logo SDS
Dnešní datum: 28. 05. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 22.4
21 denni
Max. 647
Prům. 413.9

Nyní si čte web : 69 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS)

Vydáno dne 08. 05. 2005 (9825 přečtení)

V tejto časti by som chcel reagovať uceleným spôsobom na diskusné príspevky (3), upresniť pojmy a definovať závery ako podklad pre ďalšiu diskusiu. (předchozí část naleznete ZDE - pozn. redakce)

k neregistrovaný: „Obávám se pane Neuberte, že to, co může nahradit kapitalismus a už to můžeme pozorovat kolem sebe, nebude chtít většina levicových aktivistů radši snad ani vidět ...“

Pokrokové sily zatiaľ nepotrebujú aktivistov, pretože nemajú čo by im dali do rúk či úst. Jednoducho pokrok nemá program. Marxizmus a socializmus sa v súčasnej podobe navzájom negujú tak, že sú vlastne neschopné boja. Nechcem tým urážať programy SDS, alebo tých či oných komunistov, ale nie je v nich nič vedecké a nič čo by reálne zodpovedalo súčasným potrebám tohoto sveta. „Dajte nám možnosť vládnuť a my Vám zabezpečíme to či ono, vrátane modrého z neba“ ponúkajú všetky strany vrátane pravicových. My nemáme marxizmus (vedu) týchto dni a preto som vstúpil do diskusie tak ako som vstúpil.

Prečo začínam u Adama (rodového zriadenia)?

Ak chceme rozvinúť vedecké (Marxovo) učenie o spoločnosti tak sa musíme vyhnúť kapitalizmu! Prečo? Marx kapitalizmus natoľko „vedecký vycucal“ a položil nám na stôl hotový produkt tak, že popri ňom si skúmaním kapitalizmu nezarobíme ani na „slanú vodu“.

Čo teda nám ostáva na skúmanie? Ideálne by bolo ak by sme dokázali vedecký analyzovať socializmus, pretože Marx ho nemal možnosť skúmať. Nuž hej! ale čo to ten socializmus je? Je to produkt, ktorý mal na mysli Marx? Je to spoločenský vírus, ktorý doniesol do Európy z vyhnanstva na Sibíri (gulagy) Lenin? Sú socializmom aj Švédsky model či Hitlerovský? Je socializmom aj dnešný štátny kapitalizmus v Číne? Nepreskočili už USA, Kuvajt, Švajčiarsko a pod. socialistickú etapu rozvoja a nežijú už v komunistickej spoločnosti, veď životná úroveň u nich je očami bežného Afrikána božská. Ak sa budeme pozerať na socializmus z týchto pozícií, tak sa utrápime k smrti a nič nedoriešime. Z uvedeného dôvodu som navrhol skúmať historický vývoj spoločenských formácií a z neho plynúce zákonitosti, ktoré môžeme v ich vývoji definovať a na základe toho ohraničiť socializmus tak aby sme nelietali „od buka do buka“. Je to oblasť (vývoj po rozpade rodov), ktorej Marx nevenoval pozornosť a preto nielen, že ide o pole neorané, ale naviac budeme môcť skontrolovať aj vývody z kapitalizmu (reálnosť komunistických sľubov) ktoré sformuloval Marx. Nebude to ľahké lebo dejiny boli skúmané skôr dejepiseckým spôsobom (systémovo-sieťovými metódami) a nie metódou základnej bunky ktorú preferuje „marxizmus“. A sme pri prvom vážnom probléme: Vieme čo je to „metóda základnej bunky“ a budeme ju rešpektovať v diskusií?

k [milan]: 1. Přijmu-li za svou rozumnou hypotézu, že otrokářská a kapitalistická společnost jsou obě monolitní společnosti, znamená to, že nemusí být nutně ukončeny revolucí jako společnosti duální?

Ak skúmame spoločenskú formáciu metódou „základnej bunky“ tak už v prístupe k spoločenskej formácii predpokladáme, že túto spoločenskú formáciu bude potrebné odstrániť revolučnou cestou My mi vstupujeme do procesu badania s tým, že ideme hľadať bunku ktorá je zárodkom rozhodujúcich problémov danej spoločenskej formácie s cieľom, aby sme ju „vytrhli z jej tela“ a tak dostali na svet novú, inú, pokrokovejšiu, daných problémov zbavenú formáciu (ideme uskutočniť predoperačné vyšetrenie nakoľko konzervatívne metódy /systémovo-sieťové/ nepriniesli želané výsledky).

