logo SDS
Dnešní datum: 28. 05. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 22.3
21 denni
Max. 647
Prům. 411.2

Nyní si čte web : 66 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Socialismus V 21. století

Vydáno dne 04. 11. 2007 (8574 přečtení)

V titulku je opravdu velké V, ale NÁM o to nejde. Převzetím článku ze serveru Společnosti Klementa Gottwalda chceme upozornit na nebezpečí postupně se vyhrocující předsjezdové diskuse uvnitř KSČM. Autory článku jsou dva mladí komunisté, a tak by nás jejich radikalismus a jejich snaha prezentovat sebe sama jako proud usilující o novodobou bolševizaci KSČM mohly nechat naprosto chladnými. Mohly. Kdyby ovšem harašení zbraněmi nezachvátilo i členstvo podstatně starší (viz např. Hellerova poslední reakce na diskusi v HaNo, dva měsíce agresivních příspěvků na našich stránkách či hledání antikomunistů, kde nejsou). Asi by to chtělo ubrat plyn a „zklidnit hormon“. (M.N.)

Hned na první, tj. besedě o Venezuele a Komunistickém svazu mládeže, organizované KSM, Levicovým klubem žen a OV KSČM ve Žďáře nad Sázavou padlo to, co předznamenalo nejen další jednání, ale i mnoho současných bojů o charakter nejen KSČM, ale celého pokrokového a komunistického hnutí v České republice, společně s tím, jak antikomunisté tlačí na změnu její politiky na „postkomunistickou“ či „eurokomunistickou“ a nespokojenou radikální mládež oslovuje krajní pravice (německá NPD, Liga polských rodin…) s hesly jako DĚLNICKÁ TŘÍDA, SOCIALISMUS NENÍ RUDÝ ALE NÁRODNÍ, pochody PROTI KAPITALISMU a postkomunistické strany umírají, nepředstavujíc nejmenší hrozbu současným poměrům.

Poté, co předseda KSM Milan Krajča představil vývoj 8 let trvající Bolívarovské revoluce ve Venezuele o tom, jak poprvé peníze z ropného bohatství země neodcházejí do Washingtonu, ale proměňují se v alfabetizační program pro lidi, humanitární pomoci zemím Latinské Ameriky, v oční operace desetitisíců Venezuelců, kdy poprvé, trpící kvůli chudobě dříve neléčeným šedým zákalem, můžou zase vidět. Vidí novou Venezuelu, kde prezident Chávez i přes mnohé pokusy o puče financované z USA, jeho šestkrát demokraticky zvolené vlády, přes podivnou generální stávku, kdy obchody zavírají zaměstnavatelé, přes vyhrožování euroatlantických imperialistů, přes to všechno probíhá ve Venezuele a dnes již mimo ni a Kubu i v Ekvádoru a znovu v Nikaragui nefalšovaná socialistická revoluce. Něco, co nejdříve Chávez nazýval socialismem pro 21. století a dnes, po domluvě s venezuelskými komunisty, kteří v posledních volbách ztrojnásobili svůj volební výsledek, začal říkat socialismus v 21. století.

Je to tak důležité? To jedno slovíčko? Myslím si, že je, a to především pro nás v době, kdy má celá Komunistická strana Čech a Moravy od výročních členských schůzí jednat o materiálu tzv. „Socialismus pro 21. století.“ Tento materiál vyšel v Haló novinách 27. srpna, kde se asi do charakteru čísla nehodilo mezinárodní setkání komunistů na Pomezních boudách, kde bylo asi 500 komunistů, za účasti KPD (KS Německa), DKP (Německá KS), KS Polska, Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna, členů OV KSČM Trutnov a Jičín a Klubu českého pohraničí k 85. výročí těchto proletářských srazů a 80. výročí účasti Ernsta Thälmanna na jednom z nich, kde předal českým komunistům prapor, který přežil celou válku a který dodnes každoročně visí vedle řečnické tribuny. Zdobí jej nápis „PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE“ a motiv slunce. Na titulní straně tohoto čísla zde vyšel článek o pochodu Ne základnám v Brdech (samozřejmě nic proti němu, ale měl snad tento pochod větší význam, než internacionální setkání pod Sněžkou, spojené s výstupem na ni – zpráva o tomto setkání vyšla až další den, snad na čtvrté straně s nic neříkající fotografií dvou hovořících funkcionářů KSČM. V tomto, asi „moderně levicovém“ pondělním vydání tento materiál vyšel jako zvláštní příloha Haló novin, místo „nové“ Naší Pravdy (která oficielně skončila kvůli nedostatku financí, asi bylo nutné v rámci úspor vyměnit i téměř celou redakci).

