logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 9
Prům. 8.7
21 denni
Max. 604
Prům. 343.8

Nyní si čte web : 50 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu

Vydáno dne 23. 05. 2005 (7876 přečtení)

PRAHA - Již osmnáctou teoreticko-politickou konferenci pořádaly v sobotu OV KSČM v Praze 1 a 7 spolu s ÚR KSM. Na téma O antiimperialistickém boji a mezinárodním komunistickém hnutí ji uvedl Harpal Brar z Velké Británie. I řada českých čtenářů zná jeho knihy o příčinách krachu perestrojky a také o přínosu Leninovy teorie imperialismu pro pochopení podstaty globalizace.

Po koreferátu Vladimíra Klofáče následovala dvacítka příspěvků členů KSČM a Komunistického svazu mládeže - a zástupců levicových stran z Kuby, Řecka, Belgie, Švédska, Itálie, Slovenska a Polska. Nosným motivem diskuse byla především nespokojenost s rolí, již se dnes marxistické levici daří hrát v širokých protiválečných, alterglobalizačních, sociálních a dalších hnutích. Jejich šíře je úměrná tomu, jak plošně dnes neoliberální tlak kapitálu doléhá i na vrstvy, jež dříve považoval za mlčenlivou většinu , někdy i svou mobilizační zálohu. O to citelněji chybí jasná programová orientace. Nemalou částí těchto hnutí se tak leckdy daří manipulovat - sociální demokracii, ale i v čistě konkurenčním zájmu evropských metropolí vůči USA. V diskusi to bylo ilustrováno na příkladu tzv. sociálních fór i některých dalších.

Kritika snahy o asimilaci

Souvisí to, jak to z různých úhlů ukázala řada vystupujících, především s pokračujícím rozštěpením sil nalevo od sociální demokracie. Zatím nejucelenější pohled na ně podala rezoluce o situaci v mezinárodním komunistickém hnutí, kterou přijal 17. sjezd KS Řecka počátkem roku. Konstatuje, že revoluční komunistická stanoviska se i nadále střetávají s reformistickou linií přizpůsobení - asimilace. Kritika řady diskutujících mířila i na adresu Strany evropské levice. Ta se - stále nedemokratičtějšími způsoby, ač právě z demokracie ráda udílí lekce jiným - snaží omezit spolupráci levicových sil v podstatě jen na ty, jež působí v zemích EU. Zároveň se programově zříká komunistické identity a tradic hnutí a odmítá zkušenosti socialistických revolucí 20. století. Nic přitom nepotvrzuje, že by přizpůsobení - asimilace skutečně zvýšily koaliční potenciál levice. Nejedné ze stran, jež touto cestou směřují, volební preference dokonce klesají. Dosud nevytvořily jediný významnější svazek, jenž by dal širší akční rádius skutečné alternativě proti dnešním poměrům.

Naproti tomu kupř. KS Řecka, jež tuto linii odmítá a zastává jednoznačnou marxistickou orientaci, má dnes vliv v odborovém, mírovém, ženském, mládežnickém, studentském a dalších hnutích, s nímž může jen sotva soutěžit kterákoli jiná evropská strana nalevo od sociální demokracie. Podobně je tomu však i například v Indii - KSI a KSI(M) sehrály roli rozhodujícího jazýčku na vahách při porážce proamerické, neoliberální vlády pravice; dnes na nich závisí parlamentní většina vlády v čele s Kongresem; indičtí komunisté na ni vyvíjejí velmi efektivní tlak v zájmu neprivilegovaných vrstev i společných cílů mezinárodních protiválečných, antiimperialistických sil.

