logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 15.9
21 denni
Max. 604
Prům. 351.5

Nyní si čte web : 90 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Kosygin - hlavní inženýr SSSR

Vydáno dne 02. 09. 2007 (11775 přečtení)

Ruský publicista a spisovatel Viktor Andrijanov vydal v populární ruské knižní edici Život slavných lidí knihu o dlouholetém sovětském premiérovi Alexeji Kosyginovi, kterého v jedné kapitole nazývá hlavním inženýrem SSSR . Jde o příkladně korektní a dokumentárně obsažný pohled nejen na tuto svého času nejpopulárnější sovětskou osobnost, ale i na významné období sovětského státu mezi vládou Nikity Chruščova a Michaila Gorbačova.

Pro českého čtenáře knihy ALEXEJ KOSYGIN je nesporně zajímavou a v lecčems i objevnou zejména kapitola Pražské jaro, která se týká československých událostí roku 1968. Pro současníka, který už mnoho ví, není nezajímavé posoudit, jak v nich jednal právě Alexej Kosygin. Citujeme z ní:

Pražské jaro 1968 začalo dlouho před kalendářním a skončilo 21. srpna téhož roku, kdy do Československa vstoupila vojska států Varšavské smlouvy. Jaký postoj k oněm událostem zaujímal Alexej Nikolajevič Kosygin? S jakými názory souhlasil? Proti čemu vystupoval?

V květnu 1968 byl v Karlových Varech. Oficiálně se uvádělo, že sovětský premiér si do těchto lázní přijel na týden odpočinout. Dokonce s sebou vzal vnučku, jenomže ta dědečka téměř vůbec neviděla. Alexej Nikolajevič měl samá setkání a jednání. Na procházky čas nezbýval. Čtením sovětských tajných depeší z velvyslanectví, setkáními se sovětskými diplomaty, československými soudruhy se snažil podstatu jevů pochopit. Co jen se to v zemi, již si zamiloval už při prvním setkání, děje?

Průběh československých událostí vůdci zemí Varšavské smlouvy sledovali s narůstajícím znepokojením. Zachoval se Kosyginův pracovní zápisník s poznámkami, učiněnými na jednom z takových jednání. Uveřejňujeme je poprvé.

s. Gomulka:

 1. V Drážďanech na události v Československu panovalo jedno mínění.
 2. Byly poslány různé dopisy. Existují odlišné pohledy a nuance .

V dopise PSDS (Polská sjednocená dělnická strana - pozn. překl.) nejsou plně vyjádřeny všechny otázky:

 1. V Československu probíhá mírový proces přechodu od social. Československa k buržoazní republice. Proces je v počátečním stadiu.
 2. KSČ ustupuje od principů marxismu-leninismu ke straně sociálnědemokratického typu. Uvedený proces zašel poměrně daleko. Jde o nejzávažnější faktor. V Československu vládne nový jev - přechod od socialismu k neokapitalismu. K pojmu kontrarevoluce přistupujeme velice povrchně. Proces přechodu neprobíhá klasickou formou. Tyto síly vystupují pod heslem demokratického socialismu - formují jej zahraniční a vnitřní síly. Probíhá reformační proces - buržoazní.

s. Kádár:

 • Informace o setkání se s. Dubčekem a Černíkem.
 • Říkají, že by se chtěli setkat s KSSS.
 • Češi hodlali dvoustrannými jednáními zamezit mnohostranným.
 • Hodnocení maďarských soudruhů: probíhá revize marxismu jugoslávskou cestou. Rádi by pokrokové síly podpořili, ale nevědí, jak jim pomoci.
 • Podle mínění Kádára situace vyžaduje rozhodné vystoupení KSČ.

s. Ulbricht:

 • S Kádárovým hodnocením nesouhlasí. Další zemí, která bude následovat, bude Maďarsko.
 • Existuje (hrozba) teroru.

s. Živkov:

 • Souhlasí s Gomulkou a Ulbrichtem. Nemůže souhlasit s Kádárem.
 • Je nezbytná vojenská pomoc.

