logo SDS
Dnešní datum: 21. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 9.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.8

Nyní si čte web : 74 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Co nás čeká a o čem se musíme poradit

Vydáno dne 01. 03. 2007 (6949 přečtení)

Minulý rok, rok trojích voleb, nám přinesl mnohé zkušenosti a poučení. Zklamání z jejich výsledků bezesporu ovlivnilo mnohé z nás. Očekávali jsme, a průzkumy veřejného mínění tomu nasvědčovaly, mnohem větší úspěchy především v parlamentních volbách.

Pochopitelně mnohé vlivy jsou již známé. Bezuzdná antikomunistická kampaň a snaha za každou cenu poškodit levici, způsobila u mnohých voličů odklon od KSČM a příklon k sociální demokracii či Straně zelených. Kauzy, které pod ochrannou rukou pravice se dostaly k tisku, zpochybnily nejen sociální demokracii, ale mířily i proti KSČM. Korunou byla Kubiceho zpráva a její některé body, které se vstřícností špiček ODS dostaly do médií a které nebylo možno, vzhledem k časovým možnostem dvou dnů zbývajících do voleb, ani ověřit, ani vyvrátit. Svou úlohu sehrála i organizovaná kampaň směřující k tomu, jako by v tomto státě byly jen dvě politické strany, ODS a ČSSD.

Také dlouhodobě působící problémy sociální demokracie, jež se jen zčásti podařilo překrýt předsedou Paroubkem, se negativně podepsaly na myšlení některých voličů. Žel, většina z těch, kteří přispěli k ziskům pravice, si neuvědomila, co bude znamenat její tzv. reformní program. Svoji roli hrála i tzv. novost Strany zelených, pro niž hlasovaly mladší ročníky voličů domnívající se, že jejich program bude nový, vstřícný k mírovým a ekologickým cílům.

Chyby byly i na naší straně

Pochopitelně i my jsme se dopustili řady chyb, kterých se musíme napříště vyvarovat. Mám na mysli nejen méně vydařenou předvolební kampaň, kdy jsme často oslovovali sebe samé, a nikoli voliče nečleny KSČM, jichž je převažující většina. Ne všude jsme uměli akcentovat i řešení problémů toho či onoho regionu. Náš program, ač přijatelný pro většinu obyvatel naší země, byl příliš složitý na to, aby pronikl ke každému potenciálnímu voliči KSČM. Ani výběr kandidátů neodpovídal našim možnostem a potřebám lidí. Někteří kandidáti, namísto aby sami stáli v předních řadách kampaně, nechali se táhnout, chyběla i nápaditost kampaně. Přiznávám, že i poslanecký klub udělal chybu tím, že podporoval, i když v dobré víře, zřizování registračních pokladen, jež ve svém důsledku znamenaly odklon řady voličů, malých soukromníků, nejen od KSČM, ale i od levice vůbec.

I já osobně jsem dostal řadu připomínek k potřebě vystupovat razantněji, což se netýká jen mne, ale i všech členů stranického vedení. O řadě problémů minulého roku jsme již hovořili na zasedání ústředního výboru a většinu stanovisek jsme publikovali okamžitě prostřednictvím Haló novin.

Pokud jde o řešení majetkových záležitostí, vedení strany se snaží s nimi vypořádat a předložilo zasedání Ústředního výboru KSČM návrhy na řešení, s nimiž bude stranická veřejnost seznámena (viz Haló noviny, 26. 2. 2007 - pozn. redakce). Věřím, že ze stávající situace se přece jen dostaneme s co nejmenšími ztrátami. Ani ty nás však nesrazí na kolena a budeme se snažit všechny rány, které jsme dostali vzhledem k neodpovědnosti některých funkcionářů, společně se všemi členy strany zacelit.