Čo je to revolúcia či revolučná cesta (kvantitatívno-kvalitatívna zmena)?

V tejto súvislosti si až príliš všímame buržoáznu revolúciu v Anglickú, Veľkú Francúzsku revolúciu či VOSR a pritom hriešne zabúdame na svojich predkov. Buržoázna revolúcia v Rakusko - Uhorskú sa uskutočnila formou cisárskych dekrétov, socialistická formou Košického vládneho programu a následných prezidentských (Benešových) dekrétov o znárodnení (teda nie vo februári 1948 - nečítajme len spisy komunistov, ale napr. aj Benešové). Čo som tým chcel povedať? Nepovažujme za revolúciu to čo nám podsúvajú politici či dejepisci. Z vedeckého hľadiska je revolúcia niečo iné ako pompézne prelievanie krvi!!!

Kto nám povie, ako prebehla revolúcia medzi otrokárskou a feudálnou spoločnosťou? Čo o tom vieme? Takmer nič a pritom každá je iná. V otrokárskej otrok robí len to čo mu nariadi otrokár, vo feudálnej však už poddaný hospodári samostatne aj keď nie je ešte slobodný a naďalej musí drieť na feudála, jeho vlastníka. Ako vidno došlo tu k významnej kvalitatívnej zmene „tichou cestou“. Možno niekoho teraz napadne, že išlo o evolučnú a nie revolučnú cestu. Nuž nie! bol by to vážny omyl! Tieto revolučné zmeny neprebiehali na úrovni štátu, (ako buržoázne revolúcie) ale na, v tom období uzatvorených ekonomických jednotkách - panstvách a ich iniciátorom bol v mnohých prípadoch sam vlastník otrokov. Motiváciou k tomuto činu mohlo byť v tom období rebelantstvo otrokov, ale kľúčom bolo väčšinou poznanie, že takto to nielen, že je možné ale aj ekonomický výhodnejšie.

Prichádza mi na um veľmi zaujímavá otázka: Je zdrojom revolúcie nespokojnosť más?

Viem, že sa teraz prehreším voči „vedeckým kapacitám marxizmu“, ale odpoveď musí znieť jednoznačne NIE! Zdrojom úspešnej revolúcie môže byť len a len spoločenské poznanie schopné po odstránení „bunky zla“ zabezpečiť plnohodnotné fungovanie spoločnosti. Zrejme aj toto je odpoveď na otázku prečo sme poslali socializmus na smetisko dejín. Nepochopili sme jeho podstatu a správali sme sa k nemu, ako slon k porcelánu!

k [milan] 4.: ... Co asi bude onen zárodek budoucího, který by měl existovat už teď kolem nás?Všeobecná odpoveď znie: produkt spoločenského poznania, možno aj toho ktoré vyplynie z tejto diskusie. Som presvedčený, že socializmus už nosil pod srdcom zárodok budúcej spoločenskej formácie. Problém je však v tom, že sme o ňom nič nevedeli alebo (komunisti) nechceli vedieť.  

 k [milan] 2.: Je-li základní buňkou v monolitním kapitalismu a negativním pólem v duálním socialismu zboží (TOVAR), neměl by být spíše základní buňkou otrokářského řádu a následně negativním pólem feudalismu spíše TRIBUT než vlastnictví člověka člověkem, jak píšete? A to jak kvůli symetrii, tak kvůli tomu, že explicitní otrokářství nebylo zcela obecné… Dokonce by pak šly možná zařadit Marxem zmiňované a Stalinem ignorované asijské despotické výrobní způsoby pod jednu formaci.

Tak to je mnoho otázok v jednej, preto začnem „od piky“.

TOVAR (ZBOŽÍ) čo o ňom vieme?

Marx v Kapitále: „Tovar = cena = hieroglyf“. Marxizmus všeobecne: „TOVAR = kategória“. A sme na konci s naším skúmaním, TOVAR je jednoducho tabu (boh) o ktorom sa nediskutuje.