Poslední věty z uvedeného zápisu znějí: Jednání je třeba pozměnit. Co musíme udělat? Tuto otázku kladl sám sobě. Na stránkách maličkého bločku, jenž se vejde do dlaně, nejsou žádná data. Časový rámec lze stanovit podle textu: po setkání na nejvyšší úrovni v Drážďanech, před rozhodnutím o vstupu vojsk, přijatým 20. srpna. Kosygin byl až do poslední chvíle proti vojenskému vměšování. Stejně jako Brežněv. Jenomže jejich oponenti byli početně silnější.

Dne 19. července 1968 předsednictvo ÚV KSSS projednávalo návrh Brežněva a Kosygina o uskutečnění dvoustranných jednání vedení SSSR a ČSSR. Předseda KGB Andropov proti tomu ostře vystoupil.

Domnívám se, řekl Andropov, že ve skutečnosti toto setkání k ničemu nepovede a vy, Alexeji Nikolajeviči, na mne tlačíte zbytečně. Oni teď bojují o svou kůži a bojují zuřivě. Pravičáci v čele s Dubčekem na svých pozicích stojí pevně. Nejen my, i oni se připravují velice pečlivě. V současnosti připravují dělnickou třídu a dělnické milice. Vše je namířeno proti nám.

Na tento výpad Kosygin odvětil následovně: Soudruhu Andropovovi bych rád odpověděl, že na vás netlačím, naopak - tlačíte vy. Podle mého soudu se Čechoslováci nebijí o vlastní kůži, nýbrž za sociálnědemokratický program. To je podstata jejich boje. Bojují zuřivě, avšak za cíle, které jsou jim zcela jasné, za to, aby Československo nejdříve přeměnili v Jugoslávii a následně v něco podobného jako je Rakousko. (Nezavisimaja gazeta, 14. prosince 2000)

Setkání, které Brežněv s Kosyginem navrhli, se nakonec přece jen uskutečnilo - v Čierné nad Tisou v červenci. V první československé pohraniční stanici, která je v současnosti slovenská. Poprvé v sovětských dějinách se div ne celé politbyro vypravilo do zahraničí. Na setkání s Brežněvem přiletěl Dubček, první tajemník ÚV KSČ, a předseda vlády Černík.

x x x

Zalistujme ve stenografických záznamech z pozdějších moskevských jednání Brežněva, Kosygina, Podgorného s Ludvíkem Svobodou; Brežněva, Kosygina, Podgorného s Dubčekem a Černíkem, a také samostatně s předsedou Federálního shromáždění ČSSR Smrkovským a členy předsednictva ÚV KSČ Špačkem a Šimonem.

Dne 23. srpna prezidenta na letišti Vnukovo-2 vítali se všemi poctami. V otevřeném autě s ním Moskvanům mávali Brežněv, Podgornyj a Kosygin. Prezident ČSSR o osudu prvního tajemníka ÚV KSČ Dubčeka, předsedy vlády Černíka a dalších soudruhů, které vpředvečer sovětští výsadkáři uvěznili v Praze, nic nevěděl. Proto se Brežněva hned zeptal: Kde je Dubček? Je živ a zdráv, chlácholil hlavu spřáteleného státu Leonid Iljič. Jeden z doprovodu prezidenta ČSSR Klusák se ptá na Černíka, Smrkovského, Špačka a Císaře.

V protokolech se dočítáme:

Brežněv: Císař u nás není, je v Československu.

Klusák: U koho?

Podgornyj: U nás není, ani jsme se ho nedotkli...

Brežněv: Císař u nás není, čestné slovo.

Podgornyj: Špaček je u nás.

Klusák: Což pozvat Kriegla a Špačka, aby zde byli také přítomni?

Brežněv: Není třeba. Budou bydlet na chatě. Jsou na chatě, ať tam zůstanou.

