logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 15.5
21 denni
Max. 330
Prům. 223.4

Nyní si čte web : 29 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM

Vydáno dne 16. 05. 2008 (7063 přečtení)

Minulý týden jsme čtenářům Haló novin představili čtyři kandidáty, kteří se na nadcházejícím VII. sjezdu KSČM budou ucházet o funkci předsedy ÚV KSČM. Jak jsme předem oznámili, všem jsme položili tři stejné otázky. Dnes vám přinášíme jejich odpovědi spolu s krátkými vizitkami.

Informovali jsme také, že nominován byl i Miroslav Grebeníček, který měl své rozhodnutí o kandidatuře sdělit na sjezdovém jednání. Jak jsme informovali včera, M. Grebeníček dopisem V. Filipovi a předsedům KR KSČM, OV KSČM a volební komisi VII. sjezdu KSČM (na vědomí), jehož plný text dnes zveřejňujeme, oznámil, že se jednání sjezdu nezúčastní.

Otázky :

1. Kandidujete na funkci předsedy ÚV KSČM. Jaké programové cíle chcete delegátům nabídnout?

2. Co by bylo, pokud byste byl zvolen, vaší prioritou?

3. Základní organizace stárnou. Nemohou plnit úkol osobní agitace mezi nestraníky a přijímat další úkoly. Je nutné hledat nové cesty k voličům. Jak si tyto cesty představujete vy?

JUDr. Filip Vojtěch - (nar. 13. 1. 1955) - stávající předseda ÚV KSČM, místopředseda PS P ČR, České Budějovice

1. Hlavním cílem komunistů je vybudování sociálně spravedlivé společnosti - socialismu. To je také mým cílem. Pokud jde o cíle v tomto volebním období, tedy od VII. do VIII. sjezdu KSČM, podílel jsem se společně s dalšími soudruhy na přípravě jeho dokumentů i pochopitelně na Zaměření politiky a hlavní úkoly mezi VII. a VIII. sjezdem strany a i na tvorbě dalších sjezdových materiálů předkládaných delegátům. Pokud budou sjezdem schváleny, chci je s plným nasazením také plnit.

2. V první odpovědi jsem hovořil o našich programových cílech, které delegátům předkládáme v několika dokumentech. To také bude moje priorita. Jako svůj osobní úkol však tentokrát pokládám vytvoření dělného týmu vedoucích pracovníků KSČM, v němž každý bude plně odpovídat za svěřený úsek a aktivně bude zabezpečovat zmíněné záměry. V příštím období nás čeká i několik volebních soubojů. Mám na mysli nejen letošní krajské volby a zčásti i senátní, ale v následujících letech také volby do Europarlamentu, komunální, další senátní a konečně i parlamentní volby. Ve všech případech chceme uspět a dosáhnout dobrých výsledků. To bude ovšem znamenat plné nasazení každého z vedení strany, ať již na centrální, krajské, okresní či místní úrovni. Jak jsem mnohokrát zdůraznil, musíme pro to nejen využívat dosavadní pozitivní zkušenosti, ale promyslet řadu nových forem, v nichž voličům představíme náš program, naše záměry propracované až do místních podmínek. To také bude jeden z významných úkolů nového týmu, který povede stranu po VII. sjezdu naší strany. Osobně se chci, kromě zmíněných priorit, na parlamentní i mimoparlamentní úrovni plně věnovat boji proti antisociálním opatřením vlády, proti vybudování americké základny u nás, proti dalšímu zapojování našich vojenských sil v amerických válkách, za udržitelný rozvoj a za vytvoření dalších dobrých vazeb především s radikálně levicovými stranami Evropy a světa.

3. I o tom jsem již mnohokrát hovořil a jsou obsaženy i ve sjezdových dokumentech. Cestou, podle mého názoru, jak seznamovat veřejnost s našimi cíli, musí být nejen osobní agitace členů a sympatizantů, ale ve spolupráci se společenskými a zájmovými organizacemi majícími v některých bodech shodné zájmy s námi, zakládání profesionálních klubů a kolektivů, v nichž by komunisté měli stále své nezastupitelné místo, zapojení do práce odborů, pořádání společenských akcí v místech, lepší využívání stranického nebo straně blízkého tisku, mám na mysli Haló noviny, a využívání i komerčních možností rozšiřování informačních a dalších našich dokumentů, aby se dostaly do každé vesnice, a vlastně do každého domu. Základ je ovšem v aktivitě stále mobilní členské základny a pochopitelně všech stranických orgánů od základních organizací počínaje, ústředními orgány konče.

