logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 22.5
21 denni
Max. 647
Prům. 459.5

Nyní si čte web : 48 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Životaschopné koncepty pro budoucnost

Vydáno dne 26. 10. 2007 (5570 přečtení)

Z důvodů, kterým nerozumím, si jeden z našich europoslanců podle vlastního přiznání, které nyní publikoval v Haló novinách, po VI. sjezdu strany, kde prohrál souboj o funkci předsedy KSČM, uložil bobříka mlčení, pokud jde o přípravu VII. sjezdu.

K opuštění pasivního postoje jej dle jeho vlastních slov přiměl nedlouho před sjezdem můj příspěvek k problematice nového začátku v činnosti KSČM. Jestliže má dílčí úvaha, která vyšla s titulkem Trocha teorie nikoho nezabije, měla pozitivní aktivizační účinek i v tomto konkrétním případě, pak je to bezesporu dobře.

O velkém trojjediném tématu, o spojení minulých zkušeností s potřebou přiměřeně reagovat v přítomnosti a hledat životaschopné koncepty pro budoucnost, je už bezmála dvě desetiletí v KSČM řeč. Mnohé jsme si už navzájem vyříkali. Čas také v zápase o komunistickou identitu a o profil plně demokratické, kvalifikované a přitom radikální levicové opozice potvrdil správnost obětavého úsilí mnohých, kteří se nedali umlčet, zastrašit, vydírat nebo zkorumpovat mafiánským českým kapitalismem. Celá ta léta jsme vedli více či méně teoretické diskuse o minulosti, současnosti a o směřování autentické levice v soudobém globálně se sjednocujícím a integrujícím kapitalismu.

Praxe nám k tomu nastavuje zrcadlo a důrazně nás postihuje za naše, ale nejen naše chyby. Ti, kdo ustoupili od konceptu důsledně levicové strany, poměřováno časem a našimi zkušenostmi, se svými pokusy neutralizovat stranu zevnitř neuspěli.

Jestli dnes i mladí komunisté chtějí větší prostor a vstupují do předsjezdové diskuse o postavení a dalším směřování radikální levice na české politické scéně a v integrující se Evropě, je to dobrý příznak.

Je ovšem také třeba vidět, že celé skupiny mládeže jsou politicky pasivní, někteří mladí lidé jsou dokonce programově apolitičtí. Bezcílnost a únava, existenciální ideje a cynismus, které uslyšíte v jejich řeči, uslyšíte však také z úst mnohem starších, neboť ideologie politické aktivity či naopak politické únavy není výslednicí fyziologických procesů. Vyjadřuje sociální pozici ve společnosti, která i mnohé mladé lidi postupně oprošťuje od zátěže iluzí a předsudků.

Je rovněž skutečností, že člověk se rodí do společnosti a znamená nejprve kvantitu, jednotku v populačním přírůstku. Záměrným působením se člověk stává někým, kvalitou, osobností. Právě v tomto procesu si člověk osvojuje nejen kolektivní zkušenosti a poznatky nashromážděné předchozími generacemi, ale připravuje se i na řešení nových úkolů, které předkládá život a které před staršími generacemi nestály. Proto každý z nás musí dnešek přijmout i odmítnout, musí něco prožít i něco hledat.

Pokrok se však nerealizuje jen změnou, nýbrž také relativní stálostí ideálů a způsobů jejich uskutečňování. Právě vědomí kontinuity nás spojuje se zápasy minulých generací, z čehož je třeba čerpat stále novou posilu a poznání ve prospěch toho, co děláme dnes a tady. Porušení této kontinuity by bylo ztrátou myšlenkové a životní orientace mnohých slušných lidí, pro něž byly celospolečenské zájmy důležitější než osobní prospěch. Nedomnívám se, že léta naší poválečné historie, respektive ty nejvíce vysmívané a tupené čtyři dekády, cituji v této souvislosti básníka M. Floriana, byly jen samá tma, nízkost a špína. To bych musel škrtnout a poplivat celý svůj život.

Chci ale dodat, napsal také M. Florian, že dneska oficiální nakladatelství mé knížky nevydávají, byl jsem vyhozen ze školní učebnice, pro televizi a rozhlas jsem jakbysmet naprosto a totálně odepsaný - ale kvůli takové maličkosti přece nezanevřu na májové jabloně a třešně, na naši krásnou zemi, které vždycky budu jen děkovat a žehnat. A asi nejhorší by bylo chtít po poměrně značném počtu našich spoluobčanů, aby už konečně začali volat: Odpusťte, že jsme vůbec žili. Věčné přeryvy, věčné začínání od nuly, neschopnost integrovat minulé hodnoty i v jejich dialektické rozpornosti - to vše vede totiž ke kulturní nenormalitě.

