logo SDS
Dnešní datum: 24. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 14
Prům. 9.2
21 denni
Max. 330
Prům. 212.9

Nyní si čte web : 29 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem

Vydáno dne 01. 07. 2005 (8255 přečtení)

Rádio BBC vysílalo 1. července 2005 půlhodinový rozhovor s místopředsedou ÚV KSČM a poslancem Jiřím Dolejšem. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše by se strana měla do voleb v červnu 2006 distancovat od praktik KSČ a omluvit se.

Premiér Jiří Paroubek věří, že bude sestavovat vládu i po příštích parlamentních volbách, které se v Česku uskuteční za rok. Paroubek, který jedná jak s občanskými demokraty, tak s komunisty, o sobě říká:

JIŘÍ PAROUBEK (zvukový záznam): Já nevím, jestli jste si všimli, ale já ve svém jednání nejsem vůbec ideologicky předpojatý.

Říká český premiér Jiří Paroubek. Podle svých slov si dovede představit užší spolupráci s komunisty, ale jen za určitých podmínek. Nejen o tom bude následujících třicet minut. Před námi je půlhodina otázek a odpovědí. Od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Přeji vám hezký dobrý den.

Hezký večer.

V rozhovoru pro deník Právo jste v květnu uvedl, že by se KSČM měla, a teď cituji doslova: Z"novu distancovat od nedemokratického počínání předlistopadové KSČ." Rozumím správně vašim slovům, že byste rozšířil omluvu a distanc, která zazněla z KSČ na konci roku 1989?

Omluva, která byla formulována tehdy na mimořádném sjezdu KSČ byla poznamenána emocemi, poznamenána tlakem doby. Já si myslím, že 16 let poté, kdy jsme se stali druhou nejsilnější parlamentní stranou, že by se slušelo říci.

Teď zase třetí podle těch posledních výsledků.

Já věřím, že ta druhá příčka, jestliže na té druhé příčce jsme se zabydleli, ale myslím si, že bysme měli nejenom připomenout, co tehdy bylo řečeno a přihlásit se k tomu, to považuji za samozřejmost, ale že bysme to měli formulovat tak, aby to volič, levicový volič, občan této republiky pochopil, že to není žádná klička, že opravdu si myslíme, že ty věci před rokem 1989, které zaváněly minimálně nedemokratičností, ne-li zločinnou praxí, takže se nesmí opakovat a že my bysme měli býti první, který by tomu měli bránit.

Zeptám se jinak. Ona omluva, která byla přijata na konci roku 1989 je z vašeho pohledu nedostatečná, je to tak?

Já si myslím, že jde ani ne tak o míru dostatečnosti, jako spíš o autentičnost toho vyjádření. Tehdy se vyjádřil mimořádný sjezd KSČ ještě. Celá řada lidí, kteří tehdy pro to hlasovali, dneska už v KSČM nejsou, dali se na jinou, mnohdy i nepolitickou dráhu a já si myslím, že KSČM jako celek by to měla říct jasně, bez vytáček, že toto je pro ní její talíř identity.

Můžete říci, zda pro vaši myšlenku formulování nové omluvy, autentické omluvy, získáváte už podporu ve vaší straně? Pracujete na tom?

Já bych to vyjádřil takto. Nikdo nezpochybnil to, že se hlásím k distanci, kterou učinila KSČ v roce 1989, protože k tomu se nehlásit by znamenalo v podstatě to opomíjet. Ovšem debata je nad tím, jestli by měla být a to zejména před volbami formulována nová omluva a ta omluva potvrzena rozhodnutím kolektivního orgánu, tedy projednána minimálně ústředním výborem naší strany.

To vy chcete prosazovat. Vy chcete prosadit, rozumím tomu správně, jako místopředseda strany chcete ještě před volbami v červnu 2006 prosadit omluvu na ústředním výkonném výboru KSČ.

Já jsem toto téma nastolil a musím říct, že ústřední výbor, který se sešel v červnu, tedy v minulém měsíci, tak to neprojednával. Neprojednával to jednak proto, že jsem to ani já oficiálně nenastolil, ale také proto, že reakce členské základny byla velice rozporná a že si to zřejmě vyžádá delšího debatování na toto téma, protože by bylo dost nešťastné, abychom se tomuto tématu věnovali nepřipraveni a v podstatě se kvůli tomu rozhádali.