Musíme myslet do budoucnosti

Co nás tedy čeká v budoucím období? Které úkoly akcentovat? Podotýkám, že následující řádky jsou zatím jen mými názory, a teprve až je projedná výkonný výbor a Ústřední výbor KSČM doplní, reviduje, a třeba úplně zamítne a bude akcentovat jiné přístupy, budou se moci začít uskutečňovat.

Musíme si uvědomit, pokud současný trend nezmírníme, že vzhledem k úbytku členů pro stáří a nemoci budeme stále více volební stranou, že během určitého času značná část našich základních organizací zanikne, že jejich činnost nutně bude muset být přenesena na jiné organizační články. Už dnes proto bychom si měli začít vytvářet sítě důvěrníků, kteří by v místech v úzké spolupráci s okresnímu výbory, jejichž význam bude díky tomu stále větší, plnili úkoly dnešních základních organizací s tím, že by kolem sebe vytvářeli kruh sympatizantů, dokázali přibližovat náš program široké veřejnosti.

Domnívám se, že bychom měli postupně znovu zakládat kluby lidí stejné profese nebo stejných zájmů, jež by nemusely být organizovány vždy pod hlavičkou KSČM, a postupně do nich vtahovat další občany, především mladé lidi. Ty nezískáme na akcentování vzpomínek, na politické neústupnosti, ale na tom, jak jim budeme napomáhat řešit jejich životní a pracovní problémy. Je proto nutné najít cestu i k dalším organizačním seskupením, samostatným skupinám, profesním a zájmovým organizacím, a napomáhat jim s činností svými organizačními a dalšími zkušenostmi a vytipovávat tak budoucí příznivce KSČM. Není možné se uzavírat do sebe, do zdí kluboven a sekretariátů, do schůzových sálů. To nás odděluje od občanů, i když náš program je pro ně akceptovatelný a přijatelný.

Nejsme přívažkem sociální demokracie

Je ovšem pravdou, že nesmíme připustit, abychom ani opticky nebyli chápáni jako přívažek sociální demokracie. Mnohokrát jsem zdůraznil, že ČSSD není partner, na nějž se dá spoléhat. Jejich cílem je zachování stávající společnosti, stávajícího systému, vylepšování vad, naším cílem je systémová změna, kterou si ale nepředstavujeme jako razantní znárodňování či omezování demokratických svobod. Chceme se vrátit k vizím, jimiž po 2. světové válce tehdejší komunistická strana získávala masy, a jež pod tlakem od počátku 50. let postupně, i když zdánlivě v zájmu všech, opouštěla. Čas ukázal, že převzatý model měl nejen své úskalí, ale nakonec znamenal i jeho rozložení.

Jsem toho názoru, že nemáme proč se bát diskusí o všech tématech, že každý má právo na svůj názor, ale od okamžiku, kdy ho schválí většina členů ústředního výboru, by ho v dané věci měli jeho členové i hájit, byť třeba prosazovali předtím jinou variantu, a poctivě je vysvětlovat ve svých orgánech a organizacích. To se týká i členů nejvyšších stranických vedení.

Je třeba se v této souvislosti vrátit i k určité formě demokratického centralismu. Tím není a nebude narušena samosprávnost nižších stranických složek, jen sjednoceno úsilí celé strany jedním směrem, což se týká i výběru kandidátů pro budoucí volby.

Systém výběru kandidátů pro budoucí volby nevyhovuje

Musíme se zamyslet i nad systémem výběru kandidátů. Dosavadní systém, jak se ukazuje, nevyhovuje. Neexistence volených krajských stranických orgánů přenáší veškeré krajské pravomoci na krajské rady vytvářené většinou delegačním systémem. To logicky vytváří možnost větší váhy větších okresních organizací, anebo razantnějších zástupců okresů. Také výběr kandidátů na poslance a senátory je tím velmi ovlivněn. Chceme-li však napříště uspět nejen ve větším zastoupení v Poslanecké sněmovně, a nakonec i v Senátu, musíme vybírat kandidáty, kteří jsou schopni zaujmout co největší množství voličů nejen proto, že jsou členové KSČM, ale i svými sociálními postoji a schopností prezentovat své názory. Nestačí být přesvědčeným, ale je nutné především umět přesvědčit.