JUDr. Grospič Stanislav - (nar. 25. 7. 1964) - poslanec PS P ČR, předseda Středočeské KR KSČM, předseda OSČMS, Mladá Boleslav

1. Na funkci předsedy ÚV KSČM jsem se rozhodl kandidovat na základě nominací okresních konferencí, které vnímám jako projev důvěry a nesmírně si ho vážím. Programové cíle jsou dány závěry sjezdů a vyjádřeny v programových dokumentech strany. Předseda ústředního výboru a i kandidáti na tuto funkci by se měli podílet na jejich spoluvytváření. Snažil jsem se o to z pozice jak předsedy krajské rady, člena ústředního výboru i poslance. Budu dále usilovat, aby KSČM byla důslednou levicovou komunistickou stranou. To znamená tvrdou opozicí pravici, zejména současné pravicové vládě. Tak aby KSČM v každodenní i dlouhodobé politice obhajovala zájmy pracujících a sociálních skupin nejhůře postižených ekonomickou a sociální nerovností ve společnosti. Strana musí umět společnosti nabídnout nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé řešení těchto problémů. Ukázat, že současný společenský systém je nemůže vyřešit.

2. Prvořadým úkolem, vedle naplnění programových závěrů sjezdu, je ukázat lidem KSČM jako suverénní levicovou politickou stranu s vlastním programem a s vlastními návrhy na řešení problémů současné společnosti. Ukázat, na rozdíl od sociální demokracie, že dokážeme řešit podstatu společenských problémů důsledně, ale že umíme i rovnoprávně spolupracovat s programově blízkými politickými subjekty. Bezprostřední prioritou je zcela jednoznačně boj proti všem projevům soudobého kapitalismu v podání dnešní pravicové vlády. Osobní prioritou, pokud bych dostal důvěru delegátů, by bylo nespojovat funkci předsedy ústředního výboru např. s funkcí místopředsedy sněmovny.

3. Je to otázka zavádějící, ukazuje i na chybějící trvalou kádrovou práci. Vede i k zamyšlení o skutečné úloze, dlouhodobém cíli, tj. prosazení jiné než kapitalistické společnosti, a tomu odpovídající organizační struktuře strany. V České republice jsou téměř tři miliony důchodců s volebním právem. Vedle nich zde jsou čtyři miliony zaměstnanců, z nich dva miliony dělníků, a pět set tisíc OSVČ. To vše jsou možní voliči. Chceme-li hájit jejich zájmy, pak je musíme znát. Lidé nám musí rozumět. Proto nemůžeme být stranou jen volební, ale stranou s trvalým vlivem mezi lidmi. To znamená pracovat vedle zastupitelských sborů a parlamentu zejména ve společenských organizacích a odborech, být mezi lidmi. Využít všech forem politické práce a dávat skutečný prostor mladým lidem.

Mgr. Marková Soňa - (nar. 25. 2. 1963) - poslankyně PS P ČR, předsedkyně OV KSČM, předsedkyně LKŽ, Náchod

1. Programové cíle jsou jasně formulovány předchozími sjezdy, kladenským zvláště, na tom není nutné nic měnit. Hlavní programový cíl KSČM - sociálně spravedlivá společnost prosazovaná demokratickými prostředky - je, podle mého názoru, stále platný.

2. Prioritou pro mě samozřejmě je a vždy bude faktické zlepšení sociální, politické a společenské situace všech občanů ČR, nikoliv jen hrstky vyvolených. V KSČM, kterou vnímám jako moderní levicovou stranu schopnou nabízet lepší řešení stávajících i budoucích problémů, bych ráda prosadila intenzivnější diskusi nad nutností konkrétně reagovat na změny ve složení členské základny i na výzvy současné společnosti. To se týká nejen problematiky stárnutí našich členů, získávání sympatizujících a dalších voličů, ale také např. stále se zvyšující odpovědnosti za politiku KSČM v krajích. Pro mě osobně je pak také důležitá snaha o prosazování genderové rovnosti a s tím spojené úsilí o zapojení většího počtu žen do rozhodovacích procesů nejen v KSČM, ale i v˙celé společnosti.

