logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.5

Nyní si čte web : 125 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Mladým komsomolcům

Vydáno dne 21. 06. 2009 (6484 přečtení)

Dopis předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa předsednictvu Ústřední rady SMKČ, 17. 6. 2009, publikovaný na stránkách SMKČ, napsaný po zveřejnění dopisu Pavla Webera Vojtěchu Filipovi. Níže pak naleznete rychlé reakce členů vedení SMKČ.

Svaz mladých komunistů Československa,
soudružkám a soudruhům,
samozřejmě včetně Pavla Webera!

Pořád se cítím odpovědný za svá rozhodnutí a činy. Nepřestal jsem být komunistou a na svou funkci abdikovat nehodlám.

Nu, Pavlu Weberovi i Vám, milí přátelé, vřele doporučuji podrobně nastudovat významné dílo V. I. Lenina "Dětská nemoc levičáctví v komunismu" - nezabere Vám to mnoho času. Budete tak lépe orientovaní v problémech současného světa.

Pokud ale spojujete pietní akt, tedy uctění památky zavražděných nevinných obětí německého fašizmu s protestní akcí proti zvůli současné moci, je to samozřejmě špatně. Jsou jiné šance a možnosti, jak dát najevo nesouhlas se současným životem naší společnosti. Mrtví z Lidic jsou ale součástí české historie a českého boje proti fašismu! Jako takové je respektujme!

Máte-li zájem být aktivní v české politice, v české levici, užívejte ke svojí propagaci jiné akce, jiné události.

Vaší nerozumnou akcí jste odradili mnoho lidí, kteří s námi spolupracovali a to není dobře. Levice nyní potřebuje mnoho sil, mnoho lidí, kteří jsou připravení hájit zájmy české veřejnosti. Přeji Vám trpělivost, toleranci a nadhled, vážení přátelé.

S pozdravem

Vojtěch Filip


Poznámka SDS:

S pohledem Vojtěcha Filipa na akci v Lidicích se můžete seznámit v jeho rozhovoru pro Lidové noviny.


Odpověď předsedy Svazu mladých komunistů Československa Lukáše Kollarčíka předsedovi ÚV KSČM V. Filipovi, 17. 6. 2009

Vážený soudruhu předsedo,

nemíním v odpovědi na Tvůj dopis taktizovat či jakkoliv zastírat naše názory, komunisté jsou přece příliš hrdí na to, aby zakrývali své úmysly. Procesy, které dlouhou dobu probíhají v naší straně, se nám nelíbí. Předem chci podotknout, že ani charakter strany před Tvým nástupem do funkce předsedy ÚV KSČM se neztotožňoval s naším názorem na to, jakým způsobem by měla komunistická strana teoreticky či prakticky, na úrovni parlamentu, ale hlavně mimo parlament, pracovat.

Přesto však v dřívější době byly respektovány do určité míry rozdílné názory na práci strany, byl akceptován podíl KSM na různých akcích KSČM, nebo naopak KSČM podporovala a spolupodílela se na aktivitách komsomolu. Ony výše zmíněné procesy tuto toleranci začaly rozleptávat, až z ní v poslední době a v současnotti nezbylo téměř nic.

Je důležité říci, že přes mnou zmíněný jiný názor na charakter komunistické strany, nikdy jsme vedení strany otevřeně a hlavně veřejně nedenuncovali, náš pohled jsme se snažili držet vždy na vnitrostranické úrovni. Stejně tak i pohled vedení strany na nás byl do určité doby nesen touto nepsanou dohodou. Jako členové KSČM jsme pomáhali, pracovali ve prospěch této strany, byť to bylo pro mnohé naše soudruhy, kteří nejsou členové KSČM (a za stávajícího stavu žel těžko kdy budou) někdy obtížně akceptovatelné. Je třeba říci, že tak činíme dosud a činit tak budeme i nadále. I poslední naše články k volbám byly neseny dobře míněnou kritikou, z níž, i přes nepochopení některých jasně vyplývalo, že KSČM je v otázce voleb a výběru koho volit pro mladé pracující jedinou možností. Veřejně jsme vždy jednali podle výsledků nejvyšších orgánů KSČM - sjezdů.

