logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.4

Nyní si čte web : 125 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity

Vydáno dne 11. 11. 2010 (6895 přečtení)

Vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na 12. zasedání ÚV KSČM
(s námětem na vytvoření platformy Spojenectví práce a spravedlnosti - pozn. MN)


Naše 12. zasedání se schází ve chvíli, kdy končí supervolební rok a kdy je možné, že dva roky nepůjdeme k volbám.

Většina z nás to jistě považuje za dobré, protože budeme mít šanci věnovat se i jiným záležitostem. Občané si totiž v senátních a komunálních volbách, které máme za sebou, pravděpodobně uvědomili, že rozhodnutí, které učinili v květnu t. r., nenaplňuje jejich očekávání a někteří by zřejmě již nyní rádi své rozhodnutí změnili. To ale nebude tak jednoduché. Pro nás to znamená, že se budeme věnovat naplno tomu, abychom realizovali usnesení celostranické konference, abychom mohli zcela konsolidovat stranické organizace, zabývat se další aktivizací členské základny a zabývat se aktivizací i těch, kteří naši politiku realizují, získávat také další podporu široké veřejnosti.

Volební výsledky nejsou dobré

Nejprve mi však dovolte několik poznámek k samotnému výsledku voleb. Pokusím se na předběžném zobecnění některých údajů ukázat, že je nutné, aby KSČM přijala několik razantních kroků, ke kterým se odhodláváme už delší dobu a ke kterým jsme přijali usnesení už v roce 2006.

Volební výsledky můžeme totiž hodnotit z různých pohledů. Když to vezmeme z pohledu mandátů jak v Senátu, tak ve městech a obcích – jsou nedobré. Ztratili jsme proti předchozím volbám jeden senátorský a více než tisíc mandátů zastupitelů. Čím to bylo způsobeno? Samozřejmě, že existují důvody objektivní i subjektivní. Nechci nic shazovat pouze na objektivní důvody, jen je připomenu. Byla a samozřejmě trvá zvýšená vlna antikomunismu, zvláště v období před volbami. Byli jsme svědky neustálého překrucování historie a zdůrazňování již tolikrát odsouzených represí z 50. let. To jistě ovlivnilo, stejně jako v květnu, značnou část, zejména mladých voličů. Dalším objektivním důvodem je znechucení politickou scénou, což bylo vyjádřeno množstvím voličů, kteří přišli k volbám, ale zejména množstvím těch, kteří k volbám nepřišli. Je také pravda, že obavy z vítězství stran koalice znamenaly, že znovu někteří voliči KSČM dali své hlasy sociální demokracii a KSČM tak nepostoupila do druhého kola senátních voleb. Žel, projevila se i pokračující vlna naivního očekávání od nově vytvořených stran. Zejména ve velkých městech to ovlivnilo výsledek TOP 09 a zčásti i Věcí veřejných, jež byly některými vnímány jako zachránci prosperity. Že tomu bude jinak, lidé zjišťují každý den.

Mnohem širší možnost ovlivňování společnosti, a to je také objektivní záležitost, měly samozřejmě pravicové strany, protože většina sdělovacích prostředků tíhne k tomuto trendu. Ale i sociální demokracie jistě měla větší šance a více peněz na svoji propagandu než KSČM. Objektivním důvodem je také to, že se nepodařilo změnit rozhodnutí pražského magistrátu, Zastupitelstva hl. města Prahy o vytvoření sedmi volebních obvodů. A mohl bych pokračovat. Ale to jsou důvody, o kterých jsme věděli a měli jsme se s nimi nějakým způsobem vypořádat nebo proti nim alespoň bojovat.

