logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 4
Prům. 4
21 denni
Max. 330
Prům. 228.9

Nyní si čte web : 58 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Odpovědnost a vina A. Novotného

Vydáno dne 17. 06. 2008 (7877 přečtení)

Na plenárním zasedání ÚV KSČ v dubnu 1968 vystoupil v diskusi A. Novotný a v podstatě odmítl osobní odpovědnost za politické procesy. Třebaže toto jeho vystoupení vyvolalo ve veřejnosti velkou vlnu nesouhlasu, prohlásil na květnovém plénu ÚV KSČ, že na svém stanovisku trvá. V průběhu diskuse vystoupil soudruh dr. Gustav Husák, jehož projev uveřejňujeme. (Perex Kulturní tvorby č. 24/1968)

V tomto sále jsem naposled na zasedání ÚV KSČ hovořil před osmnácti lety, koncem února 1950, a nevěděl jsem, že tehdy už bylo rozhodnuto o osudu V. Clementise a nás ostatních - tzv. "slovenských buržoazních nacionalistech"; o týden později byl odvolán Clementis a krátce nato ostatní. Je pro mě osobně velmi nepříjemné, že když poprvé po osmnácti letech mám možnost zúčastnit se tohoto zasedání, setkávám se - řekl bych - s podobným jezuitským a nepoctivým přístupem u soudruha Novotného, jaký měli někteří činitelé tehdy, když tu s námi seděli, rozmlouvali s námi, a přitom už bylo rozhodnuto o našem kriminálu.

Skutečně nevím, zda jde u soudruha Novotného o ztrátu paměti, o ztrátu svědomí anobo o ztrátu politické odpovědnosti. Proto bych rád připomněl některá fakta - především proto, že z vystoupení některých soudruhů se zdá, jako by nebyli dostatečně informováni, anebo se někteří tak tváří, jako by dostatečně informováni nebyli.

Celá krize v naší straně a v naší společnosti - není asi nic nového, co tu řeknu, protože o tom mluvil už soudruh Dubček - je důsledkem metod a praktik, které uplatňovali někteří činitelé v naší straně v minulosti. Na tom bychom se snad mohli shodnout. A mohli bychom se shodnout i na tom, že nejbrutálnějším výrazem těchto metod a praktik byly politické procesy. Z toho potom vyplývá prostá otázka, kterou nám kladou tisíce členů strany a miliony našich občanů: kdo je za to odpovědný a co s ním uděláme. Na tuto otázku, ať už se obrátíme kamkoliv, máme odpovědět.

Strana už v této věci něco řekla a chce se s tím poctivě vyrovnat. Já upřímně souhlasím se slovy soudruha Dubčeka i dalších soudruhů, že naše strana v podstatě zůstala čistá, že je to strana poctivých lidí, poctivých drobných členů, ale i většiny funkcionářů. Když to dnes tvrdím - a já jsem o tom hluboce přesvědčen a všude, kde se pohybuji, o tom s čistým svědomím mluvím - je třeba zároveň říci, kdo je za tyto věci odpovědný a jak se má zodpovídat.

Byla tu řeč o míře odpovědnosti. Soudružka Machačová říká: zlým duchem strany byl Slánský. Já jsem Slánského znal, měl jsem s ním i osobní spory, neměli jsme se rádi a mohu říci, že jak v mém případě, tak i v případě Clementise byl velmi iniciativní. Ale jak dlouho on působil v této své funkci (myslím v tom zlém duchu)? V roce 1951 byl zbaven funkce a uvězněn. A co potom? Potom snad nastala éra svobody a demokracie?

Víme, že kultovské praktiky ještě nějaké ty roky trvaly; a možno říci, že trvaly až do lednového pléna tohoto roku. Kdo je oním zlým duchem potom, když zavřeli Slánského? Mluvilo se tu o odpovědnosti Gottwalda. Gottwald měl při svých zásluhách jistě i své nedostatky a v kultovských souvislostech nesl i odpovědnost. Ale pokud já vím, soudruh Gottwald v roce 1953 zemřel. (Dozvěděl jsem se to, pravda, až rok po jeho smrti, ale dodatečně jsem si ověřil, že skutečně zemřel v březnu 1953.) A co potom nastalo u nás? Éra zákonnosti, éra slušných metod, aspoň vůči soudruhům, vůči všem občanům? Kdo byl tím zlým duchem potom, po smrti soudruha Gottwalda?