Zmíněné procesy v nedávné době sílily i v praktickém vystupování některých představitelů KSČM vůči nám, nechci je ale vyjmenovávat. Onou příslovečnou poslední kapkou, která přetekla pohár, bylo Tvé prohlášení prostřednictvím tiskové mluvčí KSČM k levicovému extremismu, respektive ztotožnění nás s extremismem. Fašizoidní média toto nejen iniciovala jako protiváhu k sílícímu fašismu ve společnosti a k odvrácení pozornosti od něho, ale bohužel také dostala munici, jíž potřebovala. Ta munice, určená k útoku na nás a prostřednictvím nás na KSČM byly dodána, je to pro nás smutné konstatování, Tebou soudruhu předsedo, Tvým prohlášením.

Pietní akt v Lidicích byl námi navštěvován od 90. let, vždy se symbolikou, s prapory se srpem a kladivem. Vlastní prapory měla pokaždé také KSČM a jiné soudružské organizace. Nejinak tomu bylo letos. Ptáš-li se proč, tak věz, že z důvodu připomenutí obrovských obětí komunistů v boji proti fašismu, ale také z důvodu propagace myšlenek marxismu-leninismu. Jestli to je etické či ne se nikdy neřešilo a neřešila to ani strana.

Proč k tomu došlo až letos? Proč až nyní byl veden útok proti našim legálním praporům, proč nebyl akceptován prapor KSM, organizace zakázané tímto fašizoidním režimem, nesený na místě jednoho z největších symbolů zločinů fašistických katanů? Prapor, který navíc není oficiálním symbolem KSM a výroky přestupkových komisí či policie říkají, že není trestné ho nosit. Podobně se nakonec vyjádřila policie i tuto sobotu. Prapor, za kterým stojíme.

Je standartní, aby poslankyně Vostrá na nás posílala policii, což máme potvrzeno právě od policie ? Jeden náš soudruh napsal, že je to jako kdyby za říjnové revoluce v Rusku volal Lenin Kerenskému ať zatkne Trockého. Její prohlášení a Tvůj rozhovor do Lidových novin nás poškodili v očích části členů strany. Jinak nám rozhodně prospěly, negativní propagandou, ale přece jen propagandou. Věděl by jinak někdo o akci KSČM v Lidicích. Komu však rozhovor uškodil je dle mého soudu KSČM. Jak nalevo, tak napravo.

Dětskou nemoc levičáctví zná většina představitelů SMKČ, proti levičáctví jsme vystupovali a vystupovat budeme. Nepleťme si ale levičáctví s principiálností. Lenin prý kdysi řekl, že kdyby si měl vybrat jedno dílo, které by ze své tvorby vyřadil, byla by to právě Dětská nemoc. Nečinil by tak proto, že by již nesouhlasil se závěry, k nimž dospěl v tomto spisu, ale pro jeho časté zneužívání všemi směry.

Je možné, že některé mladé soudruhy soudruhy odradily reakce buržoazního tisku. Jsem si ale jist, že náš postoj v budoucnu povede k takovým ziskům, které možné ztráty nahradí.

Mnohokrát ses, soudruhu předsedo, od nás distancoval s tím, že nejsme mládeží KSČM, že KSČM má svou Komisi mládeže. Je to pravda jen částečně. Forma občanského sdružení umožňuje věci, které by si parlamentní strana nikdy dovolit nemohla, jsme tedy jakýmsi nárazníkem KSČM. Přijímáme členy, jež by do KSČM z výše uvedených důvodů nikdy nevstoupili, a tak násobíme možnosti působení naší strany. Šířit myšlenky marxismu-leninismu mezi mladou radikální mládeží je naším úkolem, pomáháme tedy tam, kde není KSČM úspěšná. Jestliže se strana chce zbavit onoho nárazníku, musí očekávat brzký a tvrdý náraz, musí očekávat havárii.

