logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 330
Prům. 208.6

Nyní si čte web : 51 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Jsem komunistou navzdory tomu

Vydáno dne 27. 03. 2006 (7312 přečtení)

Rozhovor Respektu s Jiřím Dolejšem o jeho straně

Jiří Dolejš má pověst nejliberálnějšího českého komunisty. Narodil se v Praze, tam také vystudoval Vysokou školu ekonomickou. V 80. letech působil jako vědecký pracovník Ústavu prognózování ČR. Členem komunistické strany je od ledna 1989. V 90. letech byl zaměstnancem KSČM, od roku 1999 je místopředsedou KSČM, poslední čtyři roky rovněž poslancem. Jiří Dolejš je rozvedený, má dvě dcery.

* Komunistická strana vedla nesmiřitelný třídní boj, obrala lidi o majetek, zřizovala tábory nucených prací, zemi obehnala ostnatým drátem, za kritiku nebo nesouhlas zavírala do vězení. Co po tom všem pro vás osobně znamená být komunistou?

Jsem komunistou právě navzdory tomu, co jste uvedl. Buď má myšlenka sociálně spravedlivé společnosti šanci, a pak se musí vypořádat i se svou minulostí, anebo nemá a svět bude vždy rozdělen na bohaté a ty chudé, společenským uspořádáním pronásledované, marxisticky řečeno vykořisťované. Myslím, že lepší uspořádaní společnosti je možné, ale znamená to zamyslet se nad tím, jak tu myšlenku naplňovat jinak a lépe než do roku 1989.

* Kdo je v Česku vykořisťovaný?

V marxistické interpretaci ti, kteří byli odděleni od možnosti vlastnit výrobní prostředky.

* Takže soukromí vlastníci vykořisťují své zaměstnance?

Neplatí to stoprocentně. Například je-li člověk malovýrobce živnostník a zaměstnává sám sebe, proces vykořisťování se nerealizuje v plném smyslu. Ale klasičtí velkovlastníci i nadále vykořisťují své zaměstnance.

* Jak to chcete odstranit?

Hotový recept neexistuje. Jakousi naději vidím v rozvoji ekonomické demokracie, což jsou prvky ekonomické samosprávy, účastnictví na výrobě, akciové podíly zaměstnanců, všechno, kde se zvyšuje účast zaměstnance na řízení.

* Jak chcete podniky přesvědčit, aby se změnily?

Musí se to prosadit postupně v soutěži vlastnických forem. Tvrdím, že to nepřijde cestou osvícenectví majitelů velkých firem, k tomu se musí skutečně aktivně vtáhnout do hry zaměstnanci.

* Jak se dá dneska omezit vykořisťování například v podnicích, jako je Škoda Auto?

Jen důrazem na roli odborů. Ale systémovější řešení je ve změně vlastnických a podnikatelských forem, a to je záležitost dlouhodobá.

* Pokud komunista mluví o vtažení zaměstnanců do hry, nedá se ubránit vzpomínce na rok 1948, kdy jste prováděli něco podobného. Čím chcete lidi přesvědčit, že to teď nemyslíte obdobně?

Záruka toho, že nezavedeme opět státní vlastnictví, kde bude jednotné a povinné ROH, je v tom, že jsme se poučili. Víme, že minulý režim to nevyřešil. Dělník se stal jen apendixem systému, trpěným a do jisté míry opečovávaným. Rozhodně nebyl motivovaným vlastníkem výrobních prostředků, jak se psalo v učebnicích občanské výchovy.

* Mluvíte o poučení. Proč jste si nechali v názvu slovo komunistická, které v mnoha lidech budí hrůzu?

Standardní odpověď kolegů bývá, že jsme to vyřešili vnitrostranickým referendem v roce 1991. U nás to je jistá tradice, psychologické ztotožnění, závazek. Druhý důvod: kořeny komunismu leží hlouběji než v době, kdy se leninovci oddělili od sociální demokracie a kdy strany jako KSČ působily jako pobočky Kominterny moskevské centrály.

* Nevadí vám jasný odkaz na Gottwaldovy komunisty?

Minulý režim přes své deformace lidem i něco nabízel a spousta lidi na to vzpomíná v dobrém. Je to složité, protože tehdy to nebyl komunismus, ale režim s monopolem moci komunistické strany: proto si myslím, že srovnání by mělo být spíš mementem, jakou špatnou praxí se dá myšlenka komunismu zostudit a jak je teď složité ji rehabilitovat.

* Proč kolegové z východní Evropy zvolili změnu názvu?

