logo SDS
Dnešní datum: 07. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 647
Prům. 443.7

Nyní si čte web : 59 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Za limit kapitálu (2)

Vydáno dne 04. 10. 2010 (6408 přečtení)

Závěrečná část eseje Miroslava Tejkla - začátek nalezne čtenář ZDE.

Závěrem

Já osobně mám za to, že základ případné systémové změny ve starém vyspělém světě bude přinejmenším aspoň založen na procesech v této eseji popsaných – nebo na nějakých jiných, ale založených na nějaké podobné logice.

A navíc se domnívám, že to další bude pak jaksi „přidáno“.

A že teprve na půdě této změny může pak po mém soudu „rozkvést“ samospráva.

V kapitalismu se tak - jak vidět - neděje …

Mám za to, že se skutečně v Systému formují předpoklady pro vznik mechanismu vzájemně propojeného společenského zhodnocování, který by jako rámcový mechanismus měl kapitálovou formu zrušit zahrnutím a pohlcením, jak si žádá historická dialektika.

A tedy ne už „přímou akcí“, „amputací“ kapitálu, jak to provedl a předvedl reálný socialismus a musel pak nakonec bezmocně sledovat, jak kapitálový vztah předtím násilně vyříznutý v reálněsocialistických společnostech znovu a zase dorůstá jak ještěrce ocas a to natolik, nakolik slábne umělá politickomocenská represe a státní odpor ideově se rozkládající vedoucí úlohy strany marx-leninského typu (obvykle zvané „komunistická“) …

Starý vyspělý svět zřejmě beztak, tak či onak, bude víc a víc stimulovat veřejnými impulsy zaměstnanost a reálnou produkci a tedy výrobní výdaje – jakože to už dělá ve stále větším rozsahu. Ale zároveň nevratně a výrazně přenese daňovou zátěž na širokou veřejnost.

A toto už zpátky ve starém vyspělém světě nepůjde nikdy - ať už bude vládnout kdokoli.

K jakému jinému závěru lze dospět, pokud se i „sociální“ Švédsko dostalo tak daleko, že jsou zde korporace zdaněny méně - a to je co říci - než v USA a Velké Británii (ale POZOR! – daně z příjmu fyzických osob jsou ve Švédsku nadále vysoké, progresivní a s mezními sazbami sice nižšími než v druhé polovině XX. století, ale výrazně většími než je současný západní standard !) …

Samozřejmě lze očekávat, že tento proces přenosu daňové zátěže na širokou veřejnost nebude probíhat stále, ale že se zastaví, protože dosažený stav bude pro plnění svých úkolů už postačující.

Zisky dobré už nebudou nikdy – pokud ovšem nedojde k výraznému destrukčnímu zlomu, katastrofě, válce atd. (viz Kliman)

Ale právě proto bude čím dál cennější zaměstnaný člověk z řad široké veřejnosti, který toho dnes už příliš mnoho platí a u kterého by mělo být stimulováno, aby měl práci, když už toho na něj bylo relativně tolik přesunuto (jsme-li zaměstnanci se mzdou někde mezi mediánem a průměrem, zkusme si schválně porovnat svou superhrubou mzdu (hrubá mzda plus to, co za nás zaměstnavatel platí do našich parafiskálů) a superčistou mzdu (čistou mzdu po odečtu nepřímých daní placených při pravděpodobných, odhadnutých, standardních nákupech) a posoudit rozdíl mezi oběma veličinami) 

Pokud je člověk zaměstnaný, je proto znovu a znovu vybavován větší konečnou kupní (tedy spotřební) silou (která koneckonců vyživuje i existenci výrobních prostředků), než kdyby byl na (nižší) podpoře, natož pokud by dokonce byl na té následné (ještě nižší) sociální výpomoci. S ohledem na přenos daňové zátěže na širokou veřejnost, stoupá zaměstnaný člověk a vytížená kapacita na významu – ať už to se ziskem vypadá jakkoli. Zaměstnaný člověk z řad široké veřejnosti bude stále cennější pro veřejné rozpočty, takže bude rok od roku stále účelnější zaměstnanost a výrobní výdaje stimulovat.

Zisk - nezisk ….

Starý vyspělý svět bude zřejmě dál a víc upravovat daňové systémy a je žádoucí, aby uposlechnul výzev světových odborových centrál (Britské listy, 12. 4. 2010, článek Miloše Picka „Světové odbory požadují zavedení daně z finančních operací“) a zapojil a spustil jako pomyslné startovací motory mocné fiskální monstrum – Tobinovu daň.

A hřmění těchto motorů může být zároveň se společenským ovládnutím bank (nebo vznikem komerčních dcer emisních bank - jak by asi raději zdůraznil asi liberál) hřměním doprovázejícím systémovou změnu …

… která byla shora popsána …


Závěrečné a shrnující poznámky

Systémová změna mechanismu prvotního rozdělování a zhodnocování (transcendence, překročení, dialektické zrušení kapitálu zahrnutím) možná už probíhá.