Opět nahlédněme do protokolů:

Husák: Vedení slovenské strany a vláda Československa mne pověřily především žádat to, o čem již hovořil náš prezident, soudruh Svoboda - propustit vězněné vedoucí činitele a vytvořit podmínky pro normální činnost stranických a státních orgánů. Za druhé - bylo by třeba, aby státní i stranické orgány mohly pracovat v Československu. V současné chvíli to možné není. Vládní budovy jsou obsazeny. Nad zásobováním a výrobou visí hrozba. Stručně řečeno, nyní v Československu nejsou podmínky pro normální činnost vlády a dalších orgánů.

x x x

Nyní se několika větami zmíním o představách sovětských činitelů, vedoucích jednání. Všichni tři hovoří se zástupci nezávislého státu jako se svými vazaly z jakési zapadlé provincie. Brežněv zmiňuje dopis devadesáti devíti dělníků jedné z pražských továren, jenž byl zveřejněn v sovětské Pravdě. Uvádělo se v něm, že socialismus v Československu ohrožují pravičáci a že přátelé Sovětského svazu jsou pronásledováni. Ano, tak to skutečně bylo. Proti autorům uvedeného dopisu se v Československu rozpoutala doslova štvanice.

Stenografické zápisy tří setkání jsou objemné - více než sto stran. Kosygin, jak z textu vyplývá, se neomezuje na glosy. Čas od času Brežněva opravuje a v napjaté polemice přebírá iniciativu. Například říká, že hnutí proti socialismu a Sovětskému svazu československou dělnickou třídu zneklidňuje. A dále Kosygin - (o jednání s prezidentem Svobodou). Vznikající situaci lze hodnotit různě. Není však vyvolána našimi kroky. Způsobily ji chyby ve vedení na československé straně, zejména soudruha Dubčeka. Musím podotknout, že je nezbytné, aby svou odpovědnost za tyto události přiznal. Nikdo za ně nebude brát odpovědnost. Ona odpovědnost plně a zcela leží na Dubčekovi, jenž řídil celou stranickou organizaci a de facto i celý stát. Z toho důvodu na sebe prostě odpovědnost vzít musí.

Husák: Po setkáních v Čierné a v Bratislavě, když jsem mluvil se soudruhy Dubčekem a Černíkem, oba dali najevo, že vážnost situace u nás chápou. Rovněž jsem viděl, že vedoucí činitelé se přidržují linie přátelství, podporují ji, podporují přátelství se Sovětským svazem a dalšími bratrskými zeměmi. Pozoroval jsem také tendenci důsledně a postupně se oné pravičácké orientace zbavit. Osobně se domnívám, že sovětští soudruzi danou situaci přehnali a její nebezpečí zveličili. I my jsme komunisté, v tomto hnutí jsem od svých šestnácti let, tedy bezmála čtyřicet roků. Pro nás, tedy pro ty, kteří jsme v komunistickém hnutí byli, být členem strany a být přítelem Sovětského svazu je jedno a totéž. Zcela chápu, že sovětští soudruzi chtějí dostat plné garance, že Československo se nebude rozvíjet mimo rámec socialistického tábora, že v něm bude zlikvidována antisovětská a antikomunistická propaganda. Je docela možné, že to bude spojeno s některými personálními změnami. Jsem přesvědčen, že toho bylo možné dosáhnout i bez vojenského zásahu.

Tolik Gustáv Husák a citát ze stenografického záznamu.

Potom Alexandr Dubček zmizel na dvě desítky let v politickém propadlišti. Pracoval v jednom slovenském lesním podniku. Do politiky ho vrátila až takzvaná sametová revoluce. Dubček byl poté zvolen předsedou Federálního shromáždění Československa. Vůči Sovětskému svazu, zemi, v níž vyrůstal, nebyl předpojatý. Zahynul (koncem roku 1992) při automobilové nehodě na cestě ze své rodné Bratislavy do Prahy. Oldřich Černík ještě nějaký čas zůstal v čele vlády.

Haló noviny, Naše pravda, 23. 7. 2007, Zdeněk Hoření


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Zdeněk Hoření | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.