logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 231

Nyní si čte web : 35 uživ.

04. Kolektivní práce

* Spoločný protokol o doterajšej diskusii

Vydáno dne 26. 02. 2006 (7271 přečtení)

k Modelu socializmu pre 21. storočie z dielne ATP na stránke www.sds.cz medzi Josefom Hellerom (ďalej len JH) a Andrejom Sabličom (ďalej len AS).

Diskusia prebehla k článkom:

Diskusia ukázala, zhodu len v minimálnom okruhu vznesených otázok a názorov. Obe strany sa zhodujú v názore, že základom projekcie budúcej spoločnosti má byť marxizmus.

Definícia zásadných názorových rozdielov:

1. Marxizmus z pohľadu jeho použitia pre projekciu novej spoločnosti:

JH: Jednota politické ekonomie, filozofie a vědeckého komunismu. Každá z těchto disciplín má odlišný předmět a zkoumá odlišné zákonitosti. Filozofie zkoumá nejobecnější, a proto všeobecně určující, zákonitosti, politická ekonomie zkoumá zákonitosti z oblasti, která má ve vztahu k ostatním společenským subsystémům konec konců určující vliv, vědecký komunismus byl v širším pojetí definován jako věda zkoumající zákonitosti vzniku a vývoje komunistické společensko-ekonomické formace, v užším pojetí jako politologie komunistické SEF.

AS: Vedúce postavenie politickej ekonómie v marxizme. Filozofia a vedecký komunizmus podporné vedné disciplíny.

2. Spoločensko ekonomická formácia:

JH: Společensko-ekonomická formace jako složitý, vzájemně provázaný, strukturovaný systém, ve kterém na sebe jednotlivé subsystémy dialekticky vzájemně působí. Určující roli má výrobní způsob – dialektika výrobních sil a výrobních vztahů, výrobní vztahy (ekonomická základna) jsou určující vůči politické, právní, ideologické apod. nadstavbě, Nadstavba odpovídá charakteru ekonomické základny, ovlivňuje její vývoj, nemůže být libovolně zaměněna nějakou jinou nadstavbou, při takovýchto změnách se otřásá i ekonomická základna.

AS: Spoločensko-ekonomická formácia je daná charakterom ekonomickej základne. Politická nadstavba nie je podstatná pri definícii spoločensko-ekonomickej formácia. (Ekonomická základňa môže mať ľubovoľný typ politickej nadstavby)

3. Názov a charakteristika v minulosti budovanej spoločnosti vo Východnej Európe:

JH: Protosocialismus – první pokus o překonání kapitalismu, který byl ovšem velmi nedokonalý, odbočil od hlavní linie historického pokroku a později zdegeneroval. Dá se považovat za samostatnou společensko-ekonomickou formaci. Skutečný socialismus jednou nebude samostatná formace, bude to pouze první vývojová fáze komunistické společensko ekonomické formace

AS: Socializmus – samostatná spoločensko-ekonomická formácia. Vyšší typ spoločensko-ekonomickej formácia, ako bol kapitalizmus.

Ďalej pre nezhodu v názve bude používaný termín „minulá spoločnosť“

4. Ukončenie budovania „minulej spoločnosti“ vo Východnej Európe:

JH: Protosocialismus zkrachoval především v důsledku svých vnitřních rozporů a systémových vad, z nichž největší byla nedokonalá společenskost vlastnictví.Ekonomicky nedokázal udržet krok s kapitalismem. Svou roli při jeho zániku sehrály pochopitelně i vnější příčiny – tlak kapitalismu.

AS: Socializmus bol odstránený komunistami bez náležitej vedeckej analýzy. (Bol odstránený skôr ako mohol vypovedať o tom čo nosí „pod srdcom“.)

5. Likvidácia „minulej spoločnosti“ v ČSSR:

JH: Na konci 80 let se opětovně vyhrotily dlouho neřešené systémové rozpory v lůně socialismu, ty se přenesly do třídní struktury, kde se vytvořila široká fronta proti protosocialismu zahrnující i významné složky dosavadní vládnoucí třídy řídícího aparátu. Toho vydatně využil pravicový disent podporovaný kapitalistickými státy, který zneužil nespokojenosti lidí ke kontrarevolučnímu procesu. Do vývoje v ČSSR se pochopitelně promítl krach SSSR, který v podstatě vydal protosocialistické země Západu.

