logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 344.9

Nyní si čte web : 45 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice

Vydáno dne 27. 10. 2005 (9361 přečtení)

Text Martina Škabrahy ze Salónu Práva

I. Dým na Manhattanu

Pokud muži, kteří 11. září 2001 provedli teroristický útok na USA, chtěli zasáhnout samotné srdce „světového systému“, tak bylo jejich úsilí od počátku odsouzeno k nezdaru. Systém se po zásahu dvou věží nejen nezhroutil, ale naopak ještě posílil své hlavní projevy: konzumovat stalo se poté vlasteneckou povinností, hájení dosaženého blahobytu splývá se vznešenou obranou „naší civilizace“, strach stimuluje ještě pevnější loajalitu k systému a jeho sítím. Hmotná destrukce nemůže tento systém nijak citelně zasáhnout. Nejen že není vázán na konkrétní místo, a je tedy vůči jeho zásahu imunní. Samotná destrukce je hnacím motorem tohoto systému. Černý dým ze zborcených manhattanských mrakodrapů je jen zhuštěnou formou páry - oné moderní páry, jež doprovází proměnu všeho v energii - to, co se v geologické paměti Země ukládalo po milióny let, je bez odkladu a nenávratně spáleno pro naši chvilkovou prosperitu. Lidé, zděšeně prchající před padajícími věžemi, jsou zase jen hyperbolou moderního davu, který se ve znamení pokroku žene za svými soukromými štěstíčky. Lidé, kteří byli v 19. století svědky nástupu železniční dopravy, nadšeně svědčívali o tom, jak se z oken jedoucího vlaku, pokud je zrovna nehalil kouř lokomotivy, vše kolem měnilo v pouhou pomíjivou kulisu, rychle ubíhající pryč. Systém, který teprve nabíral svoji závratnou dynamiku, se již tenkrát jevil jako systém emancipování od všech vazeb na konkrétní prostor a čas. Pocit volnosti a nezávislosti, který zakoušeli první cestující v prvních vlacích, byl ale jen zdánlivý. Ve skutečnosti byli zároveň s tím, jak uháněli do dáli, přikováni k vlaku a kolejím, které pro ně někdo vymyslel a naplánoval. Ta situace se dnes ještě prohloubila: systém, který obýváme a jehož podstatou je proměna všeho v energii, nám sice dopřává svobodu v hledání vlastního štěstí, ale zároveň nás uzavírá do něčích konstrukcí a propočtů. Jejich vládu si zpravidla neuvědomujeme, a tak sebou bez odporu necháme vláčet, stávajíce se součástí různých energetických souprav. Teprve při konfliktu, v němž systém nečekaně zasáhne něco, co je nám skutečně drahé, si svoji situaci skutečně uvědomujeme.

