logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 12
21 denni
Max. 604
Prům. 343

Nyní si čte web : 60 uživ.

Okolní události naąima očima

* Hledejme program pro všechny od středu doleva

Vydáno dne 19. 11. 2010 (6032 přečtení)

Rozhovor Haló novin s Milanem Neubertem, předsedou Strany demokratického socialismu (SDS).

Levicové strany v řadě zemí EU se i přes vítězství ve volbách ocitají v opozici. Čím si tento trend vysvětlujete?

Hlavním problémem nejen evropské levice je podle mne v posledních několika desítkách let, že nemá sjednocující vizi na překonání neoliberálního trendu třeba i na území jednotlivých evropských států. Tato okolnost má své důsledky. Levicové strany nejsou schopny bojovat o levicovou kulturní hegemonii ve svých zemích, nedokážou pro své záměry získat dostatečné množství voličů a v neposlední řadě to uvnitř levicových stran dává až příliš veliký prostor jejich pragmatickým křídlům. Nepřítomnost sjednocující ideje totiž umožňuje profesionálním politikům na levici lavírovat a v některých případech dokonce i spolupracovat s pravicí v rozporu se zájmy pracujících. Tyto důsledky se navzájem posilují, rozmazává se tím i rozdíl mezi pravicí a levicí. Lidé jsou pak mnohdy ochotni podpořit třeba i pravicové ideje proti svým skutečným zájmům, i když po čase přijdou na to, že se zase stali vítězi ve skoku na špek.

Můžete stručně zhodnotit současný politický vývoj v Evropě?

Dáváte mi strašně složitou otázku, bude dost těžké se s ní v rámci rozhovoru vyrovnat. Základním půdorysem mých úvah je především okolnost, že se dnes všechny národy Evropy, Rusko nevyjímaje, nacházejí ve sféře dominance částečně národního a částečně internacionalizovaného kapitálu, který působí totalitně ve všech myslitelných rovinách a který zároveň ovlivňuje lokálně všechny existující instituce – českého prezidenta, francouzskou národní banku, německý parlament nebo Evropskou unii. Druhým významným faktorem je skutečnost, že se po zániku bipolárního světa posílil význam regionálního členění na celém světě. Hlavní velmoc – Spojené státy americké – si přivlastnily roli kovboje, který ničím neomezován šíří silou svou interpretaci mezinárodního práva a který hájí především své zájmy. To podle mne přispělo k vytváření evropského centra pod vlajkou Evropské unie, která se snaží stát se přes veškerou svou historickou roztříštěnost dalším celosvětovým hráčem vedle zeslabeného Ruska a dlouhodobě mohutnící Číny.

Jak v tomto vývoji hodnotíte postup evropské levice a pravice?

Evropská levice stojí dlouhodobě před dilematem, zda svými politickými kroky podpořit v danou chvíli spíše národní nebo nadnárodní vrstvu kapitálu. A protože levice nemá společnou vizi, tak ji tohle dilema dnes ještě více tříští. Celosvětová hospodářská krize, která začala v srdci kapitalistického systému a při které fakticky zkolaboval svět tržního fundamentalismu, zastihla evropskou levici nepřipravenou. Evropská pravice sáhla naopak bez skrupulí ke státním zásahům do ekonomiky, dokonce chvíli uvažovala o znárodňování bank. Národně orientované složky pravice začaly současně intenzivněji podporovat nacionalistické tendence, ono je totiž docela jednoduché a účinné postavit před sociálně ohroženého dělníka konkrétního viníka, kterým může být pracující s jiným jazykem nebo nedej bože s jinou barvou pleti nebo jiným náboženstvím. Proces integrace Evropy se podle mne fakticky zastavil, ale je třeba si jasně povědět, že to není to výsledek činnosti části radikální levice, která se neidentifikuje s EU z důvodů, kterým dokážu porozumět, ale lokálně národních a mimoevropských složek kapitálu.

Strana demokratického socialismu coby člen Evropské levice (EL) úzce spolupracuje s evropskými levicovými subjekty. Na národní úrovni je vaším partnerem také KSČM. Jaká je současná úroveň této spolupráce?

Evropská levice volně sdružuje část evropských komunistických a postkomunistických stran nejen z Evropské unie na platformě, která podle mne leží někde uprostřed ideového spektra nalevo od sociální demokracie a vedle stran zelené orientace. Je to určitá základna, na které se snažíme zevšeobecňovat své poznatky z vývoje v jednotlivých evropských zemích po pádu železné opony a kde se pomalu krok za krokem pokoušíme o realizaci společných akcí namířených na podporu lidí práce a lidí sociálně vyloučených. Za SDS mohu prohlásit, že jsem rád, že součástí tohoto uskupení je důležitým, byť volnějším článkem i KSČM. Takových ideově částečně odlišných dvojic je v Evropské levici celá řada a nepřímým důsledkem je pak snadnější spolupráce mezi nimi i na národní úrovni. Naše dvojice je ale trochu atypická, protože KSČM patří v Evropě mezi nejsilnější komunistické strany. To náš vztah samozřejmě trochu ovlivňuje, i když do toho nepočítám negativní reminiscence z doby rozpadu Levého bloku. Myslím si ale, že za několik posledních letech se nám podařilo vytvořit prostředí důvěry a spolupráce, které mnohdy vede ke společnému prosazování některých námětů na půdě Evropské levice. Jedním z důležitých témat je dnes třeba pociťovaná potřeba více se věnovat otázkám střední a východní Evropy.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip počátkem listopadu vyzval k realizaci projektu platformy Spojenectví práce a solidarity, která by měla vést k rozšíření spolupráce na levici. Jaké v tomto směru vidíte možnosti?