Tak právě už často zmiňované Švédsko má obrovské veřejné rozpočty, naučilo se s nimi vhodně a investičně zacházet, trvale podporuje zaměstnanost, znalostní potenciál společnosti a existenci reálné produkce, má vysoké nepřímé daně a evropsky nadstandardně vysoké, robustní a progresivní přímé daně z příjmů osob fyzických, současně ale minimální daně z příjmů právnických osob (menší než v neoliberálních, mnohem méně sociálních systémech jako jsou USA a Velká Británie), takže relativně významně přesunulo v posledních dvaceti letech daňové břemeno na širokou veřejnost, ale udrželo sociální stát, vyjednávací pozice příslušníka široké veřejnosti je v dnešním nespravedlivém světě slušná, stát je relativně málo zadlužen a na této své úrovni je stabilní, podnikatelské ankety ho chválí za příznivý stav k podnikání a technologickému pokroku (viz blíže autorův článek na Outsidermedia „Dnešní křižovatka a „švédské stoly““ ze dne 19. 8. 2010) a království dokonce začátkem milénia snížilo veřejný dluh …

… což není ve starém kapitálově saturovaném světě zrovna typická věc …

Teprve ze zpětného pohledu pak jednou zjistíme, že se už nějaký čas předtím změnila kvalita Systému …

Po nejrůznějších peripetiích, spontánně i vědomě, nejrůznějšími cestami, metodami pokusů a omylů, dospěje snad Systém začleněním takových prvků jako emisní suverenita společnosti nad produkcí peněz out of air nebo alespoň komerční role nově formovaných dceřiných subjektů emisní banky, demogrant nebo všeobecný nepodmíněný příjem, jako startér a stabilizátor Tobinova daň a kalkulace s koloběžným mechanismem zhodnocování veřejných rozpočtů ke kvalitativně odlišně propojené reprodukční soustavě vzájemného společenského zhodnocování, kde ekonomika starého vyspělého světa už nebude muset tolik kličkovat před problémy v kapitalismu neřešitelnými, kdy je v kapitalismu problém o to větší, oč slušnější jsou mzdy, protože - jak už bylo zdůrazněno v úvodních poznámkách - fabriku na klíč a technologii vysadíme a spustíme za stejné peníze všude na světě, i některé provozní náklady se nakonec nebudou tak diametrálně lišit – jen ty mzdy se budou lišit jako noc a den …

A nová reprodukční soustava by snad jednou už nemusela přivádět starý vyspělý a kapitálově saturovaný svět do neřešitelných situací. Ekonomika by se už nemusela přece jen tolik stěhovat do dynamické části Třetího světa. A zejména znalostní část ekonomiky, to poslední co Starý svět ještě má, a co je jinak také ohroženo konkurencí dynamické části Třetího světa - by se takto mohlo podařit „poskandinávsku“ aspoň zčásti zachránit.

Úděl „starého vyspělého světa“ jako nového „parazitního Říma“ by snad byl alespoň odročen …

-.-.-.-.-.-

Ale ať už by taková změna proběhla tak či onak, nelze od ní čekat mnoho tam, kde je starý vyspělý svět konfrontován s problémy ještě zásadnějšími, s problémy jiného řádu …

Žádný „kolonátní feudalismus“ už nezachránil a asi už ani nemohl zachránit morálně zcela rozložený západní Řím …

Ale naděje umírá poslední.

Ten „řecký Řím“ na Východě přece vydržel.

Jako „supervelmoc“ vydržela konstaninopolská říše ještě hezkých pár století a formálněprávně, respektive státoprávně vzato vydrželo východořímské císařství bezmála ještě celé jedno tisíciletí. Domnívám se, že shora uvedená hypotéza přetváření kapitalismu v postkapitalistický systém, třebaže pojatá jako určité vyústění trendů vývoje reprodukčních procesů ve starém vyspělém kapitálově saturovaném světě, stejně neodvrátí slábnutí a ústup starého vyspělého světa ze scény.

Nicméně subjektivní a institucionální faktory mohou být důležité.

A historicky odlišný osud té východořímské, cařihradské říše je určitou, i když nevelkou nadějí …

V Chrudimi dne 25. 9. 2010
Miroslav Tejkl


1. Literatura:

a) knihy

 • John Maynard Keynes, Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, nakl. ČSAV, Praha 1963
 • Karel Marx, Kapitál III/1, SNPL Praha 1955
 • Fred Magdoff a John Bellamy Foster, Velká finanční krize – příčiny a následky, nakladatelství Romana Schmidta Grimmus, Všeň 2009
 • Joan Violet Robinsonová, Essay o marxistické ekonomice, Práce, Praha 1948 (v angličtině vyšlo poprvé 1942)
 • Paolo Sylos-Labini, Oligopol a technický pokrok, Svoboda Praha 1967
 • Evsey David Domar, Eseje o teórii ekonomického růstu, Ekonomický ústav, Vydavatelstvo Slovenskej akademie ved, Bratislava 1966
 • Luděk Urban a další autoři (sborník), Eseje o teoriích ekonomického růstu, Academia, Praha 1967
 • Claudio Napoleoni, Ekonomické myšlení XX. století, Academia, nakladatelství ČSAV, Praha 1968
 • Paul Marlor Sweezy, Teorie vývoje kapitalismu, Academia, Praha 1967
 • Jesús Huerta de Soto, Peníze, banky a hospodářské krize, ASPI Wolters Kluwer – Liberální institut, Praha 2009
 • David Ricardo, Zásady politické ekonomie a zdaňování, SNPL, Praha 1956
 • Émile James, Dějiny ekonomického myšlení 20. Století, Academia, Praha 1968

b) články na internetu

2. příspěvky autora této eseje na internetu, které alespoň trochu více souvisejí s tématem:

Marathon:

stránky Strany demokratického socialismu, www.sds.cz:

Britské listy:

Outsidermedia:


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Tejkl | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1277 (1277 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1234 (1234 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1468 (1468 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1180 (1180 hl.)
Prohnilý humanismus !!
850 (850 hl.)

Celkem hlasovalo: 8541


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.