logo SDS
Dnešní datum: 28. 05. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 22.4
21 denni
Max. 647
Prům. 413.9

Nyní si čte web : 64 uživ.

Okolní události naąima očima

* Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné

Vydáno dne 02. 07. 2010 (6682 přečtení)

Rozhovor Haló novin s Milanem Neubertem, předsedou Strany demokratického socialismu.

Proč podle vás levice prohrála sněmovní volby?

Nejsem sice profesionální politolog, ale těch důvodů porážky vidím hned několik. Bezprostřední příčinou je skutečnost, že se levici – a teď mám na mysli celé spektrum různě sociálně, ekologicky a svobodomyslně orientovaných uskupení – nepodařilo přitáhnout nerozhodnuté voliče tak jako pravicovým volebním stranám. Tuto skutečnost potvrdily průzkumy agentury SC&C. Voliči strany TOP 09 a strany Věci veřejné se rekrutovali z více než dvaceti procent z minulých nevoličů, zatímco část levicově smýšlejících voličů prostě zůstala doma.

A důvod?

K dlouhodobým příčinám podle mne patří nepřítomnost ideové vize. Levice všech odstínů je v zásadě jen obranářská, nebuduje a nenabízí široce společensky přijatelnou vizi budoucí společnosti. Pro většinovou společnost není hodnověrným vůdcem. Levice jako celek je programově vyčpělá a je podle mne vnímána jako nemoderní.

Pokud jde o krátkodobé příčiny, je zřejmé, že kampaň ČSSD byla špatná. Profilovat se na tématech, která jsou společensky marginální, je krátkozraká politika. Pokračovalo se v tématech připravených pro předčasné volby, velká část energie se utopila v útocích doprava či doleva, ale nešlo se k podstatě věci – ČSSD se vůbec nepodařilo přesvědčit společnost, že kroky vedoucí k zadlužení ČR způsobily fakticky pravicové vlády zavedením »rovné« daně zvýhodňující bohaté. Když přišlo předvolební finále, ČSSD oznámila ústy Jiřího Paroubka, že očekává bezprecedentní vítězství. Dal byste svůj hlas takové straně, ke které sice tíhnete, ale ne zas tak moc? Za situace, kdy vlastně už ani váš hlas nepotřebuje?

Jak byste zhodnotil fenomén Paroubek? Byl Jiří Paroubek pro autentickou levicovou politiku přínosem, nebo spíše přítěží?

Pominu-li krátké období po odchodu Stanislava Grosse, kdy objektivně pomohl sociální demokracii politicky se stabilizovat, hodnotím jeho přínos spíše negativně. Pro většinovou českou společnost je to osobnost zjevem i chováním nepřijatelná. Nelze si dělat iluze – ať bude v čele ČSSD kdokoliv, média ho budou démonizovat a cíleně ostouzet. Jenže Paroubek jim k tomu dodával obrovský prostor, nahrával jim na smeč, jak mohl. Dokonce bych sportovní terminologií řekl, že se i pokusil hrát s nimi zápas. Bylo by nefér nepřipomenout pár hezkých returnů, které se mu podařily, třeba když »nám vrátil Elvise«. Na druhou stranu dokázala druhá strana – tedy média – až příliš často ukázat i jeho druhou tvář, tvář funkcionáře starých struktur s podivnými, následně špatně komentovanými gesty. V tomhle ohledu jeho asi největším úletem byl pojem »obyčejní lidé«, který podle mne urazil a odradil řadu potenciálních voličů ČSSD.

Mimochodem - fenomén Paroubek znamenal podle mého názoru pro samotnou KSČM určitý volební přínos. Podle průzkumů totiž KSČM získala i část těch voličů, kteří minule volili ČSSD. Takhle vyhraněná by ale situace na levici být neměla. To není dobře ani pro KSČM, ani pro ČSSD.

Jak byste okomentoval výsledek KSČM? Úspěch, či neúspěch?

Pro mne jako člověka, který stojí politicky nalevo a který dobře ví proč, to nemůže být nic jiného než bolestná porážka. KSČM ztratila skoro sto tisíc hlasů v porovnání s volbami v roce 2006, přišla o čtrnáct procent voličů, v Praze téměř o dvacet. To jsou čísla, která musí být pro každého komunistu šokující a hlavně alarmující. Uvědomme si, že takto dopadly volby v situaci, kdy během hospodářské krize přišlo o práci velké množství lidí, a kdy jsme svědky neustálých útoků na pilíře sociálního státu. Takže výsledek KSČM hodnotím jako jednoznačný strategický neúspěch. Jako předseda levicové politické strany k tomu samozřejmě pragmaticky dodám, že zachování počtu mandátů poslaneckého klubu KSČM je pozitivní jev pro celou společnost i pro stranu samotnou, že je to také důležitý faktor, který bude v dalších čtyřech letech hrát svou pozitivní roli a může být takticky využit.

