logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345

Nyní si čte web : 46 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Mýty o KSČM

Vydáno dne 15. 04. 2005 (7179 přečtení)

Současná vládní krize vyzdvihla do centra pozornosti Komunistickou stranu Čech a Moravy, která se nedávno stala jazýčkem na váze při hlasování o nedůvěře vládě Stanislava Grosse. V souvislosti s tím se vyrojili antikomunisté zprava i zleva a donekonečna omílají různé mýty, s jejichž pomocí se již 15 let neúspěšně snaží vymazat KSČM z politické mapy.

Čím více se jim to nedaří, tím zarputileji opakují nesmysly, jimž snad ani sami nevěří. V politice je však podle jejich pokřivených měřítek dobrý každý prostředek k útoku na protivníka.

Mýtus první: KSČM se neomluvila za zločiny komunismu

Toto tvrzení je naprosto nepravdivé, komunisté se omluvili, a to vícekrát. Poprvé tomu tak bylo na mimořádném sjezdu v prosinci 1989, poté ještě několikrát při různých příležitostech. Bohužel tak jak postupně stranu opouštěli představitelé reformního křídla, slábla i intenzita této omluvy a přibývaly různé dovětky, zejména ve směru apelu na současné politické vůdce k obdobné omluvě za problémy ekonomické transformace. K tomu je třeba jasně dodat, že omluva je vždy věcí svědomí a nikoli politického handlu typu „já se omluvím, když se omluvíš ty“.

Ačkoli jde o pouhý mýtus, někteří komunisté jej přiživují neschopností se kriticky vyrovnat s vlastní minulostí. Nikdo od nich neočekává, že v pohledu na období let 1948 - 1989 budou papouškovat pravicové historiky, nicméně povrchní propagandistická tvrzení o uvedeném období jako o nejúspěšnějších letech historie jsme slýchávali před listopadem 1989 při oslavách různých výročí a dnes by se slušelo použít kritičtější tón. KSČM jako celek se při hodnocení minulosti v podstatě nedostala za úroveň oficiálního přístupu z šedesátých let, čehož antikomunističtí propagandisté tu více tu méně dovedně využívají k šíření „poplašných zpráv“ o rudém nebezpečí.

Mýtus druhý: KSČM usiluje o nový Únor 1948

I toto tvrzení je na hony vzdáleno realitě. Komunistická strana byla již dávno před listopadem 1989 vnitřně rozklížená a neakceschopná, bez reálné koncepce. To se po převratu změnilo jen málo, žádný Únor 1948 skutečně nehrozí. V té době jsem (zřejmě naivně) očekával od stranických teoretiků gejzír tvůrčích myšlenek, protože i když přišli většinou o teplá místečka ve vědeckých ústavech a na vysokoškolských katedrách, bylo jim dopřáno daru nejvyššího - možnosti svobodně myslet a vyjadřovat se. Namísto toho z průměru vyčnívá pouze vědecky brilantní, avšak pro běžného čtenáře těžko srozumitelné „Nové čtení Marxe“ Miloslava Ransdorfa.

Přitom již hluboko v dobách „normalizace“ dnešní teoretičtí pracovníci KSČM Miloslav Formánek a Josef Heller ukázali, že nomenklaturní kádry tehdejšího společenského systému nejsou jen protagonisty vyššího celospolečenského zájmu, ale mají i své vlastní, od celospolečenských značně odlišné zájmy. Že by v tehdejších poměrech na základě toho popsali, jak se z představitelů lidu stávali egoističtí papaláši, to se nedalo očekávat, nicméně kdo uměl číst mezi řádky, pochopil. Škoda jen, že zmínění autoři nedotáhli své myšlenky až do zformování teoretického základu poznání systémových změn. Rozhodně by potom nebyli předáci strany tak bezradní, když jim je položena otázka, jak si vlastně představují ten socialismus, který je stále hlavním cílem její politiky.

Právě absence teoretického základu koncepce systémových změn činí deklarovaný základní cíl KSČM prázdnou frází, kterou si mohou odlišně vykládat nejen oni, ale i média a řadoví občané. A to ještě z mnohých publicistických vystoupení v Haló novinách čouhá jako sláma z bot, že si jejich autoři jiný socialismus než předlistopadový režim ani nedovedou představit. To vše umožňuje pravicovým mediálním manipulátorům a komunistobijcům typu Jaromíra Štětiny a Martina Mejstříka strašit veřejnost údajnou hrozbou zničení demokracie. Přitom každý jen trochu rozumný a společenskými vědami poznamenaný člověk musí dospět k logickému závěru, že i kdyby se nakrásně komunisté chopili na základě vítězství ve volbách politické moci, nemohli by toho zas tak moc změnit - bránila by jim v tom stávající ústava, mezinárodní vztahy, veřejné mínění, ale především vlastní strach z opakování chyb z dob totality. I proto se do vládnutí na rozdíl od svých předúnorových předchůdců raději příliš nehrnou.

Mýtus třetí: KSČM není demokratickou stranou

V běžném povědomí i politické propagandě převládá stanovisko o údajné nedemokratičnosti KSČM. Je to však úsudek podložený nikoli fakty, ale předsudky či přímými smyšlenkami. Politici i velká část veřejnosti se prostě „dohodli“, že to tak je a basta. Ať se však nezaujatý pozorovatel snaží sebevíc, těžko hledá nějaká kritéria demokratičnosti, která by KSČM nesplňovala. Ve straně existuje evidentně pluralita názorů, vedení je voleno a rozhoduje demokratickou většinou. V parlamentu i na nižších úrovních vystupují komunisté na obranu zastupitelské i přímé demokracie a sami odpůrci (například z řad ODS) připouštějí (ovšem jen v soukromí), že jsou vstřícní ke kompromisům a dodržují uzavřené dohody.

