logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.2

Nyní si čte web : 120 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání

Vydáno dne 09. 02. 2005 (7587 přečtení)

Nad článkem Josefa Světničky Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu?
Přímá demokracie a spolurozhodování všech o všem je myslitelné jen v malých komunitách, ale i tam funguje špatně. Lidé jsou schopni kvalitně rozhodovat jen tehdy, pokud se v řešených problémech vyznají, mají dostatek informací a jsou s to je pochopit.

Navíc, aby jakákoli entita, zejména hospodářská, běžně fungovala, musí být rozhodovací proces v rukou jednoho nebo několika málo lidí, aby se mohlo rychle reagovat na stále se měnící okolnosti. Vůbec nechápu, kde berete jistotu, že Vaše samosprávné podniky budou konkurence schopnější než ty kapitalistické.

Znáte můj odpor ke kapitalismu, ale bojím se, že mají kapitalisté pravdu, když princip „shareholder value“ považují za mnohem životaschopnější než starý „stakeholder value“ 19. století - tj. pokud se manažeři musejí ohlížet na zájmy investorů, zaměstnanců, atd., tj. všech zainteresovaných skupin při řízení podniku, mají svázány ruce - naopak, pokud jediným cílem při jejich rozhodování, jediným kritériem je zisk a růst hodnoty akcií, jsou nepoměrně flexibilnější. Už z tohoto prostého důvodu by vaše utopie nikdy nemohla při současné existenci kapitalistického systému obstát.

Víte, jsem přesvědčena, že model který vy navrhujete, by zaručeně vedl jen ke vzniku nefunkčních těžkopádných byrokratických monster. Naoko by se sice možná spolurozhodovalo, spoluvlastnilo a samospravovalo, ale vlastnictví by ve skutečnosti přešlo na ty, kdo by jím fakticky disponovali( rozhodovali o jeho využití) - na manažery a byrokraty. Ti by se už postarali o to (i přes maximální kontrolu - ta se dá vždycky obejít , uplatit, zejména když v ní figuruje stejná sorta lidí, jako jsou ti, kdo mají být kontrolováni), aby se spoluvlastnictví poznenáhlu měnilo na jejich soukromé vlastnictví (tunelování). Nihil novi sub sole.

Za obzvlášť naivní považuji Vaši představu, že „bývalí kapitalisté“ by se spokojili s postavením jakýchsi rentiérů.

Milý Josefe, kapitalistům a vládnoucí třídě vůbec přece nejde jenom o majetek, o vlastnictví o ekonomickou stránku věci - jde jim především o moc: o to, kdo rozhoduje, kdo určuje celkový charakter společnosti- která v jejich očích je společností vládců a ovládaných (abyste si připadal jako příslušník elity, musejí tu být masy těch , kdo k elitě nepatří). Vy asi tohle všechno považujete jen za nějakou nadstavbu. Ale proboha, zamyslete se ! Být kapitalistou, vlastnit obrovský majetek znamená především mít obrovskou prestiž ve společnosti, která funguje jako kapitalistická. V komunistické společnosti by kapitalista či jiný příslušník nyní vládnoucích vrstev o tuto prestiž zákonitě přišel. Proto (samozřejmě nejen proto) se nikdy nevzdají.

Copak to nechápete? Přece kdyby se z kapitalistů stala jakási benevolentní vrstva rentiérů, manažerů a vědců sloužících samosprávné společnosti, stejně by si oni a jejich potomci podrželi svůj sociální kapitál, majetek, styky, lepší přístup ke vzdělání, který by je doslova předurčoval k tomu, aby ze sebe znovu učinili vládnoucí třídu. Elitě jde vždy především o to i nadále patřit k elitě. To je podstatou veškeré pravicové ideologie i politiky. Majetková nerovnost našim nepřátelům zajišťuje jejich privilegované postavení. Kdyby to chtěli změnit, kdyby chtěli lidem dát možnost spolurozhodovat o tom, co bylo až doposud plně ve vaší moci, podřežou si větev, na které sami sedí. Tak proč by to kdy dělali?

Taky mi nejde narozum, že vy jako revolucionář vůbec netoužíte kapitalisty potrestat za jejich zločiny? Jak se na to budou dívat k neunesení vykořisťované masy, když místo aby vystoupali na popraviště, stáhnou se jejich nedávní sveřepí jařmitelé do pohodlného blahobytného ústraní, aby odtud proti lidové demokracii dále intrikovali?…

Navíc vy strašně podceňujete skutečnost, že vámi předpokládaný plynulý přechod k samosprávné společnosti by vyžadoval úplnou změnu charakteru člověka. Můj dědeček říkával, že komunismus je skvělá myšlenka - ale ne pro lidi, nýbrž pro anděly… Já si sice nemyslím, tak jako konzervativci, že charakter člověka je zcela neměnný, ale k jeho změně, ke kultivaci lidu en masse byste musel získat na mnoho generací úplnou kontrolu nad legislativou, exekutivou i justicí. A hlavně nad školstvím, masovou kulturou - především získat monopol v médiích. Copak si myslíte, že za současného stavu věcí byste mohl nadchnout veřejnost pro vaše utopie? Myslíte, že by Vám třeba dali vysílací prostor na ČT 2 každou sobotu večer, abyste tam lid přesvědčoval o výhodách samosprávné demokracie. Většina by asi přepla na NOVU, že?

Pochopte, lidé nechtějí spoluvlastnit - oni chtějí vlastnit. A kapitalismus jim nabízí iluzi, že právě oni se na úkor ostatních mohou stát vlastníky a pány. Proto a pro nic jiného zvonili na náměstích klíčema.

Ještě jinak. Jsem toho názoru, že nic nezahubí demokracii tak spolehlivě jako její přemíra. Každý máme dost svých problémů a jsme proto rádi, když jejich část můžeme přenést na bedra jiných. Představy nějaké internetové demokracie, kde všichni rozhodují o všem, považuji za značně nereálné. Lidé by se na to brzy vykašlali. A stejně tak to je i v pracovním procesu - lidi chtějí mít ve věcech jasno a ne všechno muset donekonečna řešit, o všem se muset dohadovat.

Stavu, kdy všichni budou mít reálný podíl na výkonu vlastnické funkce, tak jak vy to navrhujete, dle mého soudu dosáhnout nejde - prostě proto, že člověk je schopen podílet se na řešení jen velmi omezeného okruhu problémů, které se týkají jeho života. Zbylé rozhodování musí někomu delegovat.

To podle mě není otázka.
Otázka je, komu to bude.

autorka je právnička


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Klára Bartoąíková | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: lavka.info

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.