Nejprve musím říci, že jsem toto rozhodnutí velmi přivítal a zároveň ocenil, protože to z historických důvodů nemohlo být pro KSČM jednoduché rozhodnutí. Považuji proto také za naši povinnost, aby SDS přispěla maximální možnou měrou k proměně této myšlenky ve skutečný projekt, o němž bude moci být každý člen KSČM přesvědčen, že se jednalo o politickou investici správným směrem. Čtenáři Haló novin budou jistě vědět, že Strana demokratického socialismu vyzývá dlouhodobě k široké spolupráci na levici a k široce pojaté diskusi o společných cílech bez apriorního vylučování jiných vedeného z pozic antikomunismu nebo naopak pozic falešné levicové principiálnosti. Osobně si myslím, že bychom v první fázi neměli uvažovat o vzniku nějakého institucionalizovaného politického hnutí. Měli bychom spíš usilovat vznik platformy, na níž se pokusí nalézt minimální levicový program všechny politické proudy od středu doleva, aniž by musely dát všanc svou ideovou identitu.

Co si pod tímto programem představujete konkrétně?

Přál bych si, aby tento program sice vznikl na kritice současného stavu českého společenského a hospodářského života, ale abychom se co nejdříve dostali k pozitivním, tedy budujícím prvkům takového programu. Dále si myslím, že bychom měli tento program připravovat tak, aby přijatelný a přitažlivý i pro členy sociální demokracie, aby byl tak dobrý, že ho ČSSD nebude moci na svém jarním sjezdu nechat bez povšimnutí. Podle mne by bylo pro českou společnost ideální, aby se na Spojenectví práce a solidarity podílela i nakonec sociální demokracie a že by v tomto směru měla dostat prostor. Protože kdyby se to stalo, chystaná platforma by se stala skutečným nástupištěm levice. Ze zkušenosti totiž vím, že existuje řada lidí, kteří by pod společnou vlajkou za práci a solidaritu vyrazili.

V podobném duchu se ponese i páteční Konference Levicové Jednoty (tzv. KoLeJe). Jejím hlavním tématem je Spojenectví práce pro budoucnost, směr budoucího rozvoje levicové politiky v ČR. Na co především se zaměříte ve svém vystoupení?

Své hlavní představy jsem vám už před chvílí pověděl, takže je určitě budu chtít zopakovat. Vedle toho to ale budou jistě i otázky organizační, tedy jak samotnou diskusi organizovat, jak se na ní budou jednotlivé subjekty podílet, jak zajistíme zpětné vazby směrem k členským základnám, popřípadě občanské veřejnosti, abychom zajistili co nejširší demokratický charakter tohoto procesu. Protože to, o co bychom se měli pokusit, je předvést občanům, že v Česku existují politické síly na levici, které jsou připraveny ušít otevřeně a demokraticky program občanům na míru. No a možná se dostanu i k dalším tématům, třeba jak bychom mohli postupovat v další fázi projektu, řekněme od druhé poloviny příštího roku.

Určitě se už připravujete na prosincový kongres Evropské levice, který se uskuteční v Paříži. Jaké bude jeho zaměření?

Přípravy na sjezd Evropské levice skutečně vrcholí, a to jak ty organizační, tak obsahové. Většinově jsme se shodli na tom, že se nebudeme věnovat základním dokumentům – platí náš Manifest, všichni považují za dobré i teze z posledního sjezdu Evropské levice v Praze, takže klíčovým tématem pařížského sjezdu bude agenda Za sociální Evropu. Chceme se široce dohodnout na tom, jaká opatření budeme podporovat při minimalizaci dopadů hospodářské krize na pracující v celé Evropě a chceme v tomto smyslu připravit co nejlepší konkrétní politický program na období dalších dvou až čtyř let. Vedle tohoto základního tématu se budeme zabývat i řadou dalších témat, včetně stálého hledání optimální alternativy ke kapitalistické globalizaci, včetně diskuse nad zkušenostmi i z jiných částí světa mimo Evropu. Ale hlavním tématem bude skutečně hospodářská krize, jak na ni a s kým.

Haló noviny, 19. 11. 2010, ptala se Jana Dubničková


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.