logo SDS
Dnešní datum: 09. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 21.5
21 denni
Max. 647
Prům. 447.6

Nyní si čte web : 16 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Jak k socialistické budoucnosti

Vydáno dne 22. 04. 2005 (8759 přečtení)

V Praze se sejdou zástupci 37 komunistických a levicových stran
PRAHA - Pod heslem Za bezpečnou a socialistickou Evropu pořádají KSČM a GUE/NGL u příležitosti 60. výročí nad fašismem mezinárodní konferenci komunistických a levicových stran.

S jejím programem seznámili včera novináře místopředsedové ÚV KSČM Václav Exner a Jiří Dolejš a vedoucí mezinárodního oddělení Hassan Charfo.

V pražském hotelu Olympik budou v sobotu a v neděli diskutovat zástupci 37 komunistických a levicových stran z celého světa. Za deset let jde už o osmou mezinárodní konferenci k aktuálním evropským a světovým problémům. Jsou to konference, které usilují o akční jednotu komunistických a levicových stran, a to na základě svobodné výměny názorů a dobrovolného názorového přiblížení a sjednocování, sdělil Hassan Charfo. Letošní konference je organizována ve spolupráci se skupinou Evropské sjednocené levice/Severské zelené levice (GUE/NGL) Evropského parlamentu. Na této konferenci nemáme v úmyslu pouze připomenout 60. výročí vítězství nad fašismem, nýbrž se první den chceme v diskusi soustředit na to, jak dosáhnout socialistické společnosti 21. století. Druhý den se budeme zabývat otázkami, které trápí svět, aktuálními otázkami bezpečnostní a obranné politiky, doplnil Charfo. S hlavním projevem vystoupí v sobotu na téma Jak k socialistické budoucnosti předseda ÚV KSČM Miroslav Grebeníček. Téma druhého dne zní: Aktuálně k bezpečnostní a obranné politice v Evropě. Hlavní referát bude mít místopředseda ÚV KSČM Václav Exner.

Socialismus je pro nás strategický cíl

Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš připomněl, že VI. sjezd strany uložil propracovat vizi možného socialistického uspořádání společnosti, protože to je jedna z významných charakteristik, kterou se lišíme od jiných politických subjektů, dokonce i od ostatních politických subjektů na levici . Pokud jde o vazbu tématu na konec druhé světové války, Dolejš poznamenal, že porážka fašismu vyvolala ve společnosti mnoho otázek, jak lépe pokračovat dál. I negativní zkušenosti z vývoje před válkou vedly k tomu, že po válce se vytvořila výrazná poptávka po socialistických idejích i po tom, jak převést představy do praxe. Je možná třeba vzpomenout i vazbu na to, že komunisté, socialisté a dokonce i sociální demokraté jsou politické síly, které k sobě svým způsobem patří a v žádném případě je nelze spojovat s tím, co se někdy nazývá nacionálním socialismem a co je prostým nacismem. Zkrátka rudá a hnědá k sobě v žádném případě nepatří, protože nacismus je učení, které je jednoznačně protiindividualistické, jednoznačně elitářské, rasistické a už ve své podstatě totalitární, zdůraznil Dolejš. Sdělil, že výsledkem konference nemají být žádné definitivní soudy.

Socialistické hnutí je staré dvě stě let. Zahrnovalo a v budoucnu jistě bude zahrnovat celou škálu různých teorií, tradic, přístupů. Tudíž je i přirozeně rozporné. Ale tato rozpornost je i určitou výhodou do budoucna, protože jí umožňuje oživovat, inspirovat různými přístupy, předefinovávat samo sebe i své cíle na základě nové historické zkušenosti, konstatoval. Zdůraznil, že pro KSČM je socialismus od vzniku strany v roce 1990 strategický cíl, který vychází z tradic marxistického myšlení. Žádného dogmatizovaného učení, končícího na různé koncovky - ismus, ale tradic marxistického myšlení. Chceme spojovat historickou zkušenost oněch 200 let socialismu včetně pochopení selhání režimu před rokem 1989 s analýzou nových trendů a formulovat představu o typu socialistické společnosti, která by byla schopná soutěžit s globálním kapitalismem. Jde nám o nový typ, o nové pojetí socialismu. Někdy hovoříme o moderním socialismu, řekl Dolejš.

Pro nový socialismus musí platit zásada plurality

Tento nový typ podle něj nemůže vznikat nějakou jednorázovou mocenskou změnou, nastolením něčí diktatury nebo něčího mocenského monopolu. Výrazem tohoto podstatného pochopení je, že pro nový socialismus musí platit zásada plurality. Pluralitní společnosti včetně plurality vlastnických forem. Zahrnuje to samozřejmě takové pojmy jako je socialistický trh a socialistická konkurence, posun od autoritářského státu k jeho funkcím, jako je organizace, podpora motivace a garantování všech lidských práv - nejen politických, ale také sociálních, vysvětlil místopředseda ÚV KSČM. Připomněl, že KSČM jasně deklarovala a do budoucna trvá na tom, že nepřipustí žádné omezování demokracie. Diskriminaci nebo depresi za názory a vytváření podmínek pro kult osobnosti. Zkompromitovaná praxe se nesmí a nemůže opakovat. Ta byla podle Dolejše v absolutním rozporu se socialistickým ideálem.

