logo SDS
Dnešní datum: 21. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 9.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.9

Nyní si čte web : 59 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Pochodovat odděleně?

Vydáno dne 16. 03. 2006 (6935 přečtení)

Objevuje se v Evropě v masovém měřítku nová levice? Po skončení léta, kdy jsme byli svědky vzniku Levicové strany v Německu, uznali jsme zásadní roli, jež hrála LCR a Komunistická strana Francie ve vítězství „Ne“ ve Francouzském referendu a slavili volební průlom Respektu v Anglii, se to zdá reálnou možností.

Tento nový vývoj je nesmírně důležitý. Mimoparlamentní levice, jež existovala v době pozdních šedesátých a raných sedmdesátých let, v důsledku porážek hnutí pracujících v letech osmdesátých hořce trpěla. I přes svůj vysoký kredit v určitých konfliktech (například stávka horníků a revolta proti „dani z hlavy“ v Británii) byla zatlačena do politického ghetta. To se od konce devadesátých let začalo měnit.

Ale pro to, aby levicové organizace nabídly ohnisko pro politickou kontinuitu více než malému zlomku aktivistů, zůstávaly příliš malé. V nejlepším případě zahrnovaly tucty lidí v každé lokalitě, v porovnání se stovkami nebo tisícovkami lidí, kteří se zúčastnili konkrétních politických zápasů. A pokusy zajistit určitou kontinuitu skrze sociální fóra, obzvláště v Itálii, selhaly po jejich proměně v „kecárny“ (v originále „talking shop“, v češtině není ekvivalent - ve slovníku je pojem přeložen jako „konference, jež přes rozsáhlé diskuse nepřinese žádný konkrétní výsledek“. Pozn. překl.), kdy začali odpadat aktivisté. V současné době se však začínají nabízet nové možnosti, jak se vymanit ze slepé uličky.

Nové formace nebudou stoprocentně revoluční. Klíčovou roli v nich všech hrají lidé, kteří stále věří v možnosti reformování kapitalismu. Určitě je to pravdou o známých lídrech německé Levicové strany, Oskaru Lafointanovi a Gregoru Gysim, a Komunistické strany Francie. Je to pravdou o vedení Rifondazione v Itálii, jehož perspektivou je vstup do vlády vedené bývalým předsedou Evropské komise Romanem Prodim. A je to také pravdou o mnohých z Old Labour nebo islámského či pro-mírového prostředí v Respektu v Anglii – ve své opozici k imperialismu, islamofobii a neoliberalismu vyjadřují jasné postoje, ale jsou daleko od toho, aby je přesvědčily revoluční argumenty.

Revoluční levice, jež tomuto čelí, je postavena před dvojí pokušení. První je ignorace nových možností. Participace v nových formacích bok po boku s vedoucími figurami, jež zastávají reformistické názory, povede k rozšíření iluzí v lidi s pošpiněnou politikou. Takto někteří lidé na radikální levici v Německu reagují na novou stranu, určité sekce LCR ve Francii na jakýkoli návrh na jednotnou politickou frontu zahrnující Komunistickou stranu a některé malé politické skupiny v Británii na Respekt.

Ale absentování v nových formacích vlivu levé varianty reformismu na velké skupiny lidí nezbaví. Jak jsem v této rubrice argumentoval mnohokrát, reformismus není něco, co je pracujícím vnuceno zvnějšku proradnými vůdci, ale je politickým vyjádřením protikladných myšlenek lidí, kteří, ačkoliv i třeba začínají zpochybňovat existující systém, některé myšlenky, jež jim byly vštípeny, považují za samozřejmé.

Revoluční levice, jež by stála stranou nových levicových formací, by zanechala vliv levého reformismu uvnitř nich bez zpochybnění. Do revolučních barev se tak obléká konzervativní postoj, jež se vyhýbá potřebě vliv reformismu vyzývat.

Ale existuje také druhé pokušení. Jedná se o upuštění od argumentů revolučního socialismu a dlouhodobé perspektivy budování revoluční organizace. Což znamená zapomenout, že určité rysy reformistického myšlení – myšlenka, že sociální změna může přijít shora spíše než zdola – se v jistém bodě transformují do pokusu směřovat hnutí katastrofálním směrem. V takovém bodě mohou někteří lidé s reformistickými názory tyto postoje změnit – ale většina lídrů se rozhodne pro cestu ke katastrofě a stáhne s sebou další.

Tak lidé jako Lafontaine, Gysi a vedoucí figury KS Francie využijí pravděpodobně v jistém bodě jakýkoliv volební úspěch k tomu, aby následovali příklad Rifondazione a pokusili se sestavit dohodu se stranami Třetí cesty. Účelem entuziastické participace v nových formacích by mělo být nikoliv pouze prosazení částečných požadavků, jakkoli mohou být některé z nich důležité (například donucení Blaira k opuštění Iráku), ale také získání dalších aktivistů pro revoluční myšlenky, což samo o sobě již může předejít úpadku.

Uznání tohoto by nemělo znamenat chápat se jakékoliv příležitosti k nesouhlasu s dalšími lidmi. To je cesta k tomu odcizit si ty, po jejichž boku chcete zápasit, ale s jejichž názory nesouhlasíte. Ale znamená to diskutovat o těchto neshodách, pokud mají důsledky pro bezprostřední aktivitu (například pokud lidé, ovlivňovaní reformismem tvrdí, že ochrana před terorismem znamená potřebu posílení policie nebo že odpovědí na nezaměstnanost by mělo být více dotací pro soukromý průmysl), způsobem, který věci vyjasňuje, ale zároveň je přátelský. Také to znamená pokračování pokusů o získání jednotlivců pro budování revoluční organizace.

Existuje staré rčení, pocházející od ruského veterána-marxisty Plechanova, které se týká společné akce mezi revolucionáři a ne-revolucionáři – pochodujte společně, udeřte odděleně. Ale pokud je to interpretováno doslova, může se jednat o špatnou aplikaci, projevující se tak, že revolucionáři musí zformovat hermeticky zapečetěné řady, jež kráčejí podél hermeticky zapečetěných řad ne-revolucionářů. Tak jeden ze členů LCR, Gilbert Achar, používal toto rčení ke kritice vystupování SWP (sesterská organizace SocSol v Británii – Pozn. překl.) na protiválečných demonstracích a v Respektu, kdy mezi jinými věcmi „míchají transparenty a plakáty“ s Muslimskou asociací Británie (viz jeho článek „Marxismus a náboženství“, Znet 21. března). Jenže právě když revolucionáři tímto způsobech v bojích míchají své „transparenty a plakáty“, existuje zde možnost politického dialogu s ne-revolucionáři (ať už z muslimských či ne-muslimských organizací).

Je třeba, aby se v Německu revolucionáři míchali s fanoušky Lafointaina, ve Francii s militanty stále svázanými s Komunistickou stranou, v Itálii s těmi, kdo jsou v mainstreamu Rifondazione, v Británii s aktivisty ze všech druhů prostředí, ať již Old Labour, muslimského či prostě protiválečného. To je předpokladem pro přesvědčivé vykládání našich charakteristických argumentů a prevencí toho, aby bylo v podstatných momentech hnutí vedeno špatným směrem.

Chris Harman, říjen 2005

Pro Socialistickou solidaritu přeložil Martin Šaffek (Solidarita č. 3, 12/2005)
(podle originálu Marching Separately na The Socialist Review)


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Chris Harman | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: SocSol

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.