Rozumím tedy tomu správně, že vy, jako místopředseda KSČM, jako Jiří Dolejš, považujete za reálné, aby komunistická strana Čech a Moravy, respektive, Ústřední výbor strany, přijal omluvu ještě do voleb v červnu 2006? Je to reálné, ano, nebo ne?

Já si myslím, že to není zcela mimo realitu, protože si myslím, že tlak těch voličů, kteří hledají řešení, kteří nejsou spokojeni s ostatními parlamentními stranami a k nám zatím nenašli cestu, by mohl vést k větší míře soudnosti a racionality i u představitelů KSČM.

Pane místopředsedo, nebude to ale vnímáno jako předvolební tah Jiřího Dolejše a KSČM, pokud se taková omluva na nejvyšší úrovni vaší partaje přijme? Nebude to předvolební tah?

Takovýto tah je vždycky i tahem politickým.

Tedy i předvolebním.

Tedy i samozřejmě předvolebním, ale není to předvolební trik. Já si myslím, že volič má právo vědět, pro koho by měl hlasovat, nebo naopak neměl hlasovat. Čili je to součástí transparentnosti KSČM jako politického subjektu, který se uchází o voličské hlasy.

Jak byste si novou omluvu KSČM a distancování se od praktik KSČ představoval? Máte už ji naformulovanou? Vy ve svém počítači?

Já jsem zatím nastolil pouze to téma. Nezabýval jsem se detailními formulacemi, ale myslím si, že je jasná ta kostra. To znamená, distancovat nedemokratických praktik, konkrétní distance od ideologie, která by se dala nazvat stalinismem. Vyjádření že se ty selhání a zločinné praktiky nesmí opakovat. To je jádro jakékoliv podobné omluvy a samozřejmě vyváženost těch slov je věcí pak už diskuze na politickém orgánu.

Vy osobně se stydíte za politické konání KSČ od roku, řekněme, 1948 do roku 1989?

Já jako člen i představitel KSČM považuji za svou povinnost cítit odpovědnost a bránit jakýmkoliv tendencím, které by vedly k opakování těchto jevů. Čili odpovědnost v každém případě. Nemyslím si, že nějak individuelně bych se měl rdít za něco, u čeho jsem přímo fyzicky nebyl, ale považuji za povinnost se proti tomu prostě postavit jménem instituce. Jménem instituce, protože samozřejmě ojedinělé hlasy se mohou objevit v rovině psychologické, například, že lidé to chápou jako útok na svou osobu a při tom tito lidé mnohdy opravdu nic špatného neudělali. Ale my neseme politickou odpovědnost za instituci, za myšlenku a tudíž součástí této odpovědnosti je vyvarovat se opakování těchto věcí.

Jednoduchá otázka. Vy jste už naznačil, že vaše myšlenka a, řekněme, nastolení diskuse omluvy KSČM a distancování se od předlistopadové KSČ nebylo přijato ve straně zrovna příznivě. Vy jste očekával tak negativní reakci?

Upřímně řečeno, ty nejcitlivější reakce mě trochu překvapily.

Teď máte na mysli co konkrétně, nejcitlivější reakce. Od koho?

No, že to někdo chápal, že to vůbec někdo chápal, jako útok na svou vlastní osobu, že jsem dostal celou řadu dopisů, že se naši členové, ti, kteří mi napsali, nemají za co omlouvat, proto oni celý život poctivě pracovali a nic špatného neudělali. Já to považuji za nepochopení, protože samozřejmě nešlo o individuální omlouvání se a dokonce ani neslo o to zavděčit se těm, kteří kritizují KSČM za nedostatečnou reflexi. Já si skutečně myslím, že je naším zájmem, jako KSČM, abychom si v tomto udělali jasno, protože s tou zátěží minulosti se skutečně velice těžko politicky pracuje a přesvědčují noví a noví voliči.

