logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.5
21 denni
Max. 647
Prům. 463.4

Nyní si čte web : 52 uživ.

04. Kolektivní práce

* Závěr jednání v Čierne nad Tisou

Vydáno dne 01. 08. 2008 (7747 přečtení)

Záznam závěrečného, šestého zasedání nejvyšších stranických představitelů KSSS a KSČ 1. srpna1968 v Čierne nad Tisou, které přijalo nic neříkající společné komuniké.

Brežněv: Drazí soudruzi, hovořím na základě pověření vaší i naší komunistické strany a je mou povinností podat vám zprávu o splnění onoho pověření, na němž jsme se včera dohodli, totiž o výsledcích rozhovorů s bratrskými stranami, týkajícími se obdržení jejich souhlasu účastnit se kolektivní přátelské schůzky na území Československa v Bratislavě.

Za druhé. Chci vám podat zprávu na základě pověření představitelů jak z vaší, tak i z naší strany, kteří se právě setkali, o připraveném projektu společného komuniké, které bychom chtěli předložit k posouzení a přijetí.

Včera pozdě večer jsme měli možnost předložit jménem našich dvou komunistických stran představiteli Polské sjednocené dělnické strany s. Gomułkovi, Maďarské dělnické strany s. Kádárovi, Sjednocené socialistické strany Německa s. Ulbrichtovi a Bulharské komunistické strany s. Živkovovi náš návrh na uskutečnění schůzky v Bratislavě.

Můžeme vás zpravit o tom, že k našemu uspokojení se všechny bratrské strany vyslovily k tomuto návrhu souhlasně. Tím naše úsilí zorganizovat takovéto přátelské setkání jako pokračování besed, které jsme s vámi měli, bylo úspěšně završeno, což nám nyní dává dostatečný důvod zařadit tuto záležitost se souhlasem bratrských stran do našeho komuniké. O žádných jiných podrobnostech jsme nehovořili, protože rozhovor se odehrával v noci a neměli jsme ani možnost, ani právo hovořit za rámec našeho pověření. To je první otázka.

Druhá otázka. Dnes, jak už bylo řečeno, se konala schůzka osmi soudruhů, po čtyřech zástupcích z vaší a naší strany. Tam jsme podali zprávu o tom, o čem teď podáváme zprávu vám, a dohodli jsme se na návrhu komuniké, který předkládáme vaší pozornosti. Budu se snažit číst pomalu, aby to soudruzi mohli zachytit a přeložit.

Na společných jednáních došlo k široké soudružské výměně názorů o otázkách zajímajících obě strany. Obě strany si vyměnily podrobné informace o situaci ve svých zemích.

Jednání politického byra ÚV KSSS a předsednictva ÚV KSČ probíhala v ovzduší plném otevřenosti, upřímnosti a vzájemného porozumění, směřovala k hledání cest dalšího rozvoje a upevnění tradičních přátelských vztahů mezi komunistickými stranami a národy našich zemí, založených na principech marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu.

V průběhu jednání se obě delegace na základě vzájemné dohody rozhodly navrhnout ústředním výborům komunistických a dělnických stran Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Polska uskutečnit mnohostranné přátelské setkání. Uvedené bratrské strany s tímto setkáním vyslovily souhlas. Setkání představitelů Bulharské komunistické strany, Maďarské socialistické dělnické strany, Jednotné socialistické strany Německa, Polské sjednocené dělnické strany, Komunistické strany Sovětského svazu a Komunistické strany Československa se uskuteční 3. srpna t.r. v Bratislavě.

Zde je tedy projekt, který představitelé předsednictva ÚV KSČ a představitelé politbyra ÚV KSSS předkládají k jednomyslnému přijetí. Navrhujeme, aby toto komuniké bylo vysíláno v rozhlase dnes, a to ve stejnou dobu - podle vašeho času ve 4 hodiny odpoledne, podle našeho času v 6 hodin. Pověříme naše soudruhy, aby zajistili technickou stránku a aby ve stejnou dobu bylo komuniké vysíláno rádiem a samozřejmě i uveřejněno v tisku. To je z mé strany, soudruzi, všechno.

Kosygin: Nejsou připomínky? Schvalujeme to, soudruzi, jednomyslně?

Hlasy: Není námitek.

Brežněv: V tom případě považujeme tento návrh za přijatý. My jsme si dnes vyměnili názory i k takové otázce, jak bychom dnes měli pokračovat, tj. máme-li pokračovat ve výměně názorů nebo ne. Došli jsme k závěru, že zřejmě nebude účelné pokračovat v této práci. Přijetím společného komuniké tedy můžeme naši práci zakončit. (Obrací se k sovětským soudruhům.) Z naší strany není námitek?

Hlasy: Ne.