Naše vlastní chyby

Mnohem podstatnější je, že KSČM nebyla schopna se zcela vypořádat se svými subjektivními důvody uvnitř členské základny. Za prvé se nepodařilo zabezpečit stejný počet kandidátních listin jako v minulosti. To znamená, že jsme dali méně lidem šanci volit KSČM. Rozdíl je více než 140. Stejný problém je s naplněním kandidátních listin v malých městech a středních a malých obcích. Za druhé se nepodařilo v některých místech ani správně vysvětlit program KSČM – tedy to, co nabízíme, co garantujeme a za čím stojíme. To považuji za jednu z velkých chyb, i to, že se nepodařilo zajistit větší otevřenost našich kandidátních listin pro aktivní občany, nečleny strany, kteří podporují volební program KSČM či mají levicové názory a byli ochotni je i veřejně prezentovat. Byla malá nebo někde i žádná snaha o využití materiálů z Haló novin pro další propagandistickou předvolební kampaň. Odběr Haló novin, které objektivně informují o činnosti KSČM, je tristní. V některých okresech aktivita volených a uvolněných funkcionářů byla malá a spoléhali zde často pouze na rozeslání volebních tiskovin prostřednictvím pošty. Nedokázali jsme dokonce některé členy strany dovést k volbám. Nebo když k volbám došli, volili svou kandidátní listinu v obci, ale nevolili našeho kandidáta do Senátu.

Projevila se nedobrá práce okresních výborů, potažmo krajských rad v počtu zastupitelů v okrese. Na Semilsku máme pouze pět zastupitelů za celý okres. Nepodařilo se zajistit ve většině statutárních měst stejný počet hlasů pro naše kandidáty jako v roce 2006. Mluvím o velkých městech, kde listiny byly naplněny. Děkuji soudruhům v Děčíně, kde se podařilo obrátit situaci, díky větší aktivitě jsme získali i větší počet hlasů. Jinde však jsme utrpěli ztrátu svých dosavadních pozic. Největší propad jsme, žel, zaznamenali v okrese a městě, které mohlo být výkladní skříní politiky KSČM – v Karviné. Z původních 33 % jsme poklesli na 20 %. Projevily se i jiné chyby – připravené kandidátky jsme nepředložili včas.

Existují ale i pozitivní poznatky z této volební kampaně. Některé stranické organizace tam, kde neměly úplnou členskou základnu, nebo nemohly postavit celou kandidátku, se podílely na vytvoření kandidátních listin nezávislých kandidátů, zejména z mladých lidí, kteří se do zastupitelstva dostali a dokonce, podle vyjednávání, budou členy rad. Pozitivně lze také hodnotit, že na našich kandidátkách se objevilo více než 50 kandidátů do 20 let. Je vidět, že tam, kde se okresní a základní organizace snaží, je možné mladé lidi najít.

Jen silou členů strany nikoho nezvolíme

Ve volbách senátních, kde poprvé nikdo z našich kandidátů nepostoupil do druhého kola, se nám nepodařilo najít v některých obvodech správné kandidáty, v jiných obvodech jsme nepřesvědčili ani naše stoupence o tom, že volba do Senátu tentokrát znamená volbu proti vládní koalici. Možná, že teprve ve druhém kole se některé okresní výbory a krajské rady dokázaly s tím vypořádat a pomohly tomu, že Senát není poprvé od svého vzniku zcela pravicový.

U výběru kandidátů je třeba se zastavit. Nehodlám ho dnes rozebírat, protože v podrobném hodnocení senátních voleb se tímto problémem budeme muset zabývat tak, aby v centru, jednotlivé krajské rady, jednotlivé okresní výbory už dnes přemýšlely o tom, co udělat, aby za dva roky se situace v senátních volbách změnila a KSČM byla schopna bez problémů vytvořit svůj klub. Nepodařilo se nám v senátních volbách najít dostatek spojenců na to, abychom prosadili své kandidáty, ač k tomu bylo přijato usnesení ÚV strany, a to i přesto, že v našich materiálech byl dostatek naznačených možností, hledání cest, jak postupovat. Stalo se dokonce, že jsme někde podlehli kouzlu toho, že si ve svém úzkém kruhu vybereme a pak čím pevněji budeme stát za svým kandidátem, tím bude mít lepší výsledek. Ano, pevně stát za svým kandidátem musíme, ale napřed musíme navrhnout kandidáta, jenž je přijatelný a vhodný i pro různá občanská sdružení, pro širokou veřejnost. Víme přece moc dobře, že jen silou členů strany nikoho nezvolíme, že potřebujeme, aby náš kandidát byl z těch, kteří jsou schopni oslovovat druhé.