Europoslanec Miloslav Ransdorf, který vyzývá stranu k proměně, řekněme, že je i vám názorově blízký, o vašem požadavku prohlásil v deníku Mladá fronta DNES 24. května, teď cituji doslova, zopakování 15 let staré omluvy je plácnutím do vody, konec citátu. A ještě dodal, že podle něj je podstatné, cituji doslova, udělat tlustou čáru za minulostí může být věrohodné jedině s nastolením nového kurzu, to je změna stylu, programu i komunikace, konec citátu. Na kolik jsou tato citovaná slova vám, jako místopředsedy KSČM blízká? Změnit kurz.

Já si myslím především, že přihlášení se k omluvě, respektive aktuální její vyřčení, že není věc formální, že pokud by v sobě KSČM našla tu sílu, tak to už samo o sobě o něčem vypovídá.

Byl by to pouze podle vašeho názoru první krok a druhým krokem by měla být změna kurzu politiky KSČM?

Já bych to nenazval v žádném případě změnou kurzu, já si myslím, že doba podmínky, ve kterých žijeme se tak prudce vyvíjejí, že samozřejmě se musí vyvíjet i politická strana. Každá politická strana a s tím jsou samozřejmě spojeny i personální otázky i otázky volebních programů a ten vývoj to se tady odehrává, i když na mé gusto poněkud pomalu, ale odehrává a vždy se bude odehrávat s jistou mírou kontinuity. Takže já nevěřím, že by se tady dal udělat nějaký dramatický převrat nebo zlom.

Navíc byste asi byl jak pověstný Jakešův sám kůl v plotě. Nepřijdete si tak někdy ve vaší straně?

Vůbec ne. Já jsem tady vzpomenul reakce citlivé, reakce odmítavé, ale dostal jsem také celou řadu dopisů, které byly pozitivní a to jak od voličů, tak i od členů strany, které říkali v podstatě, že je nejvyšší čas něco takového říci, že nás to vlastně na samotně, že to osvobodí, když si pravdu řekneme sami sobě do očí.

Vy osobně považujete prosazení omluvy před volbami v červnu 2006 za své hlavní téma nyní v současné KSČM, je to tak?

Ne, v žádném případě. Já si myslím, že by to byl dobrý krok, který by pomohl nám a pomohl by i případně vývoji po volbách, ale pokud k němu nedojde, tak rozhodně nehodlám skákat z mostu, nehodlám si myslet, že vše skončilo, prostě ten vývoj bude složitější a bude trvat delší dobu.

Když se předseda KSČM Miroslav Grebeníček 20. června setkal s vedením sociální demokracie, kromě jiného konstatoval.

MIROSLAV GREBENÍČEK (zvukový záznam): Ale já prostě chci konstatovat, že i pro mě je to základní metoda, dialog. A pokud se týká toho, tak jenom konstatuji, že samozřejmě do jisté míry beru to jako příznivý signál, pokud pan premiér jedná s moderní levicovou demokratickou Komunistickou stranou Čech a Moravy.

20. červen a slova předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka, která zazněla po setkání s vedením ČSSD. Předseda sociálních demokratů Stanislav Gross kontroval na Grebeníčkova slova slovy:

STANISLAV GROSS (zvukový záznam): Tak lidé i subjekty většinou mají o sobě názor takový, jaký by chtěli, aby byl vnímán ve společnosti, takže to nechám bez komentáře.

20. červen, slova předsedy ČSSD Stanislava Grosse. Jaké má místopředseda KSČ Jiří Dolejš, host Interview BBC vysvětlení, protože nikdo ze silných politických subjektů na české politické scéně zastoupených v poslanecké sněmovně nepovažuje KSČM za moderní levicovou politickou stranu.

Částečně je to prve konkurence. To znamená, že připustit, že KSČM je moderní levicová strana, tak co by pak byla Sociální demokracie.

Ještě modernější?

Ještě modernější až úplně nejmodernější.

Vy osobně považujete KSČM za moderní levicovou stranu?

Já si myslím, že určité myšlenkové krizi nebo možná jemněji řečeno v určité nedostatečnosti propracování koncepcí je celá levice a to nejenom komunistická, ale i sociální demokratická a to nejenom česká, ale i evropská. Takže si myslím, že před námi je hodně práce a pokud vycházíme z toho, že obě složky levice by mohly být komplementy, navzájem se doplňovat, tak bysme se měli opravdu spíše jeden od druhého učit a ne si, jak se lidové říká, plivat do polévky.