Pozor na farizejské žádosti o omluvy

Potvrzuje se, že právě jasná komunistická identita, opřená o propracovaný marxistický program, má rozhodující význam i pro iniciativní roli na půdě širších hnutí. Pro obnovu autenticky marxistických pozic má, jak na to poukázala řada diskutujících, zásadní význam ještě podstatně hlubší analýza příčin, jež vedly k postupné ztrátě někdejší role komunistů v hnutích, namířených proti válkám a imperialismu - a nakonec až k ostudnému fiasku perestrojky a k likvidaci socialismu v Evropě. Tlak imperialismu se míjel účinkem i v etapách, kdy mezinárodní napětí vyhrocoval až do řady válečných konfliktů - a socialistické země byly ekonomicky i vojensky mnohem slabší protiváhou než v 80. letech. Jestliže mnohem později svých cílů dosáhl až překvapivě snadno, bylo to možné jen díky erozi jasných marxistických pozic především v politice KSSS. Ta se postupně projevovala již v předchozích desetiletích. Pro budoucnost hnutí má hodnotu jen skutečně věcná, objektivní analýza těchto otázek, jež si nenechá diktovat farizejskými žádostmi o nekonečné omluvy. Od různých konjunkturálních nánosů je třeba očistit hodnocení etap, v nichž socialismus prokazatelně dosahoval obrovských úspěchů, inspiroval jimi dělnické hnutí i širší demokratická hnutí ve světě - a dokázal vrátit demokracii do Evropy poté, co před fašismem kapitulovala buržoazie celého kontinentu. K nehorázným rovnítkům komunismus = fašismus (Stalin = Hitler apod.) nelze mlčet v domnění, že vyšumějí sama. Mají znevážit základní smysl a především morální kredit komunistického hnutí v situaci, kdy se masivně cenzuruje vše, co o historii vypovídá pravdu.

Úkolem komunistů je solidarita

Důsledný návrat k autentickému marxismu předpokládá plně se kriticky vyrovnat i s řadou jiných povrchních pohledů, jež z relativně nových jevů nedokážou proniknout k jejich podstatě. Týká se to například teorie , podle níž mezi demokratickými státy nemůže vypuknout válka - na niž upozornili diskutující ze Švédska, Itálie i někteří další. Zatím si žádné z konkurenčních center nemůže dovolit oponovat Washingtonu jinak než občasnou verbální přestřelkou. Avšak je krátkozraké vyvozovat z toho, že meziimperialistické konflikty nemohou již nikdy ohrozit bezpečnost a mír ve světě. Kritice byly podrobeny také pozice těch, kdo jiné z marxismu rádi školí, avšak zpronevěřují se vůči němu i v tak zásadních otázkách, jako je vztah k národně osvobozeneckému hnutí. Je mimořádně zavádějící, odmítá-li se solidarita s bojem iráckého či afghánského lidu proti agresi a okupaci s poukazem, že se v něm angažují i politicky zcela odlišné síly. Jak to uvedl italský delegát: Když Mussolini ve 30. letech napadl Habeš, italští komunisté ji neváhali plně podpořit, přestože v zemi panoval feudálně autokratický režim. Úkolem komunistů je solidarita s hnutím každého utlačovaného národa - a ne arbitrárně určovat, kdo je má vést.

Naplňování strategie vůči Rusku

Postupující ofenzíva globálního kapitálu, který už nemusí manévrovat jako za dřívějšího poměru sil, mění i nejednu zdánlivou konstantu. Například představitel švédské levice informoval o jednání mezi vládou své země a USA o dalším zvýšení švédského vojenského kontingentu v Afghánistánu. O tom, že tam působí, svět netuší, stejně jako netuší o společných manévrech u kalifornských břehů, jichž se účastní válečné loďstvo Švédska, jež si dřív zakládalo na své neutralitě. Obdoby nemá tlak a přímé vměšování, jimž je vystaveno Bělorusko i mnohé další bývalé sovětské republiky - a stále více i sama Ruská federace. Nanejvýš zřetelně se tak naplňují všechny tři základní směry nové strategie vůči Rusku , jež byly schváleny ještě za prvého funkčního období B. Clintona: balkanizovat sovětský prostor , oslabit ruskou armádu a vojensko-průmyslový komplex a obklopit Rusko režimy, spřátelenými s námi. Podstatně větší a efektivnější solidaritu je třeba - shodli se účastníci konference - projevit levici v zemích, kde je vystavena přímým perzekucím. Na 12, resp. 25 let byli uvězněni např. předáci komunistů Litvy a Turkmenistánu; za politické delikty jsou vězněni i aktivisté KS Ukrajiny, Kazachstánu a také desítky organizátorů masových protestů proti zákonům, jež nedávno zrušily řadu dřívějších sociálních výhod i veteránům Velké vlastenecké války. Živý zájem účastníků však vzbudila i řada nových iniciativ evropských marxistických stran. Např. Medicína pro lidi, jíž Belgická strana práce odhalila astronomické marže farmaceutických společností. Doložila, že maloobchodní cenu mnoha léků lze snížit i o 50-80 %. Za účasti asi padesáti levicových lékařů poskytuje dostupnou péči lidem, pro něž je placené zdravotnictví značným břemenem. Podobně rozšiřuje i síť dostupné právní pomoci.