3. Dosavadní praxe potvrdila, že nastoupená linie je správná. Domnívám se však, že není třeba uhýbat k přílišnému, nic neřešícímu radikalismu ani se přiklánět k sociálnědemokratickým postojům. Sedmdesát tisíc současných komunistů představuje velkou sílu, ale je potřeba získávat další sympatizující a levicově smýšlející občany, abychom mohli uskutečnit změny a řešení ve prospěch všech občanů. Cesty vedou přes konkrétní pomoc konkrétním lidem - důchodcům, rodinám s dětmi, handicapovaným. Co se týká procesu stárnutí a snižování mobility naší členské základny - to je jistě neoddiskutovatelný fakt. Jsem ale přesvědčena o tom, že ani tak není třeba statisíců členů. Dejme šanci těm stovkám schopných a obětavých zastupitelů za KSČM na všech úrovních a také našim zapáleným funkcionářům, kteří jsou, a o tom jsem přesvědčena, na každém okrese.

PhDr. Ransdorf Miloslav, CSc. - (nar. 15. 2. 1953) - poslanec Evropského parlamentu, Praha

1. Strana potřebuje silný projekt, který by zaujal veřejnost. Ne kličkovat, ne uhýbat, ale představit projekt a demonstrovat vůli za ním jít. Musí se systematicky představovat jako kompetentní a schopná fungovat jako překladatel (tlumočník) mezi jednotlivými společenskými skupinami, v zájmu vytváření koalice pro změnu.

2. V případě úspěchu bych radikálně změnil formy komunikace s veřejností, mediální politika strany je pasivní. Jde o to, vnášet do veřejnosti s předstihem témata, která uzrají až za určitou dobu. Snažil bych se také o lepší informovanost o problémech lidí v regionech. Bez korektních a včasných informací se dobrá politika dělat nedá. Mé úsilí by bylo zaměřeno na dosažení komunikační a informační převahy vůči partnerům a soupeřům na politické scéně.

3. Rozhodně nechystám žádnou válku s okresy. Chtěl bych více působit v občanské společnosti a vzkřísit Program aktivní sociální sebeobrany.


Dopis Miroslava Grebeníčka Vojtěchu Filipovi

Soudruhu předsedo,

obdržel jsem Tvé pozvání na VII. sjezd KSČM. Byl jsem sice na okresní konferenci KSČM v Břeclavi navrhován na delegáta, ale rád jsem dal přednost jiným.

V poslední době obrazně řečeno mám totiž větší problémy navazovat kontakty se současným vedením KSČM než s plejádou závojenek olovových. Není žádným tajemstvím, že ona otrávenost ze svérázných praktik současného vedení se zdaleka netýká jen mé osoby. Říkám to naprosto otevřeně a poctivě. Za poctivost si sice nic nekoupím, ale nikdo si nekoupí ani mě.

Své kritické výhrady jsem vždy říkal otevřeně, stejně jako jsem zřetelně vyjadřoval své názory na směřování strany a sděloval své zkušenosti i tehdy, kdy se to některým velmi nehodilo. Jsem přesvědčen, že jsem přiměřeně svému postavení řadového poslance a člena strany přispěl také k tomu, aby se nadcházející VII. sjezd orientoval na věci podstatné a do vedení strany volil lidi nové, odborně schopné a lidsky kvalitní. Takové osobnosti, kterým nedělá problém nejen pravdu rozpoznat, ale mají i dostatek odvahy se k ní veřejně znát.

Nepovažuji proto za nutné, abych se sjezdu osobně účastnil. Břeclavský okres i jihomoravský region bude na sjezdu dostatečně reprezentován i bez mé fyzické účasti.

Se soudružským pozdravem
doc. PhDr. Miroslav GREBENÍČEK, CSc.


Kandidáti na funkce místopředsedů ÚV KSČM:

 • Bayerová Marta
 • Bystřická Jana
 • Dolejš Jiří
 • Exner Václav
 • Gottwald Josef
 • Grospič Stanislav
 • Hoffman František
 • Charfo Hassan
 • Jumr Václav
 • Klimša Karel
 • Klofáč Vladimír
 • Luzar Leo
 • Marková Soňa
 • Maštálka Jiří
 • Milota Čeněk
 • Ransdorf Miloslav
 • Sácký Vladimír
 • Semelová Marta
 • Skála Josef
 • Žežulková Věra

Kandidáti na předsedu Ústřední revizní komise:

 • Uhlíř Zdeněk
 • Zmítko Otakar

Kandidáti na předsedu Ústřední rozhodčí komise:

 • Exner Václav
 • Kadlec František
 • Levý Zdeněk

Připravil: Pavel ŠAFRÁNEK

Haló noviny, 15. 5. 2008


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.