Kladu tuto otázku zcela otevřeně soudruhům, kteří hledají viníky v mrtvých. Pokud já vím, praktiky kultu trvaly velmi dlouho, nejen v první polovině padesátých let. Mohl bych vzpomenout procesů z druhé poloviny padesátých let. Vezměme přibližně těch asi dvacet let kultu. Kdo tu tedy byl "zlým duchem" a kdo za kterou éru nese odpovědnost.

Aby to bylo jasné, proč to říkám, uvedu, proč si myslím, že velkou míru zodpovědnosti nese soudruh Novotný. Nerad hovořím o osobních věcech, je mi to nepříjemné. Ale musím to říci, protože co tu předložím, jsou fakta, která si je možno ověřit. Bacílek a Kopřiva svalují věci na sovětské poradce. Jistě, určitá míra zodpovědnosti tu je; ale považuji to za zbabělé a pro komunistu nedůstojné, jestli v dnešní situaci v současné antikomunistické hysterii, anebo i v hysterii antisovětské svalují vinu takoví staří funkcionáři na Sovětský svaz či na sovětské poradce. Bylo tu však už řečeno, že v roce 1953 byli Berija a jeho agenti včetně Lichačeva popraveni.

Kdo tedy nese odpovědnost potom? Také poradci? Kdo má politickou odpovědnost? Soudruh Piller tu mluvil o osmi velkých procesech. Někteří soudruzi z postižených jsou zde. Sedí tu soudruh Smrkovský, soudruh Pavel a nevím, jestli ještě někdo jiný. Z těch osmi velkých procesů bylo sedm až potom, když byli Berija a Lichačev a další popraveni. Kdo tu tedy má politickou odpovědnost? Věděl soudruh Novotný a ostatní, že Berija a jeho agenti byli už odsouzeni a popraveni? A že zároveň s nimi odsoudil Sovětský svaz i jejich metody?

V březnu 1954, když už soudruh Novotný byl ve vedení strany jako jeden z nejčelnějších funkcionářů (dnes ze sebe dělá skromného, že byl jenom jeden z rovných), měl se po 39 měsících vyšetřovací vazby Novomeského, mě a dalších, konat s námi proces. Poprvé mi dovolili obrátit se na vedoucí činitele. Napsal jsem dopis předsednictvu strany a Generální prokuratuře. (JIstě se někde v dokumentech najde - jestli ho ti, kteří ničili dokumenty, také nezničili. Ale žijí ještě lidé, kteří by to mohli dosvědčit.) V dopise jsem napsal, že po 39 měsících vazby se mnou ještě není sepsaný protokol. Že se používají surové, násilné vyšetřovací metody, že jsem absolutně nevinný. Zkrátka, v rozsahu pěti stránek, co mi dovolili, popsal jsem situaci a měl jsem k předsednictvu strany a ke Generální prokuratuře jedinou prosbu: aby mě vyslechla buď stranická komise, anebo orgány prokuratury.

Dostaly vedoucí orgány a soudruh Novotný tyto moje dopisy, věděly o tom? Dostal jsem takovouto odpověď (samozřejmě že prostřednictvím bezpečnostních orgánů): vedení strany rozhodlo, že půjdete před soud, budete souzen a přísně odsouzen. Jediná odpověď pro člověka, který byl tehdy už přes dvacet let ve straně, který napsal jen fakta a nic jiného nechtěl, ani propuštění nežádal, jenom prosil: vyšetřete mne podle zákona.

Devět měsíců před procesem se motal v Ruzyni prokurátor Geššo, který nás potom také žaloval. Po celých těch devět měsíců jsem mu věci detailně vykládal. Uváděl jsem důkazy na vyvrácení obvinění, uváděl jsem svědky, dokumenty, protože obvinění byla směšná. Velmi jsem ho prosil, aby si všechno prověřil. Ptám se: informoval tento prokurátor někoho z vedoucích činitelů strany anebo představitele státu? Domnívám se, že Gešško nebyl takový hrdina, aby jednal na vlastní pěst, domnívám se, že informoval.

