logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.7
21 denni
Max. 647
Prům. 466.1

Nyní si čte web : 71 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Měli bychom se znovu omluvit

Vydáno dne 21. 05. 2005 (7284 přečtení)

Rozhovor Alexandra Kramera s místopředsedou KSČM Jiřím Dolejšem v Právu

* Pane místopředsedo, proč jste podrželi Grossovu vládu při hlasování o nedůvěře a Paroubkově vládě jste důvěru dát odmítli?

V tom prvním případě jsme se obávali, že to je cesta k předčasným volbám a k nastolení Modré šance. Nyní jsme vycházeli z toho, že stojedničková koalice je kompletní a že přinejmenším její pravá část po naší podpoře ani netouží. Za této situace nám připadalo logické zaujmout k této vládě stejný postoj, jaký jsme zaujali k předchozím dvěma vládám, vytvořeným na stejném půdorysu.

* Nepomohli jste Grossově vládě hlavně proto, že v té chvíli už byla de facto menšinová? A že jste tedy počítali s tím, že její existence bude i nadále záviset na vaší podpoře?

To určitě ne, protože v té době už bylo zřejmé, že nabouraný kabinet Stanislava Grosse nemůže vydržet dlouho. Takže představa, že bychom mohli využívat jeho slabosti, by byla velice nereálná.

* Ucházel se Stanislav Gross o to, aby KSČM jeho vládu tolerovala?

Explicitně nás o to nepožádal, ale z poslaneckého klubu ČSSD k nám ty signály SOS různými cestami přicházely. Pro nás ale byly významnější jiné informace: ty, z nichž vyplývalo, že kdybychom v tom okamžiku hlasovali společně s ODS, tak by to i mnozí naši voliči vnímali jako podtrh na celou levici.

* Jeden den jste drželi v ruce všechny trumfy a pak jste zase byli vyřazeni ze hry; necítili jste se jako příslovečný mouřenín?

Ne, protože jsme nedostali žádný slib, jehož nesplnění by v nás mohlo navodit pocit zklamání. My jsme rádi, že se podařilo, oč nám při tom hlasování šlo: zabránit vzniku modročerné koalice, nebo jej alespoň oddálit.

* Váš předseda Miroslav Grebeníček naznačil, že Paroubkova vláda může při hlasování o některých zákonech doufat v podporu KSČM; které zákony to jsou?

Především se to patrně týká zákona o zdraví, zdravotního pojištění, neziskových nemocnic, tedy oblasti, v níž jsou naše postoje blízké postojům paní ministryně Emmerové. Vzhledem k tomu, že jde o významnou součást programu sociální demokracie, předpokládáme, že zde svým koaličním partnerům ustupovat nebude. Další takovou oblastí by mohla být rekodifikace Zákoníku práce, kde my v zásadě neodmítáme změny směřující k jeho větší pružnosti; trváme však na tom, aby ochrana zaměstnanců byla zachována minimálně v té míře, jak si to představují klíčové odborové svazy.

* To je zajímavé, protože svou podporu této vládní předloze nevylučuje ani ODS. Mluvíte o tomtéž zákoníku?

Definitivní paragrafové znění tohoto zákona zatím nikdo nezná. A asi je tady třeba říci, že se k nám promítá ostrý střet, který probíhá na úrovni Evropské unie: střet o to, zda žádoucí zpružnění pracovního trhu má být zaplaceno snížením ochrany pracovníků. My jsme přesvědčeni, že nikoliv. Z toho, co jsem se dočetl v Modré šanci, usuzuji, že ODS záleží pouze na liberalizaci pracovněprávních vztahů, v podstatě za jakoukoli cenu. Z toho vyplývá, že středová vláda tady bude napínána na pravolevý skřipec. Troufnu si říct, že právě na tomhle tématu se pozná, kterým směrem sociální demokracie vykročí. Zda zamíří k užší spolupráci s ODS v příštím volebním období, nebo zvítězí představy těch jejích členů, kteří usilují o návrat k tradičním, autentickým sociálnědemokratickým hodnotám.