Počkejte, ale když se podíváte na programové dokumenty KSČM, Miroslav Grebeníček používá slovo moderní levicová Komunistická strana Čech a Moravy. Podle vás opravdu z dokumentů strany vyplývá, že jste moderní komunistickou stranou?

Pokud bysme vzali volební programy popřípadě programy jednotlivých sjezdů, které jsou jakýmsi aktuálním politickým shodnutím, tak se domnívám, že už to, že se z velké části přibližují programu sociální demokracie a jejich programy se zase přibližují našim. Dokonce jsem zažil debatu, kdy se spekulovalo nad tím, jestli oni vykrádají program nám, nebo my jim. Zkrátka ta blízkost tématická obsahová blízkost tady je. My se možná lišíme v tom, že v některých věcech jsme razantnější, v některých věcech nejsme vázáni ohledy na koaliční partnery napravo od středu, tím pádem nemusíme tolik lavírovat, tolik ručkovat.

Zeptám se jinak. Co místopředsedovi KSČM Jiřímu Dolejšovi, hostovi Interview BBC vadí v programu KSČM. Co by se mělo zmodernizovat před volbami v červnu 2006?

Tak já si nemyslím, že volební program z roku 2002 nebyl dostatečně moderní. Já se pouze domnívám, že ...

Vystoupení ze Severoatlantické aliance ...

...volební program v roce 2006 by měl být moderní v tom, že pochopí, že ne vše se dá řešit pouze na úrovni národního státu, že pochopí, že efektivnost veřejných služeb je také důležitý parametr, že veřejné služby nestačí pouze bránit, ale je třeba také zajistit jejich dobré fungování. Je třeba také si uvědomit, že žádná levice, pokud chce mít podíl na moci, tak nemůže překonat geopolitickou realitu. V každém případě jsme členové Evropské unie.

A Severoatlantické aliance?

A pokud jde o Severoatlantickou alianci, tady jsme podstatně kritičtější než k Evropské unii, protože se domníváme, že to není dobrý nástroj na zajišťování bezpečnosti, ale...

Ale už byste nevystupovali?

Ne, my pouze víme, jaká je procedura, aby Česká republika mohla vystoupit z NATA a nedomníváme se, že jsme za současné situace schopni tuto proceduru nastartovat.

To znamená, že tam nebudete mít přímo formulováno v programu, což bylo ve volebním programu roku 2002, jak jsem četl, vystoupení ze Severoatlantické aliance. Že takto explicitně ten závazek v novém volebním programu by býti neměl? Je to tak?

V novém volebním programu, který je formulován na volební období si nemyslím, že bysme si měli formulovat cíl do roku 2010 vystoupit z NATO, to prostě je nereálné. Koneckonců Francouzští komunisté, když byli s francouzskými socialisty ve vládě, tak právě tuto citlivou oblast si, jak se říká, vytkli před závorku a nebyla součástí jednání o vládní programové prohlášení. Obdoba byla kdysi dávno v minulosti v 70. letech, kdy italští komunisté vyhráli volby tuším s 28% hlasů a vedli jednání na bázi takzvaného historického kompromisu. To znamená, že budou respektovat geopolitickou realitu, respektovat, že tady je určitý stát, který oni sami nazývali tedy kapitalistickým státem, ale že jim jde především o sociální požadavky a v tom hledali ten potřebný kompromis.

Vlnu nevoleb vzbudil v poslanecké sněmovně projev předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka. Připomeňme si, co Miroslav Grebeníček řekl loni 17. listopadu.

MIROSLAV GREBENÍČEK (zvukový záznam): Ano, často se zamýšlím nad tím, co vlastně zůstalo z ideálů, které se vnášely nad listopadem 1989. Nevzpomínám si, že by se tehdy mluvilo o dravém kapitalismu, o nadbíháním Sudetským Němcům, o rozdávání národního bohatství zahraničnímu kapitálu církevním prelátům a šlechtě. Kdyby v té době někdo sliboval lidem. Kteří vyšli do ulic, že položí český průmysl a zemědělství prosadí nezaměstnanost a občanům zajistí, aby si připláceli na zdravotnictví na vzdělání sotva by sklidil aplaus.

