logo SDS
Dnešní datum: 21. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 9.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.9

Nyní si čte web : 68 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Neříkám nic jiného

Vydáno dne 31. 03. 2008 (6995 přečtení)

nežž co si myslí šofér, nežž co si myslí paní, která uklízí, nežž co si myslí obyčejní lidé...
Rozhovor Karla Hvힾďaly s Janem Procházkou, místopředsedou Čs. svazu spisovatelů a spisovatelem Arnoštem Lustigem pro Mladý svět na jaře roku 1968. I kdyžž od rozhovoru uplynulo právě 40 let a mnohé reálie budou mladším generacím patrně cizí, neměly by některé obecné myšlenky rozhodně zapadnout. Alespoň na levici ne. Dluh je třeba splatit. (mn)

MS: Od 40. čísla byly Literární noviny převedeny ze sféry Svazu spisovatelů pod ministerstvo kultury a informací. Jaké byly podle vašeho názoru důvody této změny?

J. PROCHÁZKA: O důvodech jsem velice přemýšlel, neboť ty, které byly oficiálně řečeny a které nemusím jistě opakovat, kažždý si je přečetl v denním tisku, mě neuspokojovaly. Nevysvětlily podstatu věci.

Literární noviny — a mluvím o části jejich politické publicistiky — předběhly trochu svůj čas. Příliš brzo říkaly některé věci, které nám dnes připadají jako úplně samozřejmé. Na posledním zasedání ústředního výboru Svazu spisovatelů jsme kritiku, která se týkala politické publicistiky v Literárních novinách, odmítli. Domníváme se, žže linie, která byla v LN prosazována, je v naprostém souladu s tím, co se odehrálo na prosincovém a lednovém zasedání ústředního výboru strany. V podstatě jsme usilovali o to, aby se poměry u nás daly do pořádku, aby ČSSR byla země úspěšná, země, kde nebude kult tuposti, omezenosti atd. Usilovali jsme o věci, k nimžž na prosincovém a lednovém zasedání ÚV KSČ došlo. Publicistická činnost LN v minulosti je v naprostém souladu s tím, co se dnes děje.

Kdybych to měl říct z druhého konce, zdá se mi, žže byla strašlivá chyba, co se stalo. Převedení Literárních novin působilo jako naprosto svévolný akt přesily a násilí. Vyvolalo nežžádoucí odezvu, se kterou nikdo nepočítal. Sjednotilo všechny lidi na kulturní frontě, kromě periférie této fronty — kterou bych nechtěl brát vᾞně — ale v podstatě postavilo do opozice takřka všechno, co za něco na kulturní frontě stojí. Toho se v politice můžže dopustit jen člověk, který zná maximálně sečítání a odečítáni, ale užž ne malou násobilku.

Domníváme se, žže založžením Literárních listů se napravuje nejkřiklavější chyba, která se stala, a žže tento časopis bude přirozeným pokračováním toho, oč usilovaly Literární noviny. Proto také ÚV Svazu spisovatelů rozhodl, aby byla do své funkce povolána redakční rada bývalých Literárních novin, aby byl zpátky povolán do funkce její předseda Dušan Hamšík a samozřejmě i tři spisovatelé — redaktoři LN — vyloučení ze strany.

Bývalé LN byly kritizovány za to, žže přicházely s problémy, o nichž ještě nebylo na nejvyšších orgánech rozhodnuto. Vžždycky se říkalo: jdete s tím brzo, protože právě teď o tom začínáme jednat. Myslím, žže vůbec nevadí, kdyžž tisk mluví o spoustě věcí, které visí v povětří, bez ohledu na to, zda mocenské orgány o tom jednají či ne. I pro ministry a vedoucí činitele bude jenom poučné, kdyžž si ráno přečtou noviny, kde se dozvědí názory řady lidí na otázky, které budou právě toho dne ve vládě projednávat.

MS: Se změnou vydavatele došlo i k personálním změnám v redakci LN. Jak k těmto změnám došlo? Odešli původní redaktoři dobrovolně?

J. PROCHÁZKA: To je velice zvláštně položžená otázka. LN jenom zdánlivě přešly na jiného vydavatele. Ve skutečnosti jedny noviny byly zakázány a druhé vznikly.

MS: Proč jiný název: Literární listy místo Literární noviny?

J. PROCHÁZKA: Uvedu příklad z rodinného žživota. Někdy je mi jako vychovateli tří dcer velice obtힾné přiznat, žže jsem udělal chybu, ale vím, žže to chyba byla. Tak to nějak obejdu, dám vlastně za pravdu dětem, ale přitom neutrpí má prestižž. Přeberou si to, stejně si myslí své.

