logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 15.5
21 denni
Max. 330
Prům. 223.7

Nyní si čte web : 37 uživ.

04. Kolektivní práce

* Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům

Vydáno dne 04. 06. 2007 (7019 přečtení)

V posledních dnech se opět začaly stupňovat útoky vedené některými členy KSČM a pravicovým křídlem KSM zaměřené proti komunistickým publicistům, kteří si i v obtížných podmínkách frontálního útoku světové fašizující ultrapravice zachovali své komunistické (bolševické přesvědčení) a neohroženě, tak jak jim velí svědomí komunisty publikují své články, statě, analýzy a jiné texty v komunistických masmédiích ať tiskových či internetových.

Ještě neutichl skandální útok některých vlivných členů z vedení KSM proti brněnskému mládežnickému levicovému měsíčníku Zítřek a již zjevně podpíchnutá (kým asi?), tzv. levicová frakce KSČM (soudruzi uskupení kolem časopisu Dialog) zaútočila podle a zákeřně proti význačnému komunistickému publicistovi, který nekompromisně odhaluje ty, kteří i přes svou dnes „ultralevicovou rétoriku“ již v dobách „reálného socialismu“ spojili svůj život s revizionizmem. Dnes se snaží použitím lží a polopravd, vrazit klín mezi pomalu, ale neodvratně se obrozující bolševické hnutí komunistů m-l z Čech, Moravy a Slovenska.

RR RF proto uveřejňuje v plném znění a bez úprav dopis pana Václava Jumra, který zaslal redakci bratrského časopisu RF – tiskovému orgánu slovenských bolševiků - AVANTGARDA.

Vyjádření nejen soudruha Sedláka k tomuto a k dalším útokům vedeného „levým křídlem“ KSČM na komunistické publicisty, uveřejníme v nejbližších dnech na stránkách RF a na internetových stránkách ČRTA ČČ.

RR RF, pátek, 1. června 2007

Vysvětlivka SDS: RR RF = redakční rada Rudé fronty, blízké Komunistické straně Československa - Československé straně práce


V Praze 7. května

Vážení a milí soudruzi na Slovensku,

dostal se mi do rukou výtisk vašeho časopisu Avantgarda (číslo 17, únor 2007). Velice a upřímně si vážím vaší činnosti a existence, vyznavačů Marxova díla není zejména v této přetěžké době dost. Byl jsem navíc příjemně překvapen, že jde o stejně smýšlející komunisty, kteří nesídlí někde v Bratislavě, ale rozvíjejí své aktivity z Povážské Bystrice.

Přesto mě překvapil příspěvek jakéhosi J. Sedláka, který byl v uvedeném výtisku obsažen pod titulkem V Dialogu ... svítá? Především mě šokovala suverenita „autora“ tohoto výplodu, s níž označil Jana Fojtíka za největšího v Čechách žijícího revizionistu. V Dialogu byl nedávno otištěn příspěvek Jana Fojtíka, který přednesl na ideologické konferenci několika pražských OV a KSM. Mám zato, že jste se s textem jeho vystoupení seznámili, a doufám, že jste dospěli k stejnému závěru: Jde o výborný příspěvek. Proč má být Jan Fojtík tak ošklivým revizionistou, mi není vůbec jasné. Zprofanoval se činností za socialismu nebo nečinností za kapitalismu? Osobně se s ním stýkám od r. 1996. Jendu jsem tehdy potkal na oslavě MDŽ, kterou pořádá OV naší strany v Praze 6 (jsem jeho členem od r. 1994), a on mi sdělil, že pro jisté důvody nechodí na oslavy 1. Máje. Přesvědčil jsem jej, že je to zbytečné gesto nesouhlasu s politikou dnešní KSČM, a Jenda se od té doby zúčastňuje, a to nejen prvomájových oslav.

Nejde mi však jen o Jendu Fojtíka. Článek se velice otírá o mou osobu. Nikterak mě to neznepokojilo ani neznepokojuje, po převratu v r. 1989 jsem útrap (vyhazovů ze zaměstnání a dalších útoků) zažil více než pro jeden lidský život, a to jen proto, že jsem nikdy nepřestal být aktivním členem strany (jsem jejím členem od 7. dubna 1952, tedy již 55 let). Na druhé straně existovalo a existuje množství bývalých diplomatů, kteří okamžitě po převratu zahodili flinty do žita a „věnovali“ se jen osobním zájmům. Dva z nich, kupodivu oblíbenci někdejšího ministra Chňoupka, se rychle po více než 11, resp. 16 letech začali o stranu zajímat, když jim z toho kynul významný osobní prospěch. (Ministr Chňoupek si svoje představy o „svých“ lidech po r. 1989 podstatně změnil a projevil se jako daleko lepší komunista než ti dva kdysi protěžovaní, kteří vzali KSČM na milost, když jim z toho kynul finanční prospěch.)