* Dá se tedy předpokládat, že ta podoba Zákoníku práce, která bude přijatelná pro ODS, pro vás přijatelná nebude?

Pokud to bude krok směrem k Modré šanci, tak v žádném případě.

* Kde ještě byste mohli hlasovat spolu s vládou?

Je tady celá oblast bydlení. To znamená nájemné, neziskové nájemní bydlení, ochrana nájemníků, podpora státní bytové výstavby a tak dále.

* Na zákonu o nájemném se přece koaliční strany nedokážou dohodnout ani mezi sebou.

K tomu mohu říci jen to, že pokud by tuto vládu mělo na provázku Sdružení majitelů domů, tak by to samozřejmě byla její vizitka.

* A co majetková přiznání? Tam možnost sblížení stanovisek vlády a vaší strany nevidíte?

Vzhledem k tomu, že KDU-ČSL a Unie svobody chtějí ošetřit pouze střet zájmů u politických představitelů a odmítají řešit majetkové poměry občanů, nepovažuji za příliš pravděpodobné, že dospějeme k dohodě. Podotýkám, že kompromisní verze zákona o střetu zájmů, s níž vláda hodlá předstoupit před poslance, je značným ústupkem od původních cílů volebního programu ČSSD.

* Trváte stále také na tom, že majetková přiznání by měla mít retroaktivní působnost?

To nikdy nebylo myšleno jako retroaktivita. Podívejte se, já tady nechci předjímat podobu naší případné legislativní iniciativy v tomto směru, ale přece je jasné, že ta majetková přiznání se musí opírat o určitou dokumentaci: o daňová přiznání, která jsou k dispozici deset let, o zápisy nemovitostí na katastrálních úřadech a tak dále. Čili to, o co tu jde, je práce s již existujícími informacemi, aby byly přístupné i složkám na úrovni ministerstva vnitra, ministerstva financí... Zkrátka, aby ten informační systém byl přehledný a aby v něm byly zakomponovány určité signály, že ten a ten majetek patrně nebyl nabyt v souladu se zákonem, což by nastartovalo další kroky. Myslím, že toto lze ošetřit způsobem, proti němuž by Ústavní soud nic nenamítal.

* Co vám v programovém prohlášení Paroubkovy vlády vysloveně vadí?

Nám spíš vadí to, co v něm není, než to, co v něm je. Osobně nemám pocit, že bychom přímo s některou pasáží ve vládním prohlášení museli bojovat. Dovedu si ale představit, že například zákon o daních z příjmů, který pro nás v původní podobě, o níž jsme byli informováni z ministerstva financí, byl přijatelný, dozná takového posunu, že pro nás už přijatelný nebude.

* Jaký posun máte na mysli?

Dejme tomu takový, že to snížení daní s sebou ponese významný výpadek v příjmech státního rozpočtu a že ten výpadek si vyžádá další krácení výdajů; pokud by to krácení šlo na úkor veřejné sféry -například že by se nerealizoval ten bod programového prohlášení, v němž se hovoří o významném růstu mezd v rozpočtové sféře - tak by se nám to samozřejmě nelíbilo.

* K hlavním prioritám této vlády patří ratifikace evropské ústavy...

Zde postoj vlády i samotné sociální demokracie vnímáme jako nekritický, ale na druhé straně jsme rádi, že z premiérových úst zazněla vůle nechat o tom rozhodnout občany v referendu.

* Pokud to referendum bude, co občanům doporučíte? Aby hlasovali ne?

O tom jsme se zatím nerozhodli. Pravděpodobnější je záporné stanovisko, ale významným faktorem v naší závěrečné diskusi nepochybně bude skóre v zemích evropské pětadvacítky. Něco jiného bude, když to neprojde už teď ve Francii a následně v Británii, Irsku, Polsku... a jiná situace nastane, pokud by v tom Česká republika měla zůstat sama. To za prvé.

* V tom druhém případě byste tu ratifikaci podpořili?

Určitě by to byl důvod ke zvážení taktického rozměru toho našeho doporučení. Za druhé: náš postoj není odmítnutím myšlenky evropské ústavy jako takové; to, k čemu jsme kritičtí, je současná podoba toho textu.

