečtení)

Text Andreje Sabliče věnovaný Straně demokratického socialismu jako příspěvek do diskuse o socialismu.

  1. Čo robiť?

Predovšetkým by sme sa mali naučiť hovoriť pravdu. Kontrarevolúcia  svoje víťazstvo dosiahla klamstvom, pretože proti klamstvám o realite a našej ospevovanej budúcnosti od komunistov postavila svoje klamstvá o rúžovej budúcnosti. Ak nechceme, aby ľudstvo sa kolembalo medzi dvoma klamstvami, potom medzi nich musíme položiť pravdu a len pravdu, pravdu o našej minulosti, pravdu o našej prítomností, ale predovšetkým pravdu o našej budúcnosti, ktorú ľuďom ponúkame. Prestaňme ľuďom rozprávať rozprávky a začnime hovoriť ľuďom pravdu o dnešku a o tom, čo je reálne zajtra dosiahnuť.

  1. Socializmus - utópia či realita?

Ak chceme hovoriť o socializme pravdu, tak potom musíme oddeliť históriou overené skutočnosti od subjektívnych názorov, a to nezávisle na tom, kto ich vyprodukoval. Aby som to splnil, pokúsim sa to, čo považujem za historicky overené, písať obyčajným písmom a osobný názor kurzívou.

Socializmus je vo vývoji ľudskej spoločnosti samostatná spoločenská formácia, ktorá bude po splnení jej historickej úlohy odstránená revolučnou cestou rovnako, ako bol odstránený kapitalizmus či feudalizmus! Socializmus je dualitná (experimentálna, dvojpohlavná) spoločenská  formácia. Takouto dualitnou spoločenskou formáciou v minulosti bol feudalizmus, ktorý tvoril prechodové obdobie medzi dvoma monolitnými spoločenskými formáciami - otrokárskou a kapitalistickou. Ak otrokárska spoločnosť bola založená na vlastníctve človeka človekom, a kapitalistická na vlastníctve výrobných prostriedkov, tak feudalizmus pre fungovanie (ovládanie) spoločnosti užíva oba nástroje rovnocenne.

Feudalizmus a s ním spojený rozvoj výrobných síl (početnosť obyvateľstva, výrobné technológie) umožnili zrušiť vlastníctvo človeka a plne ho nahradiť vlastníctvom výrobných prostriedkov. Jedinec už nemá inú možnosť obživy ako prísť k válovu, kde si ho vlastník válova (spoločenských prameňov) podojí a pritom sa nemusí oňho starať. I keď samotný proces tvorby podmienok pre prechod od jednej monolitnej spoločenskej formácie (otrokárskej) k druhej monolitnej (kapitalistickej) je plynulý (evolučný), samotný prechod teda zrušenie vlastníctva človeka človekom je krokom revolučným a ináč tomu nemôže byť, lebo pokiaľ človek by mohol vlastniť čo i len jedného jediného človeka, dovtedy by to bola minimálne feudálna, ak nie otrokárska spoločnosť. Z toho plynie historické poučenie, že ak feudalizmus musel byť odstránený revolučnou cestou, tak ináč sa nepovodí ani socializmu. Samozrejme utópii sa medze nekladú, ale toto je historická realita, ktorej možno veriť a poučiť sa z nej.

Marx, keď skúmal kapitalizmus, prišiel k záveru, že je potrebné nahradiť súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov vlastníctvom spoločenským. Z učenia K. Marxa možno pochopiť, že súkromné vlastníctvo je základnou bunkou kapitalistickej spoločnosti, ktorej revolučným odstránením sa odstráni kapitalistická spoločenská formácia. Mechanické porovnávanie s feudálnou spoločnosťou by nám umožňovalo dať za pravdu tým, ktorí preferujú takzvanú pluralitu vlastníctva a teda, že cez pluralitu vo vlastníckych vzťahoch sa možno dostať k spoločenskej formácii vyššieho radu. Tým zároveň negujú samotného K. Marxa a jeho učenie o potrebe revolučného riešenia vlastníckych vzťahov, ale zároveň nepriamo poukazujú na zbytočnosť toho, čo ľudstvo vykonalo po roku 1917. Ide o historický a vedecký falzifikát, ktorý tvoril podstatu kontrarevolučného kroku.