Vím, že kandidáti s touto předností se hůře hledají, ale nenajít je znamená smířit se se současným stavem. Musíme navíc docílit toho, aby na kandidátkách byli zastoupeni odborníci profesí (medicína, ekonomika apod.), v nichž se odehrává hlavní politický zápas v parlamentu, aby na volitelných místech bylo více mladých lidí, kteří ve vyšších funkcích získají další zkušenosti a jsou zárukou budoucího rozvoje naší strany. I tady bude muset ústřední výbor splnit svou úlohu stát se sjednocujícím prvkem výběru kandidátů jak do Poslanecké sněmovny, tak ale i do Senátu. Musíme počítat i s tím, že příští parlamentní volby mohou být uskutečněny mnohem dříve, než předpokládá Ústava. Vše tomu i nasvědčuje. Proto jejich přípravě se musíme začít věnovat okamžitě, a to nejen pokud jde o volební program, ale i pokud jde o další záležitosti.

To se týká i výběru kandidátů, kteří by měli být vytipováni v co nejkratší době bez ohledu na to, jaké volební místo na kandidátkách skutečně zaujmou. Měli bychom je začít také systematicky připravovat. Nechat je ostřílet v politických střetech, posílat na různá jednání a zapojovat je i do činnosti různých komisí a sekcí, a to nejen ve stranických strukturách, ale i mimo ně. A teprve na základě jejich výsledků a předpokládané úspěšnosti je zařazovat na místa v kandidátních listinách. I pro Senát bychom v každém obvodu, v nichž se za rok a půl bude volit, měli už nyní vytipovat i třeba několik kandidátů a stejným způsobem je prověřovat při konkrétní politické a společenské práci.

Volební programy musíme zjednodušit

Nelze z nich dělat knížku ke čtení. Navíc mnohde mohou být působivější a zřetelnější jednotlivé záměry, které v daném regionu ovlivňují více život než v jiném. Například v Praze je neúčinné heslo boje proti nezaměstnanosti, ale velmi účinné mohou být naše záměry v boji proti kriminalitě. Ve Středočeském kraji zřejmě většinou nebude prvořadý boj za nová pracovní místa, ale proti vybudování americké vojenské základny. Řešení problémů spojených s nezaměstnaností pravděpodobně ovlivní volební výsledky v Severočeském kraji a Moravskoslezském kraji a opatření ke zlepšování životního prostředí, poměr k dostavbě dálnice, méně však zdejší občany osloví snaha o nápravu v˙zemědělství a dodržování proklamované rovnosti všech vlastnictví.

Je třeba znovu obnovit plnou akceschopnost i odborného zázemí, které by bylo schopno připravovat podklady, připomínky a podněty pro jednání orgánů, poslanců a senátorů. Promyslet možnost vytvoření podobné struktury nejen v centru, ale i v jednotlivých krajích, protože všude existují skupiny odborníků, jejichž schopnosti dosud nevyužíváme nebo využíváme málo. To může být jeden z největších potenciálů naší strany.

Jsem pro vytvoření krajských orgánů strany volených na krajských konferencích, jimž by se také zpovídali krajští zastupitelé strany, od nichž by čerpali podněty, a jež by zpětně informovali o všech postupech v krajských zastupitelstvích.

Musíme ve všech místech, kde je to možné, promyslet i další nabídky občanům. Kromě právních poraden, které se ještě v některých místech udržely, i možnosti daňového poradenství, poradenství při jednání s úřady, poradenství pro nezaměstnané a sociálně slabé, pro mladé lidi a jejich místo ve společnosti, apod., jež do našich sekretariátů a mezi naše příznivce přivedly další občany naší vlasti. Vím, že jde o velmi náročný úkol, ale je jednou z cest důvěry v naší politiku.