Drama idejí se však objektivně soustřeďuje i na otázku, od čeho se oddělit, na co navazovat, co odmítnout a co rozvíjet. Především se musíme naučit podívat se jako do zrcadla sami na sebe. Jako celek i každý zvlášť. A možná si znovu uvědomíme, že historické proměnlivosti není ušetřena ani KSČM. A že také ráz i míra začleněnosti toho kterého jedince do našeho kolektivu je z mnoha příčin velmi různá.

Efektní rétorická cvičení na teoretická témata, nezakotvená v reáliích, ale i neodborné nebo jednostranné zahledění do témat minulosti, stejně jako úslužný pragmatismus bez vědomí perspektivy a formování levicových alternativ tu mohou být kontraproduktivní. Obdobně i teoretické diskuse, v kterých by chyběla ochota navzájem si naslouchat a věcně posuzovat vyřčené argumenty. V tomto ohledu zkrátka by neměly být názorové výměny vytěsňovány nebo nahrazovány monologem hluchých, kteří slyší, co chtějí, nebo dokonce oponentovi v diskusi zlovolně podsouvají, co by pro ně bylo výhodné, aby řekl.

Zakladatel KSČ B. Šmeral měl pravdu, když vyslovil mínění, že jsou období v dějinách, kdy správným jest jenom to, které dovede myslit nikoli ze stanoviska dne, nýbrž ze stanoviska století .

Když se vyjádřím k tzv. novému začátku, pak jen pro ty, kdo mne málo znají, mohu potvrzovat, že mi jde o kontinuitu s velkými tradicemi dělnického a obecně levicového hnutí, včetně bojů za základní sociální a další lidská práva těch, kdo strádali v podmínkách kapitalismu 19. a první poloviny 20. století. O kontinuitu v takových hodnotách, jako je boj proti válce, fašismu, rasismu a všem podobným vymoženostem a průvodním produktům kapitalistické tržní ekonomiky a politiky. V případě minulosti zcela nedávné pak zastávám názor, že je nutné plně a do důsledků bránit takové jednou již dosažené hodnoty lidské rovnosti a sociální spravedlnosti, jako je právo na vzdělání, přístup ke kulturním hodnotám, bezplatná solidární zdravotní péče pro všechny na základě veřejného pojištění. Ale také právo na spolurozhodování a kontrolu, právo na práci a na lidsky důstojné bydlení a prožití stáří.

To není žádné nekritické vzývání a obhajování minulosti, jak to účelově s patřičnou dávkou nenávisti vykládají čeští antikomunisté. Není to ani, jak by mi to snad někdo vskutku neomaleně chtěl podsunout, kontinuita ani nepřímý souhlas se stylem práce L. I. Brežněva nebo kohokoli jiného v době a tehdy, kdy se prokazatelně rozcházeli s humanistickými a demokratickými ideály a tvořivým potenciálem radikální levice.

Respektovat dějinnou zkušenost, ctít skutečné hodnoty i dědictví minulosti, kvalifikovaně se vyrovnávat s přítomností, uplatnit se při překonávání každodenních problémů a přitom držet perspektivu budoucnosti, to je to, o co mi ve skutečnosti jde. Tedy žádné nostalgické stesky ani žabomyší přetahování o to, kolik andělů se vejde na špičku jehly. A tak už jenom jedno jediné podotknutí. Jestli se u někoho s pocitem vlastní geniality i zloba spolčí, tak to pak může značně deformovat jeho politickou tvář. Ta moje se oproti tomu chce poctivě propracovávat k věcnosti, neboť se zakládá na Marxově humanistickém poselství.

Ne, nečiním si nárok na ucelený výklad často rozporuplného vývoje či výsledků naší společné práce. Jenom si myslím, že člověk může jít v životě i v politice jen tak daleko, aby měl klidné svědomí, aby se mohl podívat do očí lidem kolem sebe a jeho děti či vnoučata se za něj nemusely nikdy stydět.

poslanec (KSČM)

Haló noviny, 26. 10. 2007, Miroslav Grebeníček


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Grebeníček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.