logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 3
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.7

Nyní si čte web : 68 uživ.

02. Články, statě, projevy

* K diskusi o modelu socialismu (2)

Vydáno dne 18. 04. 2005 (7265 přečtení)

Nově nastupující uspořádání společnosti (socialismus) musí zlepšit životní podmínky těch, kdož jsou jeho hlavními reprezentanty. To nemůže v zásadě jinak než zvýšením jejich příjmů a zlepšením dostupnosti služeb. Zároveň bude muset ustřihnout ty nehorázné a nekřesťanské zisky a příjmy horních deseti tisíc.

Na tom však nemůže skončit. Změnit bude třeba:

  1. Celou soustavu odměňování. Především bude důsledněji než v minulosti uplatněn princip odměny podle zásluhy. Příjmy musí být diferencovány ve prospěch těch, kdož se budou nejvíce podílet na prosperitě hospodářství. Tato diferenciace bude asi muset - časem - nabýt podoby společenské dohody jednotlivých profesních skupin obyvatelstva. Obsahem takové dohody by mělo být i ustanovení o podílu na hospodářských výsledcích, a to jak pro vedoucí pracovníky pověřené správou společenských věcí, tak i pro zaměstnance;
  2. Sociální politika a zdravotnictví. Socialistická společnost musí být schopna v těchto oblastech zabezpečovat lepší péči než kapitalismus, a to jak z vlastních prostředků lidí, tak i ze společenských zdrojů, a to pro všechny občany.

Půjde především o účinnou propopulační politiku, umožnění bydlení mladé generaci a péči o seniory. Kvalita společenského pořádku se vždy pozná právě v těchto oblastech. Pokud jde o starší generaci, bude zachován a zkvalitněn systém mezigenerační péče. V historii ČR má své zvláštní opodstatnění. Mladí, kteří přebírali práci od svých otců a dědů, vždy jim poskytovali výminek , pracovali na ně a živili je. Není tedy žádný důvod odstupovat od mezigeneračního principu průběžného financování.

Ve zdravotnictví jde zejména o nemocniční péči. V jejím financování bude nutno přestřihnout ten tok peněz, ze kterého mají zisky nejen podniky vyrábějící léčiva a zdravotnické pomůcky, ale firmy , které dodávají jídlo, perou prádlo, uklízejí, dodávají teplo, likvidují odpady atd.;

  1. Vztah ke vzdělání. V podmínkách ČR je vzdělání rozhodujícím faktorem umožňujícím solidní ekonomické ale i politické postavení ve světě. Společnost je proto povinna zabezpečit takové podmínky, aby každý, kdo má předpoklady, mohl získat odpovídající kvalifikaci.

Socialistická společnost bude proto uvedené oblasti považovat za důležité cíle svého snažení. Otevře však i zde možnost soukromých aktivit.

x x x

Socialismus, to je společnost, ve které jsou zabezpečovány - pro všechny - ty nejprostší věci, ale nejzákladnější: práce, spravedlivá odměna za ni, jídlo, oděv, střecha nad hlavou, výchova a vzdělání dětí a zaopatření seniorů. Tedy ty nejpřirozenější lidské zájmy - zachování a pokračování rodu. To na rozdíl od současného kapitalismu, který stejné věci poskytuje v plýtvavé a rozmařilé podobě jen pro vybranou - nepatrnou - část společnosti, která si říká elita .

Učinit krok k takové společnosti, krok dopředu k budoucnosti není vůbec snadné. Ostatně nikdy v minulosti to nebylo snadné a vždy to bylo spojeno s velkou společenskou krizí. Máme snad čekat, až taková krize opět vznikne? Kapitalismus se sám nevzdá, sám nezanikne. Musí být překonán - poražen. V současné době je to nejméně promýšlená otázka. Ani teoreticky nejsou propracovány vnitřní a vnější předpoklady takového kroku. Avšak podmínkou sine qua non (bez níž to nejde) je dopracovat se nejzřetelnější představy o budoucím socialismu, seznámit s ní většinu národa (zejména mladou generaci) a získat ji pro ni.

Kromě toho je třeba vyjasnit si řadu souvislostí, např.:

  • jaký je stav české společnosti? Je tomu tak, jak to vylíčil prezident V. Klaus v novoročním projevu na počátku roku 2005? Nebo je potřebná jiná zpráva o stavu unie ? Je nespokojenost většiny lidu signálem o nespokojenosti s kapitalismem? Může se tato nespokojenost projevit naplněním Václavského náměstí a náměstí velkých měst? Zasáhne v takovém případě pravice mocensky, i profesionální armádou? Má strana vést národ do rozhodující bitvy nebo se má smířit s existencí kapitalismu?
  • jaké jsou vnější podmínky vývoje v ČR? Může v Evropě vzniknout taková situace, ve které by mohl v ČR proběhnout nekapitalistický vývoj? Nebo to v podmínkách kapitalistického obklíčení není možné? Mohl by se takový nekapitalistický vývoj opřít o existující socialismus ve světě?

Patrně je mnoho dalších nezodpovězených otázek (např. jaká je role médií a jak se musí změnit!). Nepochybně ve světě i u nás zraje situace ke změnám. Tento proces se může z nejrůznějších důvodů zrychlit. Soudím, že strana má povinnost - přes odpor pravicových médií - vytrvale objasňovat lidem situaci a připravovat je na možnost změny. Avšak rostoucí nespokojenost může vyvolat i tendenci změny k horšímu. Současná situace ve světě přece vede vedoucí kapitalistické země k silovým zákrokům, k potlačení nespokojených. Za této situace je docela možné, že u nás, kde už nyní vystupují nejrůznější bojůvky, kde různí Steigerwaldové, Mejstříkové, Neffové, Pátkové, Hlučínové i různí umělci vykřikují hesla o silné ruce, že u nás vystoupí pravice s heslem zavedení pořádku ve společnosti. Vyhraje-li volby, proti komu pak bude vystupovat státní aparát, jeho bezpečnostní a další silové orgány? Nebudou mít argumenty o dočasném omezení demokratických svobod v zájmu pořádku? I to už tady jednou v minulosti bylo! I to musíme mít na paměti! Vzdát to však nesmíme! Kapitalismus se nedá reformovat, musí být nahrazen socialismem! Socialismus musí vybojovat demokracii pro sebe!

Haló noviny, 18. dubna 2005, Vítězslav VINKLÁREK

Předchozí část najdete ZDE.


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vítězslav Vinklárek | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.