logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 6.5
21 denni
Max. 604
Prům. 345.6

Nyní si čte web : 13 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Kuba proti blokádě

Vydáno dne 13. 10. 2005 (11670 přečtení)

Dopis kubánské velvyslankyně na Slovensku s žádostí o pomoc v kampani proti blokádě Kuby před listopadovým zasedáním VS OSN.

 

Bratislava 7. októbra 2005

Vážení priatelia,

8. novembra 2005 sa uskutoční vo Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov, hlasovanie za návrh rezolúcie Kuby, nazvanej „Potreba ukončenia hospodárskej, finančnej a obchodnej blokády, postavenej proti Kube Spojenými štátmi americkými“. Už viac ako 13 rokov, prevažná väčšina členských štátov OSN, vyjadruje podporu tejto spravodlivej požiadavke kubánskeho národa.

Prednedávnom predložila Kuba generálnemu tajomníkovi OSN novú správu o blokáde, ako odpoveď na vlaňajšiu Rezolúciu 59/11 Valného zhromaždenia, týkajúcu sa tejto témy. Predmetná správa sa nachádza na kubánskych webových stránkach v šiestich oficiálnych jazykových verziách OSN: www.cubavsbloqueo.cu a www.cubaminrex.cu

Obraciam sa preto na Vás so žiadosťou, aby ste zvážili možnosť, vytvoriť zo svojej webovej adresy alebo z adresy, na ktorú máte prístup, priamy vstup alebo hyperspojenie s týmito dvomi alebo aspoň s jednou kubánskou webovou stránkou, s cieľom, umožniť čo najširší prístup ku údajom, týkajúcim sa Kubánskej správy.

Ďalšou neoceniteľnou pomocou by bolo, keby ste súhlasili s umiestnením kópie dokumentu „KUBA PROTI BLOKÁDE“, materiál, ktorý sme Vám zaslali v posledných dňoch, na Vašu alebo Vám prístupnú webovú adresu.

Čakám na Vašu skorú odpoveď a verím vo Vašu podporu.

So srdečným pozdravom

Yamira Cueto Milián
veľvyslankyňa Kuby


Prednedávnom predložila Kuba generálnemu tajomníkovi OSN novú správu o blokáde, ako odpoveď na vlaňajšiu Rezolúciu 59/11 Valného zhromaždenia, týkajúcu sa tejto témy. Predmetná správa sa nachádza na kubánskych webových stránkach v šiestich oficiálnych jazykových verziách OSN: www.cubavsbloqueo.cu a www.cubaminrex.cu /English/.

GENÉZA BLOKÁDY

 • 3. februára 1962 bolo formálne zavedené totálne „embargo“ na obchod medzi USA a Kubou.
 • V skutočnosti toto embargo začalo už dávno predtým. 6. apríla 1960, Lester D. Mallory, zástupca štátneho tajomníka pre medziamerické vzťahy, o.i. povedal: „... jedinou prezieravou cestou na zníženie vnútornej podpory, bude rozčarovanie a malomyseľnosť, založené na nespokojnosti a na hospodárskych problémoch (...)
  A preto je nevyhnutné, zaviesť akékoľvek opatrenia (...), ktoré vyvolajú hlad, maximálnu nespokojnosť a zvrhnutie vlády“

BOJE V OSN

 • Rezolúcia, ktorá požaduje ukončenie blokády; bola predložená prvýkrát v r. 1992.
 • USA zostrili blokádu; nepoznali reakciu medzinárodného spoločenstva
 • TENTO ROK SA BUDE HLASOVAŤ ZA REZOLÚCIU 8.NOVEMBRA
 • Jedná sa o najdlhšie trvajúcu blokádu a najkrutejšiu blokádu v ľudských dejinách
 • Je to akt hospodárskej vojny
 • Je hlavnou súčasťou politiky štátneho terorizmu
 • Má mimoteritoriálny charakter. Nezákonne podriaďuje zahraničné firmy a jednotlivcov, severoamerickým zákonom. Jedná sa konkrétne o zákony Torricelliho (1992) a Helms- Burtonov (1996).
 • Viac ako 70% Kubáncov sa už narodilo a žije v blokáde
 • Blokáda spôsobila Kube priame hospodárske škody vo výške 82. miliárd dolárov, v priemere je to 1,782 miliárd USD ročne.
 • POKRAČUJÚ V SPRÍSŇOVANÍ MIMOTERITORIÁLNYCH OPATRENÍ

TORRICELLIHO ZÁKON (platný od r. 1992)

 • Zakazuje zahraničným filiálkam severoamerických firiem, obchodovanie s Kubou.
 • Švédska spoločnosť Pharmacia, ktorú kúpila Amersham, zásobovala technikou a spotrebným materiálom výskumné biotecnologické strediská, vyvíjajúce diagnostické a terapeutické prostriedky, medzi inými, protirakovinové sérum. Neskôr firmu Amersham kúpila severoamerická General Electric, ktorá stanovila jeden týždeň na zatvorenie obchodného zastúpenia firmy Amersham v Havane a zrušila s Kubou všetky obchodné dohody.
 • Prikazuje, že plavidlá tretích štátov, nesmú aspoň 6 mesiacov zakotviť v severoamerických prístavoch, ak predtým boli v kubánskych prístavoch. V tom prípade sú zapísané do „čiernej listiny“.