Byl proces. Ptám se opět: věděli vedoucí činitelé, jak se věci mají? Kdo rozhodl o rozsudku? Řeklo se tu už, které stranické orgány o tom rozhodovaly. Já se ptám Antonína Novotného: byl při tom, když se o procesu s námi rozhodovalo, když se rozhodovalo o našem rozsudku? Věděli a mluvili o tom, co tu připomínám? Nevinní lidé bez protokolu, vyšetřování nezákonnými metodami, s jedinou prosbou - s prosbou o vyslechnutí.

Poslední noc před procesem za mnou přišel velitel věznice z Ruzyně a řekl mi toto: vedoucí činitelé strany vám vzkazují - jestli si chcete zachránit krk, tak musíte přiznat aspoň něco. To nejsou lehké okamžiky. Řekl jsem no to, že bych si život rád zachránil, ale ne za takovou cenu.

Byl proces - v dubnu 1954. Kdybych, soudruzi, líčil, jak proces probíhal, všichni bychom se styděli za to, že jsme žili v takové době, kdy bylo možné soudit za zavřenými dveřmi staré komunisty, jako byl Novomeský a ostatní takovými metodami. A přitom slovo za slovem, důkaz za důkazem jsem odhaloval nesprávnost obvinění a uváděl jsem důkazy.

Ptám se: vědělo tehdejší vedení, věděl či nevěděl soudruh Novotný, že proces takhle probíhá? A hned odpovídám, že to velmi dobře věděli. Protože někteří z vedení byli procesu přítomni. Seděl tam Strechaj, jemuž s Bacílkem a Davidem dal Novotný Slovensko na deset let do pachtu. Seděl tam - a když jsem se bránil proti nespravedlivým obviněním, poslal Strechaj předsedovi senátu Uhrínovi lístek: "Drž tu svini pořádně!" Další nechutné detaily zde nechci a nebudu uvádět. Mluvím o těch věcech jen proto, že Novotný a spol. velmi dobře věděli, jaký je to soud, a že tak pokračovali vědomě.

Bacílek rozhlásil před několika dny ve Smeně, že při odchodu z ministerstva bezpečnosti v roce 1953 řekl Novotnému, že proti Husákovi nejsou vůbec žádné důkazy. A věděli velmi dobře, že jsem nevinen, že se bráním. Přesto jsem byl odsouzen na doživotí, Novomeský a ostatní dostali vysoké tresty.

Řekněme, že to byly ty prokleté roky začátků, kdy se lidé mohli všelijak mýlit. V roce 1955 jsme se sešli v Leopoldově - řádná hromada bývalých členů ÚV KSČ, komunistických poslanců, funkcionářů atd. Potom nás vyšetřovala zvláštní skupina a většina lidí řekla pravdu. Já jsem byl vyšetřován dva dni. Sepsali protokol. A všechno znova: fakta, důkazy, postup atd.

Domnívám se, že vedení strany to vědělo a že soudruh Novotný, který už tehdy nebyl tak bezvýznamný, jak o sobě tvrdí, to také věděl velmi dobře. Ptám se, co udělal, když se dověděl, že nevinní straničtí funkcionáři sedí ve vězení? Už se tu ve zprávě soudruha Pillera připomínalo, že v roce 1955 napsali bývalí šéfové z Ruzyně Doubek a Kohoutek asi 300stránkový protokol o tom, jak byly vyrobeny, uměle vykonstruovány falešné procesy s nevinnými lidmi. Doslova tam mluví o nás i o ostatních, o tom, že případ buržoazních nacionalistů byl uměle vykonstruován, že není pravdivý, že jsme nevinní.

Byl bych rád, kdyby to tu bylo přečteno ze zmíněného protokolu, jestli je k dispozici. Tyto protokoly vedení strany znalo. Znalo výpovědi šéfů z Ruzyně, lidí, kteří to dělali, kteří procesy režírovali. Mělo tedy výpovědi ne nějakého zarytého zločince Husáka či kohokoli, kdo se brání a může i podvádět, ale výpovědi svých lidí, kteří mu sloužili a tato svinstva po celá léta prováděli.

