logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.6

Nyní si čte web : 127 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Projev na oslavě Svátku práce na Letné

Vydáno dne 01. 05. 2005 (8099 přečtení)

Projev předsedy ÚV KSČM Miroslava Grebeníčka v Praze na Letenské pláni 1. 5. 2005

První květen už déle než sto let patří v moderním světě lidem práce. Jsme dnes zde, na Letné, abychom demonstrovali svou solidaritu s těmi, kdo poctivou prací svých rukou a hlav tvoří skutečné hodnoty lidského světa.

Jsme zde, abychom staronové vládě i parlamentu připomněli, že největším bohatstvím české společnosti nejsou spekulanti, tuneláři ani členové dozorčích a správních rad bank a nadnárodních společností, ale milióny těch, kdo každodenně vytvářejí vše potřebné pro život člověka a celé lidské pospolitosti.

V mnoha zemích světa je i dnes, v tento májový den vyhlášena pohotovost policie a dalších bezpečnostní složek. Také na prahu třetího tisíciletí, a nic na tom nezměnil veškerý civilizační pokrok, se plní ulice a náměstí Evropy, Asie, Afriky Ameriky i Austrálie demonstranty, kteří se domáhají základních lidských práv.

Mnohé vlády i dnes na prvního máje mobilizují, aby bránily výsady majetkových a mocenských elit proti oprávněným nárokům těch, kdo se domáhají práva na práci a chleba.

Stále ještě ani v zemích, které se označují za demokratické, nebývá respekt k tradici dělnických májů samozřejmostí. Jen skutečně sociálně citlivé vlády a jen opravdu demokratická veřejná média ctí tuto tradici a respektují její nositele. Ti druzí používají nejrůznější prostředky včetně násilí k tomu, aby hlas skutečných tvůrců hodnot umlčovali. Platí to i pro Českou republiku.

Zažili jsme víc než dost nekulturních mediálních kampaní i státní ignorance namířené proti tradici prvomájových dělnických vystoupení. Je načase, aby ty nenávistné kampaně skončily. Vždyť v České republice je dnes i podle oficiálních údajů 540 000 nezaměstnaných. Statisíce nejhůře placených, ale nejen oni, pracují v podmínkách nedůstojných střední Evropy jednadvacátého století. Je dost důvodů k tomu, aby u odborových organizací, ale zejména u těch, kdo se považují za reprezentanty české kultury a vzdělanosti, došlo k rehabilitaci významu 1. května.

Těm odborářským funkcionářům, kteří dneska sedí doma, v bačkorách u televizí, chci z májové Letné otevřeně říci: Pokud chcete vážně bránit a prosazovat zájmy odborářů a zaměstnanců, pak prvního května je vaše místo na levicových shromážděních. Přiveďte lidi do ulic, aby vás bylo vidět, aby bylo slyšet, co chcete a co pro odboráře uděláte.

Jsem v plném smyslu toho slova hrdý na to, že i v letech oficiálně šířené nenávisti a pohrdavých úsměšků nad slovem dělník to byla a je Komunistická strana Čech a Moravy, která se stejně jako její předchůdkyně, prvorepubliková Komunistická strana Československa, staví na stranu těch, kdo se 1. května na náměstích a shromaždištích moderního světa dožadují základních sociálních a politických práv.

V těch letošních májových dnech vzpomínáme 60. výročí vítězství spojenců nad fašismem. Připomínáme si hrdinství a oběti vojáků Rudé armády a všech ostatních spojenců včetně československých jednotek. Myslíme na statečné občany, na vojáky i civilisty, kteří šli do odboje a nastavovali své životy ve všech válečných letech. A umírali i na barikádách, v ulicích májové Prahy.

Jejich zásluhou jsme přežili nacistickou expanzi, okupaci, vyhlazování a válku. Navzdory různým přepisovačům dějin také Československá republika patřila k vítězům boje nad fašismem. Naše oběti i oběti spojeneckých armád, vojáků i civilistů nebyly marné. Jsou a budou součástí dějinné paměti národů.

