logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.8

Nyní si čte web : 142 uživ.

Okolní události naąima očima

* Zahájení programové diskuse

Vydáno dne 19. 11. 2014 (4096 přečtení)

Úvodní projev na programové konferenci SDS

Řádný XII. sjezd SDS, který se sešel v Praze dne 16. listopadu loňského roku, analyzoval průběh a výsledky mimořádných voleb do PSP ČR a hledal příčiny nenaplnění očekávání spojených s postupným formováním podmínek a platforem pro spolupráci politických stran, odborů a společenských organizací i občanských iniciativ levicového zaměření (platforma STOP vládě a jarní demonstrace v r. 2012, výsledky voleb do krajských zastupitelstev, průběh a výsledky přímé volby hlavy státu) a důvody rozpadu postupně se rodícího společného, resp. paralelního postupu po prezidentských volbách.

Převažujícím názorem delegátů sjezdu bylo přesvědčení, že platformy vzniklé v době arogantní a asociální pravicové koaliční vlády měly z velké části politicky pragmatické důvody své existence a že tyto platformy skomíraly, až zmizely současně se zánikem důvodů, které asi stály u jejich zrodu.

SDS si je vědoma toho, že Česká republika je názorově velmi roztříštěná a že velká část její populace navíc dospěla k závěru o nepodstatnosti ideového ukotvení politických stran. Lidé stranám nevěří a již si zvykli na to, že ať zvolí jakoukoliv stranu, dostanou pokaždé téměř stejnou politiku.

Názorová roztříštěnost (asi odpovídající roztříštěnosti zájmů) vede občanskou společnost k propojování zatím pouze v jednotlivých případech, kdy došlo k situacím, které ono propojování ZVENKU negativně iniciovaly. Jakmile ale tato situace zmizí, ad hoc vzniklé struktury se rozkládají a zůstávají pouze ty, které jsou založeny na nějakém pozitivním programu, na nějaké vizi. To je důvodem, proč - byť silně oslabeno - přežilo první rok nové koaliční vlády Spojenectví práce a solidarity.

Sjezd SDS rozhodl, že je třeba zahájit programovou diskusi včetně svolání programové konference. Hlavním smyslem tohoto rozhodnutí bylo zahájení přípravy kontrolovatelného a realistického střednědobého programu, který by mohl částečně překonat ideové roztříštění levice. Z diskuse na sjezdu zároveň vyplynulo, že by tato diskuse měla být vůči společnosti co nejotevřenější a že by se měla pokusit zohlednit i představy širší levice, bude-li to možné.

Celostátní výbor strany se otázkou programové diskuse zabýval od počátku svého posjezdového mandátu. Museli jsme ale konstatovat, že rozpad levicových uskupení, zahájený nejpozději politickou krizí v červnu 2013, pokračoval dramaticky po skončených volbách. Na počátku roku 2014 už byla většina levicových platforem ze společenského hlediska prakticky mrtvá. Jedinou výjimkou bylo Spojenectví práce a solidarity, na němž se SDS aktivně podílí, ale i tady jsme zaznamenali výrazný úbytek zájmu o kooperaci, a to i ze strany KSČM.

Když jsme se problémem zabývali, dospěli jsme k závěru, že velká část levicových aktivistů zastává názor, že je třeba vytvářet v dané situaci jen ad hoc struktury, zabývající se konkrétními problémy, které rezonují alespoň s částí občanské společnosti. Jmenujme třeba problémy s exekutory, církevní restituce nebo problém rusko-amerického konfliktu na Ukrajině a jeho mediální obraz.

Jen malá část levicových aktivistů byla a je zásadně nespokojena s neexistencí společné platformy a byla ochotna věnovat svůj čas diskusi o možném novém levicovém subjektu. Těchto diskusí jsme se v Praze a po internetu od začátku roku jménem SDS aktivně účastnili a společně jsme hledali programový průnik, který byl možný právě v oblasti střednědobého programu. Většinu takto vzniklých tezí naleznete mezi body, které CV SDS doporučil k programové diskusi.