Z materiálu samotného jsme upřímně zděšeni, především jak přejímá argumentaci Ministerstva vnitra ohledně revoluce, což byla jedna ze záminek nejdřív oranžového a dnes modrého ministerstva, proč zrušit KSM – podle materiálu se jedná o násilné převzetí moci jednou třídou nad druhou. Na prvním ze střediskových aktivů byl nyní uveden s. doc. PhDr. Josefem Kůtou, CSc, který byl dříve jeho zásadním kritikem, jako materiál, který potřebuje pouze mírně dopracovat a doplnit, jinak že se jedná o věc v zásadě správnou, že je nutné jej přijmout jako sjezdový materiál, jako politický podklad pro další činnost komunistické strany. Citace z uvedeného materiálu: „Ve velkých revolucích minulosti byla jejím dominantním rysem právě násilná stránka, velmi často provázená proléváním krve. Marxisté však socialistickou revoluci s násilím nutně nespojují. Politická moc, jako úvodní krok socialistické revoluce, může být získána plně demokratickou cestou, totiž volebním vítězstvím.“ (Což je sice pravda, ale nikde tu není ani zmínka o tom, že musí být vyměněna nejen jedna strana za druhou, ale celkově i celý aparát buržoazního státu, že nelze jen vyměnit lidi v utlačovatelském státním aparátu).

„Prvek demokratického donucení je v přechodu k socialismu 21. století omezenější rozsahem i časově. Je nahrazován organizačními a kulturními funkcemi politické moci i institucí občanské společnosti.“ Cožpak se kapitál nebude bránit svými médii, marketingem, cožpak občanská společnost nebyla už tolikrát zadupána do země? Dnes si naše vláda najala společnost AMI Communications, svázanou s největším výrobcem zbraní na světě, společností Lockheed Martin. Cožpak může hrstka aktivistů z Ne základnám, navíc svým vedením z ní vyloučené jedné z nejaktivnější složky tohoto hnutí, tedy komunistů, čelit tendenční propagandě placené ze zisku z prodeje zbraní? Ve společnosti, kde je stále více nahrazována politická volba konzumní volbou, jak uvádí prof. Jan Keller?

V následné diskuzi uvedl s. David Pazdera Sborník z XXII. Mezinárodní teoreticko – politické konference – ve které měli hlavní koreferáty s. Skála a s. Degťár. Skála Hellerův materiál naprosto rozcupoval – před vydáním sborníku však svůj příspěvek stáhl („Omlouváme se, že sborník neobsahuje text vystoupení s. Josefa Skály, neboť jmenovaný se rozhodl trvat na jeho nezveřejnění“ – píše se v něm.) Proč je potřeba stahovat svůj příspěvek, který je ve sborníku, který jsme viděli pouze na OV KSČM v Trutnově a říkal nám s. Mirek Grebeníček, že jej četl a jinak o něm nikdo nic neví? Přesto, že tento koreferát chybí, je tento sborník velmi cenným materiálem, vypovídajícím o mínění mezinárodního komunistického hnutí (vystoupili zde např.: Harpal Brar z Velké Británie, Stanislav Svoboda – bývalý velvyslanec na Kubě, Zbigniew Wiktor z Polska, Roberto Gabriele z Itálie, předseda KSM Milan Krajča, Herwig Lerouge z Belgie, soudruzi z Německa, ze Švédska, z Dánska, Zdeněk Hoření, Václav Exner, Marta Semelová, Václav Jumr či za Komunistickou stranu Řecka Kyrilos Papastavrou. Vydalo nakladatelství Orego).

