logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 3
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.7

Nyní si čte web : 64 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Deset tezí o socialismu

Vydáno dne 05. 09. 2007 (6017 přečtení)

Tak to vidím já
Soudruha Hábu znám už takřka dvacet let. Sešel jsem se s ním poprvé ještě před rokem 1989, kdy jako člen-korespondent Akademie věd byl vedoucím činitelem při diskusi o ekonomické reformě, která měla oživit naše ekonomické a politické perspektivy v ČSSR. Byli jsme oba členy skupiny, která v Kolodějích pracovala na příslušném návrhu.

Jeho stanovisko bylo jednoznačné. Chtěl demokratizovat náš politický i ekonomický systém jugoslávskou cestou podpory samosprávných podniků s volbou řídících pracovníků zaměstnanci těchto firem. Ti pak měli mít právo veta o všech otázkách řízení těchto samosprávných podniků. S odstupem času i sám soudruh Hába jistě uznává, že tento přístup se neosvědčil a nezachránil ČSSR před sametovou revolucí, ba právě naopak.

V čem vidím hlavní slabiny jistě zajímavé Hábovy vize?

Nadále věří, že jakousi legislativní formou lze obnovit spravedlivou společnost v této zemi. Opírá své úvahy o dogmatické pojetí marxismu z 19. století, jak je na základě tehdejších podmínek vypracovali Marx a Engels ve svých analýzách zisku, nadhodnoty a vykořisťování proletariátu. Zapomíná však, že ideologií marxismu je dialektický materialismus, který uplatňuje nekompromisně zásadu neustálého vývoje společnosti na základu konkrétních změn, které od poloviny 19. století ve světě proběhly.

Soudruh Hába se vůbec nezmiňuje o Leninovi a o jeho inovacích marxismu, kdy po vítězství v občanské válce v sovětském Rusku tento největší dialektik 20. století v konfrontaci s praxí vytvořil a obhájil systém Nové ekonomické politiky (NEP). Lenin věděl, že se nelze vypořádat s ekonomickou zaostalostí Ruska jinak, než když se do obnovy a modernizace země zapojí zahraniční a ruští kapitalisté, u kterých se budou představitelé sovětské moci na všech úrovních učit, jak modernizovat ekonomiku země, která se jinak zhroutí. Lenin bral v úvahu skutečnost, že proti předpokladům Marxe a Engelse se revoluce neuskutečnila nejprve v nejvyspělejších kapitalistických zemích, ale v zaostalém carském Rusku.

V čem jsou podle mého názoru hlavní chyby Hábova pojetí?

1) Mezi kapitalismem a vybudováním socialismu musí bezpodmínečně proběhnout přechodné období, které podle Lenina mělo trvat několik desetiletí. V zaostalé zemi typu Číny hovoří představitelé vítězné revoluce dokončené v roce 1949 dokonce o stoletém přechodném období nutném pro vybudování socialismu s čínskými znaky.

2) U nás Antonín Novotný vyhlásil vítězství socialismu už v roce 1960 bez ohledu na skutečnost, že do té doby nebyly v naší zemi ještě vybudovány základní ekonomické podmínky v oblasti životní úrovně obyvatelstva. Domníval se, že v období od roku 1948 do roku 1960 stačí jen vytvořit úplnou strukturu státního a družstevního, případně komunálního vlastnictví a socialismus je vybudován. Jeho naivita podpořila jen vznik politické krize v letech 1968 - 1969, která nakonec musela být řešena zásahem intervence vojsk socialistického tábora.

3) Řada požadavků v Hábových tezích zní velmi populárně, avšak nejsou to reálné zásady, zvláště pak v naší zemi, kde po sametové revoluci vládnou kapitalisté. Poučení z minulé doby je takové, že si nelze jen vymýšlet nějaké líbivé náměty, když postrádají možnost svého reálného uskutečnění. Leninský princip, který dalekosáhle rozpracovala k socialismu směřující Čína, zní: Praxe je jediným kritériem správnosti všech teorií - marxismus je hledání pravdy z faktů. Takto svou vizi vybudování socialismu v Číně vyjádřil Teng Siao-pching, největší osobnost přeměn.

4) Nelze samozřejmě srovnávat Českou republiku s deseti miliony obyvatel s Čínou, která má 1,3 miliardy obyvatel. Navíc stále ještě dalekosáhle zápasí s modernizací ekonomiky. Kapitalistům jde z této gigantické změny Číny hlava kolem. Přímo křečovitě se snaží přesvědčit Čínu, že se má zařadit do G-7, protože její tržní ekonomika nemůže v budoucnu fungovat jinak než podle kapitalistického systému. Čína se jim však směje a neposlouchá je.

5) Blahobyt prostého člověka se nenarodí ze zbožných přání, ale z odvážného experimentování s postupným zvládnutím všech technik nejvyspělejších kapitalistických zemí v oblastech vědy, výzkumu, finančních trhů, burzovních operací, bankovnictví, které všechny jdou do popředí dnešní snahy čínského rozvoje. Socialismus nemůže znamenat chudobu, ale vytvoření obrovského ekonomického bohatství země, protože jinak nelze dosáhnout uspokojení potřeb lidu. Čína se nevytahuje, že všechno zná a umí. Přímo programově prohlašuje, že se od kapitalistů chce učit, avšak v žádném případě nepřijme jejich pokleslý třídní systém politického machrování, když přes polovinu veškerého bohatství na této planetě je v rukou několika set rodin v USA a v dalších vyspělých kapitalistických zemích. Ty pak komandují různé buržoazní politiky, aby jim jejich ekonomickou nadvládu nad světem ještě rozšiřovali a jejich privilegia chránili. To je v naprostém rozporu s budováním socialismu s čínskými znaky, jak to vidí čínští představitelé. Podíl kapitalistického vlastnictví na čínské ekonomice přísně kontrolují a usměrňují tak, aby ne kapitalisté Čínu řídili, ale aby to probíhalo zcela opačně. Nakonec se Čína uplatní v ovládnutí globálních trhů a převáží nad vládou G-7, včetně USA, kde chce výrazně podnikat a investovat s majoritní účastí. I když je tato čínská vize určena spíše pro naše potomky, je velice inspirující mimo jiné i proto, že má být dosažena výhradně mírovou cestou, a ne vývozem jedině správné demokracie za cenu statisícových ztrát na životech obyčejných lidí.

Takovéto pojetí socialismu pro druhou polovinu 21. století je nutné i u nás si promyslet a v našich konkrétních politických i sociálních podmínkách uplatnit. Více věcnosti a otevřené diskuse o všech otázkách programu KSČM v příštích letech je jedinou správnou metodou dopracování se žádoucích změn i v naší malé zemi.

Haló noviny, Naše pravda, 13. 8. 2007, Oldřich Schwarz


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Oldřich Schwarz | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny, Naše pravda

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.