logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 23
21 denni
Max. 647
Prům. 455.5

Nyní si čte web : 64 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa

Vydáno dne 28. 03. 2007 (6024 přečtení)

Z vystoupení místopředsedy ÚV KSČM Jiřího Dolejše na 14. zasedání Ústředního výboru KSČM, které se konalo v sobotu 24. března 2007.

Cílem předloženého materiálu je ujasnit si profil příslušných skupin voličů, zejména potencionálních voličů KSČM. S pomocí našich sociologů proto usilujeme zpřesnit náš pohled na tyto sociální skupiny, abychom mohli praktickými kroky k nim zvětšit náš volební a participační potenciál. K tomu je třeba si uvědomit:

KSČM získala v roce 2006 o 197 tisíc voličů méně. Potvrzuje se, že hlasy získané mimo tenčící se pevné voličské jádro, lze zase snadno ztratit. Volební úspěch nemůžeme mít jako zúženě stavovská strana (viz. úpadek stran čistě dělnických, podnikatelských, zemědělských, důchodcovských atp.).

Přes sníženou funkčnost některých společenských systémů nelze kalkulovat s rychlou otevřenou sociální krizí, která by velké skupiny obyvatel uvedla do pohybu. Jaká je aktuální mapa českého elektorátu po tzv. plichtě mezi pravicí a levicí v loňských volbách?

Trvalou hodnotu má, že podstatná část občanů ČR přijala v různé intenzitě za vlastní tržní systém. K čistě liberálnímu smýšlení se ale hlásí jen cca pětina veřejnosti a pravicově konzervativní se cítí další pětina občanů. Současně existuje poměrně stabilní vrstva občanů s rozvinutým sociálním cítěním. Typicky český rysem je, že určitému státnímu paternalismu a rovnostářství je nakloněna více než polovina veřejnosti. To přesahuje jinak stále funkční pravolevé dělení společnosti a neodpovídají tomu ani preference politických stran.

Na druhou stranu rozlišujme přitom egoismus a hodnotu svobody jednotlivce - přibližně pětině možných voličů KSČM, zejména těch mladších, je blízký výraznější individualismus, určitá »ideologie svobody«. K tradičně pravolevému rozlišení, které vychází z rozdílné sociální pozice, se dnes výrazněji přiřazuje hodnotové rozlišení na ose autoritářství a svobody a pootáčí tak politické spektrum do posunuté polohy.

 

Střední vrstva posiluje

K socialistickému zaměření se pak hlásí cca 1/5 občanů a k sociáldemokratickému světonázoru cca 1/4. V tomto ohledu není ideově čistá ani ČSSD, ani KSČM. I v okruhu příznivců KSČM se objevuje směr sociálně demokratický či tzv. demokratický socialismus a v ČSSD je zase zastoupena i orientace na socialismus.

Sociologové dokládají, že v posledních letech zesiluje tzv. střední sociální vrstva, jejíž hodnotový žebříček je často velmi labilní. Lidé se k této pomyslné vrstvě subjektivně hlásí často na základě velmi rozdílného sociálního postavení. Přitom působí i objektivně stále více se prohlubující sociální rozdíly. Sociální polarizace ale nepůsobí na politické preference automaticky. Často platí princip »bližší košile než kabát«, řada lidí, zejména mladých, se posouvá k pasivitě a k volební neúčasti. K levici mají blíže nové střední vrstvy, které jsou vystaveny relativní chudobě, jsou odměňováni pod svou kvalifikační úroveň ve vztahu k průměru EU. Tyto vrstvy zatím vnímají KSČM jako málo dynamickou, nedostatečně se věnující novým emancipačním tématům.

 

O hodnotových postojích

Důležitost takových hodnot, jako je rodina, zdraví, solidarita s druhými lidmi, ale i politická angažovanost, sociální jistota, spokojenost a mír, roste s věkem. Tradiční rodinu silně preferují sympatizanti KDU-ČSL. V roce 2006 podle CVVM vnímají lidé jako nejnaléhavější problémy zdravotnictví (96%), korupce (96%), obecné a hospodářské kriminality (93%), ale také nezaměstnanosti (91%) a sociální jistoty (91%). Následuje naléhavost problémů jako fungování hospodářství (91%), životní prostředí (86%) a růst životní úrovně (85%).

Další vývoj lze předjímat z pokračující existence kapitalistických poměrů a dalšího procesu obecně civilizačních změn, zejména informační revoluce. Zejména jde o absolutizování individuálních potřeb a zájmů, promítajících se v konzumním chování. Vývoj bude ovlivněn i intenzivně pronikajícími procesy kybernetizace a digitalizací stylu života. Pro současnost je typický prudký nárůst vlivu elektronických mediálních prostředků.