Jeden z neuveřejněných příspěvků na této konferenci měl s. Zdeněk Šimon, který vystihl situaci ohledně „moderně levicových“ myšlenek Hellera a dalších členů TAPu:

Na zasedání ÚV KSČM 26.2. 2007 byl pochválen Josef Heller že zpracoval studii variant vývoje naší strany a komunistického hnutí a zároveň mu bylo vytknuto, že mohl být odvážnější. Mám (autor příspěvku) v archivu zaznamenány některé myšlenky z této studie, jak byly prezentovány na teoreticko – praktické konferenci OV KSČM Praha 10 v říjnu 2002. V materiálu, který si dělal ambice být teoretickým východiskem pro VI. sjezd KSČM, je totální kritika a odmítání celého období socialismu a požadavek na „transformaci“ strany, včetně možnosti jejího rozštěpení a vzniku nové strany „tvořivě myslících marxistů“ s nekomunistickým názvem (viz. řecká Syriza). Sám Heller na uvedené konferenci řekl mimo jiné, že – citace: „Osud strany je proto dnes závislý na tom, zda se dokáže v poměrně dohledné době přeměnit ze strany, poskytující určitý prostor k dožívání a udržování v politice stoupenců konzervativního, neostalinského názorového komplexu, ve stranu, která je založena na kritické reflexi tohoto komplexu i celé teorie a praxe protosocialismu“. Měl snad být J. Heller v tomto směru ještě odvážnější? Mám v tom ještě rozhodněji pokročit VII. sjezd strany? Jako by někteří funkcionáři zapomněli na Marxe, Lenina (ke kterému se V. Filip stále „vrací“ - pozn. autora), ale i Beneše, že světová reakce pod vedením USA, s přispěním nové evropské armády, schvalované evropskými neoliberály i sociáldemokraty bude to větší otroctví, ještě drastičtější vykořisťování, ale rozhodně ne sbratřování kapitalistů se zaměstnanci a výprodejem se zbavovat svého majetku ve prospěch zaměstnanců. Je to největší falešná iluze, jaké se strana může dopouštět. Jako červená nit se to táhne i tzv. novým modelem socialismu pro 21. století.

Dále uváděl příklady dvou stran, dvou cest, jejichž vývoj je velmi charakteristický – PCF a KKE. Komunistická strana Francie, kdysi strana, která měla ve volbách 30%, dnes s bídou dosáhla 3% zisku v prezidentských volbách. Po nástupu nyní již bývalého předsedy PCF Robert Hue s hesly jako moderní levicová strana, eurokomunismus, volné členství ve straně nastoupila strana cestu umírající strany. Rozešla s největší odborovou centrálou ve Francii – Všeobecnou konfederací práce (CGT), kterou sama založila, když je nazvala příliš dogmatickými a radikálními. Je tragikomické, když předvoj pracujících nazývá právě je radikály. Dnes přežívají jen díky podpoře socialistů, kteří z obavy před trockisty v parlamentu přenechávají PCF některé volební obvody, kde nekandidují.

Opakem je KKE, Komunistická strana Řecka, která posílila v posledních volbách (z 12 na 22 mandátů – při povinné volební účasti), kde na celé hlasy získala již jen o 100 000 hlasů méně než KSČM v roce 2006. Její síla však není jen ve volbách – dokáže vyvolat generální stávku za prosazení požadavků pracujících, zabránit školnému atd.

Dále reagoval na slova s. Kůty, který mluvil o nutnosti revize závěrů V. a VI. sjezdu KSČM.. Na předchozích sjezdech bývalý předseda KSČM Miroslav Grebeníček tvořil KSČM jako stranu stmelovače nespokojených. Současný předseda V. Filip zdůrazňuje globální přístupy sociální demokracie (vystoupení na Vratimovském semináři – informovala Naše Pravda), avšak tyto přístupy jsou především spolu s neoliberály budování evropské armády, která má zastupovat zájmy imperialismu na středním Východě a jinde, kde půjde o zisky a nerostné zdroje. Reagoval i na rozpor názvu socialismus v 21. st x pro 21. stol, kdy název materiálu tím jednoznačně uvádí, že tomu „starému“ socialismu se to ve 20. století nepovedlo. Naopak, předchozímu systému se to povedlo, povedlo se svrhnout kapitál, ale jen stranám, které fungovaly jako prvorepubliková KSČ či bolševická strana pod vedením Lenina. Má snad TAP mandát na revizi lidí jako byl Marx a Lenin (citace s Alternativ o „korigování“ Marxe).