Od doby Mnichova, hrůzné nacistické okupace a nejstrašlivější války lidských dějin nás dělí už šedesát let. Většina lidí v této zemi si připomíná události roku 1945 s úctou, vděčností a pocitem národní hrdosti. Jsou však lidé, kteří historii vnímají a vykládají jinak. Peter Barton, ředitel nechvalně známé sudetoněmecké kanceláře, loni urážlivým způsobem znevažoval činnost Českého svazu bojovníků za svobodu. V dopise našim odbojářům mimo jiné napsal: „Příští rok je rokem 60. výročí vyhnání německy mluvících krajanů z Čech, Moravy a Slezska. Toto výročí nás zavazuje k tomu, abychom spolu s českými přáteli informovali veřejnost o tom, jak tato národní skupina zde nejvíc chybí právě českému národu.“

Na to se nabízí pádná odpověď. Tak zvaní sudetští Němci o svém osudu rozhodovali sami, když pomáhali Hitlerovi rozbíjet republiku a když se horlivě účastnili nacistického plánu na vytvoření rasově čisté německé střední Evropy. Pro většinu slušných Čechů, Moravanů a Slezanů je rok 1945 rokem vítězství nad fašismem. Pro sudetoněmecký landsmanšaft a pro jejich, jak oni říkají, české přátele, je tento rok rokem tragickým, rokem historické porážky. I to je důvod, proč se rozhodně stavíme proti takovému výkladu dějin. Proč stojíme při Svazu bojovníků za svobodu v jeho oprávněné kritice zřizování sudetoněmeckých kanceláří.

Mnohé se od dob první československé republiky, od časů, kdy se za práva dělníků brali naši předchůdci, změnilo. Výroba je mnohonásobně produktivnější. Také díky poctivé práci generací, které v průběhu pouhých čtyř desetiletí po druhé světové válce zvýšily tvorbu československého národního důchodu v porovnání s předválečným obdobím sedminásobně. Tempo technického a technologického rozvoje se v posledních dvaceti letech dál zrychluje. Na první pohled neuvěřitelně roste potenciál dopravy, zvyšují se možnosti komunikace. Hypermarkety a supermarkety jsou plné zboží.

Nic z toho, bohužel, jak se ukazuje, nezbavuje člověka žijícího v kapitalismu sociálních nejistot a věčného existenčního strachu. Jasně o tom vypovídají průzkumy, ve kterých mezi nejvážnější obavy řadí Češi, Moravané a Slezané trvale obavu ze ztráty zaměstnání. Právě tohoto strachu, zoufalého boje zaměstnanců, mladých rodin i důchodců o udržení životního standardu využívá režim kapitalistické tržní ekonomiky k maximalizaci zisků ve prospěch majetkových elit. Ze strachu příjmově slabých o přežití, ze závislosti lidí založené na zneužívání výrobních a obchodních monopolů plynou miliardové výnosy a všemožné výhody panstva ze správních a dozorčích rad takových podniků jako je ČEZ, Telecom, nebo Komerční banka.

Je to náhoda, že se stát zbavil a nadále v režii současné vládní koalice zbavuje toho, co vynáší ročně miliardy zisku? Vždyť právě do Komerční banky stát nalil na čtyři desítky miliard těsně před tím, než ji prodal, aby mnohamiliardové zisky přinášela někomu jinému než státnímu rozpočtu a občanům.

Jednorázový výnos osmdesáti tří miliard z privatizace Telecomu, který narychlo prodala ještě Grossova vláda, se brzy rozplyne. Stovky miliard předpokládaných zisků této firmy v příštích dvaceti letech už do státního rozpočtu nepůjdou. Takové hospodaření koalic ODS a nyní ČSSD nazvat jen jako turecké by bylo přikrašlováním reality.

Když pod záminkou údajného hledání lepších vlastníků organizovala ODS spolu s lidovci totální výprodej národního majetku, slibovala zvýšení životní úrovně všem. Dneska jak ODS, tak i lidovci straší, že prý nebude na důchody. Strana Mirka Topolánka požaduje, aby v kupónové a jiné privatizaci, nebo v bankách a kampeličkách okradení občané si začali platit zdravotní péči a vzdělání.