Mezinárodní koordinace je nutná

V diskusi byl vyzvednut přínos pravidelných setkání stran, organizovaných KS Řecka a Belgickou stranou práce. Vedle všeobecné výměny informací a stanovisek se tu daří přecházet i ke konkrétním společným projektům. Cílem je propracovanější program komunistického hnutí, jež bude efektivněji čelit klíčovým směrům neoliberální politiky. Také však hlubší analýza těch etap vývoje socialismu a marxistické levice, na něž se soustřeďuje přepisování dějin. Vysoce byla oceněna dubnová konference 38 komunistických a dalších levicových stran v Praze - její naprosto demokratický ráz i skutečnost, že se poprvé od konce 80. let zaměřila i na otázku perspektiv socialismu v dnešním světě. Ukázala zároveň, jak to zdůraznila řada diskutujících, skutečný poměr a rozložení sil nalevo od sociální demokracie v Evropě. Strany, jež na komunistickou identitu a tradice nerezignovaly, představují zcela dominantní část hnutí. Snahy redukovat je pouze na subjekty, jež působí v některých zemích EU a zvolily cestu adaptace vůči nynějšímu poměru sil, budou tím méně průchodné. Globální i specificky evropská koordinace politiky kapitálu vyžaduje, shodli se účastníci, i odpovídající součinnost skutečné levice na kontinentu. Stále větší část úkolů, před nimiž komunisté stojí v jednotlivých zemích, lze zvládnout jen na bázi podstatně širší mezinárodní koordinace. K obavám, že by to mohlo vést ke vzniku hierarchických struktur, zasahujících do práva každé ze stran svobodně určovat vlastní politiku, neexistují žádné reálné důvody.

Platforma s vyhraněnou marxistickou orientací

Živou odezvu našel i na sobotní konferenci námět 17. sjezdu KS Řecka: začít komunistický pól formovat zpočátku třeba jen mezi několika většími KS s vyhraněnou marxistickou orientací; takovou platformu přitom rozvíjet jako zcela otevřenou komukoli, kdo projeví zájem o hlubší akční i programovou jednotu; každému ze zájemců umožnit podíl vždy na těch směrech a formách spolupráce, jež odpovídají jeho zájmům a možnostem - s plným pochopením, že účast na jiných společných projektech pro něj nemusí být schůdná. Ať už touto či jinou cestou bude podle řady účastníků třeba ustavit i jakési nevelké koordinační centrum. Svou pozitivní roli by sehrálo i tehdy, pokud zajistí operativní vzájemnou výměnu informací a stanovisek; koordinaci solidarity s levicovými a demokratickými silami, vystavenými represím - a také koordinovanější, ofenzivnější reakce na protikomunistickou demagogii, jež má nejvíc oklamat široké veřejné mínění. V diskusi zazněl i další námět: Jen takto spojenými silami lze navázat znovu kontakty s národně osvobozeneckými silami a předáky ve třetím světě. Tuto spolupráci přerušila likvidace socialismu v Evropě. Její obnova je jedním z důležitých směrů posílení vlivu evropských komunistů v antiimperialistických hnutích v nejširším mezinárodním měřítku.

(mezititulky redakce)
Haló noviny, 23. května 2005, (js)


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.