Škody spôsobené obchodnej doprave

 • Prednedávnom bola vznesená požiadavka na zahraničného dopravcu ZIM, ohľadne cenových taríf na úseku Habana – Chile. Tento odpovedal, že nemôže podať takúto informáciu, a takisto, že nemôže ani uskutočniť takú operáciu, pretože, podľa Torricelliho zákona, jeho lode by nemohli kotviť v severoamerických prístavoch. Bolo preto nevyhnutné, uzavrieť dopravnú dohodu s iným, drahším prepravcom. Vo firme ZIM sa platí za 40 stopový kontajner 2700 USD, kým druhému prepravcovi sme museli zaplatiť 4500 USD za taký istý náklad.

HELMSOV – BURTONOV ZÁKON (prijatý v r. 1996)

 • Okrem iného: povýšil na zákon všetky dovtedajšie zakazujúce opatrenia blokády; snaží sa zabrániť zahraničným investíciám na Kube a usiluje sa, aby USA rozhodovali o zvrchovanosti iných krajín.
 • Nariaďuje štátnemu tajomníkovi, vyčleniť z USA menežment firiem, ktoré porušujú tieto tvrdé opatrenia blokády proti Kube a núti ho ku vypracovaniu zoznamu „vylúčených“ osôb.
 • V APRÍLI 5005 BOL ZAMIETNUTÝ VSTUP DO USA NOVÝM ČLENOM VEDENIA KANADSKEJ FIRMY SHERRITT A ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM, V RÁMCI PLATNOSTI IV. ČLÁNKU HELMSOVHO-BURTONOVHO ZÁKONA.

Pokuty, ktoré vyrubili USA v r. 2004 za tzv. porušenia blokády:

 • Bolo postihnutých 77 spoločností, bankových a nebankových inštitúcií. Celková suma pokút predstavuje bilión dvesto šesťdesiatdva miliárd USA
 • Z nich je 11 zahraničných spoločností alebo filiálok severoamerických firiem, pôsobiacich v tretích štátoch; napr. v Mexiku, Kanade, Paname, Taliansku, Veľkej Británii, Uruguaji, Bahamách a Anguille.

ZOSTRENIE BLOKÁDY

 • 30. júna 2004 vstúpili do platnosti opatrenia zo správy nazvanej „Komisia pomoci slobodnej Kube“, odsúhlasenej Bushom 6. mája toho istého roku.
 • Viac ako 80% z týchto opatrení už bolo uvedených do praxe.

BUSHOV PLÁN ANEXIE

Cieľom tohto plánu je zničiť revolúciu, dosiahnuť opätovné zavedenie kapitalistického systému a znovuovládanie kubánskeho národa Spojenými štátmi.

BUSHOV PLÁN NA ANEXIU KUBY OBSAHUJE OPATRENIA ZA ÚČELOM:

 • Udusiť hospodárstvo, hlavne cestovný ruch a investície.
 • Ešte viac obmedziť príliv financií a cesty na Kubu.
 • Znemožniť, v čo najväčšej miere, spojenie medzi rodinnými príslušníkmi Kubáncov žijúcich v USA a na Kube.
 • Zabrániť obojstranným výmenám na vedeckej pôde, v kultúrnej a športovej oblasti.
 • Pripraviť podmienky, ktoré by umožnili severoamerickú vojenskú intervenciu
  s následným anektovaním Kuby.

Prísne obmedzenia ciest na Kubu

 • V r. 2004 sa znížil počet ciest Severoameričanov na Kubu na 40,5%. V r. 2004 ich pricestovalo 51 027, kým v r. 2003 ich prišlo 85 809. V tomto roku, do 31. augusta, navštívilo Kubu 26 459 Severoameričanov, o 33% menej ako za ten istý čas v minulom roku.
 • Cesty Kubáncov žijúcich v USA sa znížili na 53% v porovnaní s predchádzajúcim rokom (57 145 : 115 050). Do 30. júna 2005 navštívilo svoje rodiny na Kube, 56 920 Kubáncov z USA, o 20% menej ako vlani (71 044).