MS: Kdo bude v nové redakci pracovat?

J. PROCHÁZKA: Všichni, kteří pracovali v Literárních novinách.

MS: Nedělalo vám potힾe dát po půl roce starou partu dohromady?

J. PROCHÁZKA: Držžela pohromadě, až mě to překvapilo.

MS: Kde dělali, čím se žživili?

J. PROCHÁZKA: Všichni pracovali, publikovali v různých novinách. I pod nejrůznějšími jmény. Nebo psali věci, kterými naplníme první čísla Literárních listů.

MS: Co si myslíte o Literárních novinách, které redigoval dr. Jan Zelenka, CSc.?

J. PROCHÁZKA: Četl jsem jen jedno číslo. Myslím, žže něco tak špatného je přece jen i v našem tisku zvláštností.

MS: Hlavni oficiální výhrady proti starým LN byly, žže se zajímají spíše o celospolečenskou problematiku nežž o literární. Chcete se opět zabývat celospolečenskou problematikou?

J. PROCHÁZKA: Jistě. Kdyžž tone loď a má pod čarou ponoru díru velikosti vrat do stodoly, rozumný kapitán neposílá plavčíka natírat stožžár. My se t잾ko můžžeme zabývat tím, jak kdo z nás píše nebo jaké píšeme verše, když žžijeme v nepřetržžitém zemětřesení. To se mi zdá naprosto logické.

MS: Ludvík Vaculík v rozhovoru „Slovo má L. Vaculík“ řekl, žže dobrá literatura je jen ta, která přivede lidi k revoluci. Domníváte se, žže to lze říci i o dobrých novinách a souhlasíte s ním?

J. PROCHÁZKA: Myslím, žže má pravdu, protožže revoluce je nepřetržžitá, Jakmile se zastaví, je to špatné. Jakmile začne být v určitém stadiu konzervovaná, je to velice špatné. To platí i o dobrých novinách. My jsme v LN chtěli, abychom v této revoluci byli jedním z platných hlasů.

MS: Kdybyste byl šéfredaktorem, v čem byste viděl konkrétně největší úspěch svých novin?

J. PROCHÁZKA: Myslím, žže úspěch novin je, kdyžž vám čtenáři napíší, žže jste napsali právě o tom, o čem oni přemýšlejí. Starým Literárním novinám se stávalo, žže říkaly věci, které byly v podvědomí národa.

A. LUSTIG: Za největší úspěch novin pokládám, žže píší pravdu a žže si získají takovou pověst a důvěru čtenářů, žže to, co napíší, pokládají za pravdivé. Toho mohou dosáhnout noviny, které nikdy nelžžou. Komunismus a pravda je rovnítko úměrné. Jakmile něco nefunguje, tak komunismus zůstává v pořádku, ale jeho služžebníci jsou mírně deformovaní.

MS: Profesor Goldstücker hovořil v televizním pořadu „Mezi čtyřma očima“ o jednom dočasném nezdravém jevu, a to o nevražživosti a podezíravosti vůči inteligenci. Z čeho podle vašeho názoru tento jev vyplývá a jak by se dal odstranit?

J. PROCHÁZKA: Myslím, žže to vyplývá z úrovně lidi, kteří tuto psychózu v národě rozšiřují. Protožže to není psychóza, která by byla tomuto národu vlastní. Ta nepramení zdola. Podezíravost byla po celá léta uměle pěstována mezi lidmi, kteří nedorostli svých funkcí a kteří ani jejich význam nepochopili. Jak se také ukázalo, nakonec se strana dostala do izolace, kdy byla dílem ignorována některými vrstvami této společnosti a její kontakt tu prakticky neexistoval. Například s inteligencí.

Myslím, žže vedoucí činitelé musí být lidé určitého typu, lidé vzdělaní, inteligentní, lidé s přirozenou toleranci. Nesmějí být popudliví, nesměji podléhat hněvu a nesmějí to být lidé zbrklí. Musí to být lidé, kteří vydržží poslouchat, když mluví také jiní. Všimněte si, žže u nás je řada činitelů, kteří ať přijdou komkoliv, ať je to schůze zaměstnanců lékáren, mlékáren či pekáren, musí mít všude od začátku do konce slovo. To je základní znak toho, žže se nehodí na svou funkci.