Brežněv: Z vaší strany, českoslovenští soudruzi? Také ne. Z toho tedy vyplývá, že končíme na základě oboustranného souhlasu. Dříve než zakončíme práci, chtěli bychom na základě pověření všech členů politbyra a jeho kandidátů, tajemníků, všech účastníků naší schůzky poděkovat ÚV KSČ a osobně soudruhu Alexandru Stěpanoviči Dubčekovi za uspořádání této schůzky, za vytvoření nezbytných podmínek, které pomohou, aby věc našeho semknutí postoupila dále vpřed a aby byla vyřešena taková závažná otázka, jako je svolání bratrské schůzky na vaší půdě, v Bratislavě. Toto samozřejmě vysoko oceňujeme a chtěli bychom vám za to vyjádřit náš velký dík.

Dubček: Drazí soudruzi, drazí přátelé, dovolte i mně na závěr naší společné práce poděkovat vám, členům a kandidátům i tajemníkům politbyra ÚV KSSS za úsilí, které jste projevili ve věci vypracování další společné linie, zaměřené na nalezení východisek z některých obtíží a problémů, které vznikly v souvislosti s varšavskou schůzkou.

Já stejně jako ostatní soudruzi našeho předsednictva ÚV soudím, že toto setkání obou našich bratrských stran splnilo svou úlohu a že se hodně vykonalo. Těžko se hledají slova k tomu, abychom plně ocenili vykonanou práci a ocenili význam, který bude mít pro další bratrskou spolupráci našich zemí a našeho lidu, pro mezinárodní komunistické a dělnické hnutí. Vysoce oceňujeme vaši práci, práci politbyra ÚV KSSS, přístup k řešení oněch důležitých otázek, o kterých jsme předevčírem, včera a dnes rokovali.

Domníváme se, že naše schůzka vytvořila dobré podmínky pro společné setkání s ostatními bratrskými stranami. Hlavní a nejdůležitější je to, že jsme dospěli k jednotnému stanovisku, že je třeba se společně propracovat k takovým závěrům, které budou přispívat k posílení všestranných svazků mezi našimi stranami a národy, mezi našimi zeměmi a ostatními komunistickými stranami, které se zúčastnily varšavské schůzky. To nemůže být na překážku vypracování pozitivní a dobré pozice pro naši další společnou práci. Soudím, že je to velmi dobře, že jsme zde v tomto směru vykonali velmi mnoho a naše předsednictvo ÚV KSČ bude nadále dělat všechno pro to, aby setkání našich bratrských komunistických stran v Bratislavě a práce, která nás tam čeká, přispěly k dalšímu upevnění našich kontaktů. Jako komunisté - internacionalisté pro to vytvoříme v Bratislavě všechny nezbytné podmínky.

Chceme jménem našeho předsednictva poděkovat vám, s. Brežněve, Kosygine, Podgornyj, Suslove a ostatní, kteří jste na naši žádost vedli jednání s představiteli ostatních bratrských komunistických stran a kteří jste učinili vše pro to, abychom se mohli sejít za jedním stolem, za to, že politbyro vašeho ÚV provedlo tuto práci velmi úspěšně. Soudíme, že je to velmi dobře, když budeme sedět za jedním stolem a snad najdeme společný jazyk pro další společnou práci.

Děkujeme vám za úsilí a doufáme, že jsme tu pracovali dobře a že naše besedy v průběhu těch několika dnů, moje setkání s vámi, soudruhu Brežněve, včetně několika setkání, možno-li tak říci, našich čtyřek, byla velmi prospěšná. A to je dobře. Pracovali jsme dobře a dosáhli jsme těch výsledků, o něž jsme usilovali. Vyhlásili jsme to na začátku naší porady a i vy jste o tom hovořili.

Setkání, besedy a diskuse, které jsme uskutečnili, považujeme za cestu, kterou je možné najít společné stanovisko, abychom dospěli ke shodě v našem dalším společném postupu. Je to velmi dobře a domníváme se, že toto naše setkání splnilo svoje velké internacionální poslání jak ve vzájemných vztazích obou našich bratrských stran, tak i vůči ostatním komunistickým stranám.

Naše komunistická strana bude i nadále dělat všechno, aby tyto výsledky, tato východiska, které nám dovolily domluvit se na uspořádání setkání v Bratislavě, byly naplněny a rozvíjeny. Pro nastávající setkání v Bratislavě vytvořme přátelskou atmosféru a vřele uvítejme i představitele ostatních bratrských komunistických stran, kteří přijedou k nám do Československa. Děkujeme vám za práci, kterou jste vykonali při přípravě tohoto společného setkání. Děkuji vám, soudruzi, za všechno. I jménem ostatních členů předsednictva naší strany vás zvu na malý přípitek.


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.