Nuž prepáčte páni vedátori, prepáčte súdruhovia marxisti, ale ja som sedliak a žiadnych bohov neuznávam, ja chcem vedieť čo to ten TOVAR je, kde a ako vznikol. Chcem ho vidieť zoči voči, aby som túto „základnú bunku“ nášho tisíce ročného trápenia mohol poslať na historický cintorín. Ja jednoducho nemám náladu sa „vedecký“ s týmto mamľasom hrať na schovávačku a nechať trpieť ľudstvo ďalšie storočia. Prepáčte mi aj nabubrenosť týchto slov, ale chcel som tým len vytvoriť vhodnú atmosféru pred tým, ako vstúpime do zakázanej zóny.

Takže, kedy a kde vznikol TOVAR? Zrejme pri prvých výmenných obchodoch medzi rodmi, keď zástupca jedného rodu vymenil jednu ovcu za jedno vrece obilia. Na prvý pohľad jednotka za jednotku a nemáme problém. No hej! ale Rod „A“ potreboval na dochovanie jednej ovce 150 jednotiek práce, ale Rod „B“ na dopestovanie jedného vreca obilia 300 jednotiek. Nuž a nakoľko človek nie je ovca a začal myslieť vznikol prvý spor, ktorý vyhral silnejší. Tak vznikol zárodok otrokárskej spoločnosti ktorá nehľadala cestu ku spravodlivosti, ale priznala právo silnejšiemu. Nespravodlivosť zakódovaná v TOVARe, prestala byť predmetom sporu, pretože ju prekrylo spoločenské právo silnejšieho rozhodovať o TOVARe a jeho cene či jednoducho o užití produktu. TOVAR ako predmet sporu sa utopil (schoval) v útrobach spoločenského poriadku - vo vlastníctve človeka. TOVAR sa stal takto „historickým sťažňom“ ktorý sa od svojho prvopočiatku nemení, mení sa len obal (plachty) do ktorého je v tom ktorom období zahalený (pre [milan]a: TOVAR aj v Ázii bol a je TOVARom i keď bol zahalený v iných spoločenských pojmoch a zvyklostiach) . Vlastník otroka v otrokárskej spoločnosti či vlastník poddaného vo feudálnej spoločnosti a vlastník pôdy či výrobných prostriedkov vo feudálnej spoločnosti a spoločnosti kapitalistickej, rozhoduje o cene práce a cene produktu. Všetko ostatné o tom ako človek vykorisťuje (okráda) na tomto princípe iného človeka už bolo povedané. Čo stojí za našu pozornosť a čo o vplyve TOVARu na spoločnosť nebolo povedané úplne je otázka „antagonizmu“. TOVAR vytvára dvojitý antagonizmus a to:

  1. antagonizmus plynúci priamo z TOVARu (ekonomický), jeho nárast je plynulý od rozpadu rodov až po dnešok.
  2. antagonizmus plynúci z jeho obalu (vlastníctva), ktorý vzniká v monolitných spoločenských formáciách ako rozpor medzi spoločenskou podstatou a spoločenským poznaním.

Ak na začiatku otrokárskej spoločnosti, spoločenské poznanie akceptuje daný stav, tak na jej konci sa spoločenské poznanie (pokrokové myslenie ako celok a nie len otroci) dostáva do totálneho rozporu s touto podstatou a pripravuje cieľavedome revolučný krok. A teraz musím [milan]a sklamať. Monolitnú spoločnosť nielen, že musíme odstrániť revolučnou cestou ale na jej odstránenie potrebujeme nie jeden ale dva revolučné kroky. Prvým krokom zastavíme antagonistický rozklad spoločnosti (plynúci z obalu) a tým umožníme experimentálne (evolučnou cestou) overiť ovládanie spoločnosti na novom princípe. Až keď spoločnosť získa dostatok poznatkov ako riadiť spoločnosť (bez vlastníctva človeka - fyzického násilia v otrokárskej a feudálnej spoločnosti), môže revolúciu ukončiť druhým revolučným krokom, zrušením základného nástroja pre ovládanie predchádzajúcej monolitnej spoločnosti.

Skúsme si tento výsledok teoretický overiť na kapitalizme: Socialistická revolúcia ruší právo na súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov ale vlastníctvo vo všeobecnosti (ako ľahký, spoločenský prehľadný plášť na TOVARe) naďalej je významným faktorom pri rozdeľovaní spoločenskej produkcie (podniky, družstva a pod. rozhodujú o použití výsledkov práce). Ak socialistický experiment objaví cestu ako zlikvidovať TOVAR (ak chovateľ ovce dostane za ovcu 150 jednotiek a pestovateľ obilia 300 jednotiek za vrece, inými slovami ak chovateľ ovce dá za vrece obilia dve ovce) a vznikne ekonomická spravodlivosť v spoločnosti, potom bude človek odmeňovaní za to ako sa stará o výrobné prostriedky a nie podľa toho či je ich vlastníkom alebo nie!!!