Velkorysý politik považžuje své místo pouze za prostředek k uplatňování idejí, kterým zasvětil žživot, zatímco politik malý považžuje své místo za cíl své politické kariéry. To je fantastický rozdíl. A jakmile politik nezjistí a nepochopí, žže jeho čas končí, není užž politikem. Jak se začne držžet křečovitě, stává se směšnou postavou. To se přihodilo, abych nechodil daleko, Adenauerovi.

A jak to odstranit? Když ministr Smrkovský říká, žže je třeba vyhlásit program národního usmíření, rozumím mu a myslím si, žže má pravdu. První krok ke všemu je snášenlivost. Je třeba, aby si lidé, v jejichžž rukou je moc, uvědomili, žže i jiné skupiny lidí s odlišnými názory mají na mysli dobro této země. Od tohoto základu vyjděme a pak je možžné diskutovat. Naše diskuse vžždycky končily tím, žže když jsme se dostali ke sporným bodům, cítili jsme, žže naši protiřečníci mají pocit, žže nám naše názory pošeptal Tigrid. Pak se ovšem nedá diskutovat.

Cesta tedy je, aby ti, v jejichžž rukou je moc, vůbec byli ochotni slyšet i názory opačné a aby byli ochotni se nad nimi zamyslet. Ale to je jen první krok. Dobré názory se hlavně musí realizovat. Pokud se z toho, co se říká, nezačnou vyvozovat závěry, tak mám pocit, žže i sebelepší vedení můžže prohrát svou šanci.

Neříkám nic jiného, nežž co si myslí šofér, nežž co si myslí paní, která uklízí, nežž co si myslí obyčejní lidé. Myslí si tot龞 co já.

A. LUSTIG: Podezíravost k inteligenci vyplývá z komplexu méněcennosti některých vedoucích, kteří nedorostli do svých funkcí. Neříkám všech vedoucích. V této zemi žžijí nejen dokonalí muzikanti a výborní řemeslnici, ale i lidé schopní vést tento stát. Myslím, žže nastala v roce 1945 a 1948 nová etapa. Ideály komunistické strany, respektive komunistického hnutí se naplnily v této zemi, která má jedny z nejlepších předpokladů na světě, protožže tu jsou největší demokratické tradice, výborný průmysl, chytří zemědělci a také schopní vedoucí. Ovšem, schopní vedoucí se bohužžel nedostali na všechna místa, kde měli být. Na některá místa se tragikomedií dějin dostali lidé, kteří nedorostli své funkce a nemohli zřejmě dobrovolně odejít. Z vysokých funkcí se málokdy odchází dobrovolně. K tomu Adenauerovi je opačný případ — Churchill. Den poté, kdy zapomněl, co bylo obsahem poslední schůze vlády, řekl: Užž nejsem schopen vést tuto vládu.

Měli jsme s Procházkou interview pro zahraniční rozhlas. Ptali se nás, „co říkáme této krizi“. Oba nás napadlo, žže je to jen částečná krize společnosti, ale zároveň je to určitý důkaz snahy o konsolidaci. Revoluce se konsoliduje, není spokojena sama se sebou. To je ohromná věc, taková zdravá sebekritika!

Není možžné tvrdit, žže jsme dosáhli ohromných úspěchů a zároveň postrádat takové věci, jako je třeba toaletní papír. Nemůžžeme vykládat o kulturní revoluci a zároveň stát čtyři hodiny frontu na česnek. Nemůžžeme vykládat o ohromných věcech, kdyžž zároveň tyto veliké věci jsou usvědčovány stovkami drobných nedostatků.

To všechno není tragédie. Naopak, protožže jak jsme komunisté, tak jsme optimisté a zdá se mi, žže je to cesta ven z určitého bludného kruhu, do kterého se dělnické hnutí dostalo po stránce ekonomické i ideové, poněvadžž velká soustava socialismu se dost značně rozklížžila. Možžná, žže všechno špatné je k něčemu dobré. To, žže se rozklížžila v určitém okamžžiku, můžže být základem vyšší jednoty tohoto hnutí.

Všichni slušní lidé chtějí socialismus, ale musí to být socialismus osvícený a pravdivý. To znamená sociálně dokonalejší řád, postavený na vědě a spravedlnosti. Lidé to chtějí už šest tisíc let, a tvrdě o to bojují.

Ptal se Karel Hvힾďala, foto Leoš Nebor

Mladý svět, 7/1968


Související články:
(ČR - rok 1968)

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vždy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Pražským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržžení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední šance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varšavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběšen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak vážně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboženství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Hvížďala | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Mladý svět

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1375 (1375 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.