logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 330
Prům. 229

Nyní si čte web : 66 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Jedna ruka netleská…

Vydáno dne 28. 11. 2005 (9195 přečtení)

Když mě Milan Neubert ve velice milém e-mailu požádal, zda bych se na www.sds.cz nevyjádřil své vidění evropské levice, odepsal jsem mu, že to beru jako úkol a že se ho pokusím splnit. Jsem rád, že mě po více než 10 letech někdo zeptal, co si myslím o pojmu, který jsme po sametové revoluci skloňovali ve všech pádech.

Holá pravda byla ta, že všechna ta levicovost, levicové myšlení, evropská levice, moderní levicová strana a kdoví co ještě bylo spíše symbolem toho, že nesouhlasíme s tím, co se kolem nás děje, než toho, že doopravdy víme kudy kam. A to už nemluvím o tom, že bychom se někdy dostali k tomu, abychom to realizovali.

Pocházím z rodiny, kde se rozhodně netrpěla jakákoliv nespravedlnost k druhým a zejména slabším. Byl jsem velmi přísně vychován v tradicích boje za sociální spravedlnost a protifašistického odboje. Ani jedno ani druhé v naší rodině nebylo rozhodně salónní záležitostí. Byl jsem vychován v duchu odporu k hrubému násilí aroganci moci a tuposti, což byly bohužel vlastnosti, kterými v době mého zrání oplývali komunističtí bosíci všech stupňů. Nikdy jsme se jako rodina odporem k tomuto chování netajili a dostávali jsme to pocítit, jak se patří. Takže asi zklamu všechny, kdo by očekávali, že budu lkát nad sladkými lety totality. Komunistická strana Československa byla především mocenskou strukturou, která neměla s levicí vůbec nic společného. Sdružovala až na skutečně řídké výjimky skutečně všechny, kdož toužili po seberealizaci a po moci a když jsem do ní v květnu 1988 vstoupil i já, vnímal jsem to především jako šanci rehabilitovat svého otce, který už byl 18 let občanem třetího řádu. A bylo by nespravedlivé neříci, že i já jsem chtěl být přitom a pokud možno i tak trochu nad tím. Podařilo se mi obé, byť trochu jinak něž jak jsem si to tenkrát představoval.

Možná to bude znít neskromně, ale mám pocit, že se mi dostalo určitého daru poznání a pochopení podstaty zápasů a změn, které se kolem nás odehrávají a které ovlivňují naše životy a osudy. Nebylo to dáno ani tak tím, že bych byl nějak zvlášť chytrý, ale tím, že jsem měl vynikající učitele a hlavně nebyl čas mne tak úplně navléci do nějakého dresu. A tak jsem si shodou náhod podržel výhodnou pozici poněkud nezávislého pozorovatele.Vedlo mne to samozřejmě k určitému hlubokému rozčarování, které se snad dá vložit do oné legendární věty umírajícího rabího, který říká že „…všechno je jinak…“ Já jsem si k tomu přimaloval ještě větičku, že „… jediné co přetrvává je změna…“ a nakonec i svěží myšlenku, že „…jediná dokonalá je smrt…“ Z toho je patrné, že mi chybělo už jenom málo k tomu, abych se stal ponurým skeptikem, který již nepátrá po smyslu čehokoliv, neboť nic smysl nemá a smysl vlastně vůbec neexistuje.

Potom jsem se začal věnovat ve své disertační práci otázkami bezpečnosti korporací a byl jsem nucen hodně číst a také trochu přemýšlet. Bezpečnost je totiž natolik základním sociálním i přírodním pojmem a jako fenomén má v historii lidského rodu a lidské civilizace natolik tvůrčí úlohu, že mne to přiblížilo i k otázce smyslu toho, co nazýváme levicovým a pravicovým způsobem myšlení a chování.

Nabyl jsem základního dojmu, že jedno nevylučuje druhé. V momentě, kdy se jedna ze poloh stává extrémní, tak vytváří napětí, které je zdrojem problémů a krizí pro všechny. Střed, který je dnes pouhým vysmívaným útočištěm těch, kteří se bojí říci, zda jsou levicoví nebo pravicoví, musí být budován institucionálně a to z obou stran. Jenom v tomto institucionálně bohatě vytvářeném středu se může levicové a pravicové myšlení setkávat a z jejich setkávání,ať již přátelských nebo konfrontačních, může vznikat kvalitní institucionální správa společnosti pro všechny. Nikoliv levicová nebo pravicová. Pokud bych tedy měl hovořit o jednom ze základních úkolů levice, pak je to stabilizace nebo stabilita společnosti vytvářená prostřednictvím budování dostatečně bohatého a tvůrčího komunikačního prostoru mezi pravicí a levicí. Toho je možné dosáhnout budováním politicky a ideově neutrálních institucí, které mají sloužit pro všechny občany. Takových jako jsou pošta, veřejná správa, státní správa, veřejné sociální a zdravotní pojištění,nejrůznější fyzické i virtuální, digitální a kybernetické prostory pro veřejnou i soukromou komunikaci, atd.atd. Možná by bylo ku prospěchu věci si uvědomit, že tomuto procesu velice škodí neustálé si přivlastňování, vyzdvihování nebo naopak pomlouvání různých forem vlastnictví. Veřejné je levicové, soukromé je pravicové a podobné jiné zkratky a klišé, která více škodí než pomáhají.

