logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 15.2
21 denni
Max. 604
Prům. 349.8

Nyní si čte web : 90 uživ.

04. Kolektivní práce

* Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968)

Vydáno dne 24. 06. 2008 (7316 přečtení)

Prohlášení přípravného ústředního výboru Československé sociální demokracie o zásadách a cílech obnovené strany z června 1968. Čtení více než zajímavé. (mn)

 1. Československé sociální demokracie existuje, nejedná se tedy o její zakládání, ale o obnovu její činnosti. Její sloučení s KSČ bylo v rozporu s organizačním řádem, nebylo provedeno sjezdem, neodpovídalo vůli většiny členů. Je stále členem Národní fronty a i zde jde pouze o obnovu činnosti a nikoliv o nový přístup. Vyřazení Československé sociální demokracie z politického života a později perzekuce jejích členů jsou jednou z deformací minulých let a tvoří současně jednu z příčin, které tyto deformace umožnily. Teprve nyní se strana může znovu hlásit k životu a obnovit svou činnost. Vychází prozatím ze svého posledního programu, i když je si vědoma, že po dvaceti letech potřebuje úpravu. Program nový politický, hospodářský atd. potřebuje určitou dobu a je záležitostí sjezdu strany. Proto dále uvedené body jsou pouze shrnutím hlavních zásad, kterými se strana bude řídit, takže nejde o podrobný program. Dále uvedené hlavní myšlenky budou postupně rozvíjeny.
 2. Strana hodnotí s obdivem obrodný proces zahájený KSČ a plně jej podporuje. Zejména si při tom váží osobní statečnosti těch, kteří jej zahájili a dále provádějí v čele s A. Dubčekem. Vedoucí úloha KSČ je v tomto směru nepopiratelným faktem.
 3. Československá sociální demokracie bude ze všech sil rozvíjet demokratický socialismus. Demokracie v našem životě musí umožnit diskusi, kritiku a výměnu osob i názorů na půdě Národního shromáždění, dalších zastupitelských orgánů a výkonné moci státu, a to bez katastrof. Pojem socialistické beztřídní společnosti je podle názoru strany neoddělitelný od demokracie, humanismu, občanských svobod a tolerance. Tyto hodnoty musí být zaručeny ústavou a zákony, také však politickou praxí.
 4. Znárodnění výrobních prostředků, jehož se strana sama aktivně zúčastnila, je trvalou vymožeností a předpokladem pro odstranění jakéhokoliv vykořisťování člověka a pro vznik skutečně socialistické a vědomě beztřídní společnosti.
 5. Je celonárodní potřebou, aby obrodný proces, který KSČ zahájila, probíhal i nadále za jejího iniciativního vedení, ale i za aktivní součinnosti celé veřejnosti, která musí vývoj v tomto směru kontrolovat a zajišťovat. V tom je v současné době jeden z hlavních úkolů sociální demokracie, nikoliv v boji o moc.
 6. Další rozvoj společnosti spatřuje sociální demokracie v organizování veřejné politické kontroly státní moci a hospodářského života, a zejména v co nejširším zavádění samosprávy v hospodářství, vědě, umění atd. Je to v této etapě jediná možnost získat všechny pracující k aktivní činnosti opřené o důvěru.
 7. Forma voleb musí obnovit důvěru v jejich funkci.
 8. Jsme bezvýhradně pro myšlenku federalizace jako výraz rovnoprávnosti obou národů našeho státu, a souhlasíme proto s opatřeními, která se v tomto směru připravují. Jsme přesvědčeni, že jenom federalizace povede v úzké spolupráci Čechů a Slováků ke společným cílům ve společném státě. Budeme plně podporovat i zabezpečení svébytnosti všech národností žijících u nás.