* Ten teď ale nikdo předělávat nebude, že? Výběr je ber, nebo nech ležet.

K tomu, aby ta ústava mohla být přepracována - ať už modifikací přijatého návrhu, nebo sepsáním nového, pokud tento spadne ze stolu - musí existovat alespoň teze toho, jak by to mělo být jinak. Jestli občanům řekneme "buďte proti, abyste příště mohli být pro", ale neřekneme jim, kdy a jak to příště bude, tak to bude pouze negativistický postoj.

* Takže byste před tím hlasováním chtěli příslib brzké novely?

Nejde o příslib novely, ale o to, že evropská levice, včetně KSČM, by měla být v této věci aktivní a měla by formulovat svou alternativu, aby bylo jasné, že nejde jen o nějakou chiméru. Pokud by se nám podařilo získat pro tu alternativu širší podporu, pak by ten boj měl mnohem větší smysl, než když lidem řekneme: nám se to prostě nelíbí, hlasujte proti a basta!

* Když se hlasovalo o samotném vstupu do EU, šel jste ve své straně proti většině. Opakuje se ta situace?

Částečně se opakuje, protože ta debata k evropské ústavě je do značné míry opět spíše debatou o postoji k Evropské unii jako takové; ti, kteří byli tehdy pro vstup, jsou většinou i pro euroústavu, ti, kteří byli proti vstupu, jsou proti i dnes. Já se proto budu zasazovat hlavně o to, aby naše kampaň měla v této fázi informativní charakter -abychom voličům umožnili učinit si představu o nejpodstatnějších změnách, které ta ústava přináší, abychom jim řekli, co z toho považujeme za klady a co za zápory a proč... Zkrátka, abychom se chovali jinak, než jak se chová prezident republiky, jenž tu ústavu odmítá paušálně a používá přitom argumenty, které k tomu textu příliš nesedí.

* Jak se díváte na požadavek sociální demokracie, aby se referendum k euroústavě konalo zároveň s volbami?

Připadá mi to rozumné: za prvé se tím ušetří peníze, za druhé to zřejmě přispěje k vyšší volební účasti a za třetí si skutečně nemyslím, že bychom měli spěchat. Povědomí občanů o evropské ústavě je zatím minimální; pokud všichni - vláda i jednotlivé politické strany - využijeme ten rok k tomu, abychom je svými kampaněmi k tomu rozhodování lépe vybavili, tak to bude jistě pozitivní.

* Co si myslíte o levicové frakci v ČSSD, která se ustavila minulý týden, vidí v ní KSČM potenciálního spojence?

Jistě víte, že KSČM má s tímto fenoménem určitou historickou zkušenost; v polovině 90. let jsme také měli frakce, které měly sloužit aktivnější výměně názorů a v první fázi jí skutečně sloužily, pak se však proměnily v nástroje tvrdého mocenského boje. Toto jen konstatuji; samozřejmě netvrdím, že tato naše zkušenost musí mít obecnou platnost. Pokud se mne v této souvislosti ptáte na postoj KSČM, pak musím zdůraznit, že do vnitřního vývoje v jiných stranách se zásadně nevměšujeme; nejenže se k němu nevyjadřujeme, ale dokonce v něm ani nehledáme svoje vlastní výhody či nevýhody.

* Opravdu mi chcete namluvit, že neregistrujete, že ta frakce sdružuje hodně těch sociálních demokratů, kteří jsou nakloněni sblížení s KSČM?

Pro nás je podstatné, aby se sociální demokracie jako strana rozhodla, jestli chce i nadále budovat nalevo od sebe plot, nebo jestli tam chce hledat prostor pro diskusi a eventuálně i pro spolupráci. Tohle rozhodnutí musí udělat ČSSD jako celek; jestli tomu nějaké frakce pomohou, nebo spíš uškodí, ukáže až čas.

* Myslíte si, že po příštích volbách bude hegemonem na levici KSČM?