II. O velké lidské malosti

Následující příhodu mi nedávno vyprávěla jedna známá, když jsme se vraceli z protestního tábora v Horním Jiřetíně, městečku ležícím v magickém stínu Krušných hor, jež má být spolu se sousedními Černicemi vydáno Mostecké uhelné společnosti, aby bylo zbouráno. To, co leží pod ním, pak bude proměněno v páru, aniž by si kdo kladl otázku, zda třeba v budoucnu nebudeme ony informace, nahromaděnou paměť miliónů let geologického vývoje, umět využít daleko efektivněji a bez toho, že by se kvůli tomu bouraly lidské domovy. Teď tu příhodu; nevím, jestli je pravdivá, ale určitě se mohla stát. U Horního Jiřetína shlíží z krušnohorského úbočí do kraje zámek Jezeří, před časem zachráněný díky občanské iniciativě před hnědouhelnou destrukcí. Jeho kastelánka, která se do těchto míst přestěhovala z jedné zbourané vesnice (celkem je jichž už přes sto), pozvala kdysi na zámek místního uhlobarona. Z oken sídla je působivý rozhled po vydolované mostecké krajině, jejíž nenasytná prázdnota se zatím zastavila na hraně někdejších zámeckých zahrad. Žena věřila, že pohled na bezútěšnou scenérii vzbudí v dotyčném nějakou sebereflexi, nahlédnutí odvrácené stránky pokroku a blahobytu. Místo toho jí byla odpovědí slova: „To je úžasné, co člověk dokáže!“ Přiznám se, že i mně po zádech běhá mráz obdivu, když vidím obří rypadlo, které kousek po kousku odlupuje z krajiny hnědouhelné vrstvy, podobajíc se nějakému zpomalenému dávnověkému monstru. Leviathanovi... Stojíme nesporně tváří v tvář triumfu lidské vůle a inteligence. Ale zároveň tu dochází k tragické záměně - mezi lidskou velikostí a malostí je až příliš křehká hranice. Mostečtí uhlobaroni (buďme spravedliví - nejen oni) jsou pohrobky reálného socialismu, jedné z nejtupějších forem modernity. Z jejich manželství s nezletilým českým kapitalismem vzešel bastard jménem „veřejný zájem“, kterým kryjí svůj soukromý zájem dolovat. Několik tisíc občanů Jiřetína a Černic musí prý ustoupit potřebám deseti miliónů obyvatel této země, které bez hnědého uhlí údajně čeká energetická krize. Lze ale to, co má znamenat „zájem nás všech“, redukovat na tuto mechanickou početní operaci? Představa, že několik tisíc lidí musí ustoupit zbylým deseti miliónům, aby ti mohli doma ještě dalších pár let plýtvat energií, zaměňuje veřejný zájem s kolektivním sobectvím, karikaturou, v niž se za předlistopadového režimu proměnil Marxův sen o spravedlivé společnosti. Nevím, jestli máme právo konzumovat čím dál víc. Jsem si ale jistý, že nikdo z nás nemá právo chtít pro své vlastní pohodlí po jiných lidech, aby opustili své domovy a nechali je - po staletích historie - zbourat. Skutečný veřejný zájem neznamená, že menšina se musí podřídit většině, ale naopak to, že žádná menšina, ba ani jednotlivec, nesmí trpět bezprávím a být násilím nucen ke „společnému dobru“ (za nímž se pohříchu skrývá zájem několika dravců). Společné dobro musí v případě, jako je tento, vyplynout ze všeobecného konsensu těch, kterých se přijímané rozhodnutí týká. Jakékoliv snahy ustavit zákonem možnost realizovat „veřejný zájem“ i proti vůli „nechápající“ menšiny znamená frontální útok na demokracii, už tak oslabenou naším reálným kapitalismem. V roce 1933 byli Židé menšinou, jednou z mnoha skupin, z nichž každá měla svou pravdu; ta židovská ale zároveň vystihovala univerzální pravdu celé situace. V dnešní průmyslové válce hrají obdobnou roli občané Horního Jiřetína a Černic. Jejich zdánlivě marginální zájem neopustit své domovy vystihuje naše společné ohrožení: podlehnutí systému, který tím, že při realizaci deseti miliónů soukromých štěstí vyhání některé lidi z jejich vesnic a měst, dělá z nás všech své nevolníky. Každý z nás se jednou může stát „nechápající menšinou“.

III. Pára, led a voda

V sociálních vědách koluje metafora páry a ledu. Pára znamená lidskou svobodu, pestrý vějíř individuálních možností, mezi nimiž si podle libosti vybíráme, a tím realizujeme své moderní lidství. Ledem se mají na mysli společenské náklady, jimiž jsou podmíněny ony soukromé vymoženosti. Třeba dálnice a betonová lobby jsou ledem páry, které říkáme individuální autodoprava a která se stala jedním ze symbolů modernistického snu o prosperitě. Možnost od večera do rána všude v domě svítit a ještě se k tomu dívat na televizi, vařit si kávu v konvici a ležet na gauči polonahý, i když je venku mráz, to vše je pára moderní energetické politiky. Ledem této páry je v našem příběhu vydolovaná krajina, bourání vesnic, lidé vystěhovaní do uniformovaných sídlišť, socialisticky inženýrské „nové“ město Most a také uhlobaronská lobby sahající svými chapadly až do parlamentních lavic. Historicky první evropský filosof Thalés Milétský psal před mnoha stoletími o tom, že počátkem všech věcí je voda. Nemyslel to doslovně, fyzikálně, ale metaforicky, jakoby těsně za hranicí mýtu, který se myšlení v touze po filosofii a vědě teprve učilo zapomenout (nezapomenulo jej však zcela, spíše uložilo do šachet podvědomí, odkud je jím stále neznatelně utvářeno). Voda je to, co do sebe dokáže všechno pojmout a všude, byť skromně, se vejít; sama beztvárná, umí nabýt nekonečně mnoha tvarů, nabízí celou škálu podob a povah, z nichž led a pára jsou jen dvě krajnosti, jakkoliv význačné a pro nás stále ještě určující. Neměli bychom se dnes znovu učit archaickému myšlení vody? Neměli bychom se snažit pochopit každou páru jako fázi v koloběhu, do něhož organicky náleží i všechen led? A neměli bychom hlouběji proniknout do tajemství tohoto koloběhu, v jehož celku pára znovu ztuhne, led se časem rozpouští a energie se vždy zase obnovuje?

Právo, 27. 10. 2005, Martin Škabraha


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Martin ©kabraha | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.