Ateisti teraz nech nečítajú, Kristus povedal: „Pole patrí tomu, kto si ho privlastní svojou prácou“.
Môj výklad: sústružník si prisvojuje sústruh svojou prácou na ňom a spoločnosť ho odmení nielen za výsledky jeho práce, ale aj za starostlivosť o sústruh. Ak začne na sústruhu pracovať iný pracovník (pracovná skupina, firma), tak bude sústruh patriť inému. Inými slovami pole, sústruh atď. má v spoločnosti podobný charakter ako vzduch. Tak, ako sa dnes spoločnosť snaží správať k ovzdušiu, bude sa správať aj k výrobným prostriedkom, nik (jedinec, skupina či štát) ich nebude môcť zneužívať na okrádanie iného. Sústruh nie je dielom jedinca, ale spoločnosti, je v ňom vložená práca nielen generácie súčasnej, ale aj minulých a budúcich a teda má podobný charakter ako pole či vzduch dané človeku prírodou (alebo bohom - komu ako vyhovuje).

Ekonómia, spoločenské poznanie o TOVARe

Názov ekonómia je odvodený z gréckeho slova oikonomia. Ide o spojenie dvoch slov: „oikos“, čo znamená dom alebo domáce hospodárstvo a „nomos“, čo znamená zákon. Pôvodne bola ekonómia veda, ktorá sa zaoberala zákonmi domáceho hospodárstva, inými slovami oikonomia dokázala spočítať rodovú produkciu a túto rozdeliť podľa najlepšieho vedomia a svedomia rodu bez zisku a straty. Medzirodový obchod postavil pred oikonomiu v tom období neriešiteľný problém, čo a ako spočítať a ako to rozdeliť. Nuž a tak vznika nová oikonomia (ďalej budem používať pojem ekonómia) ktorá neguje princípy pôvodnej oikonomie a nahrádza ju umením. Už dedko Aristoteles nepovažuje vo svojej dobe oikonomiu za vedu, ale nazýva ju v svojej „Politike“ umením (zárobkovým). Dnes po tisícročných skúsenostiach môžme ju smelo nazvať „ekonomické bojové umenie“, nuž a tak ako v každej vojne, tak aj v ekonomickej nastupujú také pojmy, ako zisk a strata, ale aj vojnové pravidlo, že silnejší (víťaz) berie všetko a slabšiemu (porazenému) ponecháme len prostriedky na živorenie. Toto je podstata ekonomického antagonizmu, o ktorom svedčia aj grafy v prílohe.

Tak, a teraz môžeme skúsiť produkovať závery:

  1. Marx nám na podnose nenechal len výsledky svojho badania, ale vo vete „TOVAR = cena = hieroglyf, ktorý sa zatiaľ nepodarilo rozlúsknuť“ aj odkaz na čo máme sústrediť svoju pozornosť ak chceme pokračovať v jeho diele.

  2. Marx ak hovoril o jednom jedinom, celosvetovom revolučnom kroku, tak sa vážne pomýlil (alebo to až tak doslovne nemyslel?). Na odstránenie kapitalizmu sú potrebné minimálne dva kroky. Nech mi prepáčia marxisti, ale Marx zabudol skontrolovať výsledky svojej práce historickou metódou a tak mnoho budúcich krokov sa mu scvrklo do jedného jediného historického bodu z čoho vznikli nereálne očakávania od jedného jediného revolučného kroku.

  3. Lenin ak zorganizoval socialistickú revolúciu urobil dobré, lebo sme mali možnosť experimentovania. Gorbačov ktorí tento experiment prerušil bol vrcholcom komunistickej i spoločenskej hlúposti. Môžme oceniť jeho a spol. snahu, ale snaha na pokrok nestačí (viď aj bod 7)

  4. Je potrebné negovať (negácia negácie) súčasnú ekonómiu a vrátiť jej pôvodný zmysel, ktorý mala v rodovom zriadení, a to spočítanie a transparentné rozdelenie spoločenskej produkcie podľa najlepšieho vedomia a svedomia spoločnosti (časť podľa zásluh a časť podľa spoločnosťou uznaných potrieb). Socializmus (spoločenské vlastníctvo) a súčasné informačné technológie tvoria pre takúto činnosť ideálne podmienky, čo však k tomu chýba je spoločenské poznanie - nová ekonómia.