AS: Socializmus bol v ČSFR likvidovaný priamo pod vedúcim postavením KSČ dňa 15. 6. 1988, kedy v rozpore s vtedy platnou Ústavou bol cestou Hospodárskeho zákonníka (Zákon č.98/1988) poštátnený národný majetok (likvidácia spoločenského vlastníctva)!

6. Základná bunka „minulej spoločnosti“:

JH: Vlastnictví, které se nazývalo státním, ale ve skutečnosti to bylo vlastnictví vládnoucí třídy řídícího aparátu. Nebylo to tedy de facto společenské vlastnictví, většina společnosti se nemohla podílet na jeho faktické správě a realizaci. Toto vlastnictví bylo jak kladnou buňkou protosocialistické společnosti (dávalo alespoň teoretickou možnost, aby bylo společenské), tak zápornou (ve skutečnosti to nebylo společenské vlastnictví, ale vlastnictví zvláštní třídy řídícího aparátu).

AS: Nesúhlasím, štátne vlastníctvo neexistovalo do 15. 6. 1988. Spoločenské vlastníctvo bolo kladnou, a nie zápornou bunkou socializmu! (K zápornej sa predbežne nevyjadrujem, chýba k tomu náležitá predpríprava).

7. Možnosti budovania „novej spoločnosti“:

JH: Je potřebné začít budovat socializmus na úplně nových základech, protože „minulá společnost“ – protosocialismus byl historický zmetek od svého prvopočátku, i když to bylo stadium, kterým společnost zákonitě musela projít a vyzkoušet si jeden z možných způsobů překonání kapitalismu (formální zestátnění a vládu řídícího aparátu). Nový socialismus musí být založen na rozvoji samosprávného vlastnického sektoru, který musí vyrůst již v lůně kapitalismu a postupně musí ve svobodné soutěži na základě tržní ekonomiky pohltit kapitalismus a malovýrobu. K tomu musí být odpovídající politická nadstavba založená na co největší demokracii a samosprávě, která bude podporovat rozvoj samosprávného sektoru. Základní buňkou této společnosti bude samosprávné vlastnictví, ve kterém se bude reálně na výkonu vlastnických funkcí podílet každý příslušník společnosti a přitom bude jejich podíl celospolečensky propojen a koordinován. Nebude vlastnictví řídícího aparátu.

AS: Nie je potrebné budovať na nových základoch, socializmus bol legitímnym následníkom kapitalizmu. Socializmus buď treba obnoviť s pluralitnou politickou nadstavbou, aby sa mohol plne prejaviť a tak odokryť svoju negatívnu základnú bunku, alebo treba na základe spomienok na tuto spoločnosť definovať jej základnú bunku problémov a navrhnúť cestu ako ju odstrániť.

8. Riadenie ekonomických procesov v spoločnosti:

JH: Respektovat tržní mechanizmus, ale použít ho v nových souvislostech, kdy dominantní úlohu ve společnosti bude hrát samosprávné vlastnictví koordinované celospolečensky. Toto vlastnictví umožní korigovat působení tržního mechanismu cílevědomými aktivitami demokraticky vytvořených celospolečenských orgánů (vytvořených na bázi samosprávy)

AS: Odstrániť TRH z medziľudských vzťahov a plne ho nahradiť cieľavedomou ľudskou činnosťou.

Andrej Sablič, Josef Heller, 21. 2. 2005

JH upozorňuje, že podrobnější rozvedení jeho modelu skutečného socialismu je na stránkách KSČM, rubrika Naše politika / Odborné zázemí / TAP / Diskuse / Josef Heller Nebojme se utopií.

Zároveň chcem poďakovať ostatným diskutujúcim za konštruktívny prístup k tejto diskusii.

Andrej Sablič


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.