logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 15.9
21 denni
Max. 604
Prům. 351.4

Nyní si čte web : 84 uživ.

Okolní události naąima očima

* »Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství?

Vydáno dne 22. 10. 2005 (6383 přečtení)

Východoevropská socialistická éra je už historie. Ti mladší ji znají z doslechu. Přesto je čím dál víc zatracována. Snad aby se společensky znemožnil každý, kdo by na ní viděl i něco dobrého. Čemu to prospěje?

Příznačným rysem dneška má být něco jiného - mírové soužití a soupeření různých demokratických směrů a úhlů pohledu! K němu patří schopnost i ochota vidět svět a sebe samého i očima toho druhého.

Ne »zdivočelému« individualismu

Pravicoví politici a publicisté například zřídka uznávají, co nejvíc ovlivnilo způsob myšlení a z něho plynoucí omyly vůdců i řadových stoupenců východoevropského »komunismu«, jehož »zločiny« odsuzuji. Stejně silnými slovy by bylo možné ohodnotit řadu výkonů globalizovaného kapitalismu! Osudná selhání tzv. reálného socialismu pochopíme jen v tomto širším rámci - jako projev nedokonalosti samotného člověka.

Co se na různých místech v různých proměnách našeho věčného vnitřního sváru za posledních víc než sto let stalo, nedá se odestát. Podle mnohých existuje jediné rozumné východisko - je jím větší snášenlivost a úcta k důstojnosti, přesvědčení a snažení druhých i k samotnému lidskému životu jako nejvyšší hodnotě vůbec.

Proč vidíme tak často pravý opak? Není to i tím, že se všude prosazují protipóly démonizovaného kolektivismu - sobectví a přirozená pravda silnějšího? I u nás se šíří násilí, agresivita a pohrdání řádem společnosti i přírody v měřítku, jaké předchozí doba neznala. Lidé v ní měli v tomto ohledu k sobě blíž! Zatím jen část mládeže podléhá všudypřítomnému zhrubnutí. Pocit sociální soudržnosti a úcta k druhým ještě převládají u těch, kteří na ni doma i ve škole nejvíc působí. Nástup sebejistého individualismu je však zřejmý. Společnosti by prospělo obnovení rovnováhy mezi ním a solidárními vzorci chování, které utrpěly chybami a zánikem východního bloku.

Tradičním advokátem lidské solidarity je i radikální levice. To, co dnešnímu establishmentu vadí na KSČM, Komunistickém svazu mládeže, Straně demokratického socialismu (SDS) a dalších složkách občanské společnosti nalevo od ČSSD, je právě jejich přínosem! Hledáním a nabídkou nových solidárních řešení a hájením sociálního odkazu reálného socialismu chrání duševní zdraví, historickou paměť a otevřenost současně společnosti.

Postmoderní kritika křesťanského a komunistického »mesianismu« objevuje v této souvislosti Ameriku! Argumentuje zhroucením představ o pokroku i barbarskou a iracionální přirozeností člověka. Už Masaryk zdůrazňoval, že ani demokracie, která zrovnoprávňuje v duchu prvotního křesťanství slabé se silnými, není pro člověka něčím přirozeným a je proto třeba ji stále rozvíjet a pěstovat. Přirozeným pro lidský rod je podle něho pouze »aristokratismus« (Já pán, ty sluha nebo otrok!).

Co platí pro demokracii, jistě platí i pro podobně založenou konstrukci socialismu. Žádný div, že jeho problémem zatím vždy byly opravy nastavených hodnota dalších stavebních kamenů společenského řádu. Velká část dnešní generace radikální levice v takto nevyladěném systému vyrůstala. Z odstupu let proto lépe vidí, čím vším příznivě ovlivnil celé 20. století a v čem neuspěl a proč. Přesto je stále podezírána, že vrátí do hry praktiky normalizační éry. Odtud požadavek »vyrovnání« s nimi. Každý si však pod ním představuje něco jiného. Může se zde na něčem shodnout alespoň celá levice? Pokusme se o takový zkušební náčrt!

»Srovnání kroku« ničemu nepomohlo

Asi se nebudeme přít o zřejmá fakta. I po překonání stalinismu platilo autoritářské slovo stranických vedení. Diskvalifikující antisocialistická nálepka stále znamenala konec diskuse! Jedním z klíčů k vyrovnání bude spíš role, kterou sehrál obraz východního bloku jako nového mezinárodního společenství s dějinným posláním. Na jeho počátku byla výzva spojená s egoistickým účinkováním kapitalismu. Na konci očekávaný lepší řád, ve kterém se uvolní i »pozastavené« občanské svobody. I po srpnu 1968 mohlo připadnout na tomto základě někomu rozumné srovnat dočasně krok - podřídit své výhrady logice dvoupólového světa. Na pozadí vietnamské války, dramat dekolonializace a zase jiných vad kapitalismu mohl i autoritářský socialismus slibovat lepší budoucnost.