V některých případech jsme si vytvořili i vlastní specifické problémy. Mám na mysli určitou nevraživost mezi některými představiteli okresních výborů a kandidáty, spory, které probíhaly před volbami uvnitř některých okresních organizací. To například znamenalo nevyužití možnosti prosadit našeho kandidáta – např. v okrese Most, takže náš tradiční senátní obvod nám tentokrát nepatří. Uvidíme, jakým způsobem zvolená kandidátka Severočechů bude schopna s našimi dvěma senátory spolupracovat. Pokud jde o spolupráci na krajské úrovni, tam je dobrá. Mohl bych tak pokračovat, ale připomínám, že tuto problematiku je potřeba při podrobném hodnocení senátních a komunálních voleb vzít za svou a už nyní připravovat kandidáty, se kterými musíme seznamovat občanskou veřejnost, nikoli pouze stranické řady. Začít musíme už po Novém roce, tedy tak, abychom na podzim 2012 měli jinou šanci.

Situace je vážná

Je třeba si v této souvislosti připomínat, že situace ve společnosti, v ČR, na mezinárodní úrovni, je poměrně vážná. Dovolím si připomenout dva momenty. První je z vnitřní současné politiky. Jsme v situaci, kdy vládne koalice, která má poprvé obrovskou převahu – většinu 118 hlasů. Zároveň jsme v situaci, kdy sociální demokracie nevystupuje jako důsledná opoziční strana. Nevystupuje tak proto, protože se snaží ze sebe vytvořit čtvrtou koaliční stranu, aby ji současná koalice pro její postavení v Senátu, v obcích, vzala mezi sebe a projednávala s ní všechny věci dopředu. Tak, aby společně mohly vyřadit jedinou důsledně opoziční stranu, a tou je KSČM. To má svou logiku, to má ovšem nejen svá pozitiva pro nás, ale také své obrovské nebezpečí pro KSČM.

Všimněme si např. vyjednávání sociální demokracie na komunální úrovni. Je skutečně pravdou, že většinou tam, kde bylo možné vytvořit koalici s KSČM, tak ji raději vytvořila či snaží se vytvořit s ODS, případně TOP 09 nebo jinými pravicovými uskupeními. Přitom jsme v situaci, že přes prohlubující se krizi lidé zatím necítí objektivní potřebu revolučně se vymezit proti stávajícím poměrům. Přestože v září proběhla obrovská demonstrace odborů, v celé společnosti taková nálada není. Je to dáno tím, že demonstrace byla organizována odbory, které působí ve státní sféře. A onen dopad na další skupiny pracujících je teprve očekáván a lidé zatím čekají, jaký bude dopad konkrétně na ně. To je šance pro KSČM, která si přesně analyzuje situaci v ČR, vnímá ji a musí se připravit na dopady, které přijdou po lednu příštího roku a mít tudíž připravena jiná řešení. Nespokojenost, nejen podle mého názoru, naroste skutečně výrazně na jaře příštího roku. Povede k určité radikalizaci občanské veřejnosti, povede i k tomu, že se občanská veřejnost bude ptát na to, jaké recepty kdo nabízí. Nebude se ptát pouze na to, jaké recepty nabízí KSČM. A tady je samozřejmě nutné, abychom byli schopni jasně ukázat, kdo je důslednou opoziční stranou proti současné vládní politice, a kdo se podílí na rozhodování, které dále poškozuje ČR.

Dovolím si připomenout jeden velmi vysvětlující moment. Jestliže v Poslanecké sněmovně sociální demokracie včetně bývalého předsedy Paroubka vystupovala proti vyslání vojáků do Afghánistánu, senátní klub sociální demokracie toto vyslání bez problémů podpořil. Ona dvojí hra ČSSD je to, co je potřeba rozkrývat. Při případné radikalizaci občanů ale nečekejme, že budou slyšet na jakési archaické argumenty z dob minulých. Lidé budou slyšet na to, když budeme schopni najít řešení do budoucna. Samotný radikalismus lidi neuspokojí. Osud sociálně slabších nebo do sociální sítě se propadajících spoluobčanů totiž bude ovlivňovat i další politický fenomén, a to je ultrapravice, která se bude snažit, jako v době každé krize, shodit vinu na minulost, včetně minulosti KSČ. V tomto ohledu musíme my nabízet jasné projekty do budoucna. A musíme je nabízet tak, že budou přijatelné, pochopitelné pro většinu občanů, pro ty, které budeme považovat za své možné partnery.