Obmedzenia pre severoamerických občanov alebo ľudí, dlhodobožijúcich v USA

 • 30. septembra 2004 Štátna pokladnica USA oznámila, že občania USA alebo dlhodobo žijúci v Spojených štátoch, nemôžu ani v tretích krajinách kupovať tovary vyrobené na Kube; včítane liehových a tabakových výrobkov. Dokonca ani na vlastnú spotrebu počas pobytu v cudzine.
 • Sankcie za porušenie týchto zákazov môžu, v prípade právnickej osoby, dosiahnuť výšku 1. milióna a v prípade fyzickej osoby, 250 tisíc USA; a pre Američanov, až 10 rokov odňatia slobody .

Pokuty občanom USA a dlhodobo žijúcim v Spojených štátoch

 • V r. 2004 kancelária Kontroly aktív cudzincov (OFAC) udelila pokuty 316 občanom USA za porušenie rôznych zákazov rámci blokády. Do augusta 2005 už to bolo 477 pokút.

Opatrenia proti kubánskym financiám

 • Od druhého štvrťroku 2004, vláda USA zosilnila kampaň, aby zamedzila Kube možnosť dolárových vkladov, peňažných bankových prevodov alebo výmenu dolárov v bankách tretích krajín. Jednalo sa o príjmy, ktoré prišli do štátu legálne, prostredníctvom cestovného ruchu, peňažnými zásielkami alebo predajom v obchodných strediskách.
 • V rámci tejto kampane, Federálna rezerva USA, udelila v máji 2004 švédskej banke UBS AG, pokutu vo výške 100 miliónov USD.

Poškodenie sociálneho programu rozdeľovania jogurtu a sóje kubánskym deťom od 7 do 13 rokov

 • V auguste 2004 bol podpísaný kontrakt s brazílskou firmou MEBRAFE, na technologické zariadenia do mliekárenských mraziarní UNIÓN LÁCTEA. Do objednávky bolo zahrnutých aj 14 kompresorov z Dánska, značky SABROE, kúpených od americkej firmy York. Táto zakázala svojmu zástupcovi v Brazílii, predaj spomínaných kompresorov.

Škody pri nákupe techniky pre protirakovinovú terapiu

 • Nebolo možné zakúpiť nové náplne a rádioaltívne zdroje pre dva stroje s automatickým diferencovaným nabíjaním, určené pre gynekologické rakovinové nádory ; prístroje boli zakúpené u kanadskej firmy MSD NORDION.
 • V dôsledku toho sa 120 pacientkám nedostalo najefektívnejšieho liečenia až do doby, kedy boli zakúpené nové, európske prístroje.

Škody pri nákupe prostriedkov na zistenie vrodených chýb plodu tehotných žien

 • Severoamerická spoločnosť GIBCO vyrába Amniomax, kultivačný prostriedok na zistenie vrodených chýb plodu tehotných žien, starších ako 38 rokov. Je to jediný známy preparát, určený na tento účel.
 • Každoročne sa dováža pre Národné genetické stredisko cez sprostredkovateľa, približne 6 160 ampulí o 100 ml. Keby ich bolo možné nakúpiť priamo, ušetrili by sme 136 700 000 USD.

Škody spôsobené programu transplantácie pečene u detí

 • Chýbajúca odpoveď z farmaceutickej firmy Abbot, týkajúca sa požiadavky na zakúpenie imúnnodávkovača Tracolimus (FK506), ktorý vyrába len spomínaná severoamerická firma. Prístroj je nenahraditeľný pri sledovaní krvi, kde aj malá zmena hodnôt môže indikovať prítomnosť infekcie alebo sekundárnych nádorov.

Zatvorenie dánskej firmy v Havane, ktorá sa zaoberala predajom zdravotníckych zariadení pre intenzívnu starostlivosť

 • Spoločnosť RADIOMETER, dánsky výrobca plynomerov, ktoré sa používajú na nemocničných oddeleniach intenzívnej starostlivosti, na meranie obsahu plynov v krvi, spolupracovala priamo s kubánskou firmou MEDICUBA viac ako 35 rokov. V r. 2004 bola donútená zatvoriť svoje zastúpenie v Havane, pretože bola kúpená americkou spoločnosťou DONAHER.
 • Toto stálo Kubu, len v priebehu roka 2004, o 200 000 USD viac.

Škody v mestskej doprave METROBUS

 • Traktory-ťahače, spolu s motormi, ktoré používa podnik Metrobus v Havane, sú z väčšej časti severoamerické výrobky; preto sme boli nútení, nakúpiť ich cez sprostredkovateľa.
 • Za 795 642 USD, ktoré sme zaplatili naviac pri nákupe 98. ťahačov, sme mohli kúpiť 62 prívesov. Za celkovú sumu 567 978 USD, ktorú sme museli zaplatiť naviac aj pri kúpe náhradných dielov, by sme boli mohli, priamym nákupom, rozšíriť vozový park Metrobusu o 30%.

Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Yamira Cueto Milián | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.