logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 27
Prům. 10.4
21 denni
Max. 604
Prům. 354.6

Nyní si čte web : 69 uživ.

Okolní události naąima očima

* Prožíváme globální jaro

Vydáno dne 19. 05. 2012 (5998 přečtení)

Rozhovor Haló novin s Milanem Neubertem, předsedou Strany demokratického socialismu a mluvčím Spojenectví Práce a Solidarity

Právě dnes začíná VIII. sjezd KSČM. Jste předsedou strany, která s KSČM úzce spolupracuje. Jaký výstup z jednání sjezdu komunistů očekáváte, aby se hnutí autentické levice posunulo o další krok vpřed?

Složitá otázka. Já sám si nejsem jist, jaká cesta je pro radikální levici ta nejlepší. Věřím ale tomu, že kolektivní mozek, na který komunistické hnutí vždycky v úspěšných dobách sázelo, najde ten správný recept na vyvážení orientace strany na dlouhodobé a střednědobé cíle. Cílem radikální levice je jak socialistická vize, tak spravedlivý každodenní život těch, kdož si vydělávají, nebo vydělávali prací.

Myslím, že se nesmíme ani dogmaticky soustředit na to první, ani se populisticky orientovat na to druhé. Žijeme jen jeden život, ale pro jeho kvalitu je důležitý jak chleba, tak vize, s níž se probouzíme a jdeme spát.

Takže mám-li říci, co bych si od sjezdu přál, tak právě jasnou deklaraci toho, že KSČM je připravena nabídnout lidem vyváženě obojí, že chce v budoucnu investovat svou energii na obou polích a že chce dát lidem prostor, aby se na tom všem mohli co nejvíce sami podílet. To bych v dnešní uzlové době považoval za nejdůležitější signál pro společnost.

Uzlové době?

Ano. Myslím, že se dnes nacházíme v době zvratu. Vzpomněl jsem si na to, jak před více než 20 lety Adam Michnik popisoval tehdejší úkol popřevratových politických elit jako snahu udělat z rybí polévky zpátky akvárium. Jenže ty popřevratové elity z hlediska zájmu většiny lidí absolutně selhaly.

Nejenže nevytvořily akvárium, ale ještě způsobily, že už se dnes ta rybí polévka nedá vůbec jíst, že se vám z ní dělá špatně. Jediná dobrá zpráva je, že se za těch 20 let sbližují zájmy lidí v celé Evropě, že si společně začínáme uvědomovat, že neoliberalismus – do nějž jsme my, Češi, v roce 1989 spadli – je naprosto chybnou strategií, kterou musíme zavrhnout, protože vede k asociální totalitě, proti níž je pro řadu lidí husákovská normalizace růžovou zahradou.

Evropané dnes začínají chápat, jak se rozevírají sociální nůžky, jak se rozpíná nikým nevolený finanční kapitál, jak se rozrůstá mafie, jejíž korupční zájmy jsou uspokojovány na úkor lidí práce pomocí výprodeje služeb státu a následným vysáváním těch, kdož se nemohou bránit. Mám pocit, že prožíváme globální jaro.

V Evropě postupně vznikají v jednotlivých zemích ohniska odporu vůči metastázím neoliberalismu. A česká radikální levice by je podle mne měla podpořit. Tak jako se bojovalo před válkou ve Španělsku i za Československo, tak se tam – teď naposled v Řecku – bojuje za naše zájmy dnes.

Prožíváme opravdu horké jaro. Občanská sdružení, iniciativy, ale i opoziční politické strany po velké demonstraci proti reformám pokračují v kampani Stop vládě. Jak se toho účastní SPaS?

»Stop vládě« není jenom kampaň, je to platforma odporu proti současným pravicovým deformám, kterou vytvořily odborové organizace a široká paleta občanských sdružení a iniciativ. Kritici této platformy mají pravdu v jediném – nejde jen o sociální záležitosti, ale i o obecně politické otázky, cílem platformy jsou předčasné parlamentní volby. Spojenectví Práce a Solidarity je součástí této platformy a je jedinečné tím, že samo o sobě sdružuje jak občanské iniciativy a sdružení, tak politické strany. To bych rád připomněl především kritikům SPaSu. Já osobně SPaS považuji za skvělý příspěvek k možnému vytvoření široké levicové, demokratické fronty. Navíc je dnes SpaS tím, kdo olamuje hroty poměrně rozšířenému odporu lidí vůči politickým stranám vůbec a kdo zároveň prosazuje maximální účast lidí na rozhodovacích procesech a prosazení obecného referenda.