Otevřenost vůči novým inspiracím

Jde v této fázi spíš o cestu k socialismu, o vytvoření podmínek pro to, aby skutečně nová kvalita společnosti mohla být vážně diskutována a vážně připravována. Proto je na této cestě důležité, aby se i komunistická a socialistická levice zaměřily na obranu a současně i racionalizaci sociálního státu, na praktický rozvoj samosprávy a ekonomické demokracie už v podmínkách kapitalistické společnosti, odpověděl Dolejš na otázku, do jaké míry je reálná vize socialismu. Dodal, že komunistům nejde pouze o materiální blahobyt, ale o cesty k vyšší seberealizaci člověka, o hodnoty životního prostředí, jejichž váha bude nepochybně dále narůstat bez deformací jako je konzumerismus. Svět čeká nelehké období, globální ohrožení a sociální napětí určitě vyvolají novou poptávku po spravedlivějším uspořádání společnosti, po socialismu. A my musíme být připraveni, podtrhl.

Informoval, že teoretické pracoviště ÚV KSČM pod jeho vedením připravuje studie k modelu socialismu, jak to uložil sjezd strany. Nemáme ambici definovat jakýsi jediný správný, náš definitivní model socialismu. Nároky na vědecký socialismus nelze sevřít do stranických kazajek a my musíme být otevřeni diskusi napříč celé levici, napříč celé intelektuální frontě a být otevřeni i novým inspiracím, řekl. Dolejš je přesvědčen, že k tomu patří i ujasnění si vztahu ke stranám Socialistické internacionály. Je třeba vědět, jak by socialismus viděly i ony. Musíme být kooperující levice a socialismus musí být v zájmu širších uskupení politických sil, doplnil. Za výrazný směr, kterému by KSČM měla být otevřena, označil Dolejš i dosti silné křídlo v zeleném hnutí , které vnímá, že snahy o zlepšení životního prostředí souvisejí i se změnami společenského systému. To, že společnost postavená pouze na zisku nemůže být zelenou společností, nemůže mít zelenou ekonomiku. A tyto změny ve společnosti, které oni sami nazývají ekosocialismem, jsou pro nás také hodnotnou inspirací, řekl. Doplnil, že některé tyto strany zelených jsou součástí konfederace, která tvoří frakci GUE/NGL v Evropském parlamentu.

Levicové síly by měly koordinovat své programy

K bezpečnostní a obranné politice v Evropě se na tiskové konferenci vyjádřil místopředseda ÚV KSČM Václav Exner. Tímto tématem se mezinárodní konference organizované KSČM zabývají už tradičně.

Udržování ozbrojených sil států a jejich možné spolupráce je žádoucí jen na nezbytné úrovni k odvrácení napadení, k ochraně lidí a majetku a k sebeobraně. Ve smyslu čl. 51 Charty OSN s mezinárodní kontrolou a dalším posilováním důvěry mezi státy, uvedl. Zdůraznil mj., že účast a trvalé posilování podílu občanů na rozhodování a řešení bezpečnostních otázek včetně obrany vlasti je jedna z důležitých podmínek toho, aby v této oblasti skutečně došlo ke změně. Aparát veřejné správy včetně státu nemůže stát proti občanům nebo mimo ně. Bez spolupráce občanů není možné zvláště ve vnitřní bezpečnosti mnoho problémů úspěšně řešit, řekl Exner.

Na konferenci se bude přirozeně diskutovat nejen o představě KSČM, ale také o tom, s čím KSČM nesouhlasí a k čemu má zásadní výhrady - pokud jde o současnou praxi v této oblasti. S podobnými náměty a stanovisky jako KSČM ostatně vystupují zástupci veřejnosti různé politické orientace včetně představitelů vlád různých evropských států. Nejde jenom o přesvědčení levicových stran komunistické orientace. Bohužel, zatím úsilí o prosazení základních myšlenek je podmíněno současným stavem, kdy nedochází k jednotnému ani důraznému vystupování právě v tomto směru, zalitoval Václav Exner. Informoval, že cílem pražské konference je to, aby nejširší levicové, demokratické a antiimperialistické a protiválečné mírové síly si sjednotily trochu své noty, aby se paralyzovala jejich roztříštěnost a nedostatečná akční a programová koordinace. Věří, že konference k tomu přispěje. Víkendová konference je jednou z akcí z kalendáře Strany evropské levice, v níž je KSČM pozorovatelskou zemí. Zúčastní se jí více než čtyři desítky zahraničních hostů a dvojnásobek z České republiky. Přijede deset předsedů komunistických a levicových stran. Uspořádání této konference a velký zájem o ni je výrazem uznání pozice KSČM nejen v ČR, ale i v rámci Evropské unie, evropského rozměru a v mezinárodním měřítku celkem, sdělil závěrem místopředseda ÚV KSČM novinářům.

Haló noviny, Marie Kudrnovská, 22. 4. 2005


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 52 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1687 (1687 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1279 (1279 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1238 (1238 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1182 (1182 hl.)
Prohnilý humanismus !!
851 (851 hl.)

Celkem hlasovalo: 8554


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.