Na obzoru se pomalu začíná rýsovat nový modrý tunel plně srovnatelný s někdejší kupónovou privatizací. Patnáctiprocentní rovná daň, kterou ODS navrhuje, ušetří lidem z příjmově nejbohatších skupin na daních desetitisíce. Dvě třetiny občanů s průměrnými a nižšími příjmy si mohou být jisty jen tím, že co získají na menší dani ze mzdy, budou muset doplatit státu dvojnásob v důsledku zvýšení daní u potravin a dalších základních potřeb.

Lidem miliónových příjmů, kteří pobírají dneska od firem, bank a pojišťoven ještě navíc nejrůznější naturální výhody formou podnikového připojištění, podílů na zisku, levných nákupů akcií a dárků v podobě služebních aut na soukromé účely , těmto lidem chce ODS svou patnáctiprocentní daní výrazně přidat.

Co nabízí strana modrých tunelů většině zaměstnanců? Navrhuje jim, aby zapomněli na Zákoník práce a začali si zvykat, že o jejich pracovní době a podmínkách, za kterých pracují, bude rozhodovat zaměstnavatel. ODS dále chce, aby občané zapomněli na státem garantované penze a pojistili se na důchod u soukromých bank a pojišťoven. Pochopitelně bez záruky, že nepřijde nějaký Kožený s nápadem, že si z jejich úspor přivydělá a je ponechá osudu.

Na leccos prý si budeme muset zvyknout, až bude vládnout černomodrá koalice. Podle hesla, že za vším jsou peníze a že každý se má postarat sám o sebe.

Namísto zlidštění se republika, ve které žijeme, proměňuje v odcizený, byrokratický stát, kterému je občan na obtíž. Česká pravice nám vnucuje, bohužel i za přispění sociálních demokratů, model nehumánní společnosti založené na bezduchém konzumu, na peněžním zisku. Člověk přestává být člověkem, je zařazen jako položka lidských zdrojů mezi výrobní suroviny, stává se pouhým přívěskem ekonomiky, svého druhu méněcennou součástkou globálního stroje na peníze.

Namísto posilování lidskosti a mezilidské solidarity rostou v poslední době napříč českou společností stále nové a nové sociální přehrady. Už zase se děti v českých školách začínají stydět za chudobu svých rodičů. Kultura bezduchých telenovel oživuje prvorepublikové příběhy o tom, jak prostá dívka s hodným milionářem nebo šlechticem ke štěstí přišla.

Před našima očima se lidé v reálném světě začínají dělit na plnoprávnou elitu obdařenou množstvím výsad a na většinu, od které si ti nahoře už zase nedají mluvit do toho, co dělají a o čem rozhodují.

Mluví se o demokracii a rovnosti šancí, ale Česká republika i v roce 2005 odpírá svým více než půl miliónu nezaměstnaným právo na důstojnou a plnoprávnou existenci. Český stát není schopen a ani ochoten umožnit statisícům živitelů rodin, aby si prostředky na živobytí vydělávali prací. V celých regionech Čech, Moravy a Slezska nezaměstnanost překračuje deset, ale i patnáct procent. Dříve průmyslová Ostrava má bezmála třicet tisíc nezaměstnaných. Moravskoslezský kraj pak přes sto tisíc lidí bez práce. Na Mostecku panují poměry připomínající velkou hospodářskou krizi třicátých let minulého století. Bez práce je tu bezmála každý čtvrtý práceschopný obyvatel.

Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě předkládá návrhy na pomoc nejpostiženějším regionům severních Čech a severní Moravy a Slezska. Státní programy ČSSD tu zjevně selhávají, když potřebné prostředky na podporu nových pracovních míst rozpouští vláda na jiné účely.

Jeden z našich návrhů na řešení vysoké nezaměstnanosti absolventů škol a mladých by přivítali i podnikatelé. Vládní koalice a sociálně demokratický ministr práce a sociálních věcí si však raději zacpali uši. Nic jiného, lepšího však mladým nenabídli.

Než něco dělat, to raději úřady přepočítávají nezaměstnané podle nových metodik. Škrtem tužky se tak podařilo snížit letos průměrnou nezaměstnanost pod 10 procent. A když se použije ještě jiná, tentokráte evropská metodika, jsme rázem pod devíti procenty.