Zaznívají i hlasy, že se málo razantně ohrazujeme proti antikomunistickým útokům. Přiznávám, že v tomto ohledu budeme muset rozšířit a také zvýšit svou aktivitu a nebát se dokonce i soudní cestou se bránit proti některým útokům na stranu, ale i napomáhat právními radami těm, kteří jsou současným režimem šikanováni či pomlouváni. Využívat tedy všech prostředků, které nám nabízí současná Ústava České republiky a evropské normy.

Bez Haló novin bude naše úsilí poloviční

Ze sdělovacích prostředků máme k dispozici v podstatě jen Haló noviny, protože dosah Naší pravdy je malý a Rádio Haló Futura omezený. Je proto úkolem všech stranických orgánů a organizací, včetně samotného vedení KSČM, aby ve své pravomoci se pokusily hledat další možnosti odběru listu a jeho šíření mezi sympatizanty. Je nutné mít na paměti, že bez Haló novin naše úsilí bude poloviční.

Pomocí by mohlo být vytvoření tiskových důvěrníků v jednotlivých okresních výkonných výborech a v krajských orgánech strany. Ti by mohli nejen navrhovat další opatření při odběru našeho tisku, ale i zabezpečovat pro list potřebnou inzerci, což by zpětně mohlo znamenat i více finančních možností pro list a jeho účinnější propagaci. Že je o Haló noviny zájem, dosvědčuje i velký počet těch, kteří list čtou prostřednictvím jeho webových stránek. Jedná se o 250 tisíc čtenářů měsíčně.

Pro boj s antikomunismem musíme neustále hledat spojence. Ne na všechno musíme reagovat my sami. Jsou demokratičtí novináři, rozumní lidé, kteří jsou společně s námi schopni odhalovat škodlivost a antidemokratičnost podobných aktivit. Nesmíme odmítat spolupráci s nimi jen proto, že nejsou stoupenci našich idejí.

Zatím jsme zůstali v mnohém dlužni i kulturní frontě. Chápu, že angažovat se pro nás pro mnohé znamená nedostat příležitost k dalším uplatněním. To ovšem neznamená, že nejdou s námi, a že nejsou ochotni poradit a tou či onou formou nás podporovat. Nejde opět jen o hlavní město, ale i další místa v naší vlasti. I tady je široká možnost působení pro okresní a místní stranické orgány.

V souvislosti s propagací a větší čteností Haló novin doporučuji i sjednotit úsilí všech a přerušit vydávání okresních informačních bulletinů, které vydávají některé okresní výbory a prostředky na ně vynakládané převést na a.s. Futura. Je ovšem třeba promyslet způsob, jak ještě více bude list informovat o činnosti strany v jednotlivých krajích, zastupitelských sborech a dalších aktivitách KSČM.

Předpokládám, že by tak mohlo dojít pravidelnými rubrikami (stránkami) zajišťovanými přímo za spolupráce s krajskými radami.

Je třeba se zabývat ekonomickými otázkami a zavést určitý nový úspornější systém do práce naší strany. Jeho první varianty se již projednávají a jistě během krátkého času bude po zapracování připomínek zcela schopný realizace. Souvisí to pochopitelně i se složitostmi kolem majetku strany.

Změnit způsob naší prezentace

Jedním z faktů, kterým jsme nevěnovali patřičnou pozornost a uvolnili tak místo jiným, byla i ochrana přírody. Tady bude muset odborné zázemí specifikovat problémy a návrhy, jak je řešit. Nemůžeme nadále je brát jako záležitost Zelených nebo jenom ekologických aktivit. Ani s tématem dodržování lidských práv, tedy práv občana, jsme si nedokázali plně poradit, i když právě nyní jsou práva občanů porušována více než kdykoli jindy. Už i proto, že lidskými právy se rozumí především právo na majetek, právo volit, shromažďovat se, a i když omezené, právo projevu atd. V době, kdy naši protivníci vládnou sdělovacími prostředky a mocenskými nástroji, je to zvláště nutné.

