logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 15.5
21 denni
Max. 330
Prům. 223.7

Nyní si čte web : 36 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Na úvod diskuse na závěr Bulletinu

Vydáno dne 15. 04. 2006 (7725 přečtení)

Jan Tesař, historik, exulant, šéfredaktor měsíčníku Bulletinu EIT/AET se rozhodl otevřít na stránkách svého časopisu diskusi o nové společenské vizi. Tímto článkem vysvětluje čtenářům pozadí svého rozhodnutí.

Brzy tomu bude deset let, co jsem na podnět Ivana Müllera začal své příležitostné soubory informací o vznikající Mezinárodní dohodě pracujících číslovat, vydávat více méně pravidelně a označovat jednotnou hlavičkou. Pierre Lambert, zakladatel trockistické Organizace komunistů-internacionalistů, a potom vedoucí postava a velká přirozená autorita francouzské Strany pracujících a zároveň Mezinárodní dohody, se na Müllerovu žádost zasadil o zajištění všech hmotných a technických předpokladů. Tak vznikl tento Bulletin, který se tímto dožil stého čísla.

Při té příležitosti chci jako takzvaný šéfredaktor Mezinárodní dohodě za její angažmán poděkovat. Byť francouzští soudruzi vždy díky odmítají zdůrazňujíce, že zápas je mezinárodní a oni že jednají jen ve svém nejvlastnějším zájmu, hledají-li spojence. Být na jejich místě, asi bych z těch spojenců moc radosti neměl. To je ostatně racionální důvod, proč stovku připomínat: vydávání Bulletinu nebylo projevem síly, nýbrž mimořádné slabosti česko-slovenského hnutí: nahrazovalo jakoukoli autentickou domácí iniciativu. Po celá ta léta.

V tom nastává v poslední době změna. Jako reakce na poměry v naší zemi a výsledek nenahraditelného vlastního poznání a rozhodnutí vyrůstají skupiny, které se vřadí do mezinárodního zápasu po boku Francouzů i Rusů, Němců i Maďarů. Časem si jistě vytvoří i své časopisy, mnohem reprezentativnější než tento, a já s radostí předávám štafetu: udrželi jsme kontinuitu navzdory „normalizaci“ i sametu a přes všechny vlastní nedostatky i zanedbání.

Zbývá ale jeden vážný rest, a někteří naši čtenáři a příznivci na to dávno poukazovali. Píšeme-li o nedávné berlínské konferenci a zaznamenáváme-li s uspokojením český podíl na ni, musíme připomenout, že na prvním berlínském setkání Mezinárodní dohody, na 2. Světové konferenci v lednu 1998, vystoupila Marie Novotná s upozorněním, které předtím adresovala i našemu Bulletinu: že nám chybí „nová společenská vize“ (Bulletin, č. 12, březen 1998). Odpověděl jsem tehdy soudružce Novotné, že se obávám zaměřit diskusi tímto směrem, neboť soudím, že jsme dosud nedozráli k takovým vzájemným vztahům, abychom byli takové diskuse schopni bez vzájemného kaceřování a vylučování; že jedním z důvodů, proč se naprosto ztotožňuji s Mezinárodní dohodou a také praxí, kterou již předtím ve Francii prosadila Strana pracujících, je společné rozhodnutí sdružit se na základě společné obrany sociálních zájmů dělnické třídy a s odvoláním na společnou tradici První internacionály, v pluralitě ideových směrů, respektujících ve vzájemných vztazích „dělnickou demokracii“ (jak zní český překlad oblíbeného francouzského termínu).

Ani dnes si nejsem jist, že už vyvanuly všechny zbytky bolševické ideje, že nejnebezpečnější nepřítel je ten, kdo trvá na pluralismu socialistického hnutí. Určitě stále trvá riziko, že debata o ideálu obrozované hnutí rozvrátí místo toho, aby ho posílila. Ale protože mně už nezbývá čas, odvážím se sáhnout do toho košíku omamného ovoce, které už tolik lidí zmámilo… Bohužel i ta První internacionála, k níž se Mezinárodní dohoda hlásí, jak víme, ztroskotala právě na nesnášenlivosti mezi revolucionáři – rozpadla se poté, co marxisté ty ostatní vyloučili. K této tradici bych se tedy nechtěl ani hlásit, tím méně ji oživovat.

Zásadní debatu o „nové společenské vizi“ nemůžeme ovšem donekonečna odkládat, časem se stane nutnou i z čistě praktického hlediska. A v historické perspektivě je úsilí vyrovnat se s ničivými silami, vloženými možná již do základů hnutí největší službou, kterou je možno prokázat ideálu svobody, rovnosti a bratrství mezi lidmi a národy. Nepřehlédněme však, že z historie doposud neznáme mocné hnutí schopné reálně ovlivnit běh tohoto světa, které by se docela obešlo bez svého „náboženství“, tj. svých quasi-náboženských dogmat. Ačkoli se někdy mohou jevit jako zcela odlehlé životu a reálnému světu, bývají právě ony bráněny s nevysvětlitelnou úporností; jakýkoli útok na ně často jenom obnovuje jejich sílu a nejednou znemožnil reálný pokrok k osvětě. Připomeňme jen Chruščova, který dokázal vrátit svobodu a zjednat spravedlnost milionům lidí právě díky přísaze na dogmata, která byla příčinou nespravedlností.

Nejsem si vůbec jist, že jsme už zralí zúčtovat s tím, co bylo původní příčinou naší porážky – bez toho, že bychom v zárodku zničili to, co obnovujeme. Ale považuji za svou osobní povinnost zakončit Bulletin diskusí o otázce nové společenské vize. Čas člověka je jiný než historický čas. Kdybych dál odkládal, ponechal bych nevyužit ze svého hlediska nejzávažnější argument pro mou podobu této vize, jejímž základem je přesvědčení o životní nezbytnosti komunistické plurality. Tímto mým argumentem je sto čísel, založených na vědomí, že se nesluší se na bojovníka, aby vzdal spravedlivý zápas jen proto, že nepřítel vyhrál. K tomu může budoucí historik na základě bohatých materiálů Státní bezpečnosti doplnit, že jsem již předtím „na rozdíl od všech komunistů v emigraci“ po celý čas obhajoval ideál socialistického Československa. Již „mužům Pražského jara“ jsem radil, že daná historická partie je poražena, tím spíše třeba hledět na posílení ideálu. Bohužel byl takovýto přístup (v československém prostředí) vždy označován za „extrémismus“. To ať si rozhodnou následovníci (budou rozhodovat o sobě).

Ať tedy bratrská diskuse a vzájemné účtování mezi těmi, kdo nevzdali, na závěr zdůrazní „ducha Bulletinu“.

Bulletin EIT/AET, 100/2006, Jan Tesař

Naleznete na stránkách Levicového klubu Ostrava ZDE.


Diskusní příspěvky:


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jan Tesař | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Bulletin EIT/AET

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.