Že po těch volbách budeme mít stejně poslaneckých mandátů jako sociální demokracie, ne-li více, se mi jeví jako vysoce pravděpodobné. Pokud jde o hegemonii: tohle slovo může vyjadřovat převahu myšlenek nebo pouhou převahu kvantitativní. Já si myslím, že levice v České republice dnes není v situaci, kdy by ji měl kdokoli hegemonizovat kvantitativně; soutěž myšlenek jí však nepochybně prospěje.

* V dubnu jste Právu řekl, že KSČM možná už po příštích volbách bude ve vládě. Nepřeháníte to s tím optimismem?

Základní imperativ, jímž se teď nejen KSČM, ale celá levice podle mne musí řídit, zní: nepropadnout poraženectví a nepolevovat v úsilí o porážku Modré šance! Jsem přesvědčen, že levice má stále šanci získat v příští Sněmovně většinu, byť jistě ne tak výraznou, jako má nyní. To za prvé. Za druhé: vstup KSČM do vlády je pro mne představitelný za dvou předpokladů: pokud pro to bude společenská objednávka a pokud jak představitelé ČSSD, tak představitelé KSČM dokážou k této myšlence přistoupit s určitým pragmatismem.

* V polemice se svým místopředsednickým kolegou Václavem Exnerem, kterou jste vedli na stránkách Literárních novin, jste napsal: "Bylo obrovskou chybou nechat si vnutit antagonismus levicových stran." Uznáváte tedy, že KSČM se této chyby dopustila?

Já si myslím, že ta chyba je oboustranná a že je obtížné měřit, na které straně je větší. Znesvářenost levicových stran vnímám jako výzvu pro poměrně nedalekou budoucnost, v níž by tento fenomén měl být překonán.

* Co jste pro to připraveni udělat?

Podle mne bychom pro to měli udělat především dvě věci: za prvé, předvést, že nám jde o odpovědnost, a ne o eskalaci nároků a populistických hesel. Čili dát svému potenciálnímu partnerovi záruky, že své požadavky nebudeme stupňovat nad rámec možností této ekonomiky a nad rámec geopolitické reality, v níž se pohybujeme. Za druhé, měli bychom se jasně přihlásit k omluvě, kterou jsme vyslovili už před patnácti lety - zopakovat ji možná ještě zřetelněji teď, kdy už nás nikdo nemůže podezírat, že to děláme jen proto, že jsme slabí a vystrašení. Zkrátka: měli bychom společnost přesvědčit, že ta naše kritická distance od nedemokratického počínání předlistopadové KSČ byla a je autentická a že je pro nás do té míry důležitá, že se k ní opakovaně přihlašujeme. Domnívám se, že jasným deklarováním těchto věcí bychom mohli ze své strany překonat objektivní překážky spolupráce mezi ČSSD a KSČM; nejsem si ovšem jist, do jaké míry jsme schopni prolomit i subjektivní psychologické bariéry v myslích některých funkcionářů sociální demokracie.

* Při přípravě na tenhle rozhovor jsem v Haló novinách objevil článek, v němž vám autor vyčetl, že se s novináři často bavíte o vztahu KSČM k minulosti. Vy jste se pak hájil tím, že se vás na to novináři pořád ptají. Jak se obhájíte, až vám vynadá za to, že jste dnes toto téma otevřel sám?

V této oblasti jsem klidně iniciativní, protože se domnívám, že i když platí, že špinavé prádlo se má prát doma, toto není věc špinavého prádla, ale věc základní profilace naší strany jak směrem dovnitř, tak směrem k veřejnosti.

* Tak mi řekněte, jak jste se vyprofilovali na dubnové "konferenci komunistických a levicových stran", jejímiž jste byli pořadateli a na níž ruští komunisté velebili Stalina? Právu jste řekl, že jste na to nereagovali, protože jste "respektovali právo na názor a demokratickou diskusi". Nezahrnovalo to i vaše právo na nesouhlas?

Je pravda, že ruští kolegové na této konferenci informovali, že v jejich zemi se objevují iniciativy směřující k rehabilitaci osoby J. V. Stalina. My jsme to vzali na vědomí jako věc, která je našemu uvažování cizí, ale diskusi na toto téma jsme nastartovat nechtěli, protože pak by se ta konference o budoucnosti socialismu a o zajištění míru a bezpečnosti v Evropě mohla proměnit v debatu o minulosti našeho hnutí. Já si myslím, že takovou debatu sice potřebujeme, ale potřebujeme ji připravenou, ne vnucenou vystoupením jednoho z účastníků.