Bude třeba promyslet i způsob naší prezentace ve sdělovacích prostředcích. Vyjasnit si, co je razantnost a co pouhá snaha o konfrontaci. Přiznávám, že z tohoto hlediska i já mám námět na uvažování.

Napříště bychom neměli ani naše spory řešit prostřednictvím senzacechtivého tisku, jenž jim stejně dává zcela jiný obsah, než často myslel ten, který vyslovil tu či onu tezi. Nebojím se diskuse, ale osobní vzájemné znevažování by nemělo mít mezi komunisty místo.

V zahraničněpolitické oblasti budeme nadále spolupracovat se všemi orgány a organizacemi evropské levice a prosazovat mírovou koexistenci všech zemí světa, bez používání násilí a velmocenských hrozeb. Zachováme náš postoj k Evropské unii, NATO i všem vojenským misím, do nichž je zatahována i Česká republika. Jsme nadále pro zvláštní vztahy se Slovenskem a pochopitelně i s KSS.

Společným úsilím všech vstříc VII. sjezdu KSČM

Některé problémy postupně vznikají v oblasti ekonomického zabezpečení strany a jejího majetku. Kauza nemovitosti ÚV KSČM ukázala nejen důležitost profesionálních postupů, ale i nezastupitelnost důrazného kontrolního mechanismu především na úrovni výkonného výboru ÚV KSČM. Bude nás stát hodně úsilí se s problémy soudního řešení prodeje budovy v ulici Politických vězňů 9 vyrovnat s minimálními ztrátami.

Vážnou otázkou pro každého z nás je změna stylu práce s důrazem na ekonomické výsledky. Jestliže do dneška postupně rostly mzdy v celém aparátu KSČM, jestliže i výsledek posledních parlamentních voleb představoval citelné snížení našich příjmů a podstatné navýšení nákladů, pak tomu lze čelit jedině cílevědomým, soustředěným, úsporným přístupem na všech úrovních naší struktury. Oba uvedené problémy při tom nemohou být jen záležitostí ekonomického úseku KSČM, ale musí být ve vědomí každého z nás. Společně musíme hledat možnosti řešení. Je dobře, že vedle některých funkcionářů - kritiků, pro které tu vše bylo a k ničemu to není dobré, přibývá těch, kteří hledají konstruktivní přístup a svými příklady jdou v čele. Jsou si vědomi, že věci řešit znamená chtít, umět a porvat se s problémy.

Čeká nás i VII. sjezd KSČM, s jehož přípravou jsme začali v letošním roce. Domnívám se, že to je příležitost na diskuse o dalších krocích strany a zvýšení aktivity ve všech jejích organizacích, od základních po ústřední výbor. Předvolební diskuse, která vlastně již začala, by se neměla vyhýbat žádným tématům. Tato diskuse, oproštěná od osobních invektiv, by se měla odbývat i v Haló novinách. Nemyslím však, že by měla být přesunována, tak jak se to dnes v některých případech děje, na stránky jiných nám nenakloněných listů a médií vůbec.

Hlavní okruhy, jimž se v nejbližší době budeme věnovat

  • Zabránění antisociálním bodům z programu současné Topolánkovy vlády, např. placení u lékaře a v nemocnicích, rovné dani atd.
  • Prosazování referenda, které by rozhodlo o umístění či neumístění americké základny na našem území, a to za spolupráce všech, kteří podobný přístup mají ve svém programu.
  • Příprava VII. sjezdu a jeho programových dokumentů.
  • Úkolům, které jsem výše nastínil, pokud je přijme za své i ústřední výbor.

Vyšlo v ALTERNATIVÁCH - únor 27/2007, Mezititulky redakce

Haló noviny, 1. 3. 2007, Vojtěch Filip


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vojtěch Filip | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.