Ptám se: jaké závěry vyvodilo tehdy vedení a soudruh Novotný, když od svých trabantů vědělo, že procesy jsou vykonstruované a že lidé nevinně sedí? My jsme ve vězení změnu nepocítili. V roce 1956 mi zase jednou dovolili napsat, obrátit se na vedení. V dubnu 1956 jsem napsal A. Novotnému dlouhý dopis. Zase o vyšetřování, o procesu, o nevině - s jedinou prosbou a se závěrem, aby se moje věc před stranickými či státními orgány přešetřila, aby se mnou někdo jednal, aby mě vyslechl.

Samozřejmě, vězňům Novotný neodpovídal, ale nikdo jiný také ne. Žádná komise, žádná prokuratura, nikdo. Zato veřejně prohlásili, že proces s buržoazními nacionalisty je celkem v pořádku, že je zákonný. A lidi, kteří se na Slovensku opovážili vystoupit s nějakou kritikou těchto procesů, vylučovali ze strany.

Ptám se znovu, jestli o tom A. Novotný věděl. Jestli řekne, že nikoli, budu se muset k tomuto tématu ještě jednou vrátit.

V roce 1956 tento proces s námi znovu prohlásili za zákonný a správný. Přijalo se o tom usnesení ústředního výboru apod. A Barákova komise o tom věděla, jednou se v Leopoldově zastavil Barák v mé cele. Řekl jsem mu, že jsem nevinný. Nechal to bez povšimnutí, přestože věděl, o koho jde, znal fakta, a přece se tvářil tak, jako bych ho byl  požádal o cigaretu či o něco podobného.

V roce 1957 jsem psal z Leopoldova Generální prokuratuře. Zase: na sto stránkách jsem rozebral věci tak, jak byly, s prosbou o vyšetření. Nepřišel vůbec nikdo, nikdo nereagoval. Seděli jsme do května 1960 - deset let. Deset let "prvého tajemníkování" a "presidentování" Novotného sedělo několik stovek nevinných komunistů, starých funkcionářů ve vězení. A potom nás propustili na amnestii - současně s esesáky, gardisty, národními socialisty, špióny a podobně.

Když mě propustili na svobodu, řekli, že jsem jako nekvalifikovaná pracovní síla zařazen jako balič do jednoho krejčovského závodu za 800 Kčs. Mě a několik bývalých starých funkcionářů si zavolal Bacílek, chtěl nám dát nějaké mravní naučení. A mně tento člověk, s nímž jsem dvacet anebo více let pracoval ve straně, řekl: "Pane Husák, buďte rád, že jste na svobodě, protože předsednictvo strany se ve všech ostatních případech dohodlo" - rozumějte, pokud jde o gardisty, esesáky atd. - "jenom o dvou byla diskuse. O Š. Machovi a Husákovi, jestli je možné je propustit." Ptám se Antonína Novotného, jestli je to pravda, jestli takto stála otázka ještě v roce 1960, po všech sjezdech, po rehabilitacích v Polsku, v Maďarsku, v Sovětském svazu a pod.

Na závěr ještě tolik: existuje absolutně nesporná politická odpovědnost Antonína Novotného za brutální represálie, za nevinné věznění komunistů, za porušování zákonů, za podvodné rehabilitace tehdy, když už byly věci zcela jasné, za mučení a utrpení tisíců komunistů, kteří prošli Ruzyní a všeličím jiným, a také mnohých dalších nevinných lidí. Jestli dnes Novotný vystupuje tak, jak vystoupil zde, je to nejen otázka ztráty paměti, ale je to nedostatek vztahu ke straně, je to nedostatek lidského svědomí.

A řeknu to, co říkávám veřejně na schůzích, kde se k nám hlásí tisíce lidí: poctiví lidé do této strany mohou přijít a mohou v ní pracovat a strana si očistí své jméno tehdy, když lidé typu Antonína Novotného z ní zmizí.

Kulturní tvorba, č. 24, 13. 6. 1968, Gustav Husák


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Gustáv Husák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Kulturní tvorba

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.