Nechci a nebudu hodnotit práci Komise mládeže. Ptám se ale, kdo tvořil drtivou část komunistické mládeže na posledních větších akcích KSČM, tedy nejen v Lidicích? Členové a sympatizanti SMKČ. Jaké bylo zastoupení členů Komise mládeže na těchto akcích, vynechám-li naše členy působící kvalitně v Komisi? Velmi malé.

Závěrem odpovědi chci jen konstatovat, že je snad pod naši úroveň komunikovat mezi sebou prostřednictvím režimních médií. Proto kvituji Tvůj dnešní dopis, který je snad první vlaštovkou naší budoucí lepší komunikace.

Se soudružským pozdravem

Lukáš Kollarčík,
předseda SMKČ


Stanovisko místopředsedkyně Svazu mladých komunistů Československa Zuzany Votroubkové, 17. 6. 2009

Jako předsedkyně SMKČ Brno jsem vedla také klub KSM Jiskru. Všichni řádní členové KSM Jiskry přestoupili do SMKČ Brno, proto klub KSM Jiskra tímto krokem zanikl a jeho práva a povinnosti převzal klub SMKČ Brno.

Není mi známo, že by se mnou s. Filip či s. Karasová přerušili kontakt, neboť KSM Jiskra pracuje už od začátku roku 2009 jako SMKČ Brno.

Nárůst radikalismu v brněnském klubu SMKČ nepozoruji, jedině čím dál tím větší nespokojenost s vedením KSČM a jeho postoji k některým politickým a sociálním otázkám. Nikdy by mě nenapadlo, že budu napadána představiteli své strany za činnost pro stranu i veřejnost.

Zajímalo by mě v čem s. Filip vidí radikalismus - v pořádání Mikulášské, Dětského dne, Latino večerů, peticí proti školnému, 1. Máje či pomoci při předvolebních akcích ve prospěch KSČM?

Pokud ano, tleskám mu, jsme odhaleni. Měl by si ovšem uvědomit, že meč má dvě ostří. Kdo mu bude až zase přijede do Brna roznášet letáky a stát vedle něj, aby byl viděn s mladými? Kdo přitáhne do komunistického hnutí mladé?

My ne - my jsme ti radikální!

Nemusí se ovšem bát - dál budeme dělat akce pro děti i mladé a dostávat za to od s. Filipa co doteď, NIC !! Vystačili jsme si s tím doteď a vystačíme i dál. Lhala bych ovšem, kdybych tvrdila, že všichni mladí, kteří s námi naváží kontakt jsou úplně na stejné ideové vlně jako my.

Můžu uvést jeden příklad - Ještě za KSM Jiskra byl mezi námi mladý člen J.Š. Po určitém čase začal na veřejnosti vystupovat velmi radikálně (propagoval symboly, které jdou na ruku těm srovnávajícím fašismus a komunismus) a Ústřední rada KSM musela jeho členství přehodnotit. V současnosti tento mladý člověk pracuje ve skutečně extrémní skupině a s námi nemá nic společného. Byl to problém, který si KSM interně vyřešil a dál pracoval.

Jednání s. Filipa mě přivádí k otázce: Je jeho jednání hodné komunisty?

V jiných politických uskupeních si své mladé vychovávají a vedou. Jen KSČM má novátorský přístup : ignorace, napadání a nařčení z extremismu.
Proč ne, každý dnes hledá způsob, jak se zviditelnit, někdo se dokonce nechá zmlátit, aby se na výsluní udržel co nejdéle. Tak k čemu mladé, odtud nás vynesou nohama napřed.

Na závěr své rozhořčené odpovědi, bych se chtěla omluvit věrným členům KSČM za svá příkrá, ale omluvitelná slova. Ti co nás znají a přicházejí s námi do styku (pracující, mladí, atd.), ví jak vystupujeme na veřejnosti a nenechají se přesvědčit lživými vyjádřeními.

Čest práci, soudruzi!

Zuzana Votroubková
(Předsedkyně SMKČ Brno, předsedkyně Komise mládeže při Městském výboru KSČM v Brně, členka Městského výboru KSČM v Brně - pozn. DPA)


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vojtěch Filip | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.