Provládní ekonomové a experti bohatnoucích bank sice mluví o ekonomickém růstu. Pro koho ale ekonomika roste, když pracovních míst nijak významně nepřibývá a ministr financí požaduje další rozpočtové škrty? Žádná vláda posledních patnácti let nebyla sto vytvářet nová pracovní místa. Zato každá dokázala tunelovat jednou prostředky vybrané na důchody, jindy miliardy vybírané na politiku zaměstnanosti. Všechny parazitovaly na hodnotách vytvořených v minulosti a staraly se především o to, jak nejrychleji rozprodat, promrhat a nechat rozkrást po generace vytvářený národní majetek.

Strany koalice, které si rozparcelovaly státní úřady, mají jiné starosti než odpovědné vládnutí. Předvedly to letos hned od počátku roku dostatečně názorně. Celé čtyři měsíce rozehrávali lidovci z pověření ODS komedii na téma morálky politiků.

A jaký je výsledek – přece ho znáte! Dohoda ČSSD s lidovci, že společně odmítnou návrh KSČM na zavedení majetkových přiznání u majetků nad deset miliónů. Až dosud všechny vlády bez výjimky projevily minimální snahu řádně vyšetřit stamiliardové daňové úniky, drzé podvody, krachy bank, kampeliček, privatizační korupci nebo případy vytunelovaných podniků.

Jedním z důsledků tohoto stavu je, že strategické podniky a výnosná odvětví přešly do rukou zahraničních vlastníků. Podle zpráv policie a bezpečnostních služeb pokračuje prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Kriminalita bují v policii, zasahuje státní zastupitelství a projevuje se i mezi soudci. Z ulic České republiky každoročně beze stopy mizí dvacet tisíc aut. Každým rokem zůstávají nevyšetřeny statisíce případů trestné činnosti ohrožující životy a majetek občanů. A i tam, kde jsou pachatelé známi, se často včasné nebo alespoň vůbec nějaké spravedlnosti u soudů dovolávají ožebračení vkladatelé, zaměstnanci krachujících podniků i oběti dalších majetkových i násilných trestných činů marně.

Ve veřejných zakázkách obcí, měst i ministerstev se masově porušují a obcházejí platné zákonné normy. Ve zdravotnictví se falšují výkazy o provedené léčbě, předražují léky a vymáhají neoprávněné poplatky. Přemrštěné ceny značného množství zboží a služeb a nehorázné reklamní podvody za blahovolného přihlížení státu nemají nic společného s poctivým podnikáním. V mnoha případech jde o zjevné okrádání spotřebitelů, o vydírání a do očí bijící podvody s cílem dosáhnout zisku jakýmikoli prostředky.

Hodnoty poctivé práce a poctivého podnikání podléhají v konkurenci s beztrestností nečestného a protizákonného jednání, s metodami hospodářské a politické korupce i klientelismu. Komunistická strana Čech a Moravy opakovaně žádala a pokoušela se prosadit přijetí tolik potřebných zákonů. Neexistence takových zákonů, jejich účelové oddalování, nevymahatelnost a nedodržování těch platných jsou jednou z podstatných příčin krize české společnosti.

Nerespektování zákonů, pohrdání voliči, politická korupce, nekompetentnost a nezdrženlivost stály také u zrodu vleklé krize vládnutí, v jejímž důsledku se za necelý rok vyměnily hned tři vlády. Strany vládní koalice nevládnou, protože pro osobní zájmy a praní špinavého prádla svých čelných reprezentantů na to nemají čas.

Komunistická strana Čech a Moravy prosazuje zavedení institutu přiznávání původu majetku u velkých majetků nad deset miliónů korun. Kdo takový majetek nabyl poctivě, v souladu se zákonem a řádně z něj platí daně, nemá se čeho bát. Proč se tedy bojí ODS, lidovci a unionisté, Proč takový zákon nepodporují ani sociální demokraté, kteří jej kdysi slibovali v předvolební kampani svým voličům?

Nejnovější koaliční dohoda sociálních demokratů, lidovců a unionistů nic nového vlastně nepřináší. V každém případě ale obsahuje zřetelné prohlášení těchto stran, namířené proti našim návrhům zákona o prosazování původu velkých mnohamilionových majetků.