 9. Sociální demokracie vznikla jako strana dělnická a dobře si uvědomuje úlohu dělnictva ve svém dalším životě. Jsme přesvědčeni, že obnova činnosti strany nejen nemůže tříštit jednotu pracujících, jak dělníků, tak zemědělců, ale že je naopak jedinou cestou k vytvoření jednoty vyšší, nikoliv mechanické, ale jednoty spojující jejich společné úsilí v mnohosti zájmů nikoliv již antagonistických. Devadesátiletá tradice strany byla vždy pokroková a zůstane pokroková i v budoucnu. Obavy z možnosti vzniku protisocialistické platformy v důsledku obnovy činnosti sociální demokracie jsou nepodložené, liché a svědčí o naprostém nepochopení ducha strany, jejích členů a její historie. Kromě toho existovala sociální demokracie vždy i ve spolupráci s dělnickými stranami evropskými, což samo o sobě vylučuje vznik jakýchkoliv reakčních tendencí ve straně. Současně ovšem strana vždy postupovala v plném souladu se svými cíli, nikdy k jejich uskutečňování nevolila prostředky, které by s nimi byly v rozporu, vždy odpovídaly morálním zásadám, strana se nikdy neuchylovala k demagogii, držela slovo a za nejvlastnější cestu k cíli považovala dialog, argument, volby, a nikdy nátlak, moc či dogmatický názor skupiny lidí. Vždy se snažila, aby i cíl i prostředky byly vytvářeny celou stranou.
 10. V době vědecké a technické revoluce je další vývoj demokratického socialismu možný jen v nejužší spolupráci a vzájemném porozumění s inteligencí. Proto sociální demokracie již není stranou výlučně dělnickou, ale klade si za cíl sloučit tvůrčí schopnosti všech vrstev obyvatelstva, a zejména dělnictva a inteligence. Váží si přínosu inteligence ke společnému dílu, chce její zájmy stmelit se zájmy dělnictva ke společnému cíli, jímž je socialismus, demokracie a svoboda. Úloha inteligence v našem životě musí být vyjádřena i v jejím společenském a hmotném postavení.
 11. Jednotu samostatného a nezávislého odborového hnutí pokládáme za nedotknutelnou, protože je v nejvlastnějším zájmu pracujících i při společenském vlastnictví výrobních prostředků. Budeme ji proto ze všech sil podporovat.
 12. Za základní článek naší společnosti pokládáme rodinu a za její pilíř považujeme ženu. Vycházíme z plné rovnoprávnosti ženy a muže ve všech úsecích života, budeme však dbát o to, aby byla skutečná, to jest, aby rozhodnutí ženy o vlastním osudu, a tím nepřímo i o osudu rodiny, a zejména dětí neplynula jen z nutnosti pomáhat muži v hmotném zabezpečování rodiny, ale aby byla skutečně svobodná.
 13. Mládeži chceme ve společnosti zajistit místo, které jí patří jako budoucímu národu. Poskytneme jí podle pravdy všechny zkušenosti, které jsme sami shromáždili v těžkých letech minulých desetiletí, ale chceme, aby si z nich vyvodila vlastní závěry a hledala cesty k budoucnosti, která patří jen jí.
 14. Náš postoj k Sovětskému svazu vyplývá z celonárodního zájmu. Poprvé ve své více než tisícileté historii sousedíme se státem, který je ochoten zajistit naše národní bytí a má k tomu prostředky. Věříme, že v politice je nejspolehlivějším svazkem společný zájem rovnoprávných partnerů, který je víc než jakákoliv smlouva. Hledáme svou bezpečnost a jistotu ve vztahu k Sovětskému svazu a ostatním socialistickým zemím, a to bez ohledu na zájmy kterékoliv strany v našem státě, protože jde o zájem našich obou národů. Víme rovněž, že Sovětský svaz a socialistické státy jsou pro nás nejdůležitějšími hospodářskými partnery, což je dalším důvodem pro náš postoj k nim.

Obnovení činnosti Československé sociální demokracie, to jest strany, která byla v minulých dvaceti letech deformací vytlačena z politického života země, znamená, že československý občan se rychle přesvědčí, že v naší vlasti je opět klid, bezpečnost, jistota právního řádu, sebevědomí, plynoucí z úcty k národním tradicím, že lidé si opět mohou věřit, že k nám přišla lidská slušnost a že odešel strach. A to je první předpoklad důvěry v budoucnost a činné účasti na rozvoji demokratického socialismu.

Přípravný ústřední výbor Československé sociální demokracie

V Praze dne 21. června 1968


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.