Kde je teda pravda?

K. Marx v skutočnosti za základnú bunku, ktorá ľudstvu robí problémy, nepovažuje súkromné vlastníctvo, ale „TOVAR“ a znovu opakujem „TOVAR“!!! Čitateľ nemusí čítať všetko, čo K. Marx napísal, stačí ak si prečíta úvodné slova ku Kapitálu. „TOVAR“ však v podmienkach súkromného vlastníctva je nečitateľný, nemožno ho skúmať, nemožno s ním experimentovať, aby sa našlo riešenie ako a čím ho nahradiť či odstrániť. Z uvedeného dôvodu K. Marx doporučuje odstrániť z „TOVARU“ jeho ochranný obal „SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO“, a tak sa dopracovať k spoločenskej formácii (dualitnej), kde by takéto skúmanie a experimentovanie bolo možné!!!  Socializmus je historický určený na experimentovanie s „TOVAROM“, ktorý v kapitalistickej spoločnosti tvorí základ jej antagonizmu, teda sústavne prehlbuje priepasť medzi chudobou a bohatstvom, a tým aj rast protirečení (napätia) v spoločnosti, čo spoločnosť nedokáže zastaviť, a preto jej hrozí kolaps ako celku. „TOVAR“ je  základom monolitnej kapitalistickej spoločnosti a jej antagonizmu, a nie súkromné vlastníctvo. Socialistická revolúcia rozbila trezor, v ktorom sa kumuloval antagonizmus plynúci z tovaru, ale tovaru sa nedotkla.

Ak negatívnym pólom feudálnej spoločnosti bolo vlastníctvo človeka človekom, tak negatívnym pólom socialistickej spoločnosti je stále ten istý „TOVAR“, ktorý v nej spôsobuje chaos a problémy. Ak by sme poznali pól pozitívny (teda obdobu súkromného vlastníctva z obdobia feudalizmu), tak by sme mohli plánovať nový revolučný krok, ako odstrániť z medziľudských vzťahov tento negatívny prvok Marxom zvaný tiež „HIEROGLYF“, deformujúci naše medziľudské vzťahy. Pokiaľ riešenie nepoznáme, tak buď sa vrátime k budovaniu socializmu, aby sme mohli experimentovať a hľadať takéto riešenie, alebo sa vrátime v pamäti k socializmu a skúsime ho zhodnotiť aj proti vôli tých, ktorým súčasný neporiadok (mierne povedané) vyhovuje.

Poznámka na záver:

Reálny socializmus - spoločenské vlastníctvo, ako základ pre hľadanie cesty ako odstrániť z našich vzťahov „TOVAR – HIEROGLYF“ nutne potreboval demokratickú politickú nadstavbu, aby sa zmenil jednotvárny a „jedine správny“ prístup k riadeniu spoločnosti na báze spoločenského vlastníctva. Národ túto potrebu cítil a preto uvítal november 1989. Teoretická nepripravenosť spoločnosti však spôsobila návrat ku kapitalizmu a fakt, že politickú totalitu (triedu, ktorá si osvojila politickú moc) nahradila totalita ekonomická (trieda vlastníkov kapitálu), ktorá v „svojom mene“ väčšinu národa uvrhla do ekonomickej biedy vrátane biedy politickej, teda biedy slobody slova a biedy spoločenského pokrokového myslenia.

Andrej Sablič, 24. 4. 2005


Poznámka redakce pro mladší čtenáře: TOVAR znamená ZBOŽÍ

Další pokračování ZDE.


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.