Asi je na tomto místě správné zastavit se na chvíli u otázky KSČM a jejího ukotvení ve společnosti. Česká společnost v této otázce vykazuje jistou jevovou schizofrenii. KSČM má na jednu stranu relativně vysoké (myslím v celoevropském měřítku) volební preference a výsledky, ale naráží na poměrně nízkou ochotu lidí se s ní veřejně identifikovat, neřku-li do ní vstupovat. Potvrdilo se to, jak v činnosti SPaSu, tak v diskusích o novém možném subjektu v posledním roce. O tomto jevu víme. Fakticky se nezměnil za celých dvacet let, kdy se naše cesty s KSČM rozešly.

Když jsem dostal před doplňovacími volbami do senátu na Praze 10 otázku, proč se SDS nevyhraňuje ostřeji proti KSČM, odpověděl jsem takto: prvních deset let po štěpení komunistického hnutí jsme hledali svou identitu včetně rozdílů od ostatních levicových proudů. Našli jsme je jak v pohledu na minulost, tak v pohledu na vzdálenou budoucnost. Zároveň jsme však zjistili, že ani jedno z toho obyčejné lidi nezajímá. Těm jde především o současnost a blízkou budoucnost. Proto se SDS snažila v posledních deseti letech hledat naopak projekty, které nás s KSČM i ČSSD spojují a které by mohly umožnit změnit celkový neoliberální kurz České republiky po roce 1989. Proto jsme se mimo jiné podíleli aktivně na činnosti Spojenectví práce a solidarity.

Po loňských i letošních volbách je ale situace dramaticky jiná. V prvních volbách teoreticky možný a námi upřednostňovaný levicový blok ČSSD a KSČM neuspěl. Ve druhých letošních volbách nedokázala KSČM převzít voliče, kteří se mohli odvrátit od ČSSD s ohledem na její reálně středovou politiku kvůli koalici s ANO a KDU-ČSL. To je vážná situace, které jsme se loni na sjezdu SDS obávali a proč CV SDS dostal úkol probrat hodnocení parlamentních voleb s KSČM. Naše nabídka na oficiální setkání vedení stran však byla – byť mile a soudružsky – odmítnuta.

S odstupem let je možné prohlásit, že se komunistické hnutí dostalo po roce 1989 možná do neřešitelné situace. Problém není jen v tom, že vedení KSČM nezvládlo na počátku 90. let situaci - ať už z osobních, nebo teoretických důvodů – a že se nedokázalo dohodnout. Osobně si myslím, že kdyby zvítězilo křídlo, k němuž patříme my, že by možná přejmenovaná KSČM nasedla na trajektorii komunistických stran v ostatních zemích „tábora socialismu“ a během nějaké doby by v nějakém „sociálně demokratickém dresu“ vzhledem k zájmům aparátu strany zanikla. Vývoj v Česku byl ale jiný – KSČM udržela vlajku komunistického hnutí, ale nepodařilo se jí splynout s občanskou veřejností. To není odsudek, ale popis reálného stavu.

SDS je dnes na křižovatce. Z nejrůznějších důvodů nelze očekávat od KSČM, že v tuto chvíli výrazně změní svou politiku vůči občanské společnosti. Nepochybně bude pokračovat v levicové, sociálně orientované parlamentní politice, nepochybně bude i nadále existovat globální podpora KSČM ve společnosti. Co však bez výrazné vnitřní změny KSČM nelze očekávat, to je větší identifikace společnosti se stranou, tedy přesvědčení většího množství lidí, aby se cítili být součástí této strany a neměli problém do ní vstoupit.

SDS je postkomunistickou stranou, řada z nás se stále cítí být komunisty. To je důvod, proč si já osobně myslím, že se SDS musí v dalším roce věnovat nejen střednědobému programu, ale i obecným teoretickým otázkám dalšího postupu.

Co si možná nemůže dovolit KSČM – snad ze strachu některých o své pozice či strachu většiny z možného rozkolu – to si může a podle mne musí dovolit SDS. Jasně definovat svou pozici nejen k současnosti, ale i k minulosti a vzdálené budoucnosti. Jasně definovat a jasně to veřejně říkat.

Dnešním dnem programová diskuse nekončí, ale její veřejná část naopak začíná. Dnešní příspěvky a diskuse budou zaznamenány a budeme se k nim na webu a v nové mailové konferenci postupně vracet. Až do sjezdu na podzim příštího roku.


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.