S. Kůta reagoval tím, že přece nemůžeme Hellerovi zakazovat říkat svůj názor (to se věru nedělá – stal se právě redaktorem Našich Alternativ) a vystoupení s. Pazdery označil za snahu ultralevých sil o rozštěpení strany, za rozbíječské (asi i za dogmatické a radikální), kdy za tento postoj by mu rozhodně netleskal, jak to udělala většina přítomných v sále, prý se jedná o likvidační postoj. S. Pazdera se pak pouze dotázal, proč je uváděný příklad KKE brán jako příklad sektářské politiky a proč Josef Heller není nazýván rozbíječem strany. KSM neprovádí sektářskou politiku, založil spolu s dalšími organizacemi (DKP, KPD, Solid, Německá duhová antifašistická koalice, polská SDL, i PCF) celoevropskou antifašistickou platformu, kde má postavení hegemona (v dobrém), byla vytvořena platforma proti zrušení Úrazové nemocnice (KSČM ji nepodpořila, pouze zastupitelé a s. Grebeníček) 2 dny po zrušení KSM pak internacionálu 25 komsomolů z celé Evropy čítající stovky tisíc mladých marx-leninistů. Není to otázka ideologie, ale hlavně otázka vedení strany - poslanci KKE musí odvádět své platy, prebendy, odměny straně, strana je platí a řídí, jako všechny ostatní činnosti.

Místopředsedkyně KSM s Veronika Sýkorová doplnila, že Heller má bohužel možnost své názory nejen prezentovat stranické veřejnosti, ale i na semináři mladým lidem, např. v Ostravě. Dolejš je zástupcem strany a jeho názory jsou tedy brány jako stanoviska celé KSČM. S tímto materiálem nebude mít komunistická strana žádnou perspektivu, protože žádná nebude, rozplizne se v nejasných frázích, což mnohdy slyšíme již nyní z úst některých vedoucích představitelů KSČM, ať jde o symboliku či o prezentaci stran na veřejnosti. Je škoda, že se musí vést diskuze o tomto materiálu, který je od základů špatný a žádné úpravy mu nepomohou, a ne o materiálu, který by se skutečně mohl jen doplňovat o nové nápady, tak, jak je tomu např. v Řecku, ve Venezuele, kde tyto materiály vycházejí z praxe. Jako by se představitelé strany styděli za to, co zde bylo vybudováno a za co komunisté celý život bojovali. Materiál byl už částečně přepracován, původně obsahoval zcela antikomunistické zhodnocení období výstavby socialismu v Československu.

Na střediskové aktivy jako by navázalo vystoupení poslance Latinsko-amerického parlamentu Carolluse Wimmera za Komunistickou stranu Venezuely. Ve svém jednoznačném vystoupení uvedl i argumenty, které hovoří jednoznačně proti materiálu Socialismu pro 21. století. Informoval o návrhu na reformu ústavy Bolívarovské republiky Venezuela z roku 1999, která je výborná, ale již neodpovídá úplně současnosti. Revoluce by nemohla být zahájena bez pomoci kubánských přátel, poučili se i u bývalých socialistických zemí a právě touto diskuzí se snaží získat nové zkušenosti. Dále uvedl, že Venezuela nedopustí satanizaci socialismu. Převzali základní myšlenky socialismu – boj proti vykořisťování člověka člověkem, za sociální rovnost, za světový mír. Nestačí však jen chtít mír, když většina národa požaduje revoluci a stejně tak revoluce má povinnost hájit i sama sebe. Venezuela prochází mírovou revolucí, ale jsme ozbrojeni, doufáme však, že nikdy nebude třeba zbraně použít, ale existuje zde hrozba, že USA Venezuelu napadnou. Pak nelze dopustit, aby ji imperialismus zničil. Buržoazie se nebude o majetek dělit, proto je nutný boj za jeho rozdělení mezi Venezuelanky a Venezuelany, a to politický boj.

Nemá žádný smysl vyhrát volby a setrvávat v kapitalismu – podle příkladu Allendeho v Chile. Po pádu socialistického bloku nepřátelé socialismu tvrdili, že se socialismus nikdy nevrátí – neuspěli – chtěli potlačit kubánskou revoluci, ale Kuba se ubránila. Kapitalismus se zdál všemocný, ale po 9 letech svitla nová naděje i ve Venezuele. 1998 Chávez, jako kandidát PCV vyhrál volby, přestože Madeleine Allbrightová se vyjádřila, že to nikdy nedovolí. Jasně se ukázalo, že lid je víc než síla imperialismu. Dále s. Wimmer uvedl, že revolucionáři nesmí být nikdy spokojení s tím, co už udělali, ale je nutné jít dál. Musí dokázat, aby lid měl stále větší podíl na moci. Nestačí mít výborného prezidenta a vládu – moc musí přejít do rukou lidu, což je jasný rozdíl mezi demokracií přímou a zastupitelskou. Ve Venezuele jsou sice volení zástupci, ale lid se musí účastnit dění – v únoru 2007 byly schváleny zákonem obecní rady (consejos communales), tento zákon pak musí být začleněn do ústavy.