Pokud vím, ve většině zemí o tom rozhodovaly stranické elity, ne vnitrostranické referendum. A pak: v českých zemích měla komunistická strana tradičně silnější pozice, členství bylo masovější, životní úroveň vyšší.

* Říkal jste, že i minulý režim něco lidem nabízel. To je ale oblíbená fráze. I ve vězení vám něco nabízejí - jídlo, oblečení...

Nenazval bych to frází. Pozitiva režimu nebyla malá: spousta lidí tu strávila poměrně tvůrčí život, i když vy si ho asi představujete jinak. Ale celkové fungování systému bylo špatné. To se dá dokázat na podvázání demokratických svobod, na tom, že v podmínkách vědeckotechnické revoluce socialismus prohrával soutěž s kapitalismem.

* Myslel jsem, že zmíníte zavírání lidí.

Předeslal jsem, že hlavní problém byl v oblasti politické.

* Kolik členů KSČM má tento názor na minulý režim?

Konstatování, že minulý režim systémově selhal, že byl poznamenaný deformací myšlenek socialismu, nedemokratičností a některými zločinnými prvky, je vtěleno do našich dokumentů. Ty musely být schvalovány většinovou procedurou na sjezdech, a pokud majorita zvedla ruku pro, dá se očekávat, že podstatná část si to skutečně myslí.

* Je dnešní režim lepší než ten předchozí?

Minulý režim jako by zamrzl, byl nehybný, nereformovatelný. Ten dnešní vytváří šance a pro lidi, kteří jsou schopni se jí chopit, je nepochybně lepší. Ale existuje skupina obyvatel, lidé, kteří se nestačí adaptovat, mají nižší vzdělání, žijí v regionu, kde je 20procentní nezaměstnanost - pro ty jsou to šance jen formální.

* Tak je celkově lepší, nebo není?

Kdybych řekl, že je všechno prima, ztratil bych důvod, proč se snažit o politiku na půdě radikálně levicové strany, která dokonce mluví o systémové změně.

* Máte dvě dcery. Bylo by pro ně lepší žít v 80. letech, nebo dneska?

Myslím, že dneska má každý život složitější. Ale mladý člověk, který se dobře učí, má před sebou perspektivu. Dřív tu spousta lidí perspektivu neměla, proto odcházeli do emigrace, ne že by se tu až tak špatně žilo.

* Skupina umělců, která si říká Rafani, se na rok přihlásila do vaší základní organizace na Smíchově. Setkali se tam s lidmi, kteří se orientují na minulý režim a vyznávají třídní boj jako za starých časů.

To jsou lidé, kteří byli v minulém režimu zapojeni do jeho udržování, lidé ze stranického aparátu, represivních složek apod., kteří po r. 1989 nebyli schopni otevřít hlavu tomu, že by mohlo být něco jinak.

* Z nich se ale přece rekrutují vaši poslanci.

Dneska už eliminujeme excesy.

* Proč si máme myslet, že podobní lidé nepřevládají v celé KSČM?

Marně přemýšlím, jak bych vás přesvědčil. Když se zavřou dveře v poslaneckém klubu, bavíme se normálně, ne že si ulevíme po bolševicku. Lidi, kteří jsou ve sněmovně, prošli po roce 89 z velké části nějakou civilní dráhou, etablovali se v komunální politice, kde se naučili rozlišovat, co je reálné a co ne.

* Proč pořád používáte pěticípou hvězdu?

Není to ta klasická se srpem a kladivem, která byla v Rudém právu a na starých stranických legitimacích. Ale hon na symboly považuji za velice sporný: symbol sám o sobě není zlo.

* To znamená, že by vám nevadil ani hákový kříž?

Proč by kniha o fašismu nemohla mít na obálce svastiku?

* Kdyby se dnes v Německu objevila strana, která by si vzala jako znak hákový kříž, tak by vám to jako liberálovi nevadilo?

Hlásila by se tím k NSDAP, to je něco jiného.

* Vy se svojí hvězdou hlásíte ke Gottwaldovi.

My jsme tu kontinuitu v symbolice rozvolnili. Navíc je kvalitativní rozdíl mezi rudou hvězdou a svastikou.

* Není tam jen rozdíl v počtu mrtvých a času, kolik na to bylo potřeba?

Nacionální socialismus povyšoval jednu rasu nad druhou. To povyšování mělo až charakter genocidy „méněcenných“. Komunistické učení je o spravedlivém světě, ale jeho aplikace se dostala do rukou lidem, kteří mají na svědomí nedemokratické postupy až zločiny, které měly extrémní charakter likvidace lidí.

* Diktatura proletariátu nebyla ideologií vedoucí k likvidaci „méněcenných“?