V rámci aktivit »Stop vládě« podporuje SpaS aktivně všechny kroky, na nichž se plénum platformy dohodne. Jednoznačně jsme podpořili velkou demonstraci na Václavském náměstí 21. dubna, zúčastníme se protestního pochodu k Úřadu vlády v úterý 22. května a hlavně chceme podpořit demonstraci Za přežití seniorů, která bude 30. května. Snad se nebude nikdo zlobit, když využiji tento moment k pozvánce: Kdo jen trochu můžete, přijďte určitě v úterý 22. května v 11.30 hodin k soše W. Churchilla před budovu odborů a pak ve středu 30. května ve 13 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze. A komu to nevyjde, může se »vykoupit« tím, že to řekne aspoň pěti dalším lidem. Všem dopředu děkuji.

Pravicová koalice, ačkoli poněkud přeskupila své síly, se drží pevně v sedle. Navíc obvinění ze závažných trestných činů jednoho z velmi viditelných představitelů strany, která je součástí protivládních sil, nebude bez následků. Jak vidíte vývoj v ČR v příštích měsících?

Politická situace v České republice je velmi turbulentní, takže odhadovat vývoj je možná horší než odhadovat počasí v dalších měsících. Za klíčovou považuji schopnost současné pravicové koalice prosadit obrovský majetkový přesun, prolamující rok 1948, tedy tzv. církevní restituce. Pokud v tomto ohledu koalice selže, stane se pro skutečné politické aktéry v zákulisí nepotřebnou a začnou se konat přípravy na předčasné parlamentní volby.

V tomto smyslu si překvapivou policejní akci proti hejtmanu Rathovi vykládám jako náznak této přípravy. Nemyslím si, že se jedná jen a pouze o dělostřeleckou přípravu před krajskými volbami. Ten, kdo akci spustil, si musel být vědom toho, že může rozpoutat procesy, které se negativně dotknou dalších jedinců stávající politické elity a že může spustit lavinové pole, které povede nezadržitelně k předčasným volbám. Abychom si dobře rozuměli, nemyslím si, že jsou obvinění proti panu Rathovi vykonstruovaná. Jen se domnívám, že se neměří stejným metrem opozici a pozici. Délka metru je zjevně úměrná síle, kterou může být ten který metr natahován.

Pokud se tedy v nejbližší budoucnosti objeví další kauzy poškozující ČSSD nebo KSČM, bude to pro mne jasný signál, že je třeba začít se zabývat přípravou kandidátek do Poslanecké sněmovny. Teoreticky by mohl přijít i pokus oživit antikomunistickou atmosféru, ale tomu už podle mého názoru není česká společnost příliš nakloněna, alespoň pokud si KSČM udrží v zásadě ten politický kurz, který jí v posledním období neustále zvyšuje politické preference.

Celosvětové hnutí Occupy, jež je aktivní v mnoha státech světa a upozorňuje na rostoucí společenskou nesouměřitelnost (slovy Jana Kellera), nikoli již »jen« nespravedlnost v rozdělování společenského produktu, o sobě dává vědět. V uplynulých dnech vydalo manifest nazvaný Globální máj s podtitulem »globální hnutí Occupy chce lepší svět. Takový svět je možný«. Přesně taková hesla užívá i autentická levice. Jak se SDS, ale i SPaS, staví k tomuto hnutí?

Ten zmíněný manifest musí být každému člověku na levici blízký, protože zmiňuje a vyzdvihuje hodnoty, které společně sdílíme. V úterý ho proto bez problémů podpořil SpaS, předpokládám, že se k němu podobně postaví v sobotu i náš Celostátní výbor SDS. Hnutí Occupy se tímto manifestem staví proti pozici TINA (there is no alternative) s tím, že alternativa k současnému systému existuje, že jiný svět je možný. Tím toto hnutí navazuje – vědomě či nevědomě – na procesy sociálního fóra z doby před deseti lety.