17. listopad 2004, vystoupení předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka. Když se s odstupem podíváte na Grebeníčkův projev k 17. listopadu 2004. může pak veřejnost věřit komunistům omluvu, když si přehraje celý tento projev?

Já si myslím, že každý, kdy bude hodnotit posledních 16 let, tak musí přiznat, že na tom vývoji jsou jak pozitiva, tak negativa.

Počkejte, ale to zásadní pozitivum asi je to, že je Česká republika demokratickým státem na rozdíl od státu totalitního, a to komunisté neříkají, toto základní pozitivum. Žije Česká republika v demokracii?

V tomto projevu byly akcentovány problémy, které trápí české občany, nezaměstnanost. Dvě třetiny občanů pobírá podprůměrnou mzdu a tak dál a tak dál. Čili toto bylo akcentováno. Nikdo neřiká, že my nevnímáme, že po roce 1989 byly odstraněny bariéry v podobě třeba pluralitního parlamentního systému, že byla odstraněna monopol jedné politické strany. Toto všechno samozřejmě vnímáme, ale my se k tomu hlásíme, protože takový systém bysme už nikdy nechtěli a vnímáme to jako pokrok.

Mělo by součástí té omluvy být, že a tuším, že to řekl Václav Havel, bývalý český a československý prezident, že až se komunisté přihlásí k listopadu 1989 jako k pozitivnímu mezníku v českých dějinách, tak že budou stranou, která je přece jenom modernější?

Já myslím, že explicitně to formuloval pan profesor Šamalík. A já osobně ten rok 1989 vnímám jako šanci, která mohla být daleko lépe využita. Teď nechci tady dělat rekapitulaci transformačních selhání toho, že sociální jistoty, mnohé ze sociálních jistot vzaly za své a že jsme v roce 2005 mohli být už daleko dál, ale zkrátka vnímám to jako šanci, která byla využita jenom v některých ohledech otevření země, odstranění těch selhání demokratických. To je jistě pozitivní v té oblasti ...

Převažují pozitiva nad negativy? Listopadu 1989.

Já bych to nebral jako fotbalové skóre...

Ne, počkejte. Podívejte se na základní lidské hodnoty. Svoboda slova, svoboda pohybu a jsou další svobody a pak ony transformace, rozkradení, tunelování?

Já bych to skutečně nebral jako fotbalové skóre, protože si myslím, že politické svobody, otevření země, ekonomická pluralita, to je podmínka nutná a bez ní by ostatní jistoty nebyly nic. Ale na druhou stranu to, že sociální jistoty, to že ekonomický vývoj je nedostatečný, tak to je tak závažné, že prostě nemohu hovořit o tom, že převažují pozitiva, protože si to velká většina lidí nemyslí. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak minimálně dvě třetiny, nožná 70% obyvatel je nespokojená se současnými poměry. A ta nespokojenost má samozřejmě reálný základ.

Socioložka Jiřina Šiklová v rozhovoru pro BBC říká, že jí obavy z možného návratu diktatury 15 let po listopadu 1989 zdaleka nezmizely.

JIŘINA ŠIKLOVÁ (zvukový záznam): Ne, nezmizela. Bohužel nezmizela, protože důležité i takovéhle citáty z toho Grebeníčka dávat, proto jsem ráda, že tam on je, protože je daleko tedy jako přímočařejší nebo naivnější, že. Takže snad to lidem dojde, takové ty výroky jeho o zmrzlé oprati přes hubu, to připomíná Gottwalda, alespoň těm inteligentnějším občanům. Nezapomeňte, že on takhle mluví za prvé, jinak se mluvit nenaučil, opravdu, to ani nemusel jezdit do tý Moskvy, aby se učil, jak máme zaškrtit vládě nebo buržoazii krkem, jako to říkal Gottwald. Já myslím, že ani toho Gottwalda moc nečet, že to má sám ze sebe. Takže to oceňuju, že to má sám ze sebe.

Říká na adresu předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka socioložka Jiřina Šilková. Setkává se místopředseda KSČM Jiří Dolejš od Interview BBC poměrně často s tím, že dokud bude předsedou KSČM Miroslav Grebeníček, že nebudete moderní levicovou stranou?