U ODS s jejími mrtvými sponzory a u její unionistické odnože si tento odpor lze vysvětlit. Jak se ale neochota podrobit zákonné kontrole rychlokvašené milionáře a multimilionáře srovnává s lidoveckými proklamacemi křesťanské morálky a se sociálně demokratickými deklaracemi o budování právního státu? S plnou odpovědností prohlašuji, vládní koalice i ODS předvedly a předvádějí ochotnické zástupné divadlo. Za pravicové režie se vyhýbají přijmout kvalitní zákony o střetu zájmů a o prokazování původu majetku, protože by takové zákony postihly a omezily je samotné, jejich stranické špičky.

Ne, v České republice se neděje něco výjimečného, vládne tu soudobý kapitalismus. V něm strany, které zastupují majetné, zacházejí se státem jako s dobytou kořistí a s občany jako s ovcemi, které stříhají až na kůži. Humánní hodnoty se tu stávají prázdnou frází, právní stát fikcí a podnikatelská i lidská slušnost slabostí.

Je jen potvrzením poměrů, které vládnou u nás i v celé Evropě, že vlády pravice i řada těch, které si říkají liberálně socialistické a sociálně demokratické vydírají vlastní občany hrozbou údajné neudržitelnosti sociálního státu. A je potvrzením zhovadilosti takového vládnutí, že hladovějícím dvěma třetinám světa nabízejí české vlády i Brusel vojenské instruktory a expediční sbory, zatímco dva milióny tun českého obilí mají zplesnivět ve skladech nebo být spáleny pod kotli elektráren.

V Evropské unii jsou na dvě desítky miliónů nezaměstnaných, které systém nepotřebuje. Stoupají počty lidí odkázaných na sociální dávky. Navzdory tomu prosazují vlády zvyšování věkových hranic pro odchod do důchodu, oslabují zákonnou ochranu zaměstnanců a vedle toho snižují daně majetným, připouštějí obrovské, ničím neospravedlnitelné zvyšování příjmů úzké vrstvy nejbohatších. Komu chtějí namluvit, že omezování veřejné spotřeby a sociálních jistot je cesta k prosperitě? A k čemu taková prosperita, která zvyšuje počty miliardářů za cenu zhoršování kvality života stamiliónů Evropanů?

Takzvaná evropská ústava nic z toho zásadně neřeší. Vzbuzuje naopak obavu, že vládnutí bude ještě méně kontrolovatelné a vliv kapitálu, možnosti byrokracie a arogance centrální moci, tentokrát už ne z Prahy, ale z Bruselu, se ještě zvýší.

Lidovecký ministr zahraničí Cyril Svoboda ví, o čem je současná podoba euroústavy. Také proto přichází s pokusem obejít občany a upřít jim právo rozhodnout o ní v referendu. Podle něj prý je zbytečné občanům něco vysvětlovat, o něčem je informovat, protože by, jak Svoboda tvrdí, stejně ničemu nerozuměli. Takový ministr uráží veřejnost a je ostudou pro český stát.

Není pak pro mne překvapením, že vůdce sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt před časem prohlásil, že by českého lidovce Cyrila Svobodu rád viděl ve funkci evropského ministra zahraničních věcí.

KSČM má zájem na demokratické a sociálně přijatelné podobě evropské integrace. To je důvodem, proč je text euroústavy pro nás nepřijatelný. Spolu s ostatními docházíme k závěrům, že Evropa a především evropská levice by měla společně hledat odpovědi na globální problémy, které ovlivňují a spoluurčují vývoj v Evropě a bezpečnost kontinentu.

Globálně propojená lidská civilizace je nemocná severoamerickým a jiným militarismem, nenasytností globálního finančního kapitálu, který vydělává na finančních spekulacích, na válkách, na spekulativních přesunech výroby a na předražování zboží a služeb. Člověk je pro ně jen spotřebním materiálem. Lidský život, který se nedá zpeněžit, použít k růstu zisku, pro ně nemá cenu.