Překvapilo mě však tvrzení o tom, že jsem údajně dostal nějaký Sedlákův rukopis (Cesta zrady) a že jsem na to odpověděl nepřátelstvím vůči němu. Někdo z nás se asi zbláznil, ale já to nejsem. Znám jednoho J. Sedláka, zúčastňuje se aktivit našeho Klubu mezinárodní politiky, ale ten to snad není. Mohl by mi totiž svoje výhrady říci z očí do očí. Horší však je, že vás časopis uveřejnil tak neskutečně škodlivý článek odmítající „revizionistický pacifismus“ zahraniční politiky ČSSR. Měli jsme snad ve jménu socialistické revoluce prosazovat války? Se Sedlákem by bylo možno polemizovat i v dalším, ale jeho bludy nestojí zato.

Vážení a milí soudruzi na Slovensku, opětně opakuji, že si vaší prosté existence a zřejmě nesnadné činnosti vysoce vážím. Nechápu však, proč si při publikaci vašeho časopisu nedáte více práce s ověřováním příspěvků. Stavíte náročnou budovu nové komunistické činnosti. Neměli byste při tom používat cihel vyráběných z bláta a pilin.

Se soudružskými pozdravy

JUDr. Václav Jumr


V DIALOGU… SVÍTÁ?

Opravdu, zdá se, že konečně v časopisu Dialog, otázky, odpovědi, (dále jen Dialog…) začalo svítat. Svítání se zatím prodírá malou škvírečkou, ale rozbřesk se v čísle 226, z ledna 2007, ke čtenářské obci skutečně protlačil. Posuďte se mnou: Redakce, nevíme za jakých okolností, z tohoto čísla zcela vytlačila texty J. Fojtíka, vůbec největšího revizionisty, v Čechách žijícího, který v minulosti ideově Dialog ovládal a při tom vždy svými texty Dialog… téměř zaplevelil. To, samo o sobě, jak říká česká fráze, je dostatečným důvodem k vypálení tři sta šedesáti šesti dělostřeleckých salv, k uctění činů redakce Dialogu…

Kromě toho, soudruh Ing. Z. Novotný, předseda Republikové redakční rady Dialogu…, (dále jen RRR Dialogu…), vystoupil s článkem Zemědělská politika KSČ při budování socializmu, který je také, zdá se, obratem k bolševické politice Dialogu… Mimo to, v Dialogu… č.226 se po sedmnácti letech jeho provozu, konečně vyskytly i dopisy. Jak k těmto radostným změnám došlo?

Na poslední RRR Dialogu… jsme se trochu kritizovali; padla tam i poznámka: „Za dobu sedmnáctileté činnosti Dialogu…, jsme se v něm nesetkali ani s jedním dialogem, ani s jednou otázkou; tím, pochopitelně, jsme v něm nemohli najít ani jednu odpověď“ A teď, představte si, je tam takových článků hned několik. Jaksi jednostranně, ale z plného srdce podporují boj KSM o přežití; vedle toho, s nasazením kritizují postoje a výroky pana Dolejše a pana Ransdorfa.

Po pravdě řečeno, o bolševizmus v těchto příspěvcích nejde; zatím jen kritizují a nedovolávají se rozhodných opatření, která by vedla ke konkrétním činům, zaměřených na likvidaci zcela nežádoucího stavu V KSČM. Osamocen zůstal „Čtenář Dialogu z Prahy 4“, který v závěru svého příspěvku, prohlásil: „Je nezbytné postavit se proti…, dokud je čas. S lidmi, jako je Dolejš, nelze být v jedné straně.“ Ano, správně to uvedl tento čtenář! Ale Dialog… zůstává pozadu za takovým čtenářem! Mlčí, nepodporuje ho, nerozvíjí jeho stanoviska do konkrétních postojů. A to je stále velmi špatné znamení. Vždyť komunistický list, má-li být opravdu komunistický, musí komunisty organizovat. To je zcela nezbytné právě v daných podmínkách, kdy KSČM jako strana (a nejen vedení KSČM), jde vysloveně protikomunistickou cestou – neorganizuje proletariát do akcí, právě pro něho typických.