Výkonný výbor v této souvislosti projednal stav spolupráce KSČM s občanským sektorem, s těmi organizacemi, které působí dlouhodobě ve veřejnosti – ať už jde o nám blízké organizace nebo klasický občanský sektor. Od zájmových organizací, jako jsou myslivci, rybáři, sportovci, až po ty politizující organizace nebo organizace žen a mládeže. Tady je potřeba, abychom ten náš vějíř spolupráce však ještě rozšířili.

Ze zahraničněpolitického pohledu si musíme uvědomit, že mimořádně důležitým momentem je to, že česká pravicová scéna je nadšena výsledky voleb ve Spojených státech amerických. Já osobně žádné nadšení nesdílím, jako jsem nesdílel nadšení z toho, že Obama je zachráncem světa, že se změní rázem všechno. Nesdílím nadšení z toho, že ultrapravicový »čajový dýchánek«, který vede Spojené státy zpátky na cestu G. Bushe ml., něco přinese radikálně jiného. Jen opakuji, že bipolární svět skončil, jednopolární svět skončil, multipolární svět ještě naplno nefunguje. Ale zároveň multipolární svět je ve stavu, že už neumožní žádnému státu na světě stát se jediným hegemonem ve světové společnosti.

Pravice zvítězila na tom, že byla schopna ne úplně odmítnout, ale minimálně zpochybnit Obamovu zdravotnickou reformu. Nadšení české pravice, od K. Schwarzenberga až po vzývatele amerických republikánů, samozřejmě nevede k tomu, že v ČR jsme schopni změnit něco na mezinárodních vztazích. Ale měli bychom si tu situaci uvědomit a podle toho přizpůsobit i naši politiku.

Co z toho vyplývá pro KSČM?

Jaké kroky máme udělat? Již na začátku jsem uvedl, že bychom se měli vrátit k usnesení z roku 2006 a jako Komunistická strana Čech a Moravy se stát aktivním zakladatelem, aktivním strůjcem a aktivní součástí nového spojenectví práce a solidarity. Opakuji spojenectví práce a solidarity. Proč práce? Protože jde o to, abychom byli schopni oslovit všechny ty, kteří se živí poctivou prací, ať už jako zaměstnanci, jako osoby samostatně výdělečně činné, jako živnostníci, malí a střední podnikatelé. A abychom vyjádřili zájmy těch, kteří žijí z práce a odmítli zájmy těch, kteří žijí z práce jiných. Těch prvních je velké množství. Mají stejné zájmy, ale nemají žádnou platformu, kde by je mohli uplatňovat.

Proč solidarita? Protože program KSČM je programem solidárním. Nejde o žádnou charitu. O jakési předávání drobků ze stolu těm nejpotřebnějším. Jde o vytváření prostředí solidarity, jde o to vytvářet mezi lidmi schopnost lépe komunikovat a spojovat je pro řešení jejich problémů. Toto spojenectví může samozřejmě vyvolat situaci, že lidé lépe a dříve pochopí své společné zájmy, a najít si správný vztah k těm, kteří jim chtějí odebrat úplně všechno.

Situace v ČR je taková, že zbytek sociálního státu se rozpadá a naše pravicová vláda odebírá poslední zbytky šancí pro občany ČR, aby byli schopni zaplatit své nejzákladnější potřeby. Rozpadly se politické sliby populistických Věcí veřejných, rozpadlo se připojování sociální demokracie a ODS ke středové politice, které jsme mohli zaznamenat v předvolebních heslech. Vládní konkrétní politika je otevřeně pravicová, ač ji před volbami takto prezentovala jen strana TOP 09 Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga. Ale tento program může vést k tomu, že ČR bude na křižovatce dalšího dělení, další marginalizace a dalšího ovládnutí cizím kapitálem.