Samozřejmě chápu obezřetnost a nedůvěru občanů, které minulý režim perzekvoval, rovněž tak i živelný antikomunismus mladých lidí, kteří netouží po návratu předlistopadových pořádků a „komančům“ rozhodně nefandí. A tady se mnozí členové KSČM dopouštějí chyby, uraženě se stahují do ulity „skanzenů minulosti“, aniž by se snažili těmto spontánně vyslovovaným názorům alespoň trochu porozumět. Vzniká falešná představa o straně přátel starých pořádků a o jakési výlučné „antisystémovosti“. Komunisté přitom tuto strategickou antisystémovost vyjádřenou základními tezemi dlouhodobého programu neumí srozumitelně zdůvodnit a představit veřejnosti svoji vizi budoucnosti s důrazem na rozdíl oproti představám z padesátých let. Nemohou se potom divit, že je jim zjednodušeně předhazováno úsilí o návrat do minulosti.

Ani tyto výtky však nemohou dostatečně odůvodnit obvinění současných komunistů z nedemokratičnosti ani obavy z opuštění demokratických pravidel v případě volebního vítězství. Naopak občas to vypadá jakoby komunisté byli jedinými opravdovými bojovníky za demokracii ve státě.

Mýtus čtvrtý: komunismus = fašismus

Tento mýtus je teoretickým základem mýtů předchozích. Vychází z povrchního srovnání některých prostředků vládnutí používaných zejména v počátcích existence minulého režimu a samotným tímto režimem dávno opuštěných (leč nikoli důsledně). Komunistický režim je také levicovou verzí populistických diktatur vzniklých jako reakce na ekonomickou i politickou krizi nedospělé buržoazní demokracie dvacátých a třicátých let minulého století. Tím ovšem veškeré rovnítko mezi oběma systémy končí.

Základním rozdílem mezi oběma systémy je účel, pro který vznikly. Zatímco u fašismu byl účelem otevřený třídní, národnostní a rasový útlak, politická praxe vládnoucích komunistických stran vycházela z představy, že otevřený třídní útlak je jen krátkou přechodnou kapitolou na cestě k budoucí svobodné beztřídní společnosti. Dokonce se v šedesátých letech chvíli zdálo, že tomu tak skutečně je. Přišlo však kruté vystřízlivění v podobě „normalizace“ - nad komunistickými ideály zvítězil přízemní mocenský pragmatismus a komunisté definitivně ztratili punc pokrokového hnutí i šanci dokázat, že zločiny padesátých let byly jen nechtěným „mutantem“ správné cesty k lepšímu příštímu. Ideje se změnily v prázdný rituál pochlebování mocným a bezbřehý kariérismus většiny společnosti.

Rozdíl je také v přístupu stoupenců obou systémů k vlastní minulosti. Zatímco fašisté stojí i dnes pevně „na svém“ a otevřeně obdivují Hitlera i Hesse, komunisté se podrobili možná nedokonalé a nedostatečné, ale přece jen kritické sebereflexi. To jim umožnilo přežít i v nových poměrech. Jejich úloha byla usnadněna i postoji sociální demokracie, která akceptovala mnohá teoretická i praktická východiska demokratické pravice. Stačilo potom jen převzít původní levicový program opuštěný sociální demokracií a důsledně za něj bojovat. A voliči se začali vracet.

Mýtus pátý: komunisté a socialisté nemohou spolupracovat

Dnešní komunisté nejsou nic jiného než levicovější a radikálnější sociální demokraté (byť sami o sobě tvrdí něco jiného). To, že jsou mezi nimi i nostalgikové po předlistopadových poměrech, na tom nic nemění. Když si přečteme programy sociální demokracie z doby před takovými čtyřiceti lety, jejich kritika kapitalismu je nepoměrně ostřejší než současná Grebeníčkova vystoupení. A mnozí „západní“ socialisté mají k dnešním komunistům typu Jiřího Dolejše daleko blíže než k „třetí cestě“ Tonyho Blaira.

Myslím, že je čas, aby naši sociální demokraté konečně pochopili, že antikomunismus pravice je ryze účelový („odstřelení“ dnes nejpopulárnější osobnosti Pavla Teličky Miroslavem Kalouskem je toho zářným příkladem), vůči komunistům naprosto bezzubý (naopak jim paradoxně pomáhá) a je namířen skrytě především proti nim samotným. Vytvářejí se uměle podmínky k snadnému vydírání současné nejsilnější strany v parlamentu, k permanentním politickým krizím a diskreditaci všeho levicového a socialistického. Když už se předáci ČSSD zaklínají, že „s komunisty nikdy“, pak jim nezbývá nic jiného než si nechat diktovat od Kalouska (jiného partnera totiž v dané konstelaci politických subjektů nemají a dotyčný politický machiavelista to moc dobře ví). Rituální tanečky okolo tzv. rozbíječů koalice jsou jen bezmocným slovním výpotkem zkrocených, poražených a zamindrákovaných protagonistů současné vládní krize.

Směrem ke komunistům lze vyslat apel, aby se jasněji a kritičtěji postavili k vlastní minulosti, když už ji nechtějí opakovat, aby v rámci vnitrostranického pluralismu na stránkách Haló novin publikovali i méně otřelé myšlenky než nostalgická vzpomínání Kojzarů, Jumrů či Věrtelářů (mohu potvrdit, že „lezou krkem“ i mnohým komunistům) a aby se kultivovali v rámci evropské levice (a nejen s ní jen koketovali bez přímého členství). Tím by i oni přispěli k postupnému oslabování a odumírání přežívajících mýtů, jakož i možné budoucí spolupráci levice.

Britské listy, 15. 4. 2005


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Michal Kroh | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Britské listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.