logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.6

Nyní si čte web : 130 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Všechno, co konáme, je pro člověka

Vydáno dne 22. 04. 2008 (8033 přečtení)

Rozhovor Rudého práva a Pravdy se soudruhem Alexanderem Dubčekem, zveřejněný dne 11. dubna 1968.

Akční program, jak ho ÚV KSČ projednal, je dokumentem otevřených myšlenek. Myslíš, že stranické orgány a organizace na všech úsecích života budou schopny rozpracovat jeho myšlenky v konkrétní plány a činy? Co bys jim chtěl poradit?

Věřím, že máme ve stranických orgánech a organizacích dost lidí, kteří dokážou cílevědomě a obětavě rozpracovat program do svých budoucích úkolů. Program je otevřený v tom smyslu, že odmítá strnulost, že tak, jako se život nezastavuje a přináší nové věci k řešení, nezastavuje a nesmí se zastavit ani tvorba naší politiky, která bude reagovat na potřeby života, včas je poznávat a iniciativně řešit, a to bude úloha strany, všech jejích orgánů a organizací. Poradit bych chtěl to, aby program dobře prostudovali, vysvětlili si ho a ve svých podmínkách získali pracující pro jeho důsledné uskutečňování.

Ve straně i ve veřejnosti jsou dlouho známé tvé názory pozitivní politiky, že je třeba bojovat vždy spíše za něco než proti něčemu. Jak bys v současné situaci konkretizoval tento požadavek?

Všechno, co konáme, je pro lidi, pro společnost a jí chceme sloužit i plněním akčního programu. V něm jsou vyjádřeny touhy a přání většiny lidí. Pro splnění těchto tužeb je třeba pracovat. Akční program poskytuje širokou platformu ke sjednocování názorů komunistů i nekomunistů, členů Revolučního odborového hnutí, našich žen i mládeže, lidí na všech úsecích života. Program otvírá pohled vpřed, co je třeba vykonat. A to je nyní nejvíce potřebné pro celou stranu a společnost. Pracovat tedy za splnění akčního programu znamená pracovat pro občana, pro společnost, protože - to si musíme všichni uvědomit - bez obětavé práce bychom ani při nejširší demokracii nedosáhli cíle, aby se lidem lépe, svobodněji a radostněji žilo.

Na ÚV KSČ se mnohé vyslovilo na adresu novinářů. Co by měl, podle tvého názoru, udělat tisk, rozhlas a televize, aby se myšlenky akčního programu dostaly ke každému občanovi?

Mnozí členové ÚV KSČ vysoce ocenili činnost novinářů v tisku, rozhlase a televizi. Zejména po prosincovém a lednovém plénu vykonali kus dobré práce. Mnozí soudruzi na ÚV KSČ poukazovali však i na nedostatky, určitou jednostrannost a nevyváženost demokratizačního procesu, protože - a k tomu jsme slyšeli více konkrétních příkladů od členů ústředního výboru - ne každý dostal v tisku, rozhlasu a televizi slovo, kdo chtěl něco říci nebo napsat, osvětlit věci i z druhé strany. Byly tedy i nedostatky.

Nyní vidím úkol pracovníků tisku, rozhlasu a televize v tom, aby dešifrovali akční program, dostali ho do vědomí lidí, osvětlili jeho místo a poslání, aby se stal blízkým, srozumitelným, a tak vlastní každému občanovi. Ale nejen to. Bude třeba, aby publicisté konali nejen vysvětlující, ale i organizátorskou práci pro zabezpečení plnění programu. Tehdy, když je stanoven úkol, je povinností pracovníků na tomto úseku obracet pozornost lidí na to, aby se od slov přecházelo k činům. Každý je zodpovědný na svém pracovišti, na každém záleží. V tomto složitém období mají novináři obrovskou zodpovědnost a mají mít přímo státnický přístup k problémům. Když píšou nebo hovoří o lidech, je třeba zvažovat slova i fakta, protože neprověřené věci, polopravdy a řekl bych i polofakta více uškodí než pomohou.