V současné době je v zahraničních rukou 70 % výrobních prostředků v ČR. Oněch zbývajících 30 % není pouze v rukou státu. Je i v rukou českých podnikatelů. A těchto 30 % je ohroženo, protože zahraničnímu kapitálu záleží na tom, aby ten zbytek, který tu ještě nemá, také mohl ovládat. Aby se tak politici stali loutkami v rukou těch, kteří budou ovládat výrobní prostředky v ČR. To je velké nebezpečí, protože z celé demokracie zůstane už jen fasáda, která bude řízena podnikatelskými politickými stranami, které budou brát politiku jako otázku nákladů kapitálového vkladu a zisku z tohoto vkladu.

V tomto ohledu tedy ona aktivní role KSČM, jež se bude podílet na vytvoření takové společné platformy sil nalevo od středu, takového spojenectví práce a solidarity, je velmi potřebná. Je zároveň řešením pro získání dalších voličů nejen pro program KSČM, ale i dalších voličů pro ty, kteří by na tomto projektu spolupracovali. Pokud ústřední výbor strany bude souhlasit s tímto projektem, pokud se už nebudeme jen zaštiťovat tím, že jsme přijali usnesení, ale pokud k jeho plnění skutečně přejdeme, potom budeme schopni najít onu míru spolupráce, která může přivést v nejbližších několika měsících nové spolupracovníky, nové lidi k práci a odporu proti tomu, co činí současná pravicová vláda. Nakonec v politickém stanovisku, které je připraveno pro dnešní zasedání, je dostatek argumentů, proč takovýmto způsobem máme získat co nejširší okruh lidí v ČR (stanovisko publikujeme na jiném místě listu – poz. red.).

Jde o účinnou obranu společných zájmů všech pracujících

Změna politické situace totiž vyžaduje, aby stávající subjekty, které tu jsou, měly jasně popsány svou politiku. Aby politické strany na jedno použití přestaly lámat volební výsledky a aby ti, kteří mají zájem o skutečnou správu země, měli šanci tuto správu také vykonávat. V tom případě je úkolem KSČM oslovit ty, kteří byli aktivní ve volbách v květnu, ve volbách komunálních a senátních, a neuspěli, a nabídnout jim svou ruku. Pochopitelně, mají-li zčásti shodný názor s naším, byť třeba se v něčem podle svých zájmů liší. Je důležité, abychom uměli jejich aktivitu převést do společné akce, abychom na této platformě našli ty, kteří budou schopni kromě odborů organizovat účinnou obranu společných zájmů všech pracujících. To je velmi důležité. A pokud bychom hledali paralelu, tak vězte, že když nastupoval v třicátých letech fašismus, také se naši předchůdci museli zamýšlet nad tím, zda ten nebo onen program je dobrý nebo špatný, a jestli je potřeba nebo není pro založení jednotné fronty. Tehdejší opoždění a někdy i sektářství mělo své negativní důsledky, jak ukázaly další události.

Proč jsem přesvědčen, že v tuto chvíli nastal onen moment, kdy KSČM má takový krok učinit? Za prvé - změní-li se objektivní podmínky ČR, střední vrstvy jsou decimovány nejen bývalým Topolánkovým batohem, ale i novými opatřeními současné vlády, která odebírá velkému množství rodin příjmy, a to jak z pracovního procesu, tak ze sociálních dávek. Za druhé - objektivní je také to, že lidé hledají odpovědi na otázku, jakým způsobem proti antisociálnosti přijímaných opatření vlády bojovat. Musíme se zeptat, jestli ono období, o němž hovořím, nastalo už dnes, a kdy vlastně máme nabídnout ruku ke spolupráci. Myslím, že ta doba už nastala. Skončily volby, další volby nás čekají až v roce 2012, pokud se něco dramatického nestane, tak řada politických stran hledá, jakým způsobem do budoucna zaměří svoji činnost. A pokud nebudeme my aktivní, pokud nenabídneme možnost společného postupu, bude aktivní někdo jiný. Kdybychom takový projekt nabízeli v květnu, červnu, tak samozřejmě ti, kteří ve volbách získali alespoň nárok na státní příspěvek, tak by odpověděli – my vytvoříme svoji základnu v obcích, my vybereme kandidáty na senátory a postavíme se jako celostátní strana s velkou působností, a tudíž by nemuseli být spolupráci nakloněni. Situace dnes je již jiná.

