Průvodce inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu

George Bernard Shaw

Anglicky píšící dramatik, prozaik, esejista, publicista, hudební kritik a politik irského původu (1856-1950) byl zakladatelem moderního anglického dramatu, propagátorem a teoretikem reformního (tzv. "fabiánského") socialismu. Vzdělání získal jako samouk především četbou v knihovně Britského muzea (včetně Marxe). Ve svých hrách se vysmíval buržoazní společnosti a kritizoval viktoriánskou morálku. Byl i kritikem racionalismu 19. století, a to v jeho etické podobě, reprezentované americkým puritánstvím. Byl laureátem Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1925.

Pověstný je i jeho humor. Pro přiblížení dvě ukázky:

Ptali se kdysi George Bernarda Shawa: "Proč se některé krásné ženy nemohou provdat?" "Důvody mohou být dva." řekl po krátkém zamyšlení Shaw. "Buď příliš často říkaly ne, nebo příliš často ano."

George Bernard Shaw jednou obdržel pozvání na odpolední čaj. Forma pozvání nebyla z nejobsažnějších, byla přinejmenším stručná, ne-li dokonce urážlivá. Na rubu navštívenky stálo: "Lord Neville bude doma mezi čtvrtou a pátou." Shaw navštívenku vrátil, s přípisem: " To je ale náhoda, George Bernard Shaw také."

Kniha "Průvodce inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu" byla dokončena v roce 1927 a její náklad byl rychle rozebrán. O dva roky poté vyšla jako paperback téměř současně s českým vydáním.

Sám autor o ní v dodatku říká: "...tato kniha není kompilací; je celá z mé hlavy. Podnětem k ní byla žádost jisté dámy, abych jí dopisem vyložil, co je socialismus. Napadlo mne nejprve, abych ji odkázal na sta knih, které byly o socialismu napsány. Ale nesnáz byla v tom, že skoro všechny jsou psány učenou hantýrkou...  A proto jsem musil vše napsati od začátku svým a Vaším způsobem. Ačkoli tu byly stohy knih o socialismu a ohromná kniha o kapitalismu od Karla Marxe, ani jedna z nich nedávala odpovědi na jednoduchou otázku: Co je socialismus? Druhá jednoduchá otázka: Co je kapitalismus? - byla zavalena pod spoustou beznadějně nesprávných odpovědí."

Já sám jsem na tuhle knížku narazil náhodou a moc jsem se zlobil, že ji přede mnou "ututlali". A taky jsem pochopil, proč Pavel Tigrid nazval jedno své dílko "Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu". To jsou také nakonec některé z důvodů, proč jsem se rozhodl zpřístupnit "původního průvodce inteligentní ženy" na našich stránkách.

Zvláštností knihy je obsah s obšírnými názvy kapitol, protože, jak autor v poznámkách druhého vydání říká, "kritikové nejsou placeni tak dobře, aby mohli z tlusté knihy přečísti více, než názvy kapitol". V následujícím obsahu rozbalíte kliknutím na název jednotlivých kapitol autorovy "these", kliknutím na (O) odkazy na postupně zařazované jednotlivé kapitoly.

OBSAH:

 1. Otázka dávno rozhodnutá stává se opět spornou. (O)
 2. Dělení. (O)
 3. Kolik každé ženě. (O)
 4. Bez práce nejsou koláče. (O)
 5. Komunismus. (O)
 6. Hranice komunismu. (O)
 7. Sedmero návrhů. (O)
 8. Každé ženě, kolik vyrobí. (O)
 9. Každé ženě, kolik zasluhuje. (O)
 10. Každé ženě, kolik může uchvátiti. (O)
 11. Oligarchie. (O)
 12. Rozdělení podle tříd. (O)
 13. Laisser faire. (O)
 14. Co to znamená dosti. (O)
 15. Co bychom měli nejprve kupovati. (O)
 16. Eugenika. (O)
 17. Soudy. (O)
 18. Zahálčiví boháči. (O)
 19. Církev, škola, tisk. (O)
 20. Proč to trpíme. (O)
 21. Positivní důvody mluvící pro rovnost. (O)
 22. Zásluhy a peníze. (O)
 23. Podnět k práci. (O)
 24. Tyranie přírody. (O)
 25. Populační otázka. (O)
 26. Diagnosa socialismu. (O)
 27. Osobní poctivost. (O)
 28. Kapitalismus. (O)
 29. Nákupy. (O)
 30. Daně. (O)
 31. Obecní dávky. (O)
 32. Nájemné. (O)
 33. Kapitál. (O)
 34. Investice a podnikání. (O)
 35. Hranice kapitalismu. (O)
 36. Průmyslová revoluce. (O)
 37. Vývoz kapitálu. (O)
 38. Podpory v nezaměstnání, vylidnění a ráje parasitů. (O)
 39. Zahraniční obchod a národní vlajka. (O)
 40. Říše proti říši. (O)
 41. Čarodějův učeň. (O)
 42. Jak bohatství roste a lidé upadají. (O)
 43. Neschopnost nahoře a dole. (O)
 44. Střední stav. (O)
 45. Soumrak podnikatele. (O)
 46. Proletariát. (O)
 47. Trh práce a tovární zákony. (O)
 48. Ženy na trhu práce. (O)
 49. Odborářský kapitalismus. (O)
 50. Rozděl a panuj! (O)
 51. Kapitál v domácnosti. (O)
 52. Peněžní trh. (O)
 53. Spekulace. (O)
 54. Banky. (O)
 55. Peníze. (O)
 56. Nacionalisace bank. (O)
 57. Náhrada za postátnění. (O)
 58. Předpoklady nacionalisace. (O)
 59. Konfiskace bez náhrady. (O)
 60. Odboj příživnického proletariátu. (O)
 61. Bezpečnostní záklopky. (O)
 62. Proč konfiskace měla až dosud úspěch. (O)
 63. Jak jsme doplatili na válku. (O)
 64. Dávky na umoření státního dluhu. (O)
 65. Konstruktivní problém rozřešen! (O)
 66. Pseudosocialismus. (O)
 67. Kapitalismus v neustálém pohybu. (O)
 68. Kapitalismus - auto bez šoféra. (O)
 69. Přirozená hranice svobody. (O)
 70. Renta ze schopnosti. (O)
 71. Stranická politika. (O)
 72. Stranický systém. (O)
 73. Různé směry v dělnické straně. (O)
 74. Náboženské různice. (O)
 75. Revoluce. (O)
 76. Změna musí být parlamentární. (O)
 77. Subvencované soukromé podniky. (O)
 78. Jak dlouho to bude trvat? (O)
 79. Socialismus a svoboda. (O)
 80. Socialismus a manželství. (O)
 81. Socialismus a děti. (O)
 82. Socialismus a církve. (O)
 83. Běžné omyly. (O)
 84. Závěr. (O)

SVĚT
Řídí Sivestr Hippmann
Nová řada III.
NAUČNÉ SPISY GEORGE BERNARDA SHAWA I.
PRŮVODCE INTELIGENTNÍ ŽENY PO SOCIALISMU A KAPITALISMU
(THE INTELLIGENT WOMAN'S GUIDE TO SOCIALISM AND CAPITALISM)

Z angličtiny přeložil Vladimír Procházka. Obálku s podobiznou spisovatelovou upravil Ladislav Sutnar, jenž navrhl také vazbu. Jako 157. svou knihu v prosinci 1929 ve 2300 výtiscích vydalo Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Písmem Claude Garamond vytiskla Grafia, dělnická knihtiskárna v Praze. Vazbu provedlo knihařství Družstevní práce.