Tuto myšlenku uznává většina radikální levice včetně Strany evropské levice. Jenom si jako lidé odchovaní marxismem dobře uvědomujeme, že pro výrazný úspěch tohoto přístupu by bylo nezbytné, aby ho přijaly za svůj široké vrstvy pracujících, že by se právě tam musel uchytit a rozšířeně se reprodukovat. K tomu zatím nedochází. Dělnická třída ve starém pojetí už neexistuje a v proměněném produkčním prostoru se zatím ta nově vznikající nedokázala propojit. Osobně si myslím, že před levicí stále leží úkol zvednout společně z prachu prapor socialismu a vytvářet ve společnosti předpoklady, aby se s ním mohla velká část občanské veřejnosti identifikovat. Manifest Globální máj pak chápu jako svědectví, že na to začíná být společnost připravena.

Na webových stránkách Spojenectví (www.i-spas.cz) je tento text k dispozici. Je v něm něco, co by rozhodně nemělo zůstat našim čtenářům skryto?

Rozhodně doporučuji každému, aby si ten manifest přečetl. Nicméně abych odpověděl na otázku – když to zjednoduším – jedná se o tři základní teze. Za prvé – ekonomika je tu pro lidi a ne pro tvorbu zisku, za druhé – ekonomika se musí dostat pod demokratickou kontrolu, za třetí – politický systém musí být skutečně demokratický. V celém textu nenajdete slovo »socialismus«, ale celkový smysl textu je jasný. Pro mne jasně koreluje s postojem SDS, že socialismus bez demokracie není možný a že demokracie bez socialismu má jen omezený význam. A tady jsme u otázky, co dělat, abychom mohli navázat na ty nejlepší tradice socialistického a komunistického hnutí, a čím začít. Asi se úplně na všem neshodneme, ale nějaký minimální společný program vidím já osobně jako nezbytnost.

Velmi důležitá je zkušenost z jiných zemí. Náš deník o tom denně informuje. Zaujal i rozbor situace německých odborů DGB. Namátkou: »Členské země EU místo toho, aby se zabývaly odstraněním hlubokých příčin krize, zaujímají tvrdou linii, která vede ke snižování mezd a ke škrtům... Veřejné vlastnictví je privatizováno... Po těch, kdož mají velmi vysoké příjmy a velké bohatství, se nežádá, aby se podíleli na splácení dluhů... Ochrana proti propouštění rozvolněná, věk odchodu do důchodu se prodlužuje. Tato restriktivní politika odstraňuje masivní kupní sílu v globální ekonomice, beztak již oslabenou.« Argumentace odborů je shodná s argumenty levice. Prostý pozorovatel se může zeptat – proč se tyto všechny subjekty – v rámci jednotlivých států i mezinárodně - nespojí, mají-li tak blízký program, a nezabrání krokům neoliberálních vlád?

To je dobrá poznámka. Všechny ty body já rád podepíšu a myslím, že by je podepsal i každý čtenář Haló novin. Ten problém nepropojenosti podle mne souvisí s tím, co jsem zmínil před chvílí. Všechny ty subjekty nemají jeden společný minimální program, ale pouze blízké programy. Jsou navíc v konkurenčním stavu a ve vztazích mezi nimi převládají vzájemné nevraživosti. A kapitálu to samozřejmě vyhovuje. Ten si jen mne ruce, když část komunistů vytýká odborářům jejich žluťáckost a sociálním demokratům jejich oportunismus. Nebo naopak zatleská těm druhým, když budou komunistům vytýkat nedemokratické systémy minulosti. Rozděl a panuj, nic nového pod sluncem. A tohle poznání mne přivedlo k rozhodnutí, že je zapotřebí tyhle bariéry odstraňovat a neustále hledat společnou řeč. I za tu cenu, že u některých majitelů jediných pravd narazím. Jenže jinudy cesta dopředu podle mne nevede. A globální jaro už při tom možná klepe na dveře.

Haló noviny, 19. 5. 2012,  Monika Hoření


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.