* Co kdyby tam někdo zapěl chválu na Adolfa Hitlera - to byste taky respektovali jeho "právo na názor" a dělali mrtvého brouka?

Možná máte pravdu, že jsme mohli aspoň naznačit, že úvahy v tomto směru jsou pro nás nepřijatelné. My jsme to prostě brali jen jako sdělení, nikoliv jako námět do diskuse, taky proto, že nikoho jiného to tam neoslovilo; můj pocit byl takový, že všem bylo trapné o tom mluvit.

* Hmm, tak z jiného soudku: co jako přítel a dlouholetý názorový souputník Miloslava Ransdorfa říkáte jeho výroku, že o někdejším romském koncentráku v Letech se "nehorázně lže" a že to ve skutečnosti žádný koncentrák nebyl?

Přátelé spolu nemusejí vždycky souhlasit. Já jsem tento výrok Mílovi Ransdorfovi vytkl s tím, že i když má patrně pravdu v tom, že zdaleka ne všichni, kteří o této věci diskutují, o ní mají objektivní informace, debatu kolem Letů takto paušálně odsoudit nelze. A už vůbec tím nelze zpochybňovat tu holou skutečnost, že Romové byli v Letech soustřeďováni, že tam byli vězněni v nelidských podmínkách a že odtud byli odváženi k likvidaci. V Letech se prostě organizoval holocaust podobně jako v Terezíně; s tím rozdílem, že v tomto případě se to dělo v táboře zřízeném českou protektorátní vládou a za účasti českých četníků. To je jednoznačně náš díl odpovědnosti. Já samozřejmě nekladu rovnítko mezi zločiny, jichž se dopustili nacisté, a tím, čeho se dopustili Češi. Ta míra je nesrovnatelná a nebýt nacistů, nebyl by ani protektorát, ani Lety. Pokud se nemýlím, k účasti protektorátních orgánů na organizovaném vyhlazování Romů došlo na základě výnosu říšského vůdce SS Heinricha Himmlera, v němž se pravilo, že s Cikány je třeba zacházet stejným způsobem, jako se Židy. Že Češi k tomu - stejně jako v případě Židů - mlčeli, to se v situaci, kdy se za protest platilo životem, jistě dá omluvit. Počínání těch Čechů, kteří se na tom aktivně podíleli, se ale v žádném případě omluvit nedá. Mimochodem, my Češi si ve svém novodobém vztahu k Romům neseme ještě jedno historické břemeno staršího data: onen nechvalně známý zákon "o potulných Cikánech" z roku 1927, který z nich v podstatě udělal občany druhé kategorie a k jehož přijetí nás nikdo z vnějšku nenutil. Takže i tady se máme s čím vypořádávat.

* Jak se v této souvislosti díváte na postoj prezidenta Václava Klause, jenž - kromě toho, že rovněž relativizuje charakter toho tábora - říká, že to je naše domácí záležitost a že Evropské unii do toho v podstatě nic není?

To mi připadá jako feudální uvažování. Protože pokud by existovala třeba jen jediná oblast, v níž o přínosu našeho členství v Evropské unii nemůže být žádných pochyb, pak je to oblast lidských práv, nastavení jejich standardu. Nehledě k tomu, že už sám pojem lidská práva vypovídá o tom, že tato práva neznají hranic. Nicméně: v tomto konkrétním případě, v němž jsme byli z Bruselu osloveni, si ani já nejsem jist, zda tím jediným a nejsprávnějším řešením je utratit několik set miliónů korun za přestěhování toho vepřína. A kloním se spíše k názoru eurokomisaře Špidly, který říká, že rozumnější by bylo vynaložit ty peníze na vzdělávání Romů a tvorbu pracovních míst pro ně. Uznání romského holocaustu a pietu vůči němu přitom považuji za samozřejmost.

Právo, 21. 5. 2005, Alexandr Kramer


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Doleją | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.