Řeč je o celkovém obrazu kapitalistické tržní ekonomiky, o kapitalismu jako globálním systému, ve kterém vedle výkladních skříní jsou rovnocennou součástí také scenérie hodné apokalypsy a autentické obrazy pekla.

Patnáct tisíc dětí denně umírá podle odhadů OSN na nemoci z podvýživy. Bezpočet mrtvých má každoročně i na prahu třetího tisíciletí na svědomí vyděračská licenční politika nadnárodních monopolů, které s cynickou krutostí ždímají rozvojový svět dokonce i prostřednictvím neúnosně vysokých cen život zachraňujících léků.

Česká republika není dnes schopna a nemůže napravit všechny bolesti světa způsobené bezohlednou, kořistnickou vládou kapitálu. V globálně propojené civilizaci už nejsou Češi, Moravané a Slezané bez spolupráce s evropskými sousedy, ale i v širším rámci schopni vyřešit sami ani vlastní ekonomické a sociální problémy. Přestože rozumná, nezkorumpovaná a přitom sociálně vnímavá a ekologicky citlivá vláda by mohla s demokratickou spoluúčastí a podporou občanů mnohé dělat jinak, efektivněji.

Co však oficiální politická reprezentace republiky může udělat a co je plně v našich domácích možnostech, to je změna stylu vládnutí, změna státní politiky. Je možné skoncovat s výprodejem a tolerovaným nebo dokonce státem podporovaným rozkrádáním národního majetku. Je možné, pokud k tomu bude dostatek vůle ve vládě i v parlamentu, daleko důrazněji se vypořádávat s velkou hospodářskou kriminalitou a mnohamiliardovými daňovými úniky privilegovaných skupin. Takto rozhodovat česká vláda nechce a nebude.

Je plně v silách českého státu dělat mírovou politiku, politiku mírové ekonomické, vědecké a kulturní spolupráce v mezích Evropské unie i celé Evropy i za jejími hranicemi.

O mírové budoucnosti Evropy, o spolupráci, o posunu k sociální spravedlnosti, o nevyvážené evropské ústavní smlouvě a o potřebě bezpečného světa byla i mezinárodní konference levicových a komunistických stran, která se konala minulou sobotu a neděli v Praze.

Zazněly na ní různé názory a myšlenky, ale převažovalo jedno: společné odhodlání pracovat na tom, aby globální i evropské procesy ekonomického rozvoje a technického pokroku nevedly k prohlubování sociálních příkopů v Evropě a k hladovému umírání milionů lidí v ostatních částech světa.

Na konferenci přes různost názorů panovala shoda v tom, že je nutné pracovat pro mír a vystupovat proti tomu, aby vztahy národů a států Evropy a světa i do budoucna určovalo barbarské imperiální soupeření velmocí nebo militaristický a teroristický diktát světového četníka.

Šest desetiletí od konce druhé světové války je znovu naléhavě nutné čelit silám militarismu a jejich ekonomickým sponzorům. Šedesát let od vítězství protihitlerovské koalice nad fašismem je znovu prvořadým úkolem národů dělat mír a chléb.

Budoucí generace sotva ocení, že české vlády byly pro bombardování Bělehradu, Kábulu, Bagdádu a opomíjely skutečnou rozvojovou pomoc a podporu českého exportu a vývozu české kultury. Mladí se po letech nebudou ptát, jak jsme se líbili americkým prezidentům a generálům nebo jaké pochvaly dostali současní čeští ministři a předsedové vlád v Bruselu.

Mladí, co přijdou, nám budou právem klást otázku, co jsme udělali pro to, aby republika nebyla jen pouhým bezvýznamným přívěškem politiky velmocí, aby nebyla poslušným vykonavatelem cizích zájmů a přání. Právem nám mohou klást otázku, co jsme udělali pro to, aby se republika nestala pouhou montážní dílnou jiných, sociálně zaostalou periferií Evropy.

Je čas vytvářet hodnoty, dávat nezaměstnaným slušnou a důstojnou práci. Z obrovské produkce moderní výroby a při rozumném hospodaření a vládnutí už může český stát umožnit svým občanům lidsky hodnotný život bez strachu z budoucnosti. V cestě k demokratičtější, humánnější a přitom prosperující společnosti přitom dnes stále zřetelně stojí neúnosný, na politické korupci a klientelismu založený systém vládnutí.