Kde jsou rezervy, ze kterých by komunisté mohli ještě čerpat?

Myslím si, že rezervy existují značné. Levici podstatně poklesl koaliční potenciál a jako celku jí klesla schopnost rezonovat se společností. KSČM, ale i celá radikální levice se s tímto problémem vyrovnává dlouhodobě, ale těmito volbami se naše řady rozšířily i o ČSSD. Ukazuje se dnes v plné nahotě – možná těžko přijatelné pro některé komunisty i pro některé sociální demokraty – že ČSSD i KSČM jsou jen dva z proudů historické levice, která stojí jako celek před nutností transformace.

Z tohoto konstatování pro mne vyplývá jednoznačný závěr, který my jako Strana demokratického socialismu prosazujeme už dlouho, že bez spolupráce všech složek na levici nebude její hledání cesty úspěšné a že nebude schopna stát se hegemonem ve společnosti. Společnost musí vnímat levici jako myšlenkový kotel, který připravuje její pozitivní budoucnost. Nemohu mluvit za KSČM, ale osobně pro ni nevidím lepší cestu než otevřít se nejrůznějším levicovým proudům, stojícím dnes mimo parlamentní struktury, a připravovat hrací pole pro budoucí širokou spolupráci celé levice, oslovující celou středolevě orientovanou společnost. A současně věřit, že to pochopí i nové vedení ČSSD, třeba jen pod dojmem parlamentních výsledků na Slovensku.

Chceme-li oslovit velkou část společnosti, musíme znát její skutečné preference. Tady nejde jen o sledování preferencí sociologickými průzkumy, ale musí se jednat o co nejširší diskusi, které se zúčastní různé věkové, zájmové i profesní společenské vrstvy. Demokracie je diskuse, a to je přece jednoznačně to, čemu věříme a co má ve svém důsledku vést k žádoucí společenské změně.

Je pro levici stále ještě výhoda, že má na politické scéně dvě silné strany?

Vztah ČSSD a KSČM podle mne patří k dlouhodobým problémům levice. ČSSD kampaňovitě útočí na KSČM, dlouhodobě ji kritizuje za nemodernost, za nedostatečné vyrovnání se s minulostí apod. Jenže v těchto volbách se zřetelně ukázalo, že ČSSD trpí v zásadě podobnými problémy. A přesto tu trvá ona vzájemná rozhádanost a útočnost, která taky odrazuje potenciální voliče levice. Ono je totiž voliči podvědomě jasné, že hledat a najít onu společensky přijatelnou vizi budoucnosti nemůže evidentně ani jedna z obou velkých levicových stran sama.

Jak chápat nástup dvou nových stran – TOP 09 a Věci veřejné?

Jejich nástup byl podle mne velmi úspěšnou, dlouhodobě plánovanou marketingovou strategií. Troufnu si to s jistotou povědět až teď po parlamentních volbách na Slovensku. Podobná národní mentalita, podobně vytvořené subjekty, podobná marketingová masáž, podobný výsledek. I tam přišly nové »podnikatelské« strany s cílem provázat své zájmy s následnou možností jejich přímé politické podpory.

Jakou roli v tom sehrála média?

Média jsou pro úspěšně prováděnou marketingovou nebo propagandistickou strategii samozřejmě klíčovým nástrojem. Vzpomínám na slova již zemřelého přítele Jirky Hájka, který dlouhá léta fungoval jako šéfredaktor různých českých novin a časopisů, že média sice formálně informují, ale daleko častěji pod politickým vlivem cíleně formují. Na tom se podle mne nezměnilo nic ani dnes – jen se nahradil politický vliv vlivem ekonomickým, stejně jako se nahrazuje politika podnikatelskými záměry rozhodujících hospodářských uskupení. Proto se nelze divit, že obsah médií má pravicový charakter.

Tady vidím velký úkol, který stojí před celou levicí – je třeba usilovat o nestrannost a objektivnost veřejnoprávních médií. A znovu podtrhuji – před celou levicí dohromady. Druhou možností je pak usilovat o společné soukromé médium, které by napomáhalo tvorbě oné společensky přijatelné vize budoucnosti. Rozhodně by v něm neměl být prostor ani pro exkomunikaci komunistů, ani pro znevažování sociálních demokratů, ani pro výsměch zeleným iniciativám. A to říkám jako člověk, který je pro dostavbu jaderné elektrárny.

http://www3.halonoviny.cz/articles/view/203947
Haló noviny, 26. 6. 2010 Jan STERN


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 30 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1677 (1677 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1270 (1270 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1216 (1216 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
844 (844 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1463 (1463 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1166 (1166 hl.)
Prohnilý humanismus !!
845 (845 hl.)

Celkem hlasovalo: 8481


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.