Na tomto místě bych chtěl připomenout Toleranční patent Josefa II., který mimo to, že uzákonil konec neboženské nenávisti, tak nechal stavět i Tolleranzhausy, aby se lidé měli kde začít tolerovat a necítili, že jsou ovlivněni nějakou „domácí půdou“ a jejím možným znesvěcováním. Typickou ukázkou potřeby takové instituce je u nás systém PPP, který vede tradičně ke krachu, protože veřejný a soukromý sektor se nemají spolu kde setkat a normálně spolu komunikovat. Dopadá to tak, že ten soukromý sektor ten veřejný korumpuje a ten veřejný ten soukromý kriminalizuje, což je způsob velice nešťastný a společnost destabilizující.

Říká se rovněž, že pravice preferuje individuální volbu a levice kolektivní volbu. Je to podle mne rovněž pouhé hloupé klišé nikoliv nepodobné otázce o slepici a vejci. Mně je blízká myšlenka toho, že společnost je tvořena pavučinou interpersonálních vazeb, které mají v různých místech sociálního prostoru různou koncentraci, která umožňuje určitou míru jejich institucionalizace. Podobá se to hvězdnému nebi a vesmíru vůbec. Dnes již víme, že to co vidíme, je jen ta menší část a že nepochybně většinu nevidíme a nebo o ní dokonce ani nevíme. To ovšem neznamená, že tam mezi viditelnou září hvězd nic neexistuje. Prostě nikdo nemůže stát sám o sobě a na druhé straně vazba od nikud nikam také nemá valného smyslu. Někdy se ta pavučina vazeb nazývá sociálním a organizačním kapitálem. Jsem přesvědčen o tom, že dostatečná robustnost sítě sociálního kapitálu a péče o ni je dalším z klíčových úkolů levice. Otázkám sociálního kapitálu a robustnosti sítí jsem věnoval samostatný článek v Konkursních novinách 24/2005, který vyšel pod titulkem Evropa a úpadek 22. Plné znění přikládám.

Abych naplnil úkol, který mně byl zadán, pak bych tyto dva základní úkoly, tedy budování stabilizujícího institucionálně bohatého prostoru pro setkávání levicového a pravicového myšlení a péči o dostatečnou robustnost sociálního kapitálu pojmenoval aktuálně péčí o tradice a rozvoj evropského sociálního státu.

Jsem přesvědčen o tom, že evropský sociální stát je ve vážném ohrožení a že spousta významných politiků a institucí ne něj rezignuje a snaží se to omlouvat třeba tím, že je to proti konkurenceschopnosti nebo dokonce, že to byl od samého počátku omyl. Není to omyl a nikdy to omyl nebyl. Je to nejvýznamnější atribut našeho kontinentu, neméně významný jako ono tolik zbytečně protlačované křesťanství a zbytečně opomíjené klasické řecké myšlení Zlatého věku a Euklidova geometrie. Pokud budeme na evropský sociální stát rezignovat, přijde Evropa o jeden za svých klíčových smyslů a bude vážně ohrožena jak bezbřehým individualismem USA tak kolektivistickými tlaky Východu. Evropské sociální sítě jsou také výrazným odlišujícím prvkem vůči islámu a jeho sociálnímu a právnímu systému, který stojí především na rodině. Konzumace jejich výhod přirozeně do Evropy přitahují rozsáhlou islámskou emigraci, která zde nachází možná méně šancí než v USA, ale rozhodně více jistot. Pro řadu protagonistů současné Evropy je to opět důvod k odstraňování sociálního státu, ale já jsem přesvědčen, že to musí být naopak výzva k širší účasti na jeho tvorbě. Šokoval mne přístup Francouzské republiky k protestům jejích vlastních občanů a výrazy, kterými je častovala. Zdá se, že být fanatikem republiky, která se jen tak, tak vyhrabala z hromady useknutých hlav po francouzské buržoasní revoluci, je stejně pokleslé jako být fanatikem islámu a házet molotovovy koktejly na auta a nebo bomby do dopravních prostředků… Fanatismus nemá v evropském pojetí politiky místo. Mnohokrát v evropských dějinách se fanatismus dral k moci a vždy byl nakonec poražen. Je to její tradice a musí si dávat pozor, aby tváří v tvář jinému vnějšímu fanatismu o ni nepřišla. I to je úkolem levice.

A na závěr chci poznamenat, že levice musí dbát o to, aby své ke společnému budování společnosti přidávala pravice a naopak. Jedna ruka netleská…A také není schopna uživit tolik úst jako dvě!!!

Takže možná by se to dalo shrnout, že pro nás pro všechny by bylo nejlepší, kdyby pravá věděla, co dělá levá. A naopak….

Ladislav Žák, 28. 11. 2005


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ladislav ®Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.