Musim říct, že Miroslav Grebeníček je velkou částí členů vnímán pozitivně, ale také není málo těch, kteří ho vnímají kriticky. Koneckonců na posledním sjezdu v Českých Budějovicích vyhrál velice těsně. Takže samozřejmě dříve nebo později přijde ta chvíle, kdy předsedou strany bude někdo jinej. Koneckonců jaksi nic netrvá věčně ...

Chtěl byste vy osobně být předsedou strany? Počkejte, chtěl byste vy osobně být předsedou strany?

Já jsem na tuto věc byl dotazován za těch 6 let, co dělám místopředsedu několikrát a vždycky jsem odpověděl v té obecné rovině asi takto, že každý má v té torničce maršálskou hůl a že vznikne-li situace, kdy to bude potřebné i možné, tak před odpovědností neuteču, ale v současné době si myslím, že moje úloha je poněkud jiná. Já jsem člověk, který má ve straně na starost odborné zázemí, který vnáší do naší politiky, řekněme, racionální rozměr, který upozorňuje, že sny jsou krásná věc, ale pokud na ně neumíme získat zdroje, pokud nezískáme spojence, tak zůstanou jenom sny a ti voliči, které zklameme, že jim nemůžeme ty sny vyplnit, tak od nás zase odejdou.

Teď mluvíte i o možné spolupráci s ČSSD, rozumím tomu správně? Je to přiblížení se ČSSD.

Parlamentní spolupráce je dána asi objektivně blízkosti volebních programů. Čili častěji asi máme šanci hlasovat se sociální demokracií. Bylo by to jistě častěji, kdyby o ni neměli svázány ruce ohledy na pana Kalouska a další své partnery.

A co Bohumínské usnesení, jen pro úplnost sociálních demokratům sice spolupráci s KSČM zapovídá na vládní úrovni, takzvané Bohumínské usnesení. Předáci ČSSD se však jednáním s KSČM v různých věcech netají. Stačí si připomenout slova po setkání vedení obou stran 20. června. Tady jsou slova Stanislava Grosse.

STANISLAV GROSS (zvukový záznam): Ať se to komu líbí nebo nelíbí, tak KSČM má takovou podporu ve společnosti, že v dnešní poslanecké sněmovně má 41 zákonodárců a to je věc, kterou nemůžeme ignorovat. Neignoruje ji žádná jiná parlamentní strana. Byli bychom samozřejmě nezodpovědní, kdybychom ji ignorovali my.

20. červen a slova předsedy ČSSD Stanislava Grosse, předseda KSČM Miroslav Grebeníček v sobotu nabídl ČSSD spolupráci na, a teď budu citovat doslova, "skutečně levicové koncepci vládnutí", konec citátu. Co je KSČM jako sama ochotna udělat pro to, aby došlo ke skutečně levicové koncepci vládnutí, tedy k bližší spolupráci mezi ČSSD a KSČM po volbách v roce 2006. co jste vy ochotni udělat?

Tak především si myslím, že bysme měli za naši stranu formulovat, co je tím levicovým minimem, které je reálné a které by se dalo v daných poměrech prosadit.

Kdy to budete mít formulováno?

Já si myslím, že je to dáno procedurou tvorby volebního programu, definitivní jeho podoba bude schvalována počátkem příštího roku, ale teze budou předloženy po prázdninách naším stranickým orgánům první.

Myslíte, že by součástí právě i toho programu měla být ona omluva? Nebo to je nereálné už tuplem, když jste řekl, že když jsem se vás ptal, jestli do voleb je reálné, aby se ústřední výbor KSČ omluvil?

Já bych považoval za šťastné, aby jako se vždy tradičně v našich volebních programech hlásíme k našim dlouhodobým cílům, tedy ke spravedlivějšímu uspořádání společnosti, jakémusi modernímu socialismu 21. století a při tom víme, že v tom daném volebním období tento cíl nebude reálně jaksi nastolen. Stejně tak bychom se měli přihlásit k tomu, že vnímáme kriticky to, čemu se říkalo reálný socialismus před rokem 1989, že se od selhání a nedemokratických praktik distancujem. To je stručné a myslím, že by se to do toho volebního snadno vešlo.