Podle mého soudu je tedy nejvyšší čas. Vznikla situace, která objektivně vede každého rozumně uvažujícího člověka k poznání, že je potřeba začít společně postupovat proti tomu, aby nebyl porušován jednací řád PS, aby nebyla 118člennou většinou válcována opozice, aby se nerozpadala jednání tripartity, kdy vláda se baví s odbory jen naoko a vůbec jim nevyhoví, protože má jasno, jak dopadne její zákon. A z každého takového jednání odcházejí rozčarovaní lidé z toho, že na jejich názor nikdo nedá. V tomto ohledu je ono spojenectví platformou, ve které by KSČM měla hrát aktivní roli. A nebojím se říci, že je potřeba oslovit nejen občanský sektor, ale i ostatní politické strany a politická hnutí, které jsou nalevo od středu. Protože řada těch programů těchto politických strana a hnutí nestojí proti KSČM či jejímu programu. A v tomto ohledu jsem přesvědčen, že máme co nabídnout. Jak z pohledu odbornosti, tak z pohledu stranické struktury a její schopnosti spolupráce. Nakonec na vyjednáváních o výsledku voleb se ukazuje, že KSČM není politickou stranou, která by neměla žádný koaliční potenciál. A takto ho můžeme dále rozšířit.

Neuzavírat se - oslovovat spojence

Nebudu konkrétně rozebírat koho oslovit. Ale pokud ÚV bude souhlasit s tímto postupem, tak musíme začít u těch, kteří už jsou našimi spolupracovníky – mám na mysli Stranu demokratického socialismu. Měli bychom však oslovit ekologická hnutí a ekologické strany, kterých je tady několik a některé svým programem se přímo nabízejí ke spolupráci. Neměli bychom se uzavírat v jednání s těmi, kteří hájí práva občanů nebo suverenitu českého státu. A měli bychom v tom velmi aktivně pracovat. Ať už jde o humanistické ideály a schopnost zajišťovat důstojný život občanů.

Závěrem dovolte jakési shrnutí. Jestliže máme jasno, že nejsme schopni postavit kandidátní listiny ve všech obcích a městech, že naše výsledky, pokud se s někým nespojíme, nejsou tak dobré, tak se pojďme spojovat. Pojďme k tomuto úkolu přistupovat co nejaktivněji. Jsem přesvědčen, že aktivní práce KSČM může vést k tomu, že takto vytvořená platforma spojenectví práce a solidarity je řešením, které může přivést do budoucna nikoliv pouze KSČM, ale všechny nespokojené k tomu, že budeme mít jiný úspěch ve volbách, než máme dnes jako politická strana, která se sice může podle některých jevit jako otloukánek na české politické scéně, který se zároveň hlásí ke všem pozitivním společenským i politickým výdobytkům minulosti, ale zároveň, který byl schopen se poučit i z negativ, jež mnohdy tento pozitivní vývoj provázela. A hlavně, má co nabídnout.

Ne všichni, kteří dnes jsou členy či příznivci neparlamentních stran, kteří netvoří hlavní politický směr, jsou totiž přesvědčeni, že lze zahodit cokoli nebo vše, co se v minulosti udělalo. A pokud budeme mít tento limit, že ti, kteří vnímají správně naši minulost a současnost, mohou být našimi spojenci, tak bychom udělali obrovský kus práce. Jestliže chceme dosáhnout lepších výsledků, musíme proto najít více těch, se kterými budeme spolupracovat. A budeme hledat ty, kteří budou chtít spolupracovat s námi. Je na to v tuto chvíli ten správný čas.

(redakčně upraveno a opatřeno mezititulky)

Haló noviny, 8. 11. 2010, redakční zpráva


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vojtěch Filip | Počet komentářů: 52 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.