Nechceme a nebudeme patřit k těm stranám, které těží z politické a hospodářské korupce a z tunelování národních zájmů. Chceme být a jsme politickou silou, která svým programem i praktickou politikou v parlamentu, v krajích i obcích pracuje pro občany a pro lepší budoucnost republiky ve spolupracující a integrující se Evropě, ve spolupracujícím a mírovém světě.

Komunistická strana Čech a Moravy je dnes v České republice rozhodujícím zastáncem práv obyčejných lidí. Naši političtí soupeři už předvedli, co dokáží. Slibovali modré z nebe, dvacetitisícové platy, levné bydlení, vyřešení nezaměstnanosti. Někteří mluvili i o pevném sociálním zabezpečení, bezplatném zdravotnictví. Nabízeli školství bez školného.

Všechna to byla bezcenná slova k získávání voličských hlasů.

Není náhodou, že stoupají preference KSČM, že se mnozí občané už nebojí přiznat, že nás chtějí a budou volit.

Touha po společnosti, v níž člověk bude moci důstojně žít, věřit sám sobě a své budoucnosti je reálným snem hodným člověka této doby.

Vážení spoluobčané,

každý člověk se poohlíží zpět, vzpomíná na sliby, naděje i předsevzetí, pohlíží na své děti a přemýšlí, co je asi potká. Tento režim je bezohledný právě vůči nim. Drasticky zachází i s pokolením, které vstoupilo, jak se říká, do seniorského věku. Je nevybíravý zejména vůči těm našim spoluobčanům, kteří jsou odkázáni na tvrdě vydělanou mzdu z námezdní práce. Ano, právě vůči těm, jež patří k neprivilegovaným a nenesou toto postavení s pocity bezvýchodnosti, obracíme a chceme obracet naši politiku. Současný systém kritizujeme proto, že nesplnil očekávání poctivě smýšlejících. Ti měli dost zpupné předlistopadové demokracie, toužili po skutečné demokracii, po prosperitě a sociální spravedlnosti. Namísto toho se dočkali nového porušování základních principů právního státu, nového kastování občanů, zdražování, ztráty základních sociálních jistot, rozbití zemědělství, rozprodeje národního bohatství, marasmu, který nemá obdoby.

Růžová šlechta Lidového domu společně s lidovci a unionisty a modrá šance ODS, všichni ti profláknutí političtí chameleoni zkorumpovaní mocí a majetkovými pletichami představují balvan, který musí být odvalen. Ne slovy, ale skutky budeme hájit vaše zájmy, zájmy lidí práce. Raději chceme trpět pro to, že říkáme pravdu, než aby měla pravda trpět pro naše mlčení. Netajíme se tím, že demokracii, která nedává možnost ovlivňovat důležitá rozhodnutí vlády o samé existenci státu a národa, považujeme za podvodný systém. Odmítáme zvrácenou pseudofilosofii, podle které je lepší investovat miliardy do bomb a raket než stovky milionů do mírového léčení bídy a sociálních křivd. Chceme společnost založenou ne na zisku několika, ale na skutečných potřebách společnosti, na hodnotách solidarity a vzájemné pomoci.

Vám všem, kdo ctíte lidskou práci a kdo si připomínáte spolu se všemi slušnými lidmi 60. výročí osvobození Československé republiky, přeji pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. Zároveň prohlašuji – šance vás, levicově smýšlejících občanů, je v reálném optimismu. Proto žijme a pracujme tak, aby Česká republika, naše vlast, byla skutečně státem prosperujícím, demokratickým, sociálně spravedlivým, důstojně navazujícím na naše národní tradice.

Sešli jsme se proto, abychom usurpátorům moci řekli svůj názor. Slyší ho dnes a budou ho slyšet znovu a znovu. Věřím, že se jim dostane jednoznačné odpovědi v řádných parlamentních volbách v příštím roce.

To je náš vzkaz z prvomájové Letné. To je projev naší vůle přetvářet republiku v zájmu pracující většiny.


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Grebeníček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.