 

Strana všech pracujících

Data potvrzují fakt, že sympatie ke KSČM rostou se stoupajícím věkem, určitý zlom v inklinaci k tradiční levici je u ročníků narozených kolem roku 1960, tj. u těch, kteří byli socializováni v období tzv. normalizace. Svůj vliv má i levicová kulturní scéna, která má starou tvář a neumí oslovovat nastupující generaci.

Nadprůměrný je vztah ke KSČM u lidí s nižším vzděláním (základní a vyučení, bez maturity tvoří až 3/4 voličů KSČM). Největší podpora je v menších obcích do pěti tisíc obyvatel a to navzdory tomu, že náš kontakt na jejich obyvatele není vždy plošný a systematický. Doslova deficitní je naopak náš vliv ve velkoměstech.

Ve skupině dělníků je vztah ke KSČM mírně nadprůměrný (jde asi o 16% elektorátu). Zde je úkolem vztah KSČM k dělníkům upevnit. Toto tradičně industriální voličstvo početně ubývá, a jak se přeměňuje tradiční dělba práce, posouvá se zájem dělníků často k extrémní pravici. Pro ODS je také asi 1/4 dělníků. Dělníci volí hlavně ČSSD (cca ze 40%).

Ve skupině tzv. ostatních zaměstnanců (administrativní, techničtí, hospodářští, správní pracovníci) je vztah ke KSČM více rezervovaný. Zde dosud spíše boduje ČSSD. Tyto profese přitom mají ve společnosti významný vliv. Vztah KSČM k této části tzv. středních vrstev je třeba zvýraznit a upřesnit, zejména směrem k neziskovému sektoru. Má-li být strana stranou pro všechny pracující, nemůže být pouze obhájcem jen těch nejchudších. Cca polovina voličů KSČM deklaruje svoji životní úroveň jako ani dobrou ani špatnou.

Tradičně slabá je podpora KSČM u podnikatelů (jde o cca 5%). Zde suverénně dominuje ODS. Nelze ale přehlížet podnikatele, kteří se živí poctivou prací a mnozí inklinují i k levici. Asi 16% voličů KSČM deklaruje svoji životní úroveň jako dobrou.

 

Orientace na mladé

Stejně nízká je podpora u nejmladší generace - 3% z této skupiny a 5% voličů KSČM. Přitom tikající biologické hodiny KSČM varují. Také je to důležité v souvislosti vytvoření perspektivy kvalitní obměny funkcionářské garnitury. Zde je třeba se orientovat podstatně více na studenty středních a zejména vysokých škol (tvoří jen 0,2% našeho lektorátu). Vedle sociálních témat, spojených se získáním zaměstnání a zakládáním rodiny, je typické téma mládeže ekologická politika, přímá demokracie, ochrana minorit, antikonsumerismus. Proto je také důležitá komunikace se sdruženími a iniciativami orientovanými na životní prostředí, odpor proti rasismu a nacionalismu a autoritářství.

Za poslední roky se zvýšil počet zastánců odmítavého, negativního postoje vůči KSČM. To předpokládá znát lépe metody antikomunismu a promýšlet propagandisticky účinné způsoby jak čelit tomuto psychickému tlaku. Antikomunismus také přesměrovává protestní potenciál sociálně derivovaných k opačnému okraji politického spektra (extrémní pravici) - je to problematická, ale potřebná skupina voličstva, kterým je třeba pomoci, vázat tak negativní emoce, které by mohli šířit a překonat tak jejich laxnost vůči naší politice.

Voličský potenciál představuje cca tři miliony nevoličů, významně jsou mezi nimi zastoupeni mladí, ale i dělníci a ekonomicky neaktivní (nezaměstnaní).

 

Situace na levici

Část našeho voličstva se přelévá mezi KSČM a ČSSD. Elektorát sociální demokracie je silně rozvrstvený, daleko více než sympatizanti jiných politických stran. Předpokládá to diferencovaný přístup k členům ČSSD i k jejich voličům. XXXIV. sjezd ČSSD nastolil téma modernizace této strany - v pojetí J. Paroubka to znamená v podstatě příklon k Blairově »Third way« či k Schröderově »Neue Mitte«. Odpovídá to pojetí dokumentu ČSSD »Agenda 2010«, který je podanou rukou ke spolupráci s pravicí nad sociálními reformami. Tím se mohou nastartovat v levicovém a sociálně citlivém elektorátu diferenciační procesy, které bychom mohli zachytit my a ne jiné strany.

Proto budou mít strategický význam kontakty na členy nekomunistické levice, využívání platformy konferencí levicové jednoty. Proto i my musíme být schopni po svém reagovat na dynamiku měnícího se světa, a ujasnit si, jak rozšířit volební záběr KSČM mající ambici stát se novou avantgardou a zvýšit naši schopnost levicové spolupráce.

 

Haló noviny, 26. 3. 2007


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Doleją | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.