A to si myslíte, že by tam mělo být tedy, aby ...

Já bych to považoval za rozumné a myslím, že ústřední výbor by mohl na toto přistoupit.

Protože premiér Jiří Paroubek tvrdí, že případná spolupráce s KSČM by záležela na tom, zda si komunisté během krátkého času dokáží vyřešit několik záležitostí, postoj k minulosti před rokem 1989, vy jste naznačil, že by se to mohlo objevit ve volebním programu. Reformování strany?

Tak já nevím, co si představujete pod pojmem reformování strany, protože pokud jde o stanovy, tak ty jsou v podstatě tak stručné a nesvazují nás ničím mimořádným, že asi ta reforma tam nebude.

Asi jde u Jiřího Paroubka a z jeho slov asi vyplývá, že jde o program strany. Tedy přechod k jasné euroatlantické orientaci, to atlantické asi ne, ale vy v programu řeknete, že převažují výhody vstupu České republiky do Evropské unie nad nevýhodami? Přihlásí se KSČM k Evropské unii? K myšlence evropské integrace?

My jsme dokonce přijali předčasným sjezdem usnesení, kde říkáme, že považujeme za potřebné, aby Česká republika byla členem Evropské unie. Tudíž z toho pohledu je jasné, že pro nás je to pozitivní záležitost. A pokud jde o tu atlantickou orientaci, to není nic špatného. Já nepovažuju transatlantickou vazbu za jakési sprosté slovo, protože Evropa vždy bude muset se vztahovat ke Spojeným státům stejně tak, jako se bude muset vypořádat i s tím, že na východ od ní jsou takové velmoce jako je Rusko nebo Čína. Takže já to ...

To znamená, když ještě si odmyslíme, že v tom programu nebude tedy vystoupení ze Severoatlantické aliance, tak to by mohla být splněna další podmínka Jiřího Paroubka, přihlášení se k euroatlantické orientaci?

Pokud po nás nebude chtít, abychom byli takoví ti povinní euronadšenci, ale pokud bude vnímat, že jsme schopni určitého eurorealismu, tak si myslím, že tato podmínka může být splněna.

Je to většinový názor strany nebo je to spíš pouze Jiřího Dolejše?

Já si myslím, že většina stranických dokumentů je velice realisticky formulována. Samozřejmě ty diskuse kolem Evropské unie bývají mnohdy poznamenány bych řek určitými resentimenty, co je na západ od nás, to je špatné. Upřímně řečeno, do usnesení a do programových tezí se to nepromítá. Je pak na představitelích strany, aby to nadále vysvětlovali a prostě obhajovali.

Vy si myslíte, ale že to v programu explicitně napsáno bude?

My jsme a chce být evropskou politickou silou, i když samozřejmě vnímáme, že Evropa není pupek světa, že se rozhlížíme i za hranice Evropy.

Přihlásíte se k přijetí Eura, nejpozději v roce 2010 jako KSČM ve volebním programu podle vašeho názoru?

Já jsem kdysi asi před dvěmi roky řekl, že to považuju za reálný termín, ale že to nepovažuji za fatální záležitost. Může se stát. že naše připravenost v době, kdy jsme měli vstoupit do Evropského měnového systému, tedy od roku 2008 nebude taková, a tudíž bude nutné to třeba o tok posunout. Já to prostě nemohu vyloučit, ale potvrzuji, že vnímáme euro, jako strategický projekt, potřebný projekt a že dříve nebo později bysme euro měli přijmout.

Bude to ve volebním programu a je to reálné, aby tento požadavek byl prosazen ve volebním programu KSČM?

Vzhledem k tomu, že období 2006 a 2010 je klíčové pro rozhodování o vstupu do Evropské měnové unie, tak by to v té obecné rovině tam mělo být.

Konstatuje místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Děkuji, že jste do BBC přišel, těším se opět někdy nashledanou.

Na slyšenou.

Takové bylo Interview BBC.

BBC, česká redakce, 1. 7. 2005


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Doleją | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: BBC - česká redakce

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1766 (1766 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1311 (1311 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9110


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.