Diktaturu proletariátu jsme vypustili z programových dokumentů v roce 1989, podobně jako demokratický centralismus, vedoucí úlohu atd.

* Vadí vám, když váš předseda Filip obhajuje střelbu do lidí, kteří se snažili přejít státní hranici?

Hranice byla zejména v 50. letech předmětem boje z obou stran, kdy k nám pronikali se zbraní v ruce lidé, kteří měli konkrétní úkol. Ty případy se musí posuzovat jednotlivě. V principu ale máte pravdu v tom, že lidé by za svůj názor neměli být pronásledováni, nemělo by se na ně střílet jen proto, že chtějí jít někam jinam.

* Netlumočil ale Filip většinový názor KSČM?

My nejsme homogenní těleso, co říká předseda, si nemusí myslet všichni. Ale na téma excesů minulosti vedeme živé, někdy bolestné debaty, kdy se dokonce neshodneme sami mezi sebou. Je to proces určité sebereflexe, proces i generační a individuální: každý z nás se vypořádává s poznáním, že věci byly složitější. Také jsme všichni neměli ty informace. Bylo by fajn, kdyby to bylo už jen věcí historiků. Bohužel žijeme v době, kdy žijí přímí účastníci, a tam nějaká ta zkušenostní psychologická clona stále ještě funguje.

* Není výhoda moci si je poslechnout?

Účastnické vzpomínky jsou inspirativní, ale na druhou stranu poznamenané osobností vypravěče. Lidé z různých stran barikády to vyprávějí různě.

* S kým jste mluvil?

S některými politickými vězni, jméno vám teď neřeknu.

* Četl jste nějaké knížky o 50. letech?

Vždycky se snažím mít víc informací. Jakmile si nesrovnáváte různé pohledy, tak se dřív nebo později dopustíte zkreslení. V knihovně mám tři čtyři knížky, které se tímto zabývají, názvy vám teď neřeknu, ale i čtu i různé článečky, přiznám se, že i váš časopis.

* Společnost Člověk v tísni organizuje na školách debaty s politickými vězni. Co si o tom myslíte?

Vím, že to náš předseda napadl, já mám ale tolerantnější přístup. Tito lidé jsou ovšem zkušenostně nějak zakotveni a mají určitý jednostranný pohled na minulost. To je pochopitelné, nemohu od nich čekat, že budou vyprávět o marxismu-leninismu. Ale pokud nemá existovat nějaká abstraktní objektivní pravda, kterou budu do dětí ládovat norimberským trychtýřem, tak by bylo možná vhodné pozvat i lidi s jiným pohledem, aby si ta děcka mohla učinit srovnání.

* Jaký typ člověka byste si představoval?

Je otázka, jestli tam máme vyslat jakéhosi advokáta, nebo jestli učitel vybere nějaký sociologicky reprezentativní vzorek lidí.

* Vy byste chtěl, aby proti bývalému muklovi z Jáchymova stál někdo, kdo by jeho vyprávění vyvažoval?

Proti osobní zkušenosti vězně nemá smysl stavět osobní zkušenost věznitele. Dovedu si ale představit televizní pořad, kde by ten člověk vyprávěl: co si dnes myslí a co si myslel tehdy. Bylo by dobré dát hlas i lidem, kteří tyto věci hodnotí jinak a mají přitom jakousi historickou průpravu. Ne všichni mají stejný názor, jak to bylo třeba v PTP. Zajímavé by bylo si poslechnout člověka, který by hovořil ani ne tak o své životní zkušenosti, jako o tom politickém pohledu.

* Myslíte, že v Německu patnáct let po válce vodili na školy obhájce myšlenky nacionálního socialismu?

To jsme už zase u rovnítka nacismu s komunismem. Měl jsem na mysli někoho, kdo by osobní zkušenost člověka doplnil pohledem, který by nebyl protiváhou, ale pokusem to objektivizovat.

* Je možné komunistické zločiny obhajovat?

I když máme ve straně takzvané konzervativnější křídlo, nepředpokládám, proboha, že by měl někdo tolik drzosti, že by chtěl něco takového obhajovat.

* Vadí vám, že je předseda KSČM evidován jako spolupracovník StB?

Byl bych radši, kdyby jeho štít byl čistý, ale také je pravda, že de iure soudní při o zápis vyhrál. Jak to bylo doopravdy, to se možná nikdy nedozvím, a proto to dál neřeším. U předsedy dominují jiné přednosti a vlastnosti. Je to člověk, který má velkou parlamentní erudici, umí vystupovat na veřejnosti. Jeho pragmatické a zároveň levicové názory jsou známy, a proto byl vybrán.

* Odkdy jste komunistou vy?