  5. Ak hovoríme o spoločenskej formácii nemiešajme do toho politiku. Verím, že mi čitateľ rozumel aj keď som nehovoril o totalite či demokracii, tak ostaňme pritom. Politika taká či onaká je súčasťou každej spoločenskej formácie, preto stotožňovať socializmus s totalitou je vedecká hlúposť alebo podvod. Pre lepšie pochopenie: jadrom problémov spoločnosti od rozpadu rodov je TOVAR, ten sa halí do prvého ochranného obalu - vlastníctva (otrokári, feudáli, kapitalisti a v socializme povedzme neschopné ekonomické riadiace štruktúry, ktoré si nevedia rady s TOVAROM a svojou hlúpou cenovou politikou ho chránia pred likvidáciou /historický sa musia skompromitovať rovnako ako predchádzajúce vládnúce triedy - spomeňme si na Wericha/ ) a druhého ochranného obalu (pršíplášťa) politiky. Ak chceme riešiť politiku tak riešme politiku, ak ekonomickú podstatu spoločenskej formácie tak riešme jej nositeľov a ak chceme odstrániť základne jadro (bunku) problémov tak riešme TOVAR.

  6. Pri prognózovaní vývoja mali by sme byť opatrný a preto nečakajme, že po revolučnom odstránení socializmu vstúpime do komunistickej - beztriednej spoločnosti. Bude to spoločnosť sociálne spravodlivá (zabudnime aj na sociálnu rovnosť - veď rovnosť je rovnako nespravodlivosť) ale nie univerzálne spravodlivá. Je pravdepodobne, že novú spoločnosť budú kváriť problémy plynúce z iného jadra, a tak určite neostane bez roboty a bez potreby revolučných krokov.

  7. Revolúcia je predovšetkým produkt spoločenského myslenia a nie výsledok nespokojnosti más. Nespokojnosť más bez spoločenského poznania môže vyprodukovať aj historickú hlúposť (kontrarevolúciu, ničenie strojov v Anglickú a pod.). Nespokojnosť más môže spoločenskému poznaniu pomôcť nastoliť novú spoločenskú formáciu, ale nemôže ho nahradiť.

Nuž a na záver len jedno zbožné želanie plynúce z tohoto poučenia, bolo by dobré, ak by ďalší revolučný krok sa uskutočnil na pôde OSN a nie na jatkách III. svetovej vojny. Ak vieme pre to niečo spraviť, tak to spravme. Nuž a toto je aj odpoveď na vízie v článku „Několik předpovědí bodoucnosti“. Nestojme so založenými rukami a nečakajme na mesiáša z vesmíru, ale zoberme rozum do hrsti a diskutujme.

Na ďalšie podnety sa teší

Andrej Sablič


Ako prílohy pripájam:

a. Moja vizuálna predstava o vývoji spoločenských formácii, ktoré zjednocuje spoločný problém TOVAR a naše poznanie o ňom teda ekonómia, mojimi slovami veda o ekonomickom lúpežníctve.

b. Dva grafy k vývoju ľudstva za posledných 200 rokov s otázkou pre spokojných: Naozaj netreba nič s tým robiť? Prvý graf ale aj niektoré symptómy (vznik svetového terorizmu, NHL, ceny ropy /BL 22.4.2005 Konec ropné éry?/a pod.) naznačujú, že svetové spoločenstvo by mohlo byť už v „9. mesiaci“ tehotenstva a, že už terajšia generácia by mohla byť svedkom pôrodu novej spoločenskej formácie. Otázka je len či pôrod bude krvavý alebo bezbolestný, úspešný alebo dôjde k potratu.

PS: Možno sa niekomu bude zdať, že odmietam výsledky Marxovho učenia. Tak to nie, ja ho plne akceptujem, ja som len bodky, ktoré prinieslo do jeho výsledkov používanie dialektickej metódy a filozofických operácií, dešifroval historickou metódou a učinil z nich plnohodnotné, rozvinuté vety.


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1677 (1677 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1270 (1270 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1216 (1216 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
844 (844 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1463 (1463 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1166 (1166 hl.)
Prohnilý humanismus !!
845 (845 hl.)

Celkem hlasovalo: 8481


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.