Nemají problém s opozicí, ať si utvoří svůj projekt a snaží se přesvědčit lid, že je lepší. Současná opozice však není žádnou demokratickou opozicí – chce uskutečnit další státní puč, jako v roce 2002, počítají s řízením a podporou ze strany USA. Takovou opozici nelze akceptovat. Nemá budoucnost, ale má spojence mezi sdělovacími prostředky a v zahraničí – ve světě vypadají, přestože jsou minoritou, jako giganti, útočí na revoluci množstvím lží a protikomunistické propagandy. Na to je nutný přímý protiútok – především si dávat pozor na slova – jen jediné slovo může změnit zcela význam materiálu – právě uvedený socialismus V 21. století a PRO 21. století – tento vyvolává dojem, jako by zde žádný socialismu nebyl a popírá existenci socialismu např. na Kubě.

Stejně tak jsou nezbytné změny v hospodářském systému – kapitalismus nezmizí jen tak, sám od sebe. V ústavě jsou uvedeny různé formy vlastnictví – státní, soukromé, komunální, stát by měl mít kontrolu nad strategickými odvětvími průmyslu a služeb – komunikace, spoje, nafta – lid neměl dříve k těmto službám přístup, protože neměl peníze – stát musí garantovat, aby tyto služby byly dostupné pro všechny. Svoje vystoupení zakončil tím, že spojencem revoluce je samozřejmě organizovaná dělnická třída ať už manuálně, či intelektuálně pracující – to v současné době chybí.

Závěrem bychom chtěli podpořit naše jasné stanovisko, proč na sjezdu uvedený materiál tzv. Socialismus pro 21. století vůbec nepředkládat posledním citátem z uvedeného sborníku z vystoupení s. Degťára

Pojem proletariát, převzatý z antiky, se často používá jako synonymum pojmu dělnická třída. Přitom ale pojem dělnická třída je odvozován od pojmu dělník a ten je chápán jako člověk fyzicky pracující. Má to svoje historické příčiny. Marx, Engels i Lenin často uvedené pojmy jako synonymum používali. V 19. a začátkem 20. století totiž většina proletářů byla svou profesí průmyslovými dělníky a značná část, ne-li většina obyvatelstva měst, byli dělníci. Proto pojmy proletariát či dělnická třída v podstatě zahrnovaly stejný okruh lidí. Podstata charakteristiky proletariátu je ta, že ani dnes není dána charakterem jeho práce, ale jeho celkovým společensko – ekonomickým postavením. Tedy, podle Engelse je to třída těch, kteří „nemajíce své vlastní výrobní prostředky, jsou nuceni, aby mohli žít, prodávat svou pracovní sílu.“ Charakteristika proletariátu se dá formulovat také trochu jinak, a sice, že je to třída těch, kdo k tomu, aby zajistili životní existenci svoji a osob na nich závislých, nemají nic, nebo v postatě nic jiného než svoji pracovní sílu, tj. schopnost pracovat na úrovni požadované na trhu práce, přičemž možnost jejího uplatnění je vlivem působení zákonitostí akumulace kapitálu trvale ohrožena. A bez pochyb lze odvodit, že právě z tohoto postavení proletariátu vyplývá i v současnosti jeho potenciální revolučnost.

DPA, VSY


Poznámka SDS:

Šifry autorů čteme jako David Pazdera a Veronika Sýkorová.

Článek se objevil na následujících serverech (s datem vyjití):


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: David Pazdera | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Společnost Klementa Gottwalda

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1677 (1677 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1270 (1270 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1216 (1216 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
843 (843 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1463 (1463 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1166 (1166 hl.)
Prohnilý humanismus !!
845 (845 hl.)

Celkem hlasovalo: 8480


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.