Od roku 1989 člen, kývnul jsem v roce 1987.

* Proč?

Pracoval jsem v oblasti společenskovědní a chtěl jsem některé věci prosazovat i prakticky. KSČ mi přišla jako strana v pohybu, dostávala se do obrátek perestrojka…

* Styděl jste se někdy za to, že jste komunista?

Cítil jsem možná spíš ostych, protože jsem do toho šel s tím, že břemeno minulosti musím nést s ostatními. Vstupem jsem přebral i kolektivní odpovědnost a s tím také empatii do toho, jak to vidí jiní.

* Hrdost jste někdy cítil?

Původní myšlenky komunismu stojí za to, aby jim dal někdo šanci na budoucnost. Takže hrdost na to, že jsme v sobě tu sílu našli a zkoušíme to dál.

* Co by vás přesvědčilo k odchodu ze strany?

Velmi by mi vadilo, kdyby v KSČM lidi sklouzli do logiky revanše: My jsme to dělali dobře, teď to vezmeme do ruky, budeme se zase chovat, jako kdyby se nechumelilo. Za takové lidi bych se styděl, a kdyby měli mít rozhodující vliv, pak by to už nemohla být moje strana. Ale myslím, že tohle nebezpečí není reálné. Jakési obranné mechanismy v té straně fungují.

* Komunisti nikdy nemluvili otevřeně. Proč vám teď máme věřit?

Mocipáni, kterým to bylo jedno a účel jim světil prostředky, jsou dneska někde jinde: podnikají. Z velké části tu zůstali dobráci, kteří to mysleli dobře a rozkoukávají se, jak by to dobře mohli dělat dál.

* Při pohledu na vaše první máje a hřímajícího Grebeníčka to nezní přesvědčivě.

Já vám rozumím. Ale šlo o vystoupení na táboru lidu, kde je vysoká koncentrace lidí, kteří rozumějí starému jazyku, lidí kolem 70 let.

* Jenže tzv. mladí komunisté mají program, kde se mluví o násilném převratu.

Vím, že to vypadá stejně. Odlišnost je v tom, že zatímco ti starší v tom jazyce žili, kultivoval se v nich celý život, u mladých mi to přijde mnohdy jako fráze, která jim usnadňuje se s našimi starými dohodnout. Myslím ale, že to není jev masového charakteru.

* O vás se mluví jako o zástupci liberálního křídla uvnitř KSČM. Co to znamená?

Řekněme, že jsem člověk, který akcentuje demokratický socialismus nad utopické vize.

* Nerozumím. Zkuste mi říct tři příklady, kde se lišíte od zástupce konzervativních komunistů Václava Exnera.

Především je to tolerance vůči různým názorům. Dále vztah k evropské integraci. Já se domnívám, že i když současný integrační vývoj není socialistický, musíme se snažit, aby to byl maximálně demokratický proces, maximálně sociálně ohleduplný, ekologický. Pro mě fakt, že EU je kapitalistická, a proto se může na světovém kolbišti chovat imperiálně, není důvod, abych integraci negoval.

* A třetí věc?

Jsem schopen jít v našich teoretických základech za Marxe, domnívám se, že na starém komplexu učení je daleko víc překonaného, že doba je dál, než si mnozí myslí.

* V KSČM jsou různé názory na spolupráci s ČSSD. Co si o tom myslíte vy?

Má-li strana fungovat a sbírat hlasy, musí mít jednak určitou identitu, jednak spojence. To je věc politické taktiky. Debatujeme o tom, jak se odlišit od sociální demokracie, ale přitom z ní neudělat nepřítele ve stylu někdejšího sociálfašismu. Ano, je to strana, která působí v podmínkách kapitalismu, vylepšuje ho, někdy si na to vylepšování jenom hraje, ale objektivně je nalevo, aspoň její podstatná část, a prosazuje některé sociální prvky, které my prosazujeme také. Pro mě sociální demokrat není nepřítel, apriorní oportunista, který nikdy nedodrží slovo, což je takový standardní image. Věřím na nezbytnost spolupráce: pravice se koneckonců dohodne, a když se nedohodne levice, sama si podvazuje svůj potenciál.

* Kdy bude KSČM ve vládě?

Jde o to, jakou bychom měli v té vládě sílu. Ale má-li strana mít delší perspektivu, jednou to přijít může.

* Na kdy to vidíte?

Předchozí i současný předseda hovoří o roce 2010. Může se to i zrychlit během volebního období, nebudu ale říkat jednoznačnou prognózu, budoucnost je vždy variantní.

Respekt, 27. 3. 2006


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Doleją | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Respekt

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.