Ale! Hned na první stránce Dialogu… č.226, má čtenář příležitost se opět řádně roznítit. Tam začíná obsáhlý článek pana JUDr. V. Jumra; jde o jeho diskusní vystoupení na pražské konferenci, pořádané některými složkami KSČM. Proč ho tam redakce Dialogu… vložila? Vždyť dobře ví, že pan Jumr pochází ze samého středu vedení KSČM, že zcela vyhraněně patří k politice KSČM, zaměřené protikomunisticky; že sám pan Jumr, velmi dobře ovládající práci s českým jazykem, vyniká nad ostatními právě tím, že politiku, ve své koncepci deformuje do dějepisu, ze kterého si vybírá jen to, co není podstatné pro ideové a třídní vědomí prostého čtenáře. Tak například. V „Závěru“ svého článku – vystoupení, uvádí pan Jumr mimo jiné: „Svět socializmu… dal všechny své síly, všechen svůj potenciál do zápasu o cíl nejušlechtilejší – o všeobecné a úplné odzbrojení jako jediný a jedinečný předpoklad pro trvalou likvidaci nebezpečí nových válečných požárů…“ O tom, že svět socializmu, řízený revizionizmem, zradil leninskou koncepci ve všech základních ohledech, se pan Jumr ani nezmínil; a zmínit se mohl. Veden jen přátelskými ohledy, jsem v nedávné minulosti vstoupil do podvědomí pana Jumra. V té souvislosti jsem mu dal text Cesta zrady, ve kterém se v dost podstatných podrobnostech zrada revizionizmu specifikuje. Pan Jumr na to odpověděl nepřátelstvím ke mně, to na jedné, nepodstatně straně, a ignorantstvím stanovisek klasiků, na straně druhé, té závažné, neomluvitelné; posuďte se mnou stanoviska klasika z nejzávažnějších; o něm a o míru za panství buržoazie, se v Cestě zrady říká:

= … XX. sjezd KSSS věnoval mnoho pozornosti leninskému míru – v těžkých rozporech s Leninovými stanovisky byla tato zanícená snaha charakterizována jako leninská i když na prvý pohled byla zcela neperspektivní, zcestná, jen glorifikující buržoazii, která ve své zásadní koncepci nenáviděla socialismus a pro jeho porážku byla ochotna přinést jakoukoliv přechodnou oběť…

Zde připomenu jméno Lenina, ten o míru pojednával mnohokrát…; XX. sjezd KSSS se měl kde učit, ale šel proti Leninovi… bál se však vzpoury ortodoxních komunistů a proto je uspával Leninovým jménem; hanebné, posuďte mírovou koncepci XX. sjezd KSSS, zatím s jedním stanoviskem V. I. Lenina:

„Jednou z forem balamucení dělnické třídy je pacifizmus a abstraktní hlásání míru. Za kapitalismu, a zvláště v jeho imperialistickém stadiu, jsou války nevyhnutelné…. Propaganda míru musí být provázena výzvou k revolučním akcím mas, jinak rozsévá iluze, demoralizuje proletariát vštěpováním víry v humánnost buržoazie a dělá z něho hračku v rukou tajné diplomacie… Hluboce chybná je zvláště myšlenka, že je možný tak zvaný demokratický mír bez řady revolucí.“= (V. I. Lenin, Spisy, sv.21, str.158).

Takže, v projevu a později v článku, uveřejněném v Dialogu…, nepraktikoval pan Jumr chybu, ale žhářství; vždyť věděl nebo měl vědět z textu, který jsem mu dal, o válkách, Leninem i praxí imperializmu specifikovaných; ale on zůstal revizionistou i po sedmnácti letech od přirozeného, protože zákonitého pádu revizionizmu. A Dialog…, snad již polepšený Dialog…, pana Jumra, stále revizionisticky „orientovaného“, odhodlaně a srdečně publikuje.

Mimo to, v „Tribuně čtenářů“ Dialogu 226, je dopis historika M. Dosoudila, uvedený pod nadpisem: Útok na Gottwalda je útokem na politiku KSČ a v něm text: „… a Dr. Prokop Drtina, (politik a osobní tajemník prezidenta Beneše 1939-1945 v emigraci v Londýně, hlasatel /Pavel Svatý/ čs.rozhlasu v Londýně, 1945-1948 ministr spravedlnosti, který rehabilitoval kolaboranty s Němci. V únoru 1948 jeden z předních účastníků pokusu a reakční puč – pozn.red.): ‚Myslím, že je opravdovým úspěchem pro náš stát, že v tuto chvíli stojí na místě předsedy naší nejsilnější politické strany muž s tímto reálným smyslem, K.Gottwald.‘“ A jsme zase u pana J.Fojtíka a jeho mnohokrát opakované glorifikace Churchilla, na pozadí J. V. Stalina? Jsou komunisté, kterým Dialog… nedá šanci, ale buržoazní velikány publikuje; pochopitelně, tak je glorifikuje, přímo s nasazením! Podivuhodné!

Poslední poznámečka. Dialog… č.226 začíná pozdravy k novému roku. V této rubrice, na prvém místě, jmenuje N. A. Andrejevovou. Tedy, ona má spojení na Dialog… Jistě i Dialog má spojení na N. A. Andrejevovou. A přece se N. A. Andrejevová, žena výrazné bolševické orientace, mnoho let nedostala na stránky Dialogu…!!! Jak si to vysvětlit?

S nadějí věřím v sílu i účinnost kritiky a zůstávám s pozdravem
„Čest práci!“

J. Sedlák

Avantgarda, únor 2007


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.