Mnohem větší pozornost je třeba věnovat bezprostředním výrobcům, dělnické třídě, rolníkům, technické inteligenci, všem lidem ve výrobě. Ti doposud v masových komunikačních prostředcích jim náležející slovo v potřebné míře nedostali, ale to neznamená, že nemají své názory.

Jaký je tvůj názor na některé momenty a činy netrpělivých lidí, kteří se bojí zastavení obrodného, demokratizačního procesu a překotně chtějí odvolávat funkcionáře, ba i hospodářské pracovníky v závodech bez důkladného přehodnocení jejich práce, případně viny na nedostatcích?

Kde funkcionáři nebo jiní pracovníci ztratili důvěru pro velké nedostatky ve své práci nebo v chování k lidem, nemůžeme se usnést nebo nařídit, aby ji měli. Potom se nemůžeme divit, že dojde k potřebným změnám. Jestliže je třeba někde něco řešit, nevyhneme se tomu a ani se vyhnout nechceme. Konečně víte, že jsme to udělali i v ústředním výboru. Ale ani v těchto případech nesmíme ztrácet ze zřetele stranickou etiku, k lidem je třeba přistupovat lidsky, důstojně, humanisticky, dbát na zákon, aby nedošlo k takovým chybám, které bychom zase museli později napravovat.

Řeknu otevřeně, že je třeba vzít pod ochranu funkcionáře strany, oborů, mládeže, řadové pracovníky, kteří dlouhá léta čestně a dobře pracovali, plnili usnesení strany a nyní je jednotlivci bez důkladného zhodnocení jejich kladů a nedostatků demagogicky osočují. Není správné podněcovat vášně bez náležitého ověření faktů. To by mohlo vést k anarchii, k poškozování skutečně demokratizačního procesu, ke snížení aktivity strany a jiných organizací a institucí, kterou zejména nyní potřebujeme. Demokratizační proces se nezastaví, o to ať se nikdo nebojí, vždyť ústřední výbor strany ho začal a bude v něm pokračovat. To je zakotveno i v akčním programu. Je však třeba pokračovat moudře, uváženě, bez hysterie, a ještě jednou připomínám, v zásadách naší stranické etiky, důstojně.

Rádi bychom slyšeli a veřejnosti oznámili tvůj názor na demokracii ve spojení s disciplínou. Chceš k tomu říci několik slov?

Demokracii chápu jako určitý řád, který nejenže nevylučuje disciplínu, ale zahrnuje ji v sobě, což je totiž podstatnou stránkou demokracie. Myslím, aby rozhodnutí, která se dotýkají zájmů společnosti, byla přijímána za aktivní účasti všech, jichž se týkají. To vyžaduje stanovení pravidel, podle kterých se tak děje. Jejich respektování a zachovávání je podmínkou, bez které demokracie nemůže existovat, a už v tom vidím důležitý prvek řádu a disciplíny. Dále. Jakmile jsou přijata rozhodnutí, ke kterým jsme se dopracovali demokratickou cestou, potom už musí být závazná, a menšina se musí podřídit většině. Kdyby tomu tak nebylo, celý systém demokracie by byl zbytečný, protože by vyúsťoval jen v nezávažné proklamace, byl by jen okrasou, fasádou, a ne metodou řešení věcí. Vůbec však nesouhlasím s názorem, že máme demokracie příliš, a proto že ochabla disciplína. Právě naopak, domnívám se, že jevy nedisciplinovanosti, které ovšem existují, ukazují, že demokracii mnozí chápou jednostranně, a tedy i neúplně. Chápat demokracii jako stav, kdy každý mluví do všeho a dělá si co chce, to je anarchie, která nemá se skutečnou demokracií nic společného.

Rozmlouvali Mária Sedláková a Oldřich Švestka

Rudé právo, 11. 4. 2008
Převzato z Haló novin, 21. 4. 2008


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Alexander Dubček | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Rudé právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.