I tak šlo uplatnit víru v lepší svět. Počítat se vzájemným ovlivňováním tehdejšího Západu a Východu cestou »mírového soužití«, očekávat změny k lepšímu od generační obměny a snažit se k nim i něčím přispět. Dá se dokázat, že podobná motivace či naděje stála za jednáním jak některých levicových disidentů - například známých »osmašedesátníků«, tak řady těch, kteří byli společensky aktivní v mantinelech systému. Mnozí z posledně jmenovaných takto pokračují s uznáním voličů, čtenářů nebo diváků i dnes. Jejich působení třeba v komunální a podnikové sféře nebo nastavená kritická i úsměvná zrcadla v kultuře odrážely i ideál socialismu a povahu mezilidských vztahů, jak je viděli »oni«. I někteří z nich za ně sklízeli výtky a nemilost dobové vrchnosti.

Pomůžeme porozumění ve společnosti a posílíme její akceschopnost v nových zkouškách doby, budeme-li zmíněné aktivity jen stále víc povšechně snižovat? Každému za ně dávno vystavili ohodnocení ti, které tak či onak oslovily. Opravdovost takto uvažujících stoupenců socialismu byla podle mne paradoxně i jednou z příčin, proč se jejich životní pocit tak dlouho »míjel« dokonce i s pocity zmíněných levicových kritiků systému. Nejvíc k tomu jistě přispělo jimi podmíněně respektované a »osmašedesátníky« odmítnuté rozpolcení formální - veřejné a osobní myšlenkové oblasti, příznačné pro autoritářský socialismus.

Následky známe. Srovnání kroku ničemu nepomohlo! Nový společenský řád potřeboval stejně jako demokracie trvalou masarykovskou kultivaci - alespoň tolik demokratické kultury a oponentury, jakými disponoval jeho soupeř. Přesto se za vydatné pomoci ochránců jediné pravdy i skutečných kariéristů vydal opačným směrem! Jeho odchod z planetárního dějiště však - jak všichni vidí - neučinil svět lepším.

Nová hůl na vzpurné hlavy

»Vítězný« kapitalismus rozvíjí dál své klady. O své se však hlásí i jeho nyní už nekrocené zápory. Vzniklá situace je novou výzvou všem, kteří chtějí zachovat trvale udržitelnou duhovou civilizaci. Všeobecně se uznává, že je to úkol nad síly »jediné« sebeuniverzálněji se tvářící ideologie a vize světa. Na řadě je zmíněná tolerance, spolupráce a mírové soutěžení všech demokratických koncepcí.

Současné politické a další elity přesto směřují jen o poznání elegantněji ke stejné chybě jako předlistopadoví autoritáři. Novými ze hry vylučujícími nálepkami se staly »nedemokratičnost« a »nesystémovost«. Nekončící mediální tlak v jejich službě zakládá nové politické kastovnictví. To znemožňuje skutečnou veřejnou debatu i praxi, jejichž prostřednictvím by mohli například dnešní komunisté vyvrátit nařčení hned z obou těchto smrtelných hříchů.

Jediným možným demokratickým systémem se při tom rozumí současná podoba kapitalismus jeho globalizovaným tržním hospodářstvím a svobodou jednotlivce dováděnou do stále větších krajností. V jejich jménu sílí snahy o nadvládu »soukromého« nad »veřejným« a likvidaci velké části sociálního státu. Na jedno se zapomíná! Kde padají bez náhrady všechna společenská tabu a vrchu nabývají lidské »vlastnické« a násilnické sklony na úkor solidarity, hroutí se i celá po staletí budovaná stavba mezilidských vztahů. Člověk se volným pádem vrací ke své geneticky dané přirozenosti - rozpornému a dnes už sebevražednému barbarství.

Noví vlastnici jedině pravdy si nepřipouštějí, že snahy o »zákaz« a »izolaci« komunistů jsou v dnešních podmínkách jen staronovým klackem na nepřizpůsobivé hlavy. Na všechny, kteří dnes už demokraticky usilují o prosazení hodnot, které mohou podle nich přispět k lepší podobě světa. Ohrožují tím skutečně svobodu a demokracii? O tom veďme spor a dlouhodobý rozhovor!

Porozumění nepadá zadarmo shůry

Nepotřebujeme k tomu mnoho. Jen společný veřejný diskusní prostor. A také možnost, ochotu a připravenost do něho vždy znovu vstupovat a respektovat jeho pravidla hry. Účinnému využití toho, co v něm mají dnes k dispozici například KSČM a ČSSD, brání zmíněné nálepky i staré předsudky a psychologické bariéry. Ostatním levicovým subjektům a levici blízkým občanským iniciativám i osobnostem nejen kultury se zde nabízí vděčná role. Svým pohledem zvnějšku je mohou pomoci překonat. I komunální politika může přispět příkladem zdravého rozumu obyčejných lidí z řady radnic - jejich smyslem pro míru i schopnosti různobarevné spolupráce, která nikoho předem nevylučuje.

Vytvoření vzájemně podnětné a podobně spolupracující, a teprve pak také sportovně soutěžící pluralitní levice je dnes podle mého názoru jen otázkou dobré vůle. Proč nemohou i špičkoví politici překonat podobně sama sebe? Porozumění a vzájemná důvěra nepadají nikde zadarmo shůry! I pravici půjde k duhu, bude-li mít v levici vnitřně nerozpolceného protihráče.

Haló noviny, 25. července 2005, Společnost